ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300
                                               

Mizukumi Stream

Mizukumi Stream er ei lita elv av smeltevatn 200 meter nord for Kuben på Aust-Ongul. Ho vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto tekne under Den japanske antarktisekspedisjonen, 1957 og namngjeve Mizukumizawa.

                                               

Penguin River

Penguin River er ei lita, svingande elv som flyt nordaustover frå Hamberg Lakes til kysten like sør for Horse Head i Cumberland East Bay på Sør-Georgia. Ho vart først grovt kartlagt av Den svenske antarktisekspedisjonen under Otto Nordenskjöld i ...

                                               

Rezovski Creek

Rezovski Creek er ei elv av smeltevatn som ligg på Livingston Island i Antarktis. Den 500 meter lange elva drenerer delen av den nordvestlege sida av Balkan snømark som ligg mellom Hesperides Hill på Atlantic Club Ridge, Krum Rock og Sinemorets H ...

                                               

Station Creek

Station Creek er ei elv som flyt søraust frå Lake Kitezh til Ardley Cove på Fildes Peninsula på King George Island. Namnet kjem frå plaseringa nær den sovjetiske Bellingshausen-stasjonen, som vart reist i 1968 like aust for elva. Det godkjende na ...

                                               

Vinson Massif

Vinson Massif er det høgaste fjellet i Antarktis. Det ligg i Sentinel Range i Ellsworth Mountains, som stig opp over Ronne isbrem nær foten av Den antarktiske halvøya. Fjellmassivet ligg kring 1200 km frå Sørpolen og er kring 21 km langt og 13 km ...

                                               

Bunger Hills

Bunger Hills, Bunger Lakes eller Bunger Oasis er ei fjellkjede på kysten av Knox Coast i Wilkes Land i Antarktis, som består av ei gruppe låge, runde åsar som er isfrie store delar av året. Dei ligg sør for Highjump Archipelago. Fleire små vatn l ...

                                               

Dei transantarktiske fjella

Dei transantarktiske fjella er den lengste fjellkjeda i Antarktis. Dei transantarktiske fjella strekkjer seg over kontinentet frå Cape Adare nord i Victoria Land til Coats Land. Desse fjella skil Aust-Antarktis frå Vest-Antarktis. Dei omfattar fl ...

                                               

Gamburtsevfjella

Gamburtsevfjella er ei subglasial fjellkjede aust i Antarktis, nær Dome A. Fjellkjeda vart oppdaga av Den tredje sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1958 og er kalla opp etter den sovjetiske geofysikaren Grigorij A. Gamburtsjov. Ho er kring 1200 ...

                                               

Grove Mountains

Grove Mountains er ei stor, spreidd rekkje av fjell og nunatakar over eit område på kring 40 gonger 32 km, kring 150 km aust for Mawson Escarpment i American Highland i Antarktis. Dei vart først fotografert frå lufta under U.S. Navy Operasjon Hig ...

                                               

Hudson Mountains

Hudson Mountains er ei gruppe vulkanske nunatakar i det antarktiske isdekket Vest i Ellsworth Land. Dei ligg like aust for Cranton Bay og Pine Island Bay ved austenden av Amundsenhavet og grensr i nord til Cosgrove isbrem og i sør til Pine Island ...

                                               

Imeon Range

Imeon Range er ei fjellkjede på Smith Island i Sør-Shetlandsøyane. Ho strekkjer seg 30 km frå sørvest til nordaust mellom Cape James og Cape Smith, og kring 7 km brei. Det høgaste fjellet, Mount Foster, er òg det høgaste fjellet på Sør-Shetlandsø ...

                                               

Lillie Range

Lillie Range er ei fjellkjede som strekkjer seg nordover frå Prins Olavfjella til Rossisen. Mounts Hall, Daniel, Krebs og Mason ligg i fjellkjeda. Ho vart namngjeven av den sørlege gruppa til New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition ett ...

                                               

Mawson Escarpment

Mawson Escarpment er ein vestvendt vollskrent med flat topp som strekkjer seg 110 km frå nord til sør langs austsida av Lambertbreen. Det vart oppdaga av flyoffiser J. Seaton i RAAF, som deltok under ANARE på ein flytur over området i november 19 ...

                                               

Napier Mountains

Napier Mountains er ei gruppe av meir eller mindre enkeltståande fjelltoppar. Det høgaste fjellet er Mount Elkins på kring 2300 meter over havet. Denne fjellkjeda ligg i Enderby Land. Fjella ligg vest for Cape Boothby, Edward VIII Bay og Edward V ...

                                               

Tangra Mountains

Tangra Mountains er den største fjellkjeda på Livingston Island i Sør-Shetlandsøyane i Antarktis. Fjellkjeda fekk ikkje namn før 2001, då ho vart kalla opp etter den bulgarske guden Tangra. Tangra Mountains er 30 km lang mellom Barnard Point og R ...

                                               

Budd Pass

Budd Pass er eit fjellpass på ryggen som strekkjer seg sørvest frå Budd Peak på Heardøya. Fjellpasset ligg 1 nautisk mil sørvest for Budd Peak. Det vart kartlagd av Australian National Antarctic Research Expeditions, 1948–63, og vart namngjeven a ...

