ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323
                                               

Or

Or eller older er ei slekt buskar og tre i bjørkefamilien. Ho omfattar rundt 30 artar. I Noreg veks to ulike typar, gråor og svartor.

                                               

7. september

1938: Fornebu flyplass vart offisielt opna for trafikk. 1520: Kristian II av Danmark-Noreg inntok Stockholm og tok makta i Sverige. 1818: Karl Johan av Sverige blei krona til konge av Noreg i Trondheim.

                                               

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet er ein norsk statleg høgskule som blei oppretta 1. januar 2017 gjennom ei samanslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Skulen har fem studiestader – Bergen, Førde, Haugesund ...

                                               

Vervarslinga på Vestlandet

Vêrvarslinga på Vestlandet er ei distriktsavdeling av Meteorologisk institutt oppretta i 1918. Avdelinga har varslingsansvaret for heile Vestlandet og Trøndelag, frå Lista til Nord-Trøndelag og fiskebankane utanfor, i tillegg til flyvêret i områd ...

                                               

Berit Rokne

Berit Rokne er ein norsk forskar og var den første rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. I januar 2021 vart ho seniorrådgjevar i rektors stab ved Høgskulen på Vestlandet.

                                               

Nedbør

Nedbør er eit meteorologisk samnamn for ulike former av vatn som fell ned frå himmelen. Det kan koma i form av regn, snø, hagl, underkjølt regn, virga og sludd. Nedbør er ein svært viktig del av vasskrinslaupet, og er kjelda til mesteparten av fe ...

                                               

Straume på Litlesotra

Straume er kommunesenteret i Øygarden i Vestland fylke. Staden ligg vest på øya Litlesotra. Sartor Storsenter, eit av dei største kjøpesentera på Vestlandet, ligg i Straume sentrum. Frå Straume går Riksveg 555 på Straumsundbrua over til Bildøy. B ...

                                               

Husmannsplass

Ein husmannsplass er eit lite gardsbruk med hus. Gardsbruket ligg på jorda til ein større eigedom og leiga for jorda var oftast arbeidsplikt på hovudgarden. Talet på husmenn i Noreg auka bratt frå slutten av 1700-talet og fram til vel midten av 1 ...

                                               

Brassband

Eit brassband er eit musikkorps med messinginstrument og slagverk. I Storbritannia er det sterke tradisjonar for brassband, medan det i kontinental-Europa er meir vanleg med janitsjarkorps. Dei fyrste moderne brassbanda oppstod tidleg på 1800-tal ...

                                               

Eidfjord kyrkje

For mellomalderkyrkja, sjå Eidfjord gamle kyrkje. Eidfjord kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1981 i Eidfjord kommune i Vestland. Kyrkja står i Eidfjord sentrum og erstatta Eidfjord gamle kyrkje som soknekyrkje.

                                               

1. desember

1961: Jarnbanelina Fauske-Bodø vert opna for trafikk, dermed er Nordlandsbanen ferdigbygd. 1912: Ferjesambandet Tønsberg-Fredrikshavn vert oppretta, det første ferjesambandet mellom Noreg og Danmark. 1927: Folk frå den første av Norvegia-ekspedis ...

                                               

Hans Wagner

Hans Wagner, fødd i Saarbrücken, var ein tysk generalløytnant og sjef for dei tyske landstridskreftene på Vestlandet 1943-1944. Han var oberst i 5. artilleriregiment i 5. jegerdivisjon og stasjonert i Russland då han 25. november 1943 vart utnemn ...

                                               

The X Factor av Iron Maiden

The X Factor er det tiande studioalbumet til det engelske heavy metal-bandet Iron Maiden, gjeve ut den 2. oktober 1995 på EMI. Det er det første albumet til bandet med Blaze Bayley, som tidlegare song i Wolfsbane, som vokalist. Han erstatta Bruce ...

                                               

Kylie Minogue

Kylie Ann Minogue, ofte berre kjent som Kylie, er ein australsk songar, låtskrivar og skodespelar. Etter å ha vore barneskodespelar på australsk fjernsyn livnærte ho seg som skodespelar i den australske såpeoperaen Neighbours, før ho byrja ein ka ...

                                               

Eurovision Song Contest 2017

Eurovision Song Contest 2017, offisielt 62. Eurovision Song Contest, var den 62. gongen Eurovision Song Contest vert arrangert. Tevlinga vart halden i International Exhibition Centre i Kiev, Ukraina, som vann tevlinga i 2016, med semifinalar 9. o ...

                                               

Russland i Eurovision Song Contest

Russland debuterte i Eurovision Song Contest i 1994 i Dublin i Irland med songen "Vjetsjnyj Strannik", framført på russisk av Judif, og har sidan delteke 21 gongar. Sidan debuten har Russland vunne tevlinga ein gong, kome på andreplass fire gonga ...

