ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325
                                               

Eidsvåg kyrkje

Eidsvåg kyrkje er ei kvadratisk arbeidskyrkje frå 1982 i Bergen kommune i Vestland fylke. Byggverket er i betong og har 600 sitjeplassar. Kyrkja er soknekyrkje i Eidsvåg sokn i Åsane prosti. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Vinter-OL 1988

Vinter-OL 1988 vart helde i Calgary i Canada. Sovjetunionen vart beste nasjon med 11 gull. Noreg tok heim 3 sølv- og 2 bronsemedaljar, men for fyrste gong i vinterleikane si historie vart det ingen norske gullmedaljar. Difor vert vinterleikane i ...

                                               

Det norske Theater

Det norske Theater var eit teater i Bergen skipa i 1850 og nedlagd i 1863, då det gjekk konkurs. Ole Bull og medhjelparar som Frits Jensen og Magdalene Thoresen fekk i gang drifta av teateret, som sidan hadde både Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjø ...

                                               

Oldtid

Oldtid eller gamletid viser til den eldste tida i historia i europeisk, nordafrikansk og vestasiatisk samanheng. I snever forstand kan "oldtid" visa til den gresk-romerske verda i antikken. I vid forstand tek ein også med dei tidlege sivilisasjon ...

                                               

15. august

Marimesse fyrre eller Marimesse om hausten til minne om Maria sin himmelfart, markert med ei krone.

                                               

2004

5. april: Norsk Kontantservice i Stavanger blei rana. Ein politimann blei skoten og drepen. Ranet blei omtala som det største og mest brutale ran i norsk historie. 20. juni: Den første utgåva av Skolelinux kom ut. 25. mai: Kong Harald overrekte A ...

                                               

Profeten Brians liv og historie

Profeten Brians liv og historie er ein britisk spelefilm frå 1979 av og med humorgruppa Monty Python, og er kanskje den meste kjende filmen til gruppa. Filmen handlar om Brian, som lever i Judea samstundes med Jesus, og som ufrivillig vert utpeik ...

                                               

1933

Norsk Rikskringkasting vart stifta som eit statleg kringkastingsmonopol av Stortinget. 13. mai: Nasjonal samling vart stifta. Tandbergs Radiofabrikk vart stifta av Vebjørn Tandberg.

                                               

Dei tre kongedøma i Kina

Dei tre kongedøma er ein periode i kinesisk historie som varte frå rundt 220 til 280. Keisarriket Kina var etter at Han-dynastiet fall delt i tre større rike: Wei i nord, Wu i sør, og Shu eller Shu Han i vest. Perioden enda med at Wei først erobr ...

                                               

Ronne Antarctic Research Expedition

Ronne Antarctic Research Expedition var ein ekspedisjon til Antarktis i 1947-48 som utforska området rundt Den antarktiske halvøya. Norsk-amerikanaren Finn Rønne leia RARE, den siste privatfinansierte amerikanske forskingsekspedisjonen. Ekspedisj ...

                                               

27. mars

1980: Bustadplattformen Alexander L. Kielland kantra i Nordsjøen. 123 menneske døydde. 1941: Soldatar frå den norske brigaden i Skottland oppretta ein norsk garnison på Jan Mayen. 1869: Myndigheitsalderen blei senka frå 25 til 21 år.

                                               

13. juli

1943: Andre verdskrigen. Slaget ved Kursk, historias største panserslag, tok slutt, med store tap både for Tyskland og Russland. Nesten 6 000 stridsvogner var med, og minst 230 000 døydde.

                                               

Trekanthandel

Trekanthandel, trekantfart eller triangelfart viser til at skip trafikkerer ei trekantrute mellom tre ulike hamneområde. Omgrepet viser særleg til ei bestemt trekantrute i Atlanterhavet på 1700-talet, farten mellom Europa, vestkysten av Afrika og ...

                                               

Hone Tuwhare

Hone Peneamine Anatipa Te Pona Tūwhare var ein kjend maorisk newzealandsk poet. Han er sterkt knytt til The Catlins i regionen Southland på New Zealand, der han budde den seinare delen av livet sitt.

                                               

Hans Fallada

Hans Fallada var ein tysk forfattar. I sine politisk-sosiale romanar skildra han med skarp observasjonsevne, subtil humor og virtuos forteljarteknikk storbymiljøet i byrjinga av 1930-åra, der arbeidarar og småborgarar slit med kvardagslege proble ...

                                               

Brussel

Brussel er hovudstaden i Belgia, delstaten Flandern og EU. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som ligg som ein enklave i Flandern. Det høyrer til verken det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både n ...

                                               

Jethro Tull

Jethro Tull er ei britisk rockegruppe danna i Luton i Bedfordshire i desember 1967. Musikken deira er karakterisert av song, akustisk gitar og fløyte spelt av Ian Anderson, som har leia bandet sidan starten, og gitararbeidet til Martin Barre, som ...

                                               

Queen

Queen er eit britisk rockeband som vart skipa i London i 1970. Den klassiske besetninga deira var Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor og John Deacon. Dei tidlegaste verka til Queen var inspirert av progressiv rock, hardrock og heavy metal, m ...

