ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Graz

Graz er den nest største byen i Austerrike og hovudstad i delstaten Steiermark. Han har om lag 250 099 innbyggjarar. Det gamle bysenteret er sett opp å UNESCO-lista over verdsarv. Graz har ei lang historie som universitetsby og har i dag heile se ...

                                               

Verdsarven i Danmark

Verdsarven i Danmark omfattar sju oppføringar på UNESCO si verdsarvsliste. I tillegg kjem ei oppføring på Grønland. Oppføringane i Danmark er kulturarv og naturarv og den grønlandske naturarv. I tillegg har landet fem framlegg på den tentative li ...

                                               

Kulturlandskapet på Södra Öland

Kulturlandskapet på Södra Öland er eit område som omfattar 56 000 hektar sør på øya Öland i Sverige. I området har det vore verksemd knytt til landbruk heilt sidan steinalderen. Kulturlandskapet har spor av mykje menneskeleg aktivitet i form av b ...

                                               

Blekinge

Blekinge er eit landskap i Sverige. Geografisk er det identisk med lenet Blekinge län, i det søraustlege Sverige. Blekinge har om lag 150 000 innbyggjarar og er tett folkesett. Landskapet blir ofte kalla "Sveriges hage", og har vene skogsområde, ...

                                               

Kronborg slott

Sjå òg bydelen Kronborg i Malmö Kronborg er eit slott som ligg attmed Øresund, kring 1 km nordaust for sentrum i byen Helsingør på Sjælland i Danmark. Det vart i 2000 teke med på UNESCO si liste over verdsarv. Grunngjevinga var at slottet vart se ...

                                               

Stevns Klint

Stevns Klint er ei 12 kilometer lang og inntil 41 meter høg kalkklippe som avgrensar halvøya Stevns på Aust-Sjælland i Danmark mot havet i aust. Etter dansk ordbruk er ei slik kalkklippe ein type klint, slik det framgår av namnet. Stevns Klint va ...

                                               

Dei gylne fjella i Altaj

Dei gylne fjella i Altaj er namnet på ein verdsarvstad på lista til UNESCO. Han ligg i Altajfjella i Russland og består av "Naturreservatet Altaj og Katun", Teletskojesjøen, fjellet Belukha og Ukokplatået. UNESCO skildrar regionen som ein stad me ...

                                               

Lahore festning

Lahore festning, Kongefestningen, engelsk Lahore Fort) er ein festning i Lahore i Panjab i Pakistan som saman med Shalimar-hagen er rekna som verdsarv av UNESCO. Mesteparten av den noverande festningen blei bygd på 1600-talet, då Mogulriket var p ...

                                               

Brugge

Brugge er hovudstaden i den belgiske provinsen Vest-Flandern, og har ca. 117 000 innbyggere. Byen er katolsk bispesete, og dessutan sete for EU sitt Europa-college. Det bur mange EU-funksjonærar her. Byen er ein av dei viktigaste landemerka i Eur ...

                                               

Lundehaugen vidaregåande skule

Lundehaugen vidaregåande skule hadde desse utdanningsprogramma: Service og samferdsel Media og kommunikasjon Musikk, dans og drama Internasjonal klasse tilbod for framandspråklege for få den kunnskapen dei trong for gå inn i vanleg vidaregåande t ...

                                               

Arna vidaregåande skule

Arna vidaregåande skule er den einaste fylkeskommunale skulen i Arna bydel i Bergen, skipa 1. august 2016 ved samanslåing av Garnes vidaregåande skule og Arna vidaregåande skule. Skulen har tilbod om utdanningsprogramma helse- og sosialfag, bygg- ...

                                               

Kvinnherad vidaregåande skule

Kvinnherad vidaregåande skule er ein kombinert vidaregåande skule på Husnes i Kvinnherad. Skulen ligg om lag 1 kilometer sør for Husnes sentrum. Husneshallen er knytt til skuleanlegget, og like nord for skulen ligg Husnes Idrettspark. KVV er ein ...

