ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311
                                               

Aust-Asia

Aust-Asia er ein region som omfattar dei austlege delane av Asia, i det minste landa Kina, Japan, Sør-Korea og Nord-Korea. I SN sin definisjon blir også Mongolia og Taiwan rekna med. Definisjonen av Aust-Asia kan vera geografisk eller kulturell. ...

                                               

Kaukasia

Kaukasia eller Kaukasus er eit område i Eurasia mellom Svartehavet, Kaspihavet, Iran og Russland. Det persiske namnet for regionen er Qafqâz. Kaukasia inkluderer fjellkjeda Kaukasus og dei omliggande låglanda. Kaukasusfjella vert ofte rekna som g ...

                                               

Sør-Asia

Sør-Asia er nemninga på den delen av Asia som omfattar land som hovudsakleg ligg på det indiske subkontinentet; India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan og delar av Afghanistan, og øyane rundt; Sri Lanka og Maldivane, og dei indiske øygruppene ...

                                               

Søraust-Asia

Søraust-Asia er ein region i Asia som omfattar området sør for Kina og aust for India. Regionen omfattar 11 land, mange av dei øystatar: Brunei, Kambodsja, Aust-Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma, Filippinane, Singapore, Thailand og Vietnam. ...

                                               

Thal

Thal er eit stort ørkenområde i Panjab i Pakistan, hovudsakleg mellom elvene Jhelum og Indus ved Pothohar-platået. Han er rundt 300 km lang, med ei breidd som varierer mellom 30 og 110 km. Geografisk minner han om ørkenane Cholistan og Thar. Inna ...

                                               

Mindanao

Øygruppa Mindanao består av øya Mindanao, øygruppa Sulu med øyane Basilan, Jolo og Tawi-Tawi, øya Camiguin, Dinagatøyane, Siargao, Samal samt Saranganiøyane.

                                               

Dei store nordveggane i Alpane

Dei seks store nordsidene i Alpane er kjend for sine bratte og høge fjellsider med vanskelege klatreruter. Dei seks nordsidene er: Grandes Jorasses Petit Dru Cima Grande di Lavaredo Eiger Piz Badile Matterhorn I 1930-åra kjempa dei beste fjellkla ...

                                               

Glockner-massivet

Glockner-massivet er eit område i den midtre delen av fjellkjeda Hohe Tauern i Alpane i Austerrike. Glockner-massivet ligg i forbundslanda Tirol, Salzburg og Kärnten. Dei tre forbundslanda møtest på fjellet Eiskögele. Høgste fjelltoppen i Glockne ...

                                               

Goldberg-massivet

Goldberg-massivet er eit område i den austre delen av fjellkjeda Hohe Tauern i Alpane i Austerrike. Massivet ligg i forbundslanda Salzburg og Kärnten. Hocharn, den høgste fjelltoppen, når 3 254 meter over havet. Andre kjende fjelltoppar i Goldber ...

                                               

Kreuzeck-massivet

Kreuzeck-massivet er eit område i fjellkjeda Hohe Tauern i Alpane i Austerrike. Området dekker ei flatevidd på ikring 450 km² og ligg i forbundslanda Kärnten og i Tirol. I nord dannar Mölltal grense for massivet, i sør Oberdrautal. Mot vest er Is ...

                                               

Europeisk geologi

Europeisk geologi er variert og kompleks, og særleg prega av geologiske prosessar i fanerozoikum-eonet i tida 500–280 millionar år sidan. Kontinentet kan grovt sett delast i tre fanerozoiske kontinent: Baltica i nord, Avalonia over Dei britiske ø ...

                                               

Baltica

Baltica var eit kontinent frå sein proterozoikum og tidleg paleozoikum som i dag inkluderer Den austeuropeiske kratonen nordvest i Eurasia. Baltica oppstod som ein landmasse for heile 1.8 milliardar år sidan. Før dette var tre landmassar som i da ...

