ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

City of London

City of London er ein sjølvstendig by i England. Byen blei grunnlagd av romarane i det første hundreåret e.Kr. City blir rekna som finanssenteret i Storbritannia. Byen har berre rundt 8 000 innbyggjarar, og etter kontortid er det ikkje mykje som ...

                                               

London Town av Wings

London Town er det sjette studioalbumet til Wings, gjeve ut i 1978. Prosessen med få i stand albumet var lang og vanskeleg og to bandmedlemmar slutta. Eit resultat av innspelinga var singelen "Mull of Kintyre", som var den bestseljande singelen i ...

                                               

London Metropolitan University

London Metropolitan University er eit universitet i London. Det vart oppretta i august 2002 som ei samanslåing av London Guildhall University og University of North London. Det har ein campus i City of London, ved Moorgate, Tower Hill og Aldgate, ...

                                               

Sommar-OL 2012

Sommar-OL 2012 var dei 30. olympiske sommarleikane. Ni byar søkte om få arrangera leikane, men 6. juli 2005 utpeika Den internasjonale olympiske komitéen London til å vera vertsby. Tevlingane vart arrangert offisielt mellom 27. juli og 12. august ...

                                               

London Bridge

London Bridge er ei bru som går over Themsen i London, mellom City of London og Southwark. Ho ligg mellom Cannon Street Railway Bridge og Tower Bridge, og markerer den vestre kanten av Pool of London. Dette var den einaste brua over Themsen fram ...

                                               

SOAS, University of London

SOAS, University of London eller School of Oriental and African Studies er eit universitet i sentrale London som blei grunnlagd i 1916 som del av University of London. Dei viktigaste faga ved SOAS er humaniora, politikk, rettsvitskap, kultur og s ...

                                               

Romford

Romford er ein stod forstadsby nordaust i London i England og det administrative senteret i London Borough of Havering. Han ligg 23 km nordaust for Charing Cross og er eit av dei store bysentra i Londonplanen. Han var historisk ein marknadsby i g ...

                                               

London Science Museum

Science Museum i London er eit stort museum for naturvitskap og teknologi ved Exhibition Road i South Kensington i London. Det blei oppretta i 1857 og er i dag ein av dei største turistattraksjonane i London med 2.7 millioner vitjande årleg. Som ...

                                               

Tower of London

Tower of London eller berre Tower er ei borg i London, på den nordlege breidda av Themsen. Tower står på UNESCO si verdsarvliste. Bygginga av den eldste delen, White Tower, starta under Vilhelm erobraren. Denne er bevart, men den store festninga ...

                                               

Rubber Band

"Rubber Band" er ein song av David Bowie. Songen vart gjeven ut på singel 2. desember 1966 og markerte starten på platekontrakten til Bowie med Deram som gav ut debutalbumet hans David Bowie i 1967. Songen var ein av tre songar på eit lydband som ...

                                               

London Symphony Orchestra

LSO vart grunnlagt i 1904 som det første sjølvstendige orkesteret i England. Den første sjefsdirigenten i orkesteret var Hans Richter. Den første konserten vart halde 9. juni 1904 med Richter som leiar. Heilt frå byrjinga av samarbeidde LSO tett ...

                                               

10. juli

1946: Stortinget vedtok med 102 røyster mot 42 å byggje Statens Jernverk i 8Mo i Rana.

                                               

John William Edy

John William Edy var ein engelsk kunstmålar og teiknar. Han arbeidde for forleggjaren John Boydell i London, ofte anonymt. Sumaren 1800 var Edy i Noreg på oppdrag for Boydell saman med landskapsmålaren William Fearnside. Dei var i Noreg frå 31. j ...

                                               

Gjerpen

Gjerpen er eit tidlegare herad i søraustlege Telemark, i dag ein del av Skien kommune. Dei viktigaste næringsvegane er jord- og skogbruk. Gjerpendalen med naturreservatet Børsesjø er kjent som eit av dei mest fruktbare dyrkingsområda i Noreg. I 1 ...

                                               

25. april

1923: Fokstumyra naturreservat, Noregs fyrste verna naturområde, vert freda ved lov. 1940: Kampane ved Kvam i Gudbrandsdalen tek til. Britiske og norske hæravdelingar kjempar i to døgn mot den tyske hæren. 1955: Norsk Jernverk startar opp produks ...

                                               

Den svensk-norske krigen i 1814

Den svensk-norske krigen i 1814 fann stad sommaren 1814 etter at Noreg hadde erklært sjølvstende i staden for gå inn i union med Sverige. Krigen enda med at Noreg kom i personalunion med Sverige, men at svenskekongen godkjende den norske grunnlov ...

                                               

Österbybruk

)" Österbybruk er ein svensk tettstad i Östhammars kommun i Uppsala län i landskapet Uppland. I 2005 hadde tettstaden 2 230 innbyggjarar. Tidlegare gjekk den smalspora Dannemora-Hargs Järnväg gjennom Österbybruk. Persontrafikken ved jernbanestasj ...