                                               

Françoise Sagan

Françoise Sagan psevdonym for Françoise Quoirez var ein fransk forfattar, dramatikar og dreiebokforfattar. Ho skreiv allereie som 18-åring Bonjour tristesse, ein roman om desillusjonert ungdom. Tittelen tok ho frå eit dikt av Paul Éluard, "À pein ...

                                               

Fleetwood Mac

Fleetwood Mac er eit britisk-amerikansk rockeband som vart danna i juli 1967 i London. Bandet har selt meir enn 100 millionar plater verda over og er eit av dei bestseljande banda gjennom tidene. I 1998 vart utvalde medlemmar av Fleetwood Mac inn ...

                                               

Asker prosti

1869 - Prostiet vart oppretta. Femnde frå starten prestegjelda Asker, Hurum, Lier, Røyken, Vestre Aker og Østre Aker. 2002 - Prostiet vart delt i to; Asker prosti og Bærum prosti. 1947 - Hurum, Asker, Lier og Røyken vart overført til Drammen pros ...

                                               

Siouxsie and the Banshees

Siouxsie and the Banshees var eit britisk rockeband, skipa i London i 1976 av vokalisten Siouxsie Sioux og bassgitaristen Steven Severin. Dei har inspirert mange andre artistar, både samtidige og seinare artistar. Q tok med gitarspelinga til John ...

                                               

Estisk historie

Estisk historie byrjar med busettingar etter slutten av istida, kring år 8500 f.kr. I tidleg historisk tid vart landområde busett av finsk-ugriske folk, og landet kom inn under russisk velde. Sidan har landet vore styrt av ulike stormaktar, borts ...

                                               

Dansk historie

Danmark er i utgangspunktet gammal kalkhavbotnn som vart dekt av fleire kilometer tjukk morenemasser frå skandinaviske fjell etter den siste istida. Landet har heva seg kraftig etter det. Kalkfjellet stikk opp nokre stadar, og gjer at dansk grunn ...

                                               

Austerriksk historie

Den første statsdanninga i det som skulle bli Austerrike, var eit keltisk kongerike, kalla Noricum, omkring 100 f.Kr. Størstedelen av området blei hærsett av Romarriket omkring 15 f.Kr. Keisar Claudius oppretta den romerske provinsen Regnum Noric ...

                                               

Europeisk historie

Europeisk historie tek for seg historia til verdsdelen Europa, der det moderne mennesket har budd i nesten 40 000 år. Området vart tidleg dominert av sivilisasjonsdanningar kring Middelhavet, særleg den greske og latinske. Seinare har den politis ...

                                               

Fransk historie

Fransk historie er ofte delt inn i epokar som har namn etter dei som herska i landområdet på denne tida. Denne artikkelen tek for seg dei grove trekka av historia til det som i dag er Frankrike. Dei første menneska av typen Homo sapiens kom til F ...

                                               

Skotsk historie

Skotsk historie går svært langt tilbake i tid. Kongeriket Skottland blei sameint i 843 av kong Kenneth I av Skottland, og var eit sjølvstendig land fram til 1. mai 1707, då det gjekk i union med England. Etter den siste istida byrja området lengs ...

                                               

Engelsk historie

Engelsk historie er historia til landområdet som i dag er England, ein del av det sameinte kongedømet Storbritannia. Landet har vore samanhengjande folkesett sidan slutten av den siste istida, rundt 12 000 år sidan. Det har også budd neandertalar ...

                                               

Britisk historie

Britisk historie omfattar historia til dei britiske øyane, særleg i tida då dei har vore del av kongeriket Storbritannia. Det sameinte kongedømet av Storbritannia og Nord-Irland blei danna gjennom fleire erobringar og unionar. England oppstod frå ...

                                               

Indisk historie

Panjab blei folkesett av tidlegmennesket Homo erectus under pleistocen, og laga steinverktøy av acheuléentypen. Dei første moderne menneska kom truleg til Sør-Asia for rundt 70 000 til 50 000 år sidan. Bhimbetkahòlene i sentrale Madhya Pradesh ha ...

                                               

Spansk historie

Spansk historie er ofte delt inn i epokar som har namn etter dei som herska i landområdet på denne tida. Denne artikkelen tek for seg dei grove trekka av historia til det som i dag er Spania. Spania blei okkupert av Napoleon tidleg på 1800-talet, ...

                                               

Tysk historie

Dei tyske folka blei ikkje samla ei politisk eining før seint på 1800-talet, men dei hadde likevel sterk innverknad på vestleg historie frå dei blei kjende i Europa i det første tusenåret fvt. Det tysk-romerske riket, som varte frå det åttande hu ...

                                               

Egyptisk historie

Egypt er det landet i verda som har den lengste samanhengande nasjonale historia. Elva Nilen grev seg gjennom det nordaustlege Afrika, og saman med ugjestmild ørken i aust og vest, hav i nord og dei såkalla kataraktane i Nilen i sør blir derfor d ...