                                               

Den cadomiske orogenesen

Den cadomiske orogenesen er ein orogenese eller ei fjellkjedefolding for 650-550 millionar år sidan, i neoproterozoikum. Fjellkjedefoldinga er særleg markert ved deformasjon, metamorfose og framtrenging av djupbergartar. Ein finn restar av den ca ...

                                               

Fennoskandia

Fennoskandia viser til eit geografisk område sett saman av den skandinaviske halvøya, Finland, Kola og Karelen. Området er ei halvøy med avgrensing gjennom Nord-Russland frå Finskebukta mot Kvitehavet. Fennoskandia som omgrep gjer nytte for seg i ...

                                               

Den svecofenniske fjellkjeda

Den svecofenniske fjellkjeda er eit belte av deformerte og omdanna bergarter som i dag utgjer ein stor del av Det baltiske skjoldet, særleg i sentrale delar av Finland og Sverige. Fjellkjededanninga fann stad for kring 1990–1770 mill. år sidan, o ...

                                               

Høgaste fjell i Europa

Det høgaste fjellet i Europa er Elbrus, som ligg sørvest i Russland, på grensa mot Georgia. Likevel blir dette fjellet stundom rekna for å tilhøyre Vest-Asia, noko som i tilfelle ville gjort Mont Blanc til det høgaste i Europa. Elbrus ligg i Kauk ...

                                               

Balkan

Balkan er eit historisk og geografisk namn brukt om ein region i Søraust-Europa. Regionen har eit totalt areal på 550 000 km² og eit tilnærma innbyggjartal på 55 millionar menneske. Balkan vert av og til kalla Balkanhalvøya sidan området grensar ...

                                               

Den italienske halvøya

Den italienske halvøya eller Den appenninske halvøya er ei av dei største halvøyane i Europa og strekkjer seg 1000 km frå Alpane i nord og sørover i sentrale område av Middelhavet. Halvøya er kjend for å vere forma som ein støvel. Nesten heile ha ...

                                               

Den skandinaviske halvøya

Den skandinaviske halvøya er landområdet mellom Nordsjøen og Norskehavet på den eine sida og Austersjøen og Bottenvika på den andre. Den omfattar det meste av Noreg og Sverige. Til Skandinavia høyrer Den skandinaviske halvøya og Danmark. Den skan ...

                                               

Gibraltar

Gibraltar er eit britisk oversjøisk territorium som ligg sørvest i Europa. Territoriet har ei 1.2 km lang grense mot Spania og ei 12 km lang kystlinje. Høgaste punkt er 426 m, på kalksteinsfjellet som utgjer mestedelen av Gibraltar. Gibraltar lig ...

                                               

Albania

Albania er eit middelhavsland i Søraust-Europa. Landet grensar til Montenegro i nord, Kosovo i nordaust, Nord-Makedonia i aust, Hellas i sør, Adriahavet i vest og Det joniske havet i sørvest. Landet er eit ganske nytt demokrati, med det fulle nam ...

                                               

Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina er eit land sør i Europa. Det grensar til Kroatia i nord, vest og sør, til Serbia og Montenegro i aust, og har ei kort kystline til Adriahavet ved byen Neum.

                                               

Bulgaria

Republikken Bulgaria ligg i søraust i Europa og grensar til Svartehavet i aust, til Hellas og Tyrkia i sør, til Serbia og Nord-Makedonia i vest, og til Romania over elva Donau i nord. Frå og med 1. januar 2007 er Bulgaria medlem i EU. Landet har ...

                                               

Estland

Estland, offisielt Republikken Estland, er eit land i den baltiske delen av Nord-Europa. Det grensar til Finland i nord, skilt av Finskebukta, i vest til Sverige, skilt av Austersjøen, i sør til Latvia og i aust til Russland. Landet dekkjer eit o ...

                                               

Frankrike

Republikken Frankrike eller berre Frankrike er eit land i Vest-Europa med fleire territorium i Karibia, Sør-Amerika, Indiahavet, Stillehavet og Nord-Atlanteren. Fastlandet i den europeiske delen blir på fransk kalla lHexagone, "sekskanten": Den e ...