                                               

Mattersonfjorden

Mattersonfjorden er ein isdekt fjord mellom Penny Point og Cape Douglas, på vestsida av Rossisen. Han vart namngjeven av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Garth John Matterson, leiaren for laget som kartla området.

                                               

ALH 84001

ALH 84001 eller Allan Hills 84001 er ein meteoritt som vart funnen i Allan Hills i Antarktis den 27. desember 1984 av ein USA-amerikansk meteoritt ekspedisjon. Ein trur at meteoritten kjem frå Mars. Då han vart oppdaga var massen 1.93 kg. Meteori ...

                                               

Orton Cave

Orton Cave er ei grotte i vestveggen av Cave Ravine på Ardery Island i Windmill Islands. Ho vart oppdaga i 1961 av dr. M.N. Orton, ein militærlege ved Wilkes-stasjonen, som grotta vart kalla opp etter av Australian Antarctic Names and Medals Comm ...

                                               

Austnes i Antarktis

Austnes er ei kort, brei, isdekt halvøy på søraustenden av Edward VIII Plateau og nordsida av innløpet til Edward VIII Bay; Cape Gotley markerer enden av halvøy. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-eksp ...

                                               

Bjerkøodden

Bjerkøodden er ei brei isdekt halvøy i Antarktis, og dannar vestkysten av MacKenzie Bay. Norske kvalbåtar utforska området i januar og februar 1931, og namngav neset på enden av halvøya etter harpunskyttaren Reidar Bjerkø på kvalbåten "Bouvet II" ...

                                               

Booth Peninsula

Booth Peninsula er ei klipperik halvøy, 4 nautiske mil lang og 1 nautisk mil brei i Antarktis, som stikk west frå kysten 3 nautiske mil sørvest for Remenchusbreen. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946–47, og ...

                                               

Breidneset

Breidneset er ei klipperik halvøy, 13 nautiske mil lang og,5 nautiske mil brei, mellom Ellisfjorden og Langnesfjorden i Vestfold Hills. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen og namngjeve "Br ...

                                               

Browning Peninsula

Browning Peninsula er ei klipperik halvøy, 6.5 km lang, mellom Penney Bay og Eyres Bay ved sørenden av Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Ho vart namngj ...

                                               

Clark Peninsula

Clark Peninsula er ei klipperik halvøy i Antarktis somer 3 km lang og 3 km brei, og ligg ved nordsida av Newcomb Bay på Budd Coast. Ho vart først kartlagd frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i februar 1947 og trudd å vere ei øy. ...

                                               

Countess Peninsula

Countess Peninsula er ei klipperik halvøy, 1.5 nautiske mil lang og 0.5 nautiske mil brei, som stikk vest frå kysten mellom Booth Peninsula og foten av Bunger Hills. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946–47, ...

                                               

Davis Peninsula

Davis Peninsula er ei langstrekt isdekt halvøy, 3 nautiske mil brei, mellom Reidbreen og Northcliffebreen. Ho vart oppdaga i november 1912 av Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Mawson, som namngav ho etter kaptein John King Davis.

                                               

Djupvikneset

Djupvikneset er ei låg, isdekt halvøya mellom Djupvika og Havsbotn langs sørvestsida av Lützow-Holmbukta i Dronning Maud Land i Antarktis. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og ...

                                               

King Edward VII Land

King Edward VII Land eller King Edward VII Peninsula er ei stor, isdekt halvøy heilt nordvest i Marie Byrd Land i Antarktis. Halvøya stikk ut i Rosshavet mellom Sulzberger Bay og nordausthjørnet av Rossisen og er ein del av Ross Dependency. Edwar ...

                                               

Furse Peninsula

Furse Peninsula er ei halvøy aust på Gibbs Island, aust for The Spit i Sør-Shetlandsøyane. Namnet "lita øy" vart nytta av kaptein George Powell i 1822, med omsyn til heile øya, men har sidan vorte nytta om berre denne halvøya. Ho vart namngjeven ...

                                               

Hut Point Peninsula

Hut Point Peninsula er ei lang halvøy, frå 2 til 4.5 km brei og 24 km lang, som stikk sørvestover frå Mount Erebus på Ross Island i Antarktis. Discovery-ekspedisjonen 1901–04 under Robert Falcon Scott bygde ei hytte on på Hut Point, eit lite nes ...

                                               

Jacobs Peninsula

Jacobs Peninsula er ei massiv halvøy, 8 km lang og 4.5 km brei, som strekkjer seg aust frå Nash Range til Rossisen i Antarktis. Halvøya har ei høgd på over 800 meter over havet og er isdekt utanom enkelte klippeframspring langs kanten, som Cape M ...

                                               

Krylov Peninsula

Krylov Peninsula er ei isdekt halvøy vest for Lauritzen Bay på Oates Coast. Ho vart fotografert av U.S. Navy Operasjon Highjump, Den sovjetiske antarktisekspedisjonen og ANARE. Ho vart namngjeve av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen etter den ...

