ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306
                                               

Vestfold Hills

Vestfold Hills er eit område med runde åsar på nordsida av Sørdsdalbreen på Ingrid Christensen Kyst i Antarktis. Åsane dekkjer eit område på 411 km2 og er delt inn i tre halvøyar som strekkjer seg verstover med smale fjordar i mellom. Dei fleste ...

                                               

James Ross Island

James Ross Island er ei stor øy utanfor søraustsida av nordaustenden av Den antarktiske halvøya. Mellom halvøya og James Ross Island ligg Prince Gustav Channel. Det høgaste punktet på øya er 1630 moh, og er 64 km lang frå nord til sør. Ho vart ka ...

                                               

Mount Kirkpatrick

Mount Kirkpatrick er eit høgt, generelt isfritt fjell i Queen Alexandra Range i Antarktis. Det ligg 8 km vest for Mount Dickerson og er det høgaste punktet i både Queen Alexandra Range og Dei transantarktiske fjella. Det vart oppdaga og namngjeve ...

                                               

Nordenskjöld Outcrops

Nordenskjöld Outcrops er nokre klippeframspring på vestsida av Longing Peninsula nordaust på Nordenskjöld Coast. Dei strekkjer seg 3 km sørover frå nærleiken av Longing Gap og er typelokaliteten for Nordenskjöld-formasjonen. Dei vart namngjevne a ...

                                               

Thrinaxodon Col

Thrinaxodon Col er eit steinskard 2 nautiske mil søraust for Rougier Hill. Skardet ligg langs ryggen som strekkjer seg sørover frå Rougier Hill i Cumulus Hills i Dronning Maudfjella. Namnet vart foreslått for Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Antarktisplatået

Antarktisplatået er eit stort område sentralt i Antarktis, med ein diameter på kring 1000 km, og som dekkj Sørpolen og Amundsen-Scott-basen. Dette platået har ei gjennomsnittleg høgd på kring 3000 moh.

                                               

Cruchley randis

Cruchley randis er ein randis mellom austenden av Powell Island og åsrekkja frå nord til sør, som strekkjer seg 29 km nordover frå John Peaks i Sør-Orknøyane. Isen fekk namn forholdsvis nyleg av UK Antarctic Place-Names Committee i 1987, men kjem ...

                                               

Davis randis

Davis randis er ein randis som er kring 19 km lang og 7.5 km brei, og ligg langs nordsida av Missen Ridge på nordkysten av Victoria Land. Namnet Cape Davis, etter John E. Davis, som var førstestyrmann på "Terror", vart gjeve til eit nes like i næ ...

                                               

Eady randis

Eady randis er ein randis som ligg sør for Mount Discovery og Minna Bluff, og sørsida flyt saman med Rossisen i Antarktis. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto, og vart namngjeven av Advisory Committee ...

                                               

Ford randis

Ford randis er ein stor randis som ligg nord for Dufek Massif og Forrestal Range mellom den lågare enden av Foundationstraumen og Support Force-breen i Pensacola Mountains i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Gawn randis

Gawn randis er ein randis og snøslette som dekkjer kysten mellom Darwinbreen og Byrdbreen i Antarktis. Han vart namngjeven av gruppa som vitja Darwinbreen under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition etter J.E. Gawn, ein radiooperatør ved Scott- ...

                                               

Giovinco randis

Giovinco randis er ein randis, som er 19 km brei, mellom Canyonbreen og Perezbreen, og som gradvis heller ned nord til Rossisen i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter F.A. Giovinco, kaptein på USNS "Privat ...

                                               

Hamilton randis

Hamilton randis er ein randis, 15 km brei, aust for Wyatt Hill på Bear Peninsula på Walgreen Coast i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1959–66, ...

                                               

Kooperatsiya randis

Kooperatsiya randis er ein randis ved sørvestsida av Yermak Point på vestkysten av Rennick Bay i Antarktis. Området vart fotografert i 1958 av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen som gav namnet "Zaliv Kooperatsiya" til vestdelen av Rennick Bay. ...

                                               

Maumee randis

Maumee randis er ein randis ved enden av Kohlerbreen, aust for Jenkins Heights på Walgreen Coast i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå flyfotografi teken av U.S. Navy 1965-67. Han vart namngjeven av Advisory ...

                                               

Phelps Promontory

Phelps Promontory er ein stor randis heilt nord på Varna Peninsula på Livingston Island i Sør-Shetlandsøyane i Antarktis nord for Zhelyava Hill. Han er omringa av fleire lågtliggande og bratte nes. Isen stig slakt opp sørover til ei høgd på kring ...

                                               

Stuhlinger randis

Stuhlinger randis er ein randis, som er kring 19 km lang og brei, på kysten like nord for Bowers Mountains og mellom den lågare enden av Gannutz- og Barberbreen. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tek ...

                                               

Queen Elizabeth Land

Queen Elizabeth Land er den delen av Antarktis som ligg sør for Weddellhavet mellom 20 °V og 80 °V, og strekkjer seg frå Filchner-Ronne isbrem til Sørpolen. Dette området hadde ikkje offisielt namn før 2012, men det meste av området vart uoffisie ...

