ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 305
                                               

Eights Coast

Eights Coast er den delen av kysten av Vest-Antarktis som ligg mellom Cape Waite og Pfrogner Point. I vest ligg Walgreen Coast i Marie Byrd Land, og i aust ligg Bryan Coast. Han er ein del av Ellsworth Land og strekkjer seg mellom 103°24W og 89°3 ...

                                               

George V Coast

George V Coast er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom Point Alden, ved 148°2′E, og Cape Hudson, ved 153°45′E. Han vart utforska av medlemmar av Main Base-laget under Australasian Antarctic Expedition leia av Douglas Mawson, som namng ...

                                               

Hobbs Coast

Hobbs Coast er den delen av kysten av Marie Byrd Land som strekkjer seg frå Cape Burks til eit punkt på kysten ovanfor den austlege delen av Dean Island, ved 74°42′S 127°05′W, eller mellom Ruppert Coast i vest og Bakutis Coast i aust. Han strekkj ...

                                               

Kemp Coast

Kemp Coast er ein del av kysten av Antarktis som ligg mellom Edward VIII Bay, ved 56° 25 E og William Scoresby Bay, ved 59° 34 E. Han er kalla opp etter ein britisk selfangar, Peter Kemp, som oppdaga landområdet her i 1833.

                                               

Knox Coast

Kysten vart oppdaga i februar 1840 av U.S. Exploring Expedition 1838–42 under løytnant Charles Wilkes, og vart namngjeven av Wilkes etter løytnant Samuel R. Knox, USN, kaptein på USS "Flying Fish".

                                               

Leopold og Astrid Kyst

Leopold og Astrid Kyst er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom vestenden av West isbrem, ved 81° 24 E, og Cape Penck, ved 87° 43 E. Han ligg i den austlege halvdelen av Princess Elizabeth Land. Han vart oppdaga og utforska frå lufta f ...

                                               

Luitpold Coast

Luitpold Coast er den delen av kysten av Coats Land som strekkjer seg frå nærleiken av Hayes Glacier, ved 27° 54 W, til 36° W, som vert rekna som den austleg grensa for Filchner isbrem. Han vart oppdaga av Wilhelm Filchner, leiaren for Den tyske ...

                                               

Mawson Coast

Mawson Coast er den delen av kysten av Mac. Robertson Land som ligg mellom William Scoresby Bay, ved 59° 34E, og Murray Monolith, ved 66° 54 E. Kysten vart oppdaga under British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition, 1929–30, leia ...

                                               

Oates Coast

Oates Coast er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom Cape Hudson og Cape Williams. Han dannar kysten av Oates Land, ein del av Australsk Antarktis. Den austlege delen av denne kysten vart oppdaga i februar 1911 av løytnant Harry Pennel ...

                                               

Ruppert Coast

Ruppert Coast er den delen av kysten av Marie Byrd Land som ligg mellom Brennan Point og Cape Burks, eller mellom Saunders Coast i vest og Hobbs Coast i aust. Han strekkjer seg frå 146°31W til 136°50W. Han vart namngjeven av kontreadmiral Richard ...

                                               

Sabrina Coast

Sabrina Coast er den delen av kysten av Wilkes Land i Antarktis, som ligg mellom Cape Waldron, ved 115° 33 E, og Cape Southard, ved 122° 05 E. John Balleny her lenge vore rekna som oppdagaren av dette området i mars 1839 ved kring 117 °E. US Expl ...

                                               

Walgreen Coast

Walgreen Coast er ein del av kysten av Antarktis som ligg mellom Cape Herlacher og Cape Waite, eller mellom Bakutis Coast i vest og Eights Coast. Han er den austlegaste delen av Marie Byrd Land og strekkjer seg frå 114°12W til 103°24W. Eights Coa ...

                                               

Elephant Lagoon

Elephant Lagoon er ein lagune som er 500 meter lang og som ligg like sør for Cook Bay som han er knytt til via Carl Passage, på nordkysten av Sør-Georgia. Han vart truleg namngjeven av personell frå Discovery Investigations som kartla området i p ...

                                               

Little Jason Lagoon

Little Jason Lagoon er ein nesten sirkulær lagune, 700 meter i diameter, som ligg ved Jason Harbor som han er knytt til via ein smal kanal, i Cumberland West Bay på Sør-Georgia. Namnet Little Jason var i bruk ved Sør-Georgia før 1920. Lagunen var ...

                                               

Medusa Pool

Medusa Pool er ein tidvasslagune som dekkjer vestsida det sentrale låglandet på Candlemas Island i Sør-Sandwichøyane. Namnet vart gjeve av UK Antarctic Place-Names Committee i 1971 frå den klassisk mytologien og i samband med Gorgon Pool i nærleiken.

                                               

Neuschwabenland

Neuschwabenland er eit namn som på enkelte kart vert nytta for området mellom 20° aust og 10° vest i Dronning Maud Land i Antarktis. Neuschwabenland var utforska av den tyske antarktisekspedisjonen 1938–39 under leiing av Alfred Ritscher. Området ...

