ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 331
                                               

Sommarfuglar

Sommarfuglar eller fivrelde er med over 120 000 beskrivne artar ei av dei større gruppene mellom insekta. Ved sida av dei fargesprakande og vakre dagsommarfuglane høyrer òg mange meir nøytrale og ofte natt- eller skymingsaktive artar til sommarfu ...

                                               

Søren

Søren er eit mannsnamn danna som ei dansk form av Severin. Det har namnedag den 23. oktober. Severin stammar frå Severinus som igjen kjem frå Severus og tyder alvorleg, streng. Det danske namnet blei opphavleg skrive Seffren, Søffren og liknande.

                                               

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag vart oppretta i 1994 gjennom samanslåing av fleire tidlegare høgskolar i Trondheim. Frå 1. januar 2016 vart HIST ein del av NTNU: Skolen er framleis lokalisert rundt i byen, med fleire studiestader som i stor grad spegla ...

                                               

Koreakrigen

Koreakrigen er ei nemning på ein krig i Korea frå 1950 til 1953. Nord-Korea fekk støtte av Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen, medan Sør-Korea fekk støtte frå USA og fleire andre land i dei sameinte nasjonane. Noreg sende i 1951 eit mobilt mi ...

                                               

28. januar

1928: Den kortliva Hornsrud-regjeringa tek sete 1884: Stiftinga av partiet Venstre. 1947: AS Årdal Verk vart stifta. 2000: Ekstremvêret Reidun råka Sør-Noreg. 2007: Tor Berger Jørgensen vart ordinert som biskop i Sør-Hålogaland. 1953: Alle åtte o ...

                                               

Vinter-OL 2014

Vinter-OL 2014 vart arrangert 7. - 23. februar 2014 i Sotsji i Russland som dei 22. olympiske vinterleikane. Den internasjonale olympiske komitéen avgjorde dette 4. juli 2007 på eit møte i Guatemala by.

                                               

Kroppkaka

Kroppkaka er ein svensk matrett som minner om norsk komle. Han består av boller laga av ein deig basert på rå poteter og bygg med flesk og lauk i, og finst i ulike variantar langs Smålandskysten, på Öland og i Blekinge. Ein et vanlegvis kroppkake ...

                                               

Fylkesveg 231 i Hedmark

Sjå òg fylkesveg 231 fleirtyding. Fylkesveg 231 i Hedmark går mellom Skogsrud i Stange kommune og Ommangsvolden i Løten kommune. Vegen er 22.0 km lang.

                                               

Fylkesveg 6524

Fylkesveg 6524 går mellom Doktortjønna og fylkesgrensen ved Rektørsvollen i Røros kommune. Vegen er 10.5 km lang. Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 531 i Sør-Trøndelag.

                                               

1877

1877 var eit normalår som byrja på ein måndag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein laurdag i den julianske kalenderen. Arne Garborg starta avisa Fedraheimen. Rørosbanen vart opna.

                                               

Motorvogn på skjener

Ei motorvogn på skjener er ei sporvogn eller jernbanevogn med eigen motor. Motorvogna skil seg frå eit lokomotiv ved å ha særskild tillaga rom for persontransport og/eller godstransport, medan lokomotivet er utan. Lokomotivet kan såleis ikkje nyt ...

                                               

Sporvidd

Sporvidd er avstanden mellom inste kanten på av kvar av dei to jarnbaneskjenene i eit jarnbanespor for tog, tunnelbane, trikk og andre skjenegåande transportmiddel. Jarnbanespor har vanlegvis ei sporvidd på 1435 millimeter, som vert kalla normals ...

                                               

Dalane–Suldallinja

Dalane-Suldallinja er ei 1.1 km lang sambandslinje på Sørlandsbanen i Kristiansand. Linja vart bygd for at tog som berre skal passere Kristiansand skal sleppe å køyre innom Kristiansand stasjon, som ligg i enden av eit buttspor. Linja er ein-spor ...

                                               

Compound

Compound vert nytta om ein type dampmaskin som let dampen ekspandere gradvis gjennom fleire sylindrar. Strengt tatt tyder compund ekspansjon gjennom berre to sylindrar, medan ekspansjon gjennom fleire enn to trinn kan kallast trippel-ekspansjons- ...

                                               

Fylkesveg 633 i Hedmark

Sjå òg fylkesveg 633 fleirtyding. Fylkesveg 633 i Hedmark går mellom Koppang i Stor-Elvdal kommune og Atna i Rendalen kommune. Vegen er 26.6 km lang utanom Sundflovegen.

                                               

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan er ein norsk politikar for Kristeleg Folkeparti. Han vart vald som stortingsrepresentant frå Vest-Agder fylke etter stortingsvalet i 2013. Sidan 2019 er han parlamentarisk leiar i KrF. Grøvan var fylkesleiar i Vest-Agder KrF f ...

                                               

Stortingsrepresentantar 2009-2013

Liste over alle stortingrepresentantar i perioden 2009 til 2013. Lista omfattar alle som vart valde til Stortinget ved stortingsvalet 2009, 14. september 2009. Det er totalt 169 representantar, fordelt på 64 til Det norske Arbeidarparti, 41 til F ...

