ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 304
                                               

Raynerbreen

Raynerbreen er ein markant isbre, som er 15 km brei, og som flyt nord til kysten av Enderby Land like vest for Condon Hills. Han vart oppdaga i oktober 1956 av skvadronleiar D. Leckie under ein flytur for ANARE i eit Beaver-fly og vart namngjeven ...

                                               

Recoverybreen

Recoverybreen er ein isbre som flyt vest langs sørsida i Shackletonkjeda i Antarktis. Han vart oppdaga frå lufta og utforska frå bakken under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition i 1957, og fekk dette namnet fordi kjøretøya nytta under ekspedi ...

                                               

Rutfordstraumen

Rutfordstraumen er ein stor isstraum i Antarktis, som er kring 290 km lang og over 25 km brei, og som flyt søraustover mellom Sentinel Range i Ellsworth Mountains og Fletcher ishaug og inn i sørvestlege delar av Ronneisen. Han vart namngjeven av ...

                                               

Scottbreen i Dei transantarktiske fjella

Scottbreen er ein stor isbre, som er 190 km lang og som drenerer Den austantarktiske innlandsisen gjennom Dronning Maudfjella til Rossisen. Scottbreen er ein av fleire store brear som flyt gjennom Dei transantarktiske fjella, med Amundsenbreen i ...

                                               

Shimizustraumen

Shimizustraumen er ein isstraum i Horlick Mountains, som drenerer vest-nordvest frå området mellom Wisconsin Range og Long Hills til sørsida av Horlickstraumen. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekn ...

                                               

Smithbreen

Smithbreen er ein slak isbre i Antarktis, som er over 160 km lang, og som flyt frå Toney Mountain og aust-nordaustover til Amundsenhavet. Ein nordleg sidebre er Kohlerbreen flyt til Dotsonisen, men hovudstraumen flyt til sjøen mellom Bear Peninsu ...

                                               

Thwaitesbreen

Thwaitesbreen er ein uvanleg brei og rask isbre i Antarktis som flyt ut i Pine Island Bay i Amundsenhavet, aust for Mount Murphy på Walgreen Coast i Marie Byrd Land. Overflatesnøggleiken er meir enn 2 km/år nær midtlinja og den raskaste flytande ...

                                               

Tottenbreen

Tottenbreen er ein stor isbre, som er kring 65 km lang og 30 km brei, utanfor Budd Coast i Wilkes Land i den australske delen av Antarktis. Han flyt nordaustover frå innlandsisen, men svingar nordvestover ved kysten der han endar i ein kjend tung ...

                                               

Van der Veenstraumen

Van der Veenstraumen, tidlegare Ice Stream B1, er ein stor søraustleg sidebre til Whillansstraumen i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Cornelis J. "Kees" van der Veen ved Byrd Polar Re ...

                                               

Whillansstraumen

Whillansstraumen er ein isstraum i Den vestantarktiske innlandsisen, tidlegare kalla Ice Stream B. Han fekk nytt namn i 2001 etter glasiolog ved Ohio State University, dr. Ian Whillans.

                                               

Wiesnetstraumen

Wiesnetstraumen er ein isstraum som er kring 30 km lang og som flyt inn i Venableisen vest for Allison Peninsula. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Donald R. Wiesnet ved National Oceanic and Atmospheric Administra ...

                                               

Williamsstraumen

Williamsstraumen er ein isstraum som er kring 25 km lang og som flyt inn i Venableisen like aust for Fletcher Peninsula. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Richard S. Williams, Jr., ein erfaren geolog i United Stat ...

                                               

Ravn Rock

Ravn Rock er eit skjer som ligg i midten av Neptunes Bellows, innløpet til Port Foster på Deceptionøya i Sør-Shetlandsøyane. Det vart kartlagt av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot i 1908-10. Det er kalla opp etter kvalskuta "Ravn", ...

                                               

Saluta Rocks

Saluta Rocks er ei gruppe skjer 2 km aust for Laurie Point, som ligg utanfor sørkysten og nær vestenden av Sør-Georgia. Namnet Mutt and Jeff vart truleg gjeven av kapteinløytnant J.M. Chaplin i 1926. South Georgia Survey rapporterte i 1955–56 at ...

                                               

Square Rock

Square Rock er eit skjer som ligg 500 meter vest for Cape Alexandra, ved vestenden av Sør-Georgia. Namnet vart først nytta på eit kart frå 1938 av Admiralitetet.

                                               

Akademik Federov Canyon

Akademik Federov Canyon er ein undersjøisk canyon i Weddellhavet kalla opp etter eit russisk forskingsfartøy som arbeidde nord i Weddellhavet. Dr. Heinrich Hinze frå Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research i Bremerhaven, føreslo na ...