                                               

Hellas

Republikken Hellas eller berre Hellas er eit land søraust i Europa sør på Balkanhalvøya. Landet grensar til Albania, Nord-Makedonia, Bulgaria og Tyrkia. Egearhavet ligg aust og sør for det greske fastlandet, medan Det joniske havet ligg i vest. B ...

                                               

Italia

Italia er eit land i Sør-Europa som ligg på den italienske halvøya og dei to middelhavsøyane Sardinia og Sicilia. I nord blir landet avgrensa av Alpane og møter landa Frankrike, Sveits, Austerrike og Slovenia. Dei sjølvstendige statane Vatikansta ...

                                               

Kroatia

Republikken Kroatia er eit europeisk land. Landet ligg ved Adriahavet og grensar til Slovenia, Ungarn, Serbia, Montenegro og Bosnia og Hercegovina. Landet var tidlegare ein del av Jugoslavia. Hovudstaden heiter Zagreb. Kroatia vart medlem av Den ...

                                               

Latvia

Republikken Latvia er eit lite land nordaust i Europa. Latvia grensar til Austersjøen i vest, til Estland i nord, til Russland og Kviterussland i aust og til Litauen i sør. Dagens republikk kom til i 1991, då landet braut ut av Sovjetunionen.

                                               

Litauen

Litauen er kjend frå 1009. Storfyrstedømet Litauen var eit av dei største landa i Europa på 1400-talet. Frå 1795 til 1918 var Litauen underlagt Russland. Under den fyrste verdskrigen kom området under tysk kontroll, og under tysk innverknad erklæ ...

                                               

Malta

Malta er ei øy og ein liten og tett befolka republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Dei offisielle språka på Malta er maltesisk og engelsk. Den katolske kyrkja står svært sterkt på Malta og dei fleste av innbyggjarane er medlemmer av denne. Malt ...

                                               

Monaco

Fyrstedømmet Monaco er den nest minste sjølvstendige staten i verda. Berre Vatikanstaten er mindre. Monaco ligg mellom Frankrike og Middelhavet på den franske rivieraen. Landet er hovudsakleg ein bystat. Monaco er det tettast folkesette landet i ...

                                               

Montenegro

Montenegro er eit land på Balkan i Aust-Europa. Det grensar til Serbia i nordaust, Kosovo i aust, Albania i søraust, Bosnia-Hercegovina i nordvest og Kroatia i vest og har kyst mot Adriahavet i vest. Hovudstad og største by er Podgorica, medan Ce ...

                                               

Nederland

Kongeriket Nederland eller berre Nederland er eit lite, men tett folka land nordvest i Europa. Det har kyst mot Nordsjøen og grenser i tillegg til Tyskland og Belgia. Landet blir nokre gonger feilaktig kalla Holland, men dette er berre to av prov ...

                                               

Polen

Polen, offisielt Republikken Polen er eit land i Sentral- eller Aust-Europa. Det ligg i midten av Europa og grensar i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i aust mot Ukraina og Kviterussland, og i nord mot Austersjøen, Litauen og de ...

                                               

Portugal

Portugal er eit land på Pyrenéhalvøya sørvest i Europa. Portugal grensar til Spania og har kyst mot Atlanterhavet. Øyane Madeira og Asorane høyrer òg til Portugal. Landet har ei fortid som kolonimakt og herska mellom anna over Brasil og Mosambik, ...

                                               

Republikken Irland

Republikken Irland utgjer fem seksdelar av øya Irland og er ein sjølvstendig republikk. Staten vert offisielt kalla "Éire" på irsk og "Ireland" på engelsk. Som på norsk nyttar ein på begge språka nemningane Poblacht na hÉireann og The Republic of ...