                                               

Stortingsrepresentantar 2013-2017

Liste over alle stortingrepresentantar i perioden 2013 til 2017 omfattar alle som vart vald til Stortinget ved stortingsvalet 2013, 9. september 2013. Det er totalt 169 representantar. Det blir vald 150 distriktsmandat i tillegg til eitt utjamnin ...

                                               

Fylkesveg 56 i Akershus

Sjå òg fylkesveg 56 fleirtyding. Fylkesveg 56 i Akershus går mellom Universitetet for miljø- og biovitskap og Nordby i Ås kommune. Vegen er 6.6 km lang.

                                               

Sem i Asker

Sem er eit gammalt industriområde i Asker kommune. Stedet ligg ved Semsvannet, nord for Asker sentrum. Ved utløpet til Askerelva frå Semsvannet ligg gamle Sem Sag, Høveldammen, Sagdammen, Høvleriet, Saga og Seheims ski- og hjulmakerverksted. Sem ...

                                               

Jordskifte

Jordskifte går ut på å endre eigar- og/eller brukstilhøve for å skape ei meir tenleg og effektiv utnytting av faste eigedomar "som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve", det vil seie landbrukseigedomar som til dømes ikk ...

                                               

2005

2005 blei markert som: Hundreårsjubileum for oppløysinga av unionen mellom Noreg og Sverige. Verdas fysikkår. Hundreårsjubileet for at Albert Einstein kom fram til relativitetsteorien blei markert av dei sameinte nasjonane som fysikkår. Det norsk ...

                                               

Agronom

Agronom er ein yrkestittel for personar med landbruksfagleg utdanning. Tittelen kan visa både til ei utdanning og til ei stilling. Utdanninga kan vera frå ein jordbruksskule, eller, i Noreg, frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet NMBU ti ...

                                               

Gudmund Balvoll

Gudmund Balvoll er ein norsk professor i hagebruk, historikar og forfattar. Han er fødd i Vik, og busett i Tønsberg. Balvoll vart dr. scient. ved Norges Landbrukshøgskole 1969, han var fylkesgartnar i Buskerud og Vestfold 1970-1986, informasjonss ...

                                               

Eilif Dahl

Eilif Dahl var ein norsk botanikar og politikar for Arbeidarpartiet. Dahl tok examen artium i 1935. Allereie i 1936 var han med på ein ekspedisjon til Svalbard, og i 1937 drog han på ein ekspedisjon til Sørvest-Grønland. Temaet for hovudfagsoppgå ...

                                               

Erling Aas-Eng

Erling Aas-Eng er ein norsk lokalpolitikar som representerer Senterpartiet. Han var ordførar i Tolga kommune i Hedmark fylke frå 2007 til 2011. Aas-Eng har vore med i kommunestyret for Senterpartiet sidan 1995. Han har også vore i sentralstyret i ...

                                               

Wilhelm Dietrichson

Wilhelm Sigvard Hjorth Dietrichson var ein norsk organisasjonsmann, skuleleiar og politikar frå Oslo. Dietrichson, som var son til ein løytnant i hæren, tok eksamen ved Noregs Landbrukshøgskule i 1901. Han arbeidde så som frømeklar ved Felleskjøp ...

                                               

Job Ndugai

Job Yustino Ndugai er ein politikar frå Tanzania som høyrer til Chama Cha Mapinduzi. Han har vore parlamentspresident i Nasjonalforsamlinga i Tanzania sidan 2015. Frå 2010 til 2015 var han viseparlamentspresident. Ndugai blei vald inn i nasjonalf ...

                                               

Gabriel Andersson Frøholm

Gabriel Frøholm var ein norsk sivilingeniør, major og forfattar. Frøholm var fødd i Innvik i Stryn kommune. Han tok eksamen artium 1916 og Krigsskulen 1916–18 og var assistent i bygningsfag på Noregs landbrukshøgskule på Ås 1924–28. Frøholm var i ...

                                               

Norske utanriksministrar

Den norske utanriksministeren er medlem av regjeringa i Noreg og sjef for Utanriksdepartementet. Saman med statsministeren er utanriksministeren den einaste av regjeringsmedlemmane som har tittelen minister, dei andre medlemmane har tittelen stat ...

                                               

Melodi Grand Prix 1985

Melodi Grand Prix 1985 var den 25. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. Ti finalistar kjempa i finalen 30. mars 1985 som blei arrangert i Chateau Neuf i Oslo. Vinnarlåten blei "La det swinge", framfø ...

                                               

Ordførar i Noreg

Sjå òg Ordførarar i Noreg Ein ordførar vert vald av dei folkevalde kommunestyrerepresentantane i eit kommunestyre, eller ved direkte ordførarval. I kommunar som nyttar formannskapsmodellen er ordføraren ansvarleg for å organisere arbeidet i forma ...

                                               

Melodi Grand Prix 2009

Melodi Grand Prix 2009 var den 47. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. 21 songar deltok i tre delfinalar og Siste sjanse. Av desse kom åtte til finalen 21. februar 2009 i Oslo Spektrum. Den suverene ...