                                               

Garnes vidaregåande skule

Garnes vidaregåande skule var ein vidaregåande skule på Garnes i Arna bydel i Bergen kommune. 1. august 2016 vart han slått saman med Arna vidaregåande skule, og tok namnet til sistnemnde. Skuleåret 2016/17 var det siste året ein kunne søkje til ...

                                               

Firda vidaregåande skule

Firda vidaregåande skule er ein vidaregåande skule på Sandane i Gloppen kommune i Vestland fylke. Skulen vart stifta i 1922 som Firda Gymnas. Hovudbygget er frå 1924.

                                               

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule er ein norsk vidaregåande skule som har avdelingar på Dombås, Otta og Lom. Han vart danna i 2004 då Otta, Hjerleid, Klones og Lom vidaregåande skular vart slegne saman. Den tidlegare avdelinga på Hjerleid på D ...

                                               

Finnfjordbotn vidaregåande skole

Finnfjordbotn vidaregåande skole er ein offentleg vidaregåande skole som ligg i utkanten av Finnsnes i Lenvik kommune. Skulen vart grunnlagd i 1946 som landsgymnas med elevar frå Nordland, Troms og Finnmark. I 1970-åra var skulen i Finnfjordbotn ...

                                               

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi er ein italiensk politikar og mediemagnat. Han har vore statsminister i Italia tre gonger: Frå 2001 til 2006, i ein kort periode frå 1994 til 1995, og frå 5. mai 2008 til 16. november 2011. Han er leiar for partiet Forza Italia ...

                                               

Grafisk profilering

Grafisk profilering er arbeidet med visuell marknadsføring av ei verksemd eller eit produkt gjennom heilskapleg grafisk design, det vil seie gjennom bilde og tekst som har ei felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kallar ein grafis ...

                                               

Lexus

Lexus er eit bilmerke som vert produsert av den japanske bilfabrikanten Toyota. Lexus har seld luksusbilar sidan starten i 1989. Ideen bak Lexus kom alt i 1983, då Toyota-sjefen Eiji Toyoda tykte det var på tide å lage ein luksusbil som kunne kon ...

                                               

Frode Aga (1977-)

Frode Aga er ein norsk journalist, forfattar og musikar. Han er fødd og oppvaksen i Årdal og busett i Oslo. Aga har vore journalist i Sogn Dagblad, Årdal & Lærdal avis, Firda og Sogn Avis, og har vore frilansjournalist i Oslo, for så å bli tekstf ...

                                               

Eia Uus

Eia Uus var fire år i Thailand medan ho voks opp. Ho studerte seinare engelsk filologi og estisk litteratur i Tallinn, og tok magistergrad i 2012. Ho har også budd eit år i Frankrike. Uus har arbeidd i eit reklamebyrå og som omsetjar frå engelsk.

                                               

Bjørn Kristian Skovly

Bjørn Kristian Skovly er ein norsk forfattar. Han er busett på Veitastrond i Luster kommune. I 1999 skipa Skovly reklamebyrået Sognefjord.net AS.

                                               

Half-Life

Half-Life er eit futuristisk fyrstepersonsskytespel, laga av Valve Software, først utgjeve av Sierra Studios den 19. november 1998, for datamaskiner som køyrer Microsoft Windows. Den 14. november 2001 vart spelet gjeve ut til spelekonsollen Plays ...

                                               

Weve Only Just Begun

"Weve Only Just Begun" er ein song og hitsingel av The Carpenters, skriven av Roger Nichols og Paul Williams. Han vart rangert på 405. plass på lista til Rolling Stone over dei 500 beste songane gjennom tidene. Songen vert ofte nytta i bryllaup.

                                               

Tom Petty

Thomas Earl "Tom" Petty var ein USA-amerikansk musikar, songar, låtskrivar, multi-instrumentalist og plateprodusent. Han er mest kjend som frontmann i Tom Petty and the Heartbreakers og som medlem i supergruppa Traveling Wilburys og Mudcrutch. Ha ...