                                               

Mersey Spit

Mersey Spit er ei landtunge på sørkysten av King George Island, like nord for Penguin Island i Sør-Shetlandsøyane. Han vart kartlagt og namngjeven i 1937 av mannskapet under Discovery Investigations på RRS "Discovery II".

                                               

North Spit

North Spit er ei klipperik landtunge som dannar nordsida av innløpet til Marian Cove på King George Island i Sør-Shetlandsøyane. Det skildrande namnet er nedteikna på eit kart etter kartlegginga til mannskapet på RRS "Discovery II" under Discover ...

                                               

Seabee Hook

Seabee Hook er ei låg, bakoverbøygd landtunge som består av grov vulkansk oske som stikk kring 1 km vestover frå ein høg klipperygg som dannar Cape Hallett, langs kysten av Victoria Land. I januar 1956, undersøkte og kartla medlemmar frå U.S. Nav ...

                                               

South Spit

South Spit er ei klipperik landtunge på sørsida av innløpet til Marian Cove på King George Island i Sør-Shetlandsøyane. Det skildrande namnet finst på eit kart frå Admiralitetet etter ei kartlegging av mannskap på RRS "Discovery II" under Discove ...

                                               

Welchness

Welchness er ei landtunge av grus som dannar vestenden av Dundee Island i Joinville-øyane. Han vart grovt kartlagt av Dundee-kvalfangstekspedisjon og kalla opp etter kaptein George Welch som var ein kvalfangar frå Dundee frå kring 1860 og framett ...

                                               

Dart Moraine

Dart Moraine er eit område med ei brun morene som strekkjer seg 13 km sør for Radok Lake og Pagodroma Gorge og vest for Flaggstone Bench, ved austenden av Aramis Range i Prince Charles Mountains. Han vart fotografert av Australian National Antarc ...

                                               

Elephant Moraine

Elephant Moraine er ein isolert morene, 5.5 km lang, 27 nautiske mil vest for Reckling Peak, vest for enden av Mawsonbreen i Victoria Land. Morenen, som i somme rapportar vert skildra som ein iskjernemorene, ligg langs ein lang, small lapp med be ...

                                               

Loken Moraines

Loken Moraines er ei rekkje morenar som går frå nord til sør, kring 13 km lange og som ligg frå 0.5 to 3.5 km innover frå Windmill Islands, like aust for foten av Clark, Bailey og Mitchell Peninsula. Han vart først kartlagt frå flyfoto tekne av U ...

                                               

Pinafore Moraine

Pinafore Moraine er ein morene som strekkjer seg nordaustover frå Carapace Nunatak i Oates Land. Han vart undersøkt av ekspedisjonen frå New Zealand Antarctic Research Program til Allan Hills. Namnet er skildrande. Pinafore er engelsk for ein kjo ...

                                               

Reckling Moraine

Reckling Moraine er ein morene som ligg 15 km vest for Reckling Peak, sistnemnde ved enden av Mawsonbreen i Victoria Land. Morenen er ein del av ein lang, smal, berr is som strekkjer seg vestover frå Reckling Peak, og som morenen er kalla opp ett ...

                                               

Two Step Moraine

Two Step Moraine er eit lite område med homogene og fine moreneavsetningar i dei sørvendte morenane ved foten av Two Step Cliffs, som ligg sør på Aleksanderøya i Antarktis. Dei inneheld fuktig jord og to subglasiale vatn og er dekt av store mengd ...

                                               

Parry Point

Parry Point er eit kjennande nes som ligg nord for munningen av Slessorbreen og 25 nautiske mil sørvest for Mount Faraway i Theron Mountains, på austsida av Filchner isbrem. Det vart først kartlagd i 1957-58 av Commonwealth Trans-Antarctic Expedi ...

                                               

Schirmacheroasen

Schirmacheroasen er eit 25 km langt og opp til 3 km breitt isfritt platå med meir enn 100 ferskvatn. Han ligg i Vassfjellet på Prinsesse Astrid Kyst i Dronning Maud Land i Aust-Antarktis, og ligg i snitt 100 meter over havet. Med eit areal på 34 ...

                                               

Stillwell Hills

Stillwell Hills er ei gruppe stort sett snøfrie og klipperike åsar i Kemp Land i Antarktis. Dei består av gneis og som omfattar Kemp Peak og Lealand Bluff langs sørvestsida av William Scoresby Bay. Området vart utforska av mannskapet på RRS "Will ...

                                               

Vestfold Hills

Vestfold Hills er eit område med runde åsar på nordsida av Sørdsdalbreen på Ingrid Christensen Kyst i Antarktis. Åsane dekkjer eit område på 411 km2 og er delt inn i tre halvøyar som strekkjer seg verstover med smale fjordar i mellom. Dei fleste ...

                                               

James Ross Island

James Ross Island er ei stor øy utanfor søraustsida av nordaustenden av Den antarktiske halvøya. Mellom halvøya og James Ross Island ligg Prince Gustav Channel. Det høgaste punktet på øya er 1630 moh, og er 64 km lang frå nord til sør. Ho vart ka ...