                                               

Melodi Grand Prix 2010

Melodi Grand Prix 2010 var den 48. utgåva av Melodi Grand Prix, Noregs nasjonale uttaking til Eurovision Song Contest. 21 songar deltok i tre delfinalar og Siste sjanse. Av desse kom åtte til finalen 6. februar 2010 i Oslo Spektrum i Oslo. Vinnar ...

                                               

Den katolske kyrkja

Den katolske kyrkja er eit samleomgrep på dei kristne kyrkjene som har paven i Roma som overhovud. Kyrkja er det største kyrkjesamfunnet i verda, med over 1 milliard døypte medlemmer. I den katolske kyrkja finn ein 23 særkyrkjer, der den romersk- ...

                                               

Barelvi

Barelvi eller barelwi er namnet på ei retning innan sunniislam. Ho har namn etter byen Bareilly i Uttar Pradesh i India, der Ahmad Riza Khan verka. Barelwi-rørsla har røter i sufisme. Riza Khan tilpassa sufi-praksis til tradisjonell lovtenkjing. ...

                                               

8. juni

1931: Ei arbeidskonflikt ved Menstad-anlegget til Norsk Hydro førte til Menstadslaget. 1786: Kristian Lofthus la fram eit klageskriv for kronprinsen i København. 2004: Venuspassasje der planeten Venus passerte Sola. Det var første gong ein kunne ...

                                               

Fredag

Fredag er ein dag i veka mellom torsdag og laurdag. Han er ein viktig dag i fleire kulturar, som heilagaste dag for muslimar, innleiinga til sabbaten for jødar, og siste kvardagen før helga i den moderne kalenderen som blir brukt i store delar av ...

                                               

29. august

1968: Kronprins Harald av Noreg og Sonja Haraldsen gifta seg.

                                               

Runa

Runa er eit kvinnenamn som kan ha to ulike opphav. I nordisk samanheng stammar det frå norrønt runi, løynd, knytt til riting av runer og i slekt med mannsnamna Rune og Runar. Namnet er òg brukt i Sør-Asia, og kan ha tydinga raud eller Laksjmi Run ...

                                               

Adam

For den bibelske personen Adam, sjå Adam og Eva. Adam er eit mannsnamn med hebraisk opphav og tyder menneske. Den latinske forma av namnet er Adamus. Namnet kan òg brukast som etternamn, anten i same form som førenamnet eller som patronym, slik s ...

                                               

1030

Svein Knutsson vart norsk regent Slaget på Stiklestad, som vert rekna for det avgjerande slaget som innførte kristendomen i Noreg.

                                               

Islamofobi

Islamofobi er eit omgrep som er brukt som sams nemning for fordommar mot og diskriminering av muslimar. Som tilfellet er med antisemittisme, kan islamofobi vere basert både på førestillingar om islam som religion og på førestillingar om muslimar ...

                                               

Namnet Mohammad

Mohammad, det arabiske namnet مُحَمَّد som kan skrivast på ei rekke ulike måtar med latinske bokstaver bokstavar, er eit muslimsk namn som tyder den lovpriste. Den mest kjende namneberaren var den muslimske profeten Mohammed.

                                               

Sonja

Sonja eller Sonia er eit kvinnenamn som kjem frå russisk, men har gresk opphav. Det russiske kjælenamnet Соня er avleia av det greske kvinnenamnet Sophia som tyder visdom. Sonja har norsk namnedag den 29. november og svensk namnedag 15. mai. Per ...

                                               

4. juli

1825: Hardangerjakta "Restaurationen" la ut frå Stavanger med den fyrste gruppa av emigrantar til USA. 1951: Stortinget vedtok byggjing av aluminiumsverk på Sunndalsøra.

                                               

Den norske ambassaden i Tanzania

Den norske ambassaden i Tanzania er ein norsk utanriksstasjon som ligg i sentrum av Dar-es-Salaam, den kommersielle hovudstaden i Tanzania. Det diplomatiske sambandet mellom Noreg og Tanzania vart oppretta den 28. september 1964. I 1975 opna Nore ...

                                               

Vinter-OL 1928

Vinter-OL 1928 vart arrangert i St. Moritz i Sveits. Dette var dei fyrste verkelege vinterleikane, i og med at dei vart arrangert separat, og ikkje i tilknyting til sommarleikane. Leikane i Chamonix i 1924 vart fyrst i ettertid gjeve status som V ...

                                               

12. oktober

1910: Norsk Husflidsforbund vart stifta. 1965: Per Borten vart ny statsminister i Noreg for ei regjering utgått frå partia Høgre, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Einar Gerhardsen gjekk av.

                                               

Vinter-OL 1924

Vinter-OL 1924 vert rekna som dei fyrste olympiske vinterleikane. Idrettskonkurransane, som vart skipa til i Chamonix i Frankrike, vart opphavleg kalla Semaine des Sports dHiver. Veka vart arrangert i samband med sommarolympiaden i Paris. I etter ...