                                               

Horslips

Horslips er eit irsk keltisk rockeband som skreiv og framførte songar inspirerte av tradisjonell irsk folkemusikk. Gruppa vert rekna som "grunnleggjarane av keltisk rock" og kom til å inspirere mange lokale og internasjonale artistar. Dei vart sk ...

                                               

Doonesbury

Doonesbury er ein amerikansk avis-teikneserie som har halde fram mest utan avbrekk sidan 1970. Serien er ei vidareføring av student-teikneserien Bull`s tales som vart påbyrja i 1968. Han er laga og teikna av Gary Trudeau. Serien er kjend for sin ...

                                               

Matrikkelgardar i Masfjorden kommune

Dette er ei liste over matrikkelgardar i Masfjorden kommune i Hordaland. Gardsnamna er skrive som Statens Kartverk skriv dei på karta sine, i parentes står namna slik dei er skrivne i Masfjordboka.

                                               

Kristiansand katedralskole

Kristiansand katedralskole Gimle er ein vidaregåande skule i Kristiansand, grunnlagt 20. november 1686 då privilegia for katedralskule vart ført over frå Stavanger til Kristiansand. Han vart Latinskule i 1734 og er den eldste skulen på Sørlandet. ...

                                               

Oddernes

Oddernes er ein tidlegare kommune i Vest-Agder, som sidan 1965 har vore del av Kristiansand kommune. Kommunen låg opphavleg nord, aust og sør for Kristiansand. I 1864 vart Randesund i aust skilt ut som eigen kommune, og i 1921 vart området i Odde ...

                                               

Thisted kommune

Thisted kommune er ein kommune i Thy i Region Nordjylland i Danmark, skipa i samvar med Kommunalreforma i 2007 ved at dei tidlegare kommunane Hanstholm, Thisted og Sydthy vart slege saman. Innbyggjartalet er 44 255 2013. Administrasjonssenteret i ...

                                               

Torridal kyrkje

Torridal kyrkje er ei arbeidskyrkje i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Kyrkja vart innvigd i 1978. I 2011 vart ho utvida med kyrkjelydsal, kontorlokale o.a. arkitekt: Arkitektkontoret Sør.

                                               

Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er ein årleg matematikkonkurranse for elevar i den vidaregåande skulen, oppretta til minne om Niels Henrik Abel. Konkurransen består av tre rundar: I første runde får ein tjue fleirvalsoppgåver som skal svarast på i løpet av 100 ...

                                               

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole er ein vidaregåande skole i Orkdal kommune i Trøndelag fylke. Skolen vart etablert i 1923 som landsgymnas. Orkdal vgs. ligg sør for Orkanger sentrum, og ligg i dag på staden der garden Follo låg. Skolen blir til dagleg k ...

                                               

Finland i mellomalderen

Finsk mellomalderhistorie omfattar eit tidsrom på rundt 500 år frå 1000-talet til 1500-talet, der det finske samfunnet gjennomgjekk store endringar. Blant desse forandringane er innføringa av svensk overhøgd, danninga av ein kyrkjeleg organisasjo ...

                                               

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ligg i Ål i Hallingdal. Skulen er landets einaste frilynte folkehøgskule for døve, og opna offisielt i 1974. All undervisning på skulen skjer på teiknspråk. Skulen tar imot opptil 46 elevar årleg. I tillegg ...

                                               

1789

Juli: Storofsen, storflaum på Austlandet. Flaumen var på sitt verste 22.–23. juli 1789. Storofsen utgjorde eit slags "klimatisk klimaks" under "Den vesle istida" på 16- 1700-talet.

                                               

Finger

Finger er ein av dei rørlege lemmane som utgjer endestrålene til framlemmane hjå menneske og andre pattedyr, krypdyr, fuglar og amfibium. Dei kan mellom anna brukast til føling og griping. I utgangspunktet har kvar lem fem ekstremitetar, men dett ...