                                               

Dahl Reef

Dahl Reef er eit smalt rev, som vert tørrlagt ved fjøre sjø og som ligg 1.4 nautiske mil nordvest for Stonehocker Point på Clark Peninsula. Det vart først kartlagd i 1962, under ei sjømåling av Newcomb Bay og innløpa, av dA. T. Gale frå Australia ...

                                               

Low Reef

Low Reef er eit rev som strekkjer seg 1 nautisk mil frå austenden av Annenkovøya. Namnet Low Rock finst på eit kart frå 1931. South Georgia Survey, 1956–57, rapporterte at det trong namn for å skilje det frå det nærliggande Hauge Reef.

                                               

Martin Reef

Martin Reef er eit rev som ligg 7 nautiske mil nord for kysten og litt vest for Cape Fletcher. Dette revet vart visstnok sett av kaptein Carl Sjøvold på den norske kvalbåten "Bouvet III" i januar 1931, og av British Australian New Zealand Antarct ...

                                               

Midgley Reefs

Midgley Reefs er ei gruppe tidvassøyar og rev som ligg utanfor vestsida av Midgley Island i Windmill Islands. Dei vart oppdaga frå eit lite fartøy frå Wilkes Station i 1961 og vart namngjeve av Australian Antarctic Names and Medals Committee ette ...

                                               

Nella Rock

Nella Rock er eit rev utanfor austenden av den største av Sawert Rocks, ved innløpet til Holmevika. Det vart namngjeve av Australian Antarctic Names and Medals Committee. "Nella Dan" gjekk på revet den 4. mars 1969, på veg frå Mawson Station til ...

                                               

Norway Rocks

Norway Rocks er ei gruppe skjer som skal ligge 4 nautiske mil sør for Bernacchi Head på Franklin Island i Rosshavet. Det vart oppdaga i 1841 av Ross. Det vart namngjeve av C.E. Borchgrevink, som leia Southern Cross-ekspedisjonen, 1898-1900.

                                               

Orton Reef

Orton Reef er eit rev nord i Newcomb Bay, 900 meter nord for Molholm Island i Windmill Islands. Det vart oppdaga og kartlagd i februar 1957 av eit lag frå USS Wilkes Station, som støtta ANARE sine landmålingar av Newcomb Bay sommaren 1961-62.

                                               

Porters Pinnacles

Porters Pinnacles er ei gruppe låge, isdekte skjer som er farleg for skipsfarten i området langs nordkysten av Thurston Island, kring 4 nautiske mil nord for austenden av Glacier Bight. Dei vart oppdaga av U.S. Navy Bellingshausen Sea Expedition ...

                                               

West Reef

West Reef er eit rev 3 nautiske mil nordvest for Cape Lindsey på Elefantøya på Sør-Shetlandsøyane. Namnet er skildrande for referansen til Elefantøya. Det gamle namnet går attende til minst 1822.

                                               

The Amphitheatre

The Amphitheatre er ei stor skålforma søkk, 1.5 km i diameter, ved sørsida av enden av Northeastbreen i Graham Land. Søkket ligg ved dei tidlegare basane til British Graham Land Expedition, 1934–37 og United States Antarctic Service, 1939–41 og v ...

                                               

Ashtray Basin

Ashtray Basin er ei lita senking nær enden av Arena Valley i Victoria Land. Ho vart namngjeven av ei feltgruppe av University of New South Wales, Australia, som arbeidde i området i 1966–67. Namnet skildrar forma til senkinga.

                                               

Astrolabe Subglacial Basin

Astrolabe Subglacial Basin er ei subglasial senking sør for Adélie Coast og aust for Porpoise Subglacial Highlands, som går frå nord til sør og er dekt av den tjukkaste isen i Antarktis, 4700 meter. Senkinga vart skissert av SPRI-NSF-TUD sitt rad ...

                                               

Aurora Subglacial Basin

Aurora Subglacial Basin er ei stor subglasial senking i Wilkes Land vest for Dome Charlie og som går nordvest mot kysten i nærleiken av Shackletonisen. Senkinga vart skissert av SPRI-NSF-TUD sitt radioekkolyd-prosjekt, 1967–79 og kalla opp etter ...

                                               

Boom Basin

Boom Basin er ei lita senking på nordsida av Radian Ridge, like vest for samløpet mellom Pipecleanerbreen og Radianbreen i Royal Society Range. Feltgruppa frå New Zealand Geological Survey som arbeidde i området høyrte ein stor smell her den 3. d ...

                                               

Brunt Basin

Brunt Basin er ei senking laga av Bruntisen og delvis av Stancomb-Wills-straumen i Coats Land. Han vart namngjeven i samband med Bruntisen, foreslått av dr. Heinrich Hinze ved Alfred Wegener institutt for polar og marin forsking i Bremerhaven, ei ...

                                               

Byrd Subglacial Basin

Byrd Subglacial Basin er ei stor subglasial senking i Vest-Antarktis som strekkjer seg aust-vest mellom Crary Mountains og Ellsworth Mountains. Senkinga grensar i sør til ein låg, subglasial rygg, som skil senkinga frå Bentley Subglacial Trench. ...