                                               

Juletre

"Juletre" er òg namnet på eit julehefte gjeve ut av Norsk Barneblad Eit juletre er eit tre eller ein modell av eit tre som blir brukt mange stader til å pynta til jul med. Treet blir pynta med lys og juletrepynt. Mange legg julegåver under treet ...

                                               

Julehefte

Julehefte er publikasjonar som vert utgjeve og kjem i handelen til jul. Sidan julehefte vart vanlege, på slutten av 1800-talet har det kome hefte med om lag 800 ulike titlar og 20-30 000 ulike hefte. Mange av dei har vore svært ulike i utforming, ...

                                               

Jules Verne

Jules-Gabriel Verne var ein fransk forfattar. Han skreiv eventyrlege romanar om reiser verda rundt, under havet, jorda og i verdsrommet. Ved å bruka mange tekniske nyvinningar som inspirasjon for bøkene sine er han blitt ein av opphavsmennene til ...

                                               

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper var ein USA-amerikansk forfattar som i ein lang rekke romanar og reiseskildringar nådde eit stort publikum i heimlandet, så vel som over store delar av Europa. Hans meste kjende roman, Den siste mohikaner frå 1826, kom ut i ...

                                               

Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens, betre kjend under psevdonymet Mark Twain, var ein namngjeten og populær amerikansk humorist, forfattar, journalist og forelesar. Han er mest kjend for romanane sine om Huckleberry Finn og Tom Sawyer. Forfattaren William ...

                                               

Den irske sjølvstendekrigen

Den irske sjølvstendekrigen, også kalla den anglo-irske krigen, varte frå januar 1919 til juli 1921. Han vart ført av den opphavlege irske republikanske armeen IRA som ein geriljakrig mot dei britiske styresmaktene i Irland. Sjølvstendet var prok ...

                                               

Den anglo-irske traktaten

Den anglo-irske traktaten var ein traktat mellom regjeringa i Storbritannia og den provisoriske regjeringa i Den irske republikken. Med traktaten enda Den irske sjølvstendekrigen, og Den irske fristaten vart oppretta som ein del av Det britiske i ...

                                               

Det sameinte kongeriket Storbritannia og Irland

Det sameinte kongeriket Storbritannia og Irland, på engelsk United Kingdom of Great Britain and Ireland vart skipa den 1. januar 1801. Kongeriket kom til som ei samanslåing av Kongeriket Storbritannia og Kongeriket Irland. Kongeriket Storbritanni ...

                                               

Den irske fristaten

Den irske fristaten var ein stat med status som dominion i Det britiske imperiet. Han eksisterte i åra 1922–1937, og var ein forløpar til Republikken Irland. Fristaten omfatta 26 av dei 32 grevskapa på øya Irland. Fristaten vart oppretta i 1922 e ...

                                               

County Waterford

County Waterford er eit grevskap i Republikken Irland sørvest på Irland i provinsen Munster. Byen Waterford, som tidlegare var administrasjonsby i grevskapet, og eit område rundt han er skild ut som eit eige grevskapsdistrikt, City of Waterford. ...

                                               

Derry

Derry, eller Londonderry, på irsk Doire, er ein by vest i Nord-Irland. Han har kring 85 000 innbyggjarar og ligg i grevskapet County Derry, eit av dei seks, tradisjonelle grevskapa i Ulster. Byen er den nest største i Nord-Irland og den fjerde st ...

                                               

Påskeopprøret i 1916

Påskeopprøret i 1916 var eit mislykka forsøk på å enda det britiske styret i Irland. Opprøret braut ut i Dublin på påskemåndagen 24. april 1916, og varte i seks dagar. Trass i at opprøret slo feil, var det eit viktig skritt i retning av opprettin ...

                                               

Anthony Coughlan

Anthony Coughlan er ein økonomiutdanna irsk akademikar, sekretær for den anti EU-føderalistiske organisasjonen National Platform, og pensjonert senior lecturer i sosialpolitikk ved Trinity College i Dublin, TCD. Coughlan er kjend for å vera sosia ...

                                               

Oireachtas

Oireachtas eller Oireachtas Éireann er den irske nasjonalforsamlinga. Ho er sett saman av to kammer: Det folkevalde underhuset Dáil Éireann og overhuset eller senatet Seanad Éireann, med utpeikte medlemmer. I tillegg omfattar forsamlinga presiden ...

                                               

Brian Boru

Brian Bóruma mac Cennétig, kjend som Brian Boru, var konge av Munster frå 976 og storkonge av Irland frå 1002 til han døydde i 1014. Brian Boru var son av Cennétig mac Lorcáin, konge av Thomond, og Bé Binn ingen Aurchada, prinsesse av vestre Conn ...

                                               

Slaget ved Boyne

Slaget ved Boyne vart utkjempa i 1690 mellom dei to rivaliserande tronpretendentane til den engelske, skotske og irske trona – den katolske kong Jakob og den protestantiske kong Vilhelm – over elva Boyne nær Drogheda på austkysten av Irland. Slag ...