                                               

Alaska Canyon

Alaska Canyon er ein djup canyon i nordveggen på Michigan Plateau i Antarktis. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960–63. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic N ...

                                               

Bowers Canyon

Bowers Canyon er ein undersjøisk canyon vest for Iselin Bank i Rosshavet. Han vart namngjeven i samband med Bowersbreen av Advisory Committee on Undersea Features i april 1980.

                                               

Byrd Canyon

Byrd Canyon er ein undersjøisk canyon kalla opp etter admiral Richard E. Byrd. Namnet vart godkjend av Advisory Committee on Undersea Features i juni 1988.

                                               

Connell Canyon

Connell Canyon er ein isfyllt canyon nordvest i Enterprise Hills som strekkjer seg frå Linder Peak til Unionbreen i Heritage Range. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66 ...

                                               

Higgins Canyon

Higgins Canyon er ein bratt, isfyllt canyon like aust for Schulthess Buttress, på nordsida av Buckeye Table i Ohio Range i Horlick Mountains i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Merwyn D. Higgins, ein ge ...

                                               

Katedralen

Katedralen er ein isfyllt canyon med bratte fjellveggar på nordvestsida av Jøkulkyrkja i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Kubusdælda

Kubusdælda er ei bratt, isfyllt ravine mellom Kubus og Klevekampen i Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeven i samband med Kubus.

                                               

Moraine Canyon

Moraine Canyon er ein canyon med særs bratte fjellveggar, 15 km lang, på nordsida av Nilsen Plateau like vest for Fram Mesa i Dronning Maudfjella. Han vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy ...

                                               

OKane Canyon

OKane Canyon er ein canyon med bratte sider øvst i OKanebreen, på austsida av Eisenhower Range mellom Mount Baxter og Eskimo Point i Victoria Land. Han vart namngjeven av den sørlege gruppa under New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition ...

                                               

Oates Canyon

Oates Canyon er ein undersjøisk canyon på kontinentalfoten aust for Iselin Bank i Antarktis. Namnet vart godkjend i juni 1988 og er knytt til Oates Coast.

                                               

Penney Ravine

Penney Ravine er ei lita ravine på Ardery Island i Windmill Islands. Ho ligg på nordsida av øya, like vest for midten. Ho vart oppdaga i februar 1960 av ei gruppe biologar frå Wilkes-stasjonen. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names an ...

                                               

Polarstern Canyon

Polarstern Canyon er ein undersjøisk canyon kalla opp etter det tyske forskingsfartøyet "Polarstern", som reiste 22 turar til Arktis og Antarktis. Namnet vart foreslått av dr. Heinrich Hinze ved Alfred Wegener Institute i Bremerhaven. Namnet vart ...

                                               

Ricker Canyon

Ricker Canyon er ein bratt, isfyllt canyon som går inn i nordskrenten av Buckeye Table mellom Darling Ridge og Schulthess Buttress i Ohio Range i Horlick Mountains. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter John F. Ricker ...

                                               

Wegener Canyon

Wegener Canyon er ein undersjøisk canyon kalla opp etter Alfred Wegener. Namnet vart foreslått av Hans Werner Schenke ved Alfred Wegener Institute for polar- og marinforsking i Bremerhaven og vart godkjend i juli 1989.

                                               

Nedslagskrater i Antarktis

Dette er ei liste over nedslagskrater i Antarktis og omfattar berre ikkje-stadfesta teoretiske nedslagsfelt i Antarktis og farvatnet kring i Sørishavet. Det er enno ingen stadfesta nedslagskrater i Antarktisk i følgje Earth Impact Database.

                                               

Starbuckkrateret

Starbuckkrateret er eit lite, snøfyllt krater ved foten av vestsida av Mount Bursey-massivet i Marie Byrd Land. Det vart kartlagt av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-66. Krateret vart namngjeve ...

                                               

Bakutis Coast

Bakutis Coast er den delen av kysten av Marie Byrd Land i Vest-Antarktis som strekkjer seg frå eit punkt ovanfor austsida av Dean Island, ved 74°42′S 127°05′W, til Cape Herlacher, eller mellom Hobbs Coast i vest og Walgreen Coast i aust. Han stre ...

                                               

Bryan Coast

Bryan Coast er den delen av kysten av Antarktis som ligg langs sørsida av Bellingshausenhavet mellom Pfrogner Point og nordenden av Rydberg Peninsula. I vest ligg Eights Coast, og i aust ligg English Coast. Austenden av denne kysten vart oppdaga ...

                                               

Eights Coast

Eights Coast er den delen av kysten av Vest-Antarktis som ligg mellom Cape Waite og Pfrogner Point. I vest ligg Walgreen Coast i Marie Byrd Land, og i aust ligg Bryan Coast. Han er ein del av Ellsworth Land og strekkjer seg mellom 103°24W og 89°3 ...