                                               

Mount Kirkpatrick

Mount Kirkpatrick er eit høgt, generelt isfritt fjell i Queen Alexandra Range i Antarktis. Det ligg 8 km vest for Mount Dickerson og er det høgaste punktet i både Queen Alexandra Range og Dei transantarktiske fjella. Det vart oppdaga og namngjeve ...

                                               

Nordenskjöld Outcrops

Nordenskjöld Outcrops er nokre klippeframspring på vestsida av Longing Peninsula nordaust på Nordenskjöld Coast. Dei strekkjer seg 3 km sørover frå nærleiken av Longing Gap og er typelokaliteten for Nordenskjöld-formasjonen. Dei vart namngjevne a ...

                                               

Thrinaxodon Col

Thrinaxodon Col er eit steinskard 2 nautiske mil søraust for Rougier Hill. Skardet ligg langs ryggen som strekkjer seg sørover frå Rougier Hill i Cumulus Hills i Dronning Maudfjella. Namnet vart foreslått for Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Antarktisplatået

Antarktisplatået er eit stort område sentralt i Antarktis, med ein diameter på kring 1000 km, og som dekkj Sørpolen og Amundsen-Scott-basen. Dette platået har ei gjennomsnittleg høgd på kring 3000 moh.

                                               

Cruchley randis

Cruchley randis er ein randis mellom austenden av Powell Island og åsrekkja frå nord til sør, som strekkjer seg 29 km nordover frå John Peaks i Sør-Orknøyane. Isen fekk namn forholdsvis nyleg av UK Antarctic Place-Names Committee i 1987, men kjem ...

                                               

Davis randis

Davis randis er ein randis som er kring 19 km lang og 7.5 km brei, og ligg langs nordsida av Missen Ridge på nordkysten av Victoria Land. Namnet Cape Davis, etter John E. Davis, som var førstestyrmann på "Terror", vart gjeve til eit nes like i næ ...

                                               

Eady randis

Eady randis er ein randis som ligg sør for Mount Discovery og Minna Bluff, og sørsida flyt saman med Rossisen i Antarktis. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto, og vart namngjeven av Advisory Committee ...

                                               

Ford randis

Ford randis er ein stor randis som ligg nord for Dufek Massif og Forrestal Range mellom den lågare enden av Foundationstraumen og Support Force-breen i Pensacola Mountains i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Gawn randis

Gawn randis er ein randis og snøslette som dekkjer kysten mellom Darwinbreen og Byrdbreen i Antarktis. Han vart namngjeven av gruppa som vitja Darwinbreen under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition etter J.E. Gawn, ein radiooperatør ved Scott- ...

                                               

Giovinco randis

Giovinco randis er ein randis, som er 19 km brei, mellom Canyonbreen og Perezbreen, og som gradvis heller ned nord til Rossisen i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter F.A. Giovinco, kaptein på USNS "Privat ...

                                               

Hamilton randis

Hamilton randis er ein randis, 15 km brei, aust for Wyatt Hill på Bear Peninsula på Walgreen Coast i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1959–66, ...

                                               

Kooperatsiya randis

Kooperatsiya randis er ein randis ved sørvestsida av Yermak Point på vestkysten av Rennick Bay i Antarktis. Området vart fotografert i 1958 av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen som gav namnet "Zaliv Kooperatsiya" til vestdelen av Rennick Bay. ...

                                               

Maumee randis

Maumee randis er ein randis ved enden av Kohlerbreen, aust for Jenkins Heights på Walgreen Coast i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå flyfotografi teken av U.S. Navy 1965-67. Han vart namngjeven av Advisory ...

                                               

Phelps Promontory

Phelps Promontory er ein stor randis heilt nord på Varna Peninsula på Livingston Island i Sør-Shetlandsøyane i Antarktis nord for Zhelyava Hill. Han er omringa av fleire lågtliggande og bratte nes. Isen stig slakt opp sørover til ei høgd på kring ...

                                               

Stuhlinger randis

Stuhlinger randis er ein randis, som er kring 19 km lang og brei, på kysten like nord for Bowers Mountains og mellom den lågare enden av Gannutz- og Barberbreen. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tek ...

                                               

Queen Elizabeth Land

Queen Elizabeth Land er den delen av Antarktis som ligg sør for Weddellhavet mellom 20 °V og 80 °V, og strekkjer seg frå Filchner-Ronne isbrem til Sørpolen. Dette området hadde ikkje offisielt namn før 2012, men det meste av området vart uoffisie ...

                                               

Dahl Reef

Dahl Reef er eit smalt rev, som vert tørrlagt ved fjøre sjø og som ligg 1.4 nautiske mil nordvest for Stonehocker Point på Clark Peninsula. Det vart først kartlagd i 1962, under ei sjømåling av Newcomb Bay og innløpa, av dA. T. Gale frå Australia ...

                                               

Low Reef

Low Reef er eit rev som strekkjer seg 1 nautisk mil frå austenden av Annenkovøya. Namnet Low Rock finst på eit kart frå 1931. South Georgia Survey, 1956–57, rapporterte at det trong namn for å skilje det frå det nærliggande Hauge Reef.