                                               

Diofantos frå Alexandria

Diofant, òg kjent som Diofantus av Alexandria var ein gresk matematikar i den hellenistiske perioden. Det er lite som er kjent om livet hans, bortsett frå at han budde og virkte i Alexandria i Egypt. Han arbeidde i den greske matematiske tradisjo ...

                                               

Magne V. Kristiansen

Magne V. Kristiansen er ein norsk lærar og kunstnar. Han er frå Stryn. Kristiansen arbeider med biletskaping i olje og ulike illustrasjonsteknikkar, og han har sidan 1993 drive kunstverksemda Ad Fontes Kunst og Illustrasjon. Kristiansen har delte ...

                                               

Høyrslehemming

Høyrslehemming er det å ha nedsett høyrsle i høve til dei som høyrer normalt. Nedsettinga av høyrsla kan gå frå ganske lette, kanskje forbigåande nedsettingar til det å vera heilt døv. Høyrslehemming finst særs hyppig og i alle aldrar, men aukar ...

                                               

François Viète

François Viète var ein fransk jurist og matematikar. François Viète kom frå Vendée, vest i Frankrike. Han var utdanna advokat, og i løpet av livet arbeidde han som rådgjevar for både Henrik III og Henrik IV. François Viète gjorde fleire viktige o ...

                                               

John Wallis

John Wallis var ein engelsk matematikar og teolog. Han var ein av grunnleggarane av the Royal Society. Han var professor i matematikk i Oxford frå 1649 og seinare hoffprest hos Karl II av England. Dei matematiske arbeida hans medverka til å skape ...

                                               

Gresk matematikk

Gresk matematikk er namnet på matematikken som vart utvikla i Hellas i antikken og representerer eit av høgdepunkta i utviklinga av den greske kulturen. Dei greske matematikarane bygde vidare på kunnskapen dei hadde fått frå egyptarane og babylon ...

                                               

Kroken kyrkje i Troms

Kroken kyrkje er ei arbeidskyrkje med kyrkjesal i vifteplan. Kyrkja er frå 2006 og ligg i Tromsø. Ho er oppført i mur og har 480 sitjeplassar. Tor Lindrupsen har laga den kunstneriske utsmykkinga. Kroken kyrkje deler bygg med Tromsø døvekyrkje. D ...

                                               

ISO 639

ISO 639 er ein av fleire internasjonale standardar som inneheld korte kodar for språknamn. ISO 639 består av ulike delar, to av desse har vorte publisert til no. Dei andre delane er under arbeid.

                                               

Norsk Salmebok (1985)

Norsk Salmebok var frå 1985 til 2013 den ålmenne salmeboka i Den norske kyrkja. Ho vart utgjeven fyrste gong i 1985, og erstatta Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok. I 1997 kom tillegget Salmer 1997. Frå 2013 vart ho avløyst av Norsk ...

                                               

AskAdam

AskADAM var ei norsk SMS-teneste for oppslag i Wikipedia og andre lukka og opne innhaldstenester. Om tenesta fekk eit spørsmål innsendt på SMS, ville ho leite etter treff i Wikipedia eller ei anna fritekstbasert teneste, og svare på spørsmålet ve ...

                                               

Den store stjerna

"Den store stjerna" er ein julesong med tekst av Trygve Hoff. Melodien er laga av Svein Gundersen. Songen vart laga i 1987 for at Sissel Kyrkjebø skulle ha ein ny julesong til juleplata ho skulle utgi det året. Sidan det var tenkt at det skulle v ...

                                               

Å

Å er den tjueniande og siste bokstaven i det norske alfabetet. Han blir brukt i norsk, svensk, dansk, vallonsk, chamorro, og ein del i finsk og i samiske språk. Ringen over A-en utvikla seg frå ein liten a som blei skrive over denne bokstaven for ...