                                               

George V Coast

George V Coast er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom Point Alden, ved 148°2′E, og Cape Hudson, ved 153°45′E. Han vart utforska av medlemmar av Main Base-laget under Australasian Antarctic Expedition leia av Douglas Mawson, som namng ...

                                               

Hobbs Coast

Hobbs Coast er den delen av kysten av Marie Byrd Land som strekkjer seg frå Cape Burks til eit punkt på kysten ovanfor den austlege delen av Dean Island, ved 74°42′S 127°05′W, eller mellom Ruppert Coast i vest og Bakutis Coast i aust. Han strekkj ...

                                               

Kemp Coast

Kemp Coast er ein del av kysten av Antarktis som ligg mellom Edward VIII Bay, ved 56° 25 E og William Scoresby Bay, ved 59° 34 E. Han er kalla opp etter ein britisk selfangar, Peter Kemp, som oppdaga landområdet her i 1833.

                                               

Knox Coast

Kysten vart oppdaga i februar 1840 av U.S. Exploring Expedition 1838–42 under løytnant Charles Wilkes, og vart namngjeven av Wilkes etter løytnant Samuel R. Knox, USN, kaptein på USS "Flying Fish".

                                               

Leopold og Astrid Kyst

Leopold og Astrid Kyst er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom vestenden av West isbrem, ved 81° 24 E, og Cape Penck, ved 87° 43 E. Han ligg i den austlege halvdelen av Princess Elizabeth Land. Han vart oppdaga og utforska frå lufta f ...

                                               

Luitpold Coast

Luitpold Coast er den delen av kysten av Coats Land som strekkjer seg frå nærleiken av Hayes Glacier, ved 27° 54 W, til 36° W, som vert rekna som den austleg grensa for Filchner isbrem. Han vart oppdaga av Wilhelm Filchner, leiaren for Den tyske ...

                                               

Mawson Coast

Mawson Coast er den delen av kysten av Mac. Robertson Land som ligg mellom William Scoresby Bay, ved 59° 34E, og Murray Monolith, ved 66° 54 E. Kysten vart oppdaga under British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition, 1929–30, leia ...

                                               

Oates Coast

Oates Coast er den delen av kysten av Antarktis som ligg mellom Cape Hudson og Cape Williams. Han dannar kysten av Oates Land, ein del av Australsk Antarktis. Den austlege delen av denne kysten vart oppdaga i februar 1911 av løytnant Harry Pennel ...

                                               

Ruppert Coast

Ruppert Coast er den delen av kysten av Marie Byrd Land som ligg mellom Brennan Point og Cape Burks, eller mellom Saunders Coast i vest og Hobbs Coast i aust. Han strekkjer seg frå 146°31W til 136°50W. Han vart namngjeven av kontreadmiral Richard ...

                                               

Sabrina Coast

Sabrina Coast er den delen av kysten av Wilkes Land i Antarktis, som ligg mellom Cape Waldron, ved 115° 33 E, og Cape Southard, ved 122° 05 E. John Balleny her lenge vore rekna som oppdagaren av dette området i mars 1839 ved kring 117 °E. US Expl ...

                                               

Walgreen Coast

Walgreen Coast er ein del av kysten av Antarktis som ligg mellom Cape Herlacher og Cape Waite, eller mellom Bakutis Coast i vest og Eights Coast. Han er den austlegaste delen av Marie Byrd Land og strekkjer seg frå 114°12W til 103°24W. Eights Coa ...

                                               

Elephant Lagoon

Elephant Lagoon er ein lagune som er 500 meter lang og som ligg like sør for Cook Bay som han er knytt til via Carl Passage, på nordkysten av Sør-Georgia. Han vart truleg namngjeven av personell frå Discovery Investigations som kartla området i p ...

                                               

Little Jason Lagoon

Little Jason Lagoon er ein nesten sirkulær lagune, 700 meter i diameter, som ligg ved Jason Harbor som han er knytt til via ein smal kanal, i Cumberland West Bay på Sør-Georgia. Namnet Little Jason var i bruk ved Sør-Georgia før 1920. Lagunen var ...

                                               

Medusa Pool

Medusa Pool er ein tidvasslagune som dekkjer vestsida det sentrale låglandet på Candlemas Island i Sør-Sandwichøyane. Namnet vart gjeve av UK Antarctic Place-Names Committee i 1971 frå den klassisk mytologien og i samband med Gorgon Pool i nærleiken.

                                               

Neuschwabenland

Neuschwabenland er eit namn som på enkelte kart vert nytta for området mellom 20° aust og 10° vest i Dronning Maud Land i Antarktis. Neuschwabenland var utforska av den tyske antarktisekspedisjonen 1938–39 under leiing av Alfred Ritscher. Området ...