                                               

Erewhon Basin

Erewhon Basin er eit stort isfritt område i Antarktis. Det dannar eit søkk i Brown Hills som skil snutane av Foggydogbreen og Bartrumbreen frå nordkanten av Darwinbreen. Han vart utforska av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition) ...

                                               

Greenville Hole

Greenville Hole er eit sirkelforma søkk, 200 meter djupt i midten av Greenville Valley i Convoy Range i Victoria Land i Antarktis. Søkket er kring 2 km i diameter, isfritt og markerer den lågaste høgda i Convoy Range. Han vart namngjeven i samban ...

                                               

Mohn Basin

Mohn Basin er ei stor senking i overflata nær kanten av polarplatået. Ho strekkjer seg sørover frå vestsida av Quarles Range i kring 150 km og omfattar eit område med firn like ved toppen av Bowmanbreen, Devilsbreen, Amundsenbreen og Scottbreen i ...

                                               

Morris Basin

Morris Basin er ei senking med eit areal på kring 23 km 2 i nordlege delar av Ricker Hills i Prince Albert Mountains i Victoria Land. Den sørlege delen av senkinga er isfri, men den nordlege delen er dekt av ein stor flik av ein isbre. Han vart k ...

                                               

Polar Subglacial Basin

Polar Subglacial Basin er ei subglasial senking som ligg generelt mellom Gamburtsev subglasiale fjellkjede og Dominion Range i Aust-Antarktis. Senkinga vart grovt skissert av amerikanske, britiske og sovjetiske seismikkgrupper, 1958-61. Senkinga ...

                                               

Shmidt Subglacial Basin

Shmidt Subglacial Basin er ei stor subglasial senking som ligg sør for Knox Coast i Aust-Antarktis. Han vart namngjeven av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1957, etter den sovjetiske forskaren professor Otto Ju. Shmidt.

                                               

Vincennes Subglacial Basin

Vincennes Subglacial Basin er ei subglasial senking nord for Dome Charlie i Wilkes Land, som går aust-nordaust og i lag med Aurora Subglacial Basin ved Adventure Subglacial Trench. Senkinga vart skissert av Scott Polar Research Institute -Nationa ...

                                               

Wilkes Subglacial Basin

Wilkes Subglacial Basin er ei stor, subglasial senking oppdaga av United States Victoria Land Traverse 1959-1960. Senkinga ligg generelt sør for George V Coast og vest for Prince Albert Mountains i Aust-Antarktis. Han vart oppdaga og skissert av ...

                                               

Witches Cauldron

Witches Cauldron er eit isfyllt søkk på vestsida av Douglas Range, like vest for Mount Egbert nord på Aleksanderøya i Antarktis. Senkinga vart først sett frå lufta og grovt kartlagt av British Graham Land Expedition i 1937. Søkket vart meir nøyak ...

                                               

Bennett Escarpment

Bennett Escarpment er ein stein- og isskrent som svingar sørvestover for 38 km frå Mount Pollard i Prince Charles Mountains. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto under Australian National Antarctic Research Expeditions i 1956–65 og vart ...

                                               

Bermel Escarpment

Bermel Escarpment er ein snø- og steinskrent i Antarktis som er 10 km lang. Han strekkjer seg frå foten av Ford Massif til King Peak i Thiel Mountains. Skrenten fell 300 til 400 m frå polarplatået til isflata nord for desse fjella. Han vart namng ...

                                               

Davies Escarpment

Davies Escarpment er ein austvendt isskrent som er kring 20 km lang, sør for Bermel Escarpment i den sørlege delen av Thiel Mountains i Antarktis. Skrenten er heilt utan isfrie. Namnet vart foreslått av Peter F. Bermel og Arthur B. Ford, som i la ...

                                               

Dwyer Escarpment

Dwyer Escarpment er ein isdekt skrent oppom nordkysten av Victoria Land mellom Cooper Spur og Cape North. Han vart kartlagt av Australian National Antarctic Research Expeditions i 1962, som gav namnet etter L.J. Dwyer, ein tidlegare direktør i Au ...

                                               

Explora Escarpment

Explora Escarpment er ein undersjøisk skrent kalla opp etter det antarktiske forskingsskipet "F.S. Explora". Namnet, foreslått av dr. Heinrich Hinze frå Alfred Wegener institutt for polar og marin forsking i Bremerhaven, som vart godkjend av Advi ...

                                               

Faulkner Escarpment

Faulkner Escarpment er ein isdekt skrent, 55 km lang og over 3 000 moh, som går frå nord til sør og dannar austkanten av Nilsen Plateau og Fram Mesa i Dronning Maudfjella i Antarktis. Han vart oppdaga i desember 1934 av geologgruppa frå Byrd-eksp ...

                                               

Founders Escarpment

Founders Escarpment er ein markant skrent som ligg vest for Founders Peaks i Heritage Range i Antarktis og som strekkjer seg frå Minnesotabreen til Splettstoesserbreen. Han vart kalla opp etter den nærliggande Founders Peaks av geolog-gruppa frå ...