                                               

Charlottenberg

Charlottenberg er ein svensk tettstad og administrasjonssenter i Eda kommun i Värmlands län. Charlottenberg ligg vest i landskapet Värmland, 6 kilometer frå grensa til Noreg. Namnet kjem av Charlotta Larsson, kona til Lars Daniel Larsson. Han gru ...

                                               

Ilmenitt

Ilmenitt Fe Ti O 3 er eit mineral som ofte dannar metalliske, svarte korn i mange magmatiske bergartar. Det har same type struktur som hematitt, og desse har liknande utsjånad, men har svart strek. Mineralet er eit jern-titan-oksid. Dei analoge m ...

                                               

Lasse Trædal (1945-2019)

Lasse Trædal var ein norsk adjunkt og forfattar. Han var fødd i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane, og frå 1989 var han busett på Sandøya utanfor Tvedestrand. Trædal tok utdanning ved Stord lærarskule og seinare tok han vidareutdanning i norsk o ...

                                               

Savona

Savona er ein by i Italia. Han er hovudstad i provinsen Savona i regionen Liguria og har om lag 60 000 innbyggjarar. Savona vart tidlegare ein av dei største sentera i Italia for jernindustri med jernverk og støyperi, skipsverft, jernbaneverkstad ...

                                               

Stortingsrepresentantar 1814

Stortingsrepresentantar 1814 er ei oversikt over stortingsrepresentantane til omframstortinget i 1814 som trådde i kraft høsten 1814. Til saman var det 79 representantar frå 33 valkrinsar, av desse var 57 representantar frå 19 landkrinsar og 22 r ...

                                               

Karlsvik

Karlsvik er ein svensk tettstad i Luleå kommun i Norrbottens län i landskapet Norrbotten. I 2005 hadde tettstaden 270 innbyggjarar. Karlsvik er først og fremst kjend for campingplass sin, idrettsanlegget Arcushallen og jernverksruinane. Spor ette ...

                                               

Bakkels

Bakkels er eit gammalt ord for mindre bakverk som kan vera kokte i smult. Det finst i namnet til fleire kaketypar, som bordstabelbakkels, fattigmannsbakkels, hjortebakkels, rosettbakkels, sandbakkels og vassbakkels. Bakels, bakkels, bakelse eller ...

                                               

Ugler i mosen

Ugler i mosen er eit uttrykk av dansk opphav som blir brukt om noko som er mistenkeleg eller om ein aner skjulte farar. Uttrykket viser eigentleg til ulvar i myra, men er blitt lånt inn til norsk og svensk med "mose" uomsett. Uttrykket er kjend f ...

                                               

Tanums store rettskrivningsordbok

Tanums store rettskrivningsordbok er ei norsk ordbok på bokmål som har vore redigert av professor Jakob Sverdrup, rektor Marius Sandvei, Bernt Fossestøl og Boye Wangensteen. Den kom først ut på Johan Grundt Tanum Forlag og seinare på Kunnskapsfor ...

                                               

Pulsåre

Pulsårer er blodårer som leier blod ut frå hjartet. Dei kallast pulsårer av di hjarteslaga får dei til å pulsera. Det er to årer som går ut frå menneskehjartet: lungepulsåra leier oksygenfattig blod frå høgre hjartekammer til lungene, mens livpul ...

                                               

Den nordlege krona

Den nordlege krona er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Stjernebiletet er den nordlege motparten til Den sørleg krona. Det er eit av dei 48 stjernebileta som vart oppførte av Klaudios Ptolemaios på 100-talet evt. og er i dag eit av ...

                                               

Grunnlovsjubileet i Noreg i 2014

Grunnlovsjubileet i Noreg i 2014 var ei offentleg markering av at det i 2014 var 200 år sidan den norske grunnlova blei vedteken. Stortinget arrangerte ei stor jubileumsfeiring av Grunnlova, der ikkje berre hendingane på Eidsvoll i 1814 skulle fe ...

                                               

Fiskeri

Fiskeri er eit samlenamn for yrkesmessig fiske. Omgrepet fiskeri vert ofte knytt til dei ulike fiskeslaga, som til dømes torskefiskeri, sildefiskeri og så bortetter, utan omsyn til kva båttypar som vert nytta. I dei norske fiskeria vart det i 200 ...

                                               

1840

Sjå òg Fødde i 1840. 4. mars: Thrond Sjursen Haukenæs, norsk folkeminnesamlar og forfattar 30. september: Johan Svendsen, norsk komponist 27. april: Edward Whymper, britisk fjellklatrar 2. april: Émile Zola, fransk forfattar 7. oktober: Amund Rin ...

                                               

5. august

1860: Carl IV av Sverige og Noreg blei krona i Trondheim.

                                               

7. oktober

Britemesse, merkt med mellom anna krone, bok, kross eller tre. Ein meinte bjørnen gjekk hi på denne dagen, og at kålet burde haustast. Dagen er òg kjend spm kåldagen.

                                               

12. januar

1945: andre verdskrigen. Norske polititroppar frå Sverige tok seg inn i Finnmark. 1906: Gruvedrift tok til ved A/S Sydvaranger i Finnmark. 1954: Dei fyrste norske fjernsynsbileta vart sende ut over Tryvannstårnet. 1785: Det fyrste offentlege bibl ...