                                               

Virtual XI

Virtual XI er det ellevte studioalbumet til det engelske heavy metal-bandet Iron Maiden, gjeve ut 23. mars 1998. Det var det andre og siste Iron Maiden-albumet med vokalisten Blaze Bayley og det siste som femmannsband.

                                               

Odsherred kommune

Odsherred kommune er ein kommune på Sjælland i Danmark som frå 1. januar 2007 høyrer til den nydanna Region Sjælland. Kommunen har 32 816 innbyggarar. Odsherred kommune omfattar dei tre tidlegare kommunane Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm. ...

                                               

Kaupanger-Frønningen

Kaupanger-Frønningen er ei ferjerute inst i Sognefjorden mellom Kaupanger i Sogndal, Frønningen i Lærdal og om sommaren i Fjærlandsfjorden Gudvangen i Aurland. Overfarten frå Kaupanger til Frønningen tar 40 minuttar, og turen frå Frønningen til G ...

                                               

Joachim de Knagenhielm

Joachim de Knagenhielm var den første amtmannen i Nordre Bergenhus amt, som var namnet på Sogn og Fjordane fylke frå 1763 til 1919.

                                               

Hans Christian Jahnsen

Hans Christian Jahnsen var ein skipsbyggjar, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Tjølling. Jahnsen var son til ein leiglendingsbonde. Sjølv lærde han seg til skipsbyggjar på Hortens Verft, der han var skipsbyggmeister frå 1850 til 1872. Sam ...

                                               

Gunhild Rutledal

Gunhild Rutledal var ein norsk lærar og forfattar frå Gulen. Ho tok eksamen ved Stord lærarskule i 1919 og var seinare lærar i Gulen.

                                               

Haukås

Haukås er eit norsk stadnamn. Det finst fleire stader som heiter Haukås: Haukås i Hjartdal kommune i Telemark Haukås i Østre Toten kommune i Oppland Haukås i Hamarøy kommune i Nordland Haukås i Fræna kommune i Møre og Romsdal Haukås i Bergen komm ...

                                               

Eple

Eple er frukta på apalen. Apal høyrer til rosefamilien og stammar frå Malus sieversii, eit anna tre i epleslekta som framleis veks vilt i Sentral-Asia. Ein dyrkar no eple over heile verda, og det finst over 7 500 ulike eplesortar. Dei kan ha ulik ...

                                               

Midtbyen

Midtbyen er namnet på den eldste og mest sentrale delen av Trondheim. Den administrative eininga Midtbyen, oppretta i 2005, har i dag om lag 5000 innbyggjarar og utgjer Trondheims kulturelle og administrative sentrum. Det som i dag går under namn ...

                                               

Ole Oppen

Ole Oppen var ein norsk bonde og forfattar. Han var fødd i Bergen, busett i Høyanger kommune, først i Måren 1952-1955, og frå 1955 i Instevik.

                                               

Arnfinn Urnes

Arnfinn Urnes var ein norsk lærar og forfattar. Han var fødd i Hafslo i Luster kommune. Urnes tok eksamen ved Stord lærarskule 1910, og han var lærar i Hjartdal 1910-1912, Furnes 1912-1914, Kvitingsøy 1914-1918 og Jevnaker 1918-1942.

                                               

Darbechtar

Darbechtar er ein landsby heilt søraust i Koura distrikt i Nord guvernement i Libanon. Darbechtar grensar til landsbyane Amyoun, Bziza, Majdel, Kaftoun og Dar-shmizzine. Innbyggjarane i landsbyen er maronittiske katolikkar.

                                               

Soleglad

Soleglad eller solnedgang er når den øvre randa av sola om kvelden vert borte under horisonten. Langs same breiddegrad vil tida for soleglad finne stad fire minutt seinare for kvar lengdegrad vestover og fire minutt tidlegare for kvar lengdegrad ...

                                               

Namnedagar i Sverige

I Sverige har dei ein lang ubroten tradisjon for å feire namnedagar. Namedagsfeiringa går attende til før reformasjonen, og ulikt i mange andre land held skikken seg sterk i Sverige også etter at landet hadde gått over til protestantismen. Før re ...

                                               

Norske forsvarsministrar

Norske forsvarsministrar er ei oversikt over statsrådar som har vore sjef for Forsvarsdepartementet, vanlegvis kalla forsvarsminister. Den offisielle tittelen til forsvarsministeren er som for dei fleste regjeringsmedlemmene statsråd. Berre stats ...

                                               

Thomas Bugge

Thomas Bugge var ein dansk astronom, matematikar og landmålar. Bugge tok teologisk embetseksamen i 1759, men interesserte seg sterkt for matematiske studie. Kort tid etter eksamen vart han tilsett ved observatoriet, og frå 1762 vart han engasjert ...

                                               

Indian summer

Indian summer er eit uttrykk som vert nytta om ein varm, sommarliknande periode om hausten, ikkje lenge før vinteren. På den nordlege halvkula kallar ein det indian summer når han oppstår seint i oktober eller tidleg november, og i den gamle enge ...