                                               

Romania

Romania er eit land søraust i Sentral-Europa, nord for Balkanhalvøya mellom Donau, Karpatane og Svartehavet. Nesten heile Donaudeltaet ligg i Romania. Landet grensar til Bulgaria, Serbia, Ungarn, Moldova og Ukraina i tillegg til Svartehavet. Majo ...

                                               

Slovenia

Republikken Slovenia er eit land sør i Europa. Landet grensar til Italia i vest, Adriahavet i sørvest, Kroatia i sør og aust, Ungarn i nordaust og Austerrike i nord. Slovenia var del av Austerrike-Ungarn fram til 1918 då det vart ein del av Serba ...

                                               

Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland eller berre Tyskland er eit land i Sentral-Europa. Tyskland er eit stort industriland. Det har sams grense med Danmark, Polen, Tsjekkia, Austerrike, Sveits, Frankrike, Luxemburg, Belgia og Nederland. I nord utgjer Nor ...

                                               

Ukraina

Ukraina er eit land i Aust-Europa. Ukraina grensar til Russland i aust og nordaust, Kviterussland i nordvest, Polen, Slovakia og Ungarn i vest, Romania og Moldova i sørvest og Svartehavet og Azovhavet i høvesvis sør og søraust. Det har eit areal ...

                                               

Aust-Europa

Aust-Europa er ei nemning nytta om den austlege delen av Europa. I somme definisjonar er grensene i større grad definert ut frå kultur og ikkje i så stor grad av geografi. Gjennom tidene, og til ein viss grad den dag i dag, har Aust-Europa skild ...

                                               

Vest-Europa

Vest-Europa er hovudsakleg eit samfunnspolitisk omgrep skapt under den kalde krigen, då grensene til regionen stort sett vart definert. Grensene vart effektivt sett under dei siste fasane av den andre verdskrigen og kom til å gjelde alle europeis ...

                                               

Irland

Hovudartikkel: Irsk historie Befolkninga har i hovudsak keltisk opphav, og keltarane har budd i Irland så lenge ein veit. I vikingtida var norske vikingar mykje i Irland, og etter perioden med ran og vald busette truleg ein god del norske seg der ...

                                               

Fiji

Dei fyrste innbyggjarane på Fiji kom frå Søraust-Asia lenge før øyane vart oppdaga av europeiske oppdagarar på 1700-talet. Øyane vart ein britisk koloni i 1874. I 1970 vart Fiji uavhengig.

                                               

Kiribati

Kiribati er ein øystat sett saman av 32 atollar og ei forhøga koralløy fordelt på 3 500 000 km² hav. Øystaten ligg tvers over datolinja og ekvator midt i Stillehavet, sør for Marshalløyane og Hawaii og nord for Tuvalu, Samoa, Cookøyane og Fransk ...

                                               

Marshalløyane

Marshalløyane, offisielt Republikken Marshalløyane, er ein øystat i Stillehavet, nord for Nauru og Kiribati, aust for Mikronesiaføderasjonen og sør for Wake Island. Landet er samansett av 29 atollar og 5 isolerte øyar. Dei viktigaste atollane og ...

                                               

Nauru

Nauru, offisielt Republikken Nauru, tidlegare kjend som Pleasant Island, er ein øyrepublikk i det sørlege Stillehavet. Det er eit av verdas minste land både når det gjeld innbyggjarar og areal, og verdas minste republikk. Når det gjeld areal er d ...

                                               

New Zealand

New Zealand eller Ny-Zealand er ein øystat i den sørvestlege delen av Stillehavet på den sørlege halvkula. Landet ligg i den polynesiske triengelen og er litt større enn Storbritannia og består av to store øyar, kalla Nordøya og Sørøya. I tillegg ...

                                               

Niue

Niue er ei autonom øy i sørvestre Stillehavet, i fri assosiasjon med New Zealand. Hovudstaden er Alofi. Niue ligg 2400 km nordaust for Auckland og 3900 km nordaust for Sydney i eit triangel mellom Tonga, Samoa og Cookøyane.