                                               

Kvarsnes

Kvarsnes er ei kjenneleg, klippedominert halvøy som stikk ut på sørsida av Edward VIII Bay like vest for Øygarden. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, som namngav det Kvarsnes.

                                               

Langneset

Langneset er eit lita, klipperik halvøy, 9 nautiske mil lang, og den nordlegaste av tre halvøyar i Vestfold Hills. Namnet vart gjeve under Lars Christensen-ekspedisjonen som kartla halvøya frå flyfoto.

                                               

Laurenshalvøya

Laurenshalvøya er ei kupert halvøy nedanfor fleire isdekte toppar. Ho dannar den nordvestlege delen av Heardøya i det sørlege Indiahavet. Namnet vart nytta av ANARE etter kartlegginga deira i 1948. Namnet kjem frå det tidlegare Cape Laurens, som ...

                                               

Mawson Peninsula

Mawson Peninsula er ei høg, smal, isdekt halvøy på George V Coast, på vestsida av Slava isbrem. Ho strekkjer seg 50 km mot nordvest og vart fotografert frå lufta av USN Operasjon Highjump, 1946-47. Phillip Law frå ANARE flydde langs halvøya til n ...

                                               

Melba Peninsula

Melba Peninsula er ei brei, isdekt halvøy mellom Reidbreen og Bay of Winds, føre Shackleton isbrem. Ho vart oppdaga av Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Mawson, 1911–14, som namngav ho etter Dame Nellie Melba i Melbourne, som støt ...

                                               

Mitchell Peninsula

Mitchell Peninsula er ei klipperik halvøy, 2.5 nautiske mil lang og 2 nautiske mil brei, som ligg mellom OBrien Bay og Sparkes Bay ved austsida av Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump i feb ...

                                               

Mulehalvøya

Mulehalvøya er ei forriven, klipperik halvøy mellom Ellisfjorden og Krokfjorden i den sørlege delen av Vestfold Hills i Antarktis. Ho vart kartlagd frå flyfoto tekne av Lars Christensen-ekspedisjonen og kalla Breidnesmulen av norske kartografar. ...

                                               

Reeves Peninsula

Reeves Peninsula er ei snødekt halvøy langs nordsida av Edward VII Peninsula. Ho strekkjer seg mellom den nedre enden av Dalton- og Gerrybreen og ut i Sulzberger Bay. Området vart utforska frå lufta og grovt kartlagd av Byrd-ekspedisjonen, 1928-3 ...

                                               

Robinson Ridge

Robinson Ridge er ei klipperik halvøy mellom Sparkes Bay og Penney Bay, ved austsida av Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump i februar 1947. Ho vart namngjeve av Advisory Committee on Antarcti ...

                                               

Stornes

Stornes er ei klipperik, taggete halvøy kring 3 nautiske mil lang, som stikk ut i Prydzbukta like vest for Larsemannfjella. Ho vart først kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og namngjeve ...

                                               

Tange Promontory

Tange Promontory er ei isdekt halvøy like vest for Casey Bay på kysten av Enderby Land. Kirkby Head er ei ein del av Tange Promontory, ved austsida av innløpet til Alasheyev Bight. Tange Promontory vart kartlagd frå flyfoto teken av ANARE Austral ...

                                               

Ishamn

Ei ishamn er ei meir eller mindre permanent bukt i fronten av ein isbrem som kan nyttast som ei naturleg hamn. Sjølv om dei er nyttige er dei ikkje alltid pålitelege sidan kalving frå isbremmen kan gjere ishamna ustabil eller ubrukeleg. Ishamner ...

                                               

Dovers Moraine

Dovers Moraine er ein grov morene som strekkjer seg frå nord til sør i 3 km, avsett ved austenden av hovudmassivet på Heardøya like aust for Stephensonbreen. Han vart kartlagt i 1948 av Australian National Antarctic Research Expeditions og vart n ...

                                               

Elephant Spit

Elephant Spit er ei 9 km lang sandtunge ved austenden av den subantarktisk Heardøya i det australske territoriet Heard- og McDonaldøyane, som ligg i Sørishavet på Kerguelenplatået kring 450 km søraust for Kerguelen. Namnet syner til sørleg elefan ...

                                               

Fairchild Beach

Fairchild Beach er ei sandstrand, 500 meter brei og 2 km lang, frå foten av Round Hill og nordover til sørsida av Comptonbreen, på austsida av Heardøya i det sørlege Indiahavet. Stranda ligg ved Compton Lagoon og grensar i vest til Gilchrist Beac ...

                                               

Gilchrist Beach

Gilchrist Beach er ei steinstrand vest for Comptonbreen på nordsida av Heardøya. I aust grensar stranda til sandstranda Fairchild Beach. Travelling eastwards frå Gilchrist Beach to Fairchild Beach. Stranda var kjend for amerikanske selfangarar so ...

                                               

Scarlet Hill

Scarlet Hill er ein isfri, rund ås, 410 moh, oppom Skua Beach på austsida av Heardøya. Åsen vart grovt kartlagd på eit kart frå 1874 under Challenger-ekspedisjonen. Han vart kartlagd og namngjeven av ANARE i 1948.