                                               

1550

7. februar: Innsetjinga av pave Julius III. Den første boka skriven på slovensk, Abecedarium, av protestantreformatøren Primoz Trubar, blei trykka i Tübingen. Helsingfors blei grunnlagd av Gustav Vasa. Det osmanske riket utvida seg ved å okkupera ...

                                               

Absalon

Absalon eller Absalom er eit mannsnamn med bibelsk opphav. Namnet tyder Far er fred. Utbreiinga av namnet stammar hovudsakleg frå at den tredje sonen til kong David heitte Absalom. Andre Samuelsbok i Bibelen fortel at han drap bror sin, Amnon for ...

                                               

Oskar

Oskar og Oscar er mannsnamn brukt i fleire vesteuropeiske kulturar. Namnet er truleg avleidd frå norrønt Ásgeirr, men er best kjend frå irsk mytologi som namnet på sonen til Oisín. Den vestfrankiske forma av namnet er Ansgar. Oskar har namnedag d ...

                                               

Josefine

Josefin, Josefina og Josefine er kvinnenamn danma av Josef som kjem frå hebraisk jōsēf, Herren skal auka og det feminiserande sisteleddet -ine. Josephine er ein annan vanleg skrivemåte for namnet. Josephin kan vera eit fransk mannsnamn. Josefa og ...

                                               

Agnar

Agnar er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det norrøne Agnarr er truleg sett saman av agi, strid, fare og harjar, stridsmann, krigar. Agnar har namnedag den 21. juni. Namnet er ein del brukt på Island, der 0.19 % 290 personar bar namnet i 2004. De ...

                                               

1644

1644 var eit skotår som byrja på ein fredag i den gregorianske kalenderen og eit skotår som byrja på ein måndag i den julianske kalenderen.

                                               

1643

1643 var eit normalår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein sundag i den julianske kalenderen.

                                               

Lengd

For friidrettsøvinga, sjå lengdehopp. Lengd er avstanden mellom to endepunkt, til dømes punktet frå der eit objekt byrjar til punktet der det sluttar. Lengd uttrykkjer som regel ein lineær romleg dimensjon av eit fysisk objekt. Termen blir ofte b ...

                                               

Trengereid

Trengereid er ei bygd i Arna i Bergen kommune. Staden ligg ved Sørfjorden, sørom Osterøy. Fylkesveg 7 og Europaveg 16 møtest like ved Trengereid, og Bergensbanen går gjennom bygda nede ved fjorden. Trengereid fabrikker vart i 1895 etablert av Joh ...

                                               

Den eldste Noregshistoria

Den eldste Noregshistoria, eller Historia Norvegiæ, er eit tidleg kjeldeskrift til norsk soge. Handskriftet vart funne av Peter Andreas Munch medan han var i Skottland i 1840-åra, og vert ofte kalla "den skotske". Skriftet har vore mykje drøfta a ...

                                               

Svortland

Svortland er ein tettstad som er kommunesenter i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Staden ligg nordvest på øya Bømlo. Riksveg 542 går ved staden. Tettstaden har 2 788 innbyggjarar per 1. januar 2017. Namnet Svortland kjem av fuglenamnet sysvorta, ...

                                               

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, er ei barnebok av Selma Lagerlöf som kom ut i to band i 1906 og 1907. Ho er omsett til norsk som Nils Holgerssons forunderlige reise gjennom Sverige og Nils Holgerssons vidunderlige reise. Boka blei ...

                                               

Fernand Braudel

Fernand Braudel var ein fransk historikar. Gjennom bruk av innsikter frå andre vitskapar, så som økonomi, antropologi og geografi, var han med og endra historievitskapen. Han var ein leiande representant for Annales-skulen sin historiografi; denn ...

                                               

Økoregion

Økoregion er eit omgrep for eit større land- eller vassområde med særeige klima, fysisk geografi, jordsmonn/vatn og flora og fauna. Det er mindre enn ei økosone, og er definert av faktorar som miljø, geologi og geografi. Økoregionane har sjeldan ...

                                               

Provinsar i Frankrike

Provinsar i Frankrike viser til dei ulike administrative inndelingane av kongeriket Frankrike fram til landet blei omorganisert i departement i 1790, året etter den franske revolusjonen. Endringa var eit forsøk på å skapa eit likt system for heil ...

                                               

Vaksdal

Vaksdal er ein tettstad i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Staden ligg ved Sørfjorden tvers ovanfor bygda Bruvik på Osterøya. Både Bergensbanen/Vossabanen og E16 går gjennom bygda. Vaksdal er frå gamalt av bygd opp rundt bakevareprodusenten Møl ...

                                               

Kypros

Kypros er ei øy aust i Middelhavet, 113 km sør for Tyrkia og rundt 120 km vest for kysten til Syria. Geografisk sett er Kypros ein del av Asia, men kulturelt har øya vore europeisk i tida etter om lag den fyrste verdskrigen. Sidan ein tyrkisk inv ...