                                               

Klokkelyngslekta

Klokkelyngslekta er ei planteslekt i lyngfamilien. Ho omfattar eviggrøne buskar eller tre, oftast dvergbuskar med nåleforma, kransstilde blad og nikkande, klokkeforma 4-tals blomar. Krona er raud, gul eller kvit, og blir sitjande på etter blomstr ...

                                               

20. februar

1944: Noreg under den andre verdskrigen. Norske sabotørar senka jarnbaneferja "Hydro" på Tinnsjøen. 1923: 11 mann omkom og 8 vart berga då snurparen "Staalbarden" av Ålesund vart rent i senk i Vatlestraumen av det tyske malmskipet "Westphalen". 1 ...

                                               

Det russiske imperiet

Det russiske imperiet var ein stat som eksisterte frå 1721 til den russiske revolusjonen i 1917. Han etterfølgde Det russiske tsardømet, og vart etterfølgd av Sovjetunionen. Det var det andre største samanhengande imperiet verda hadde sett, berre ...

                                               

Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikken

Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikken var den største av dei 15 republikkane i Sovjetunionen, og òg den med flest innbyggarar. Då Sovjetunionen vart oppløyst, vart sovjetrepublikken til dagens Russland. Hovudstaden i republikken ...

                                               

Den russisk-ortodokse kyrkja

Moskvas og heile Russlands patriarkat, på norsk vanlegvis kalla Den russisk-ortodokse kyrkja, er i dag den største av dei ortodokse kyrkjene. På russisk Русская Православная Церковь eller Московский Патриархат. Kyrkja har meir enn 80 millionar me ...

                                               

Tsar

Tsar er den russiske forma for tittelen keisar, som kjem av namnet Cæsar. Cæsar var opphavleg eit eigennamn, men blei etter hans død også bruka som tittel av etterfølgjarane hans, ilag med ordet emperator. På somme språk, som tysk, russisk og dei ...

                                               

Den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen blir bruka om to hendingar i 1917, februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen, og i vidare tyding inkluderer omgrepet også "generalprøva" i 1905 og hendingane i åra frå 1918 til førstninga av 1920-talet, til det nye styr ...

                                               

Det russiske forsvaret

Dei russiske væpna styrkane, eller Det russiske forsvaret, eller Dei væpna styrkane til den russiske føderasjonen er militærvesenet i Russland, sist etablert etter oppløysinga av Sovjetunionen. Den 7. mai 1992 etablerte Boris Jeltsin det russiske ...

                                               

Den russisk-tyrkiske krigen (1710–1711)

Krigen mellom Russland og Det osmanske riket braut ut etter at russarane hadde slått Sverige i slaget ved Poltava. Med hjelp frå austerrikske og franske diplomatar, klarte den skadde Karl XII av Sverige å rømme frå slagmarka til hoffet til den os ...

                                               

Russisk rock

Russisk rock kom til i 1960-åra då rock and roll vart kjend i Sovjetunionen og raskt braut bort frå dei vestlege røtene. I følgje mange musikkjournalistar var "gullalderen" i 1980-åra, særleg i perestrojka-tida, då sovjetiske undergrunnsband kunn ...

                                               

Den russisk-persiske krigen (1722–1723)

Den russiske-persiske krigen, 1722-1723, av russiske historikarar kalla Det persiske felttoget til Peter den store, var ein krig mellom Russland and Persia, utløyst av at tsaren ønskte å utvida makta til Russland i regionane kring Kaspihavet og S ...

                                               

Istra

Sjå òg Istra fleirtyding. Istra er ein by i Moskva oblast i Russland med om lag 30 000 innbyggjarar. Han ligg ved elva Istra, 56 km vest for Moskva, ved Moskva – Riga-jernbanen. Byen vart grunnlagd i 1589 som landsbyen Voskresenskoje. Han fekk by ...

                                               

Nobels fredspris

Nobels Fredspris er ein nobelpris som vert delt ut til personar eller organisasjonar som har arbeidd for fred. Prisstiftaren Alfred Nobel oppgav tre krav som skulle stillast til vinnarar; ein vinnar treng berre oppfylla eitt av dei. Krava er "red ...

                                               

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel var ein svensk kjemikar, ingeniør, oppfinnar og filantrop, kjend for å ha utvikla dynamitt og oppretta Nobelprisen.

                                               

Roy Glauber

Roy J. Glauber er ein amerikansk fysikar tilknytt Harvard-universitetet. Han er tildelt halvparten av Nobelprisen i fysikk for 2005, medan John L. Hall og Theodor Hänsch deler den andre halvparten. Glauber fekk prisen for sitt arbeid med kvantete ...

                                               

22. juli-kommisjonen

22. juli-kommisjonen var ein regjeringsnedsett uavhengig kommisjon som vart oppretta som følgje av terrorangrepa i Noreg 22. juli 2011. Avgjera om å oppretta utvalet vart teken av regjeringa i eit møte onsdag 27. juli, men ho vart òg teken i samr ...