ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297
                                               

Kommunar i Nord-Makedonia

Ein kommune er den grunnleggjande administrative inndelinga i Nord-Makedonia. Landet har no 80 kommunar. Storbyområdet til hovudstaden Skopje omfattar ti kommunar. Kommunane er grupperte i statistiske regionar, men desse har ingen administrativ f ...

                                               

Szinva

Szinva er ei elv nord i Ungarn og ei av sideelvane til Sajó. Elva har utspring i Bükkfjella og er 30 km lang. 20 km av elva renn gjennom byen Miskolc. Meir enn 70 bruer er bygd over elva og i delar av byen renn ho under bakken. Ei demning er bygd ...

                                               

Hármashatárhegy

Hármashatárhegy er eit fjell i Budapest i Ungarn. Namnet Hármashatárhegy tyder "Tregrensefjellet" og kjem av at grensene til tre byar møttest her på 1800-talet. I dag er desse byane slått saman til Budapest, men namnet på fjellet er det same. Fje ...

                                               

Bakony

Bakony er eit fjellområde i Dunántúl i Ungarn. Ho dannar den største delen av Dei transdanubiske mellomfjella. Området ligg nord for Balatonsjøen og nesten alt ligg innanfor Veszprém fylke. Bakony er delt inn i Nordlege og Sørlege Bakony via ei l ...

                                               

Bükk

Bükk er ein del av Karpatane nordaust i Ungarn. Store delar av området er ein del av Bükk nasjonalpark. Sjølv om Kékes, det høgaste punktet i Ungarn, ikkje ligg her men i dei nærliggande Mátrafjella, er middelhøgda i Bükkfjella, med meir enn 20 t ...

                                               

Dei nordungarske mellomfjella

Dei nordungarske mellomfjella eller Dei nordlege åsane er dei nordlege, fjellkledde områda av Ungarn. Fjella glir over i Mátra-Slanec-området på andre sida av grensa i Slovakia. Dei dannar eit separat geomorfologisk område i Dei indre Vest-Karpat ...

                                               

Dei transdonauske mellomfjella

Dei transdonauske mellomfjella er ei fjellkjede i Ungarn som dekkjer eit areal på om lag 7 000 km². Den høgaste toppen er Pilis med ei høgd på 757 meter over havet.

                                               

Mátra

Mátra er ei fjellkjede nord i Ungarn mellom byane Gyöngyös og Eger. Det høgaste fjellet i landet, Kékes ligg i Matra. Mátrafjella er ein del av Dei nordungarske mellomfjella, som igjen er ein del av Karpatane. Fjellkjeda ligg mellom dalane til el ...

                                               

Balatonsjøen

Balatonsjøen i Ungarn er den største innsjøen i Sentral-Europa. Sidan Ungarn er omgjeve av land, vert han stundom kalla "Den ungarske sjøen". Elva Zala er den største vasskjelda for innsjøen og den kanaliserte Sió er det einaste utsiget. Innsjøen ...

                                               

Hévízsjøen

Hévízsjøen er ein innsjø i Hévíz i Ungarn, nær vestenden av Balatonsjøen, 8 km frå Keszthely. Han er den største termale innsjøen i verda med eit areal på 0.45 km². Vatnet vert varma opp av varme kjelder frå eit undervasskrater. Straumen i vatnet ...

                                               

Szelidsjøen

Szelidsjøen er ein innsjø i fylket Bács-Kiskun i Ungarn. Han har eit areal på 0.8 km². Szelidsjøen er ein uvanleg saltsjø danna ut frå ei gamal grein av elva Donau. Han ligg 4 km søraust for Dunapataj. Innsjøen har ei breidd på 200 meter og er 4 ...

                                               

Vadkertsjøen

Vadkertsjøen er ein innsjø i nærleiken av byen Soltvadkert i Ungarn. Han har vorte ein av dei mest populære turistdestinasjonane i Ungarn, sidan han har mange av dei same eigenskapane som Balatonsjøen, men med lågare prisar og ikkje så overfolka.

                                               

Csepel

Csepel er den største øya i Donau i Ungarn. Ho er 48 km lang og 6-8 km brei og har eit areal på 257 km². Csepel strekkjer seg frå sør for Budapest og det nordlegaste punktet er bydel 21 i Budapest, òg kalla Csepel. Det meste av øya er tilgjengele ...

                                               

Margaretøya

Margaretøya er ei 2.5 km lang øy med eit areal på 0.965 km² i Donau sentralt i Budapest. Øya er stort sett dekt av parkområde og er eit populært rekreasjonsområde for både turistar og lokale innbyggjarar. Margaretbrua går over elva i sør, medan Á ...

                                               

Montevideo

Montevideo er hovudstaden i Uruguay og den klart største byen med om lag 1.35 millionar innbyggjarar. Byen ligg ved munningen av Rio de la Plata og er ei viktig hamn. Han er utfartsstad for fiske i Atlanterhavet, og har fleire fiskefabrikkar.

                                               

Alaskabukta

Alaskabukta er ei bukt som strekkjer seg langs sørkysten av den amerikanske delstaten Alaska. Bukta utgjer havområdet innanfor ei tenkt line på 1 342 kilometer frå det sørlegaste punktet på øya Kodiak i vest til Dixon Entrance, mellom øyane Dall ...

                                               

Byar i USA med meir enn 100 000 innbyggarar

Visalia 108 669 Lancaster 134 032 Inglewood 114 467 Vallejo 117 483 Moreno Valley 178 367 San Diego 1 255 540 Palmdale 134 570 San Bernardino 198 550 Riverside 290 086 Glendale 200 065 Antioch 100 631 Richmond 102 186 Concord 123 252 Santa Rosa 1 ...

                                               

Hagåtña

Hagåtña er hovudstaden på den amerikanske stillehavsøya Guam. Hagåtña er ein liten by, eller landsby, med rundt 1 000 innbyggjarar. Han ligg sentralt på vestkysten av Guam ved munningen av Hagåtña-elva i Hagåtña-bukta. Namnet på byen blei endra f ...

                                               

Yosemite Valley

Yosemite Valley er ein dal vest i Sierra Nevada-fjella i California som er graven ut av Merced River. Dalen er kring 11 km lang og omringa av opp mot 1500 meter høge fjellsider og store fossefall. Her finn ein mellom anna dei høge granitttoppane ...

                                               

Elver i USA

Elver i USA er ei liste over større elver i USA, inklusive elver som kryssar eller tangerer grensa til Canada, ordna etter kva for eit nedbørsområde dei tilhøyrer og etter lengd. Her er elver av meir enn 500 km lengde medrekna, dette omfattar sto ...

                                               

Cuyahoga-elva

Cuyahoga er ei elv i det nordaustlege Ohio i USA. Ho har eit løp på 160 km som tek til i Geauga County, renn sørover til Cuyahogafossen og deretter svinger brått mot nord før ho renn gjennom Cleveland og ut i Eriesjøen.Ho er ei av dei veldig få e ...

                                               

Mississippielva

Sjå òg delstaten Mississippi Mississippi er namnet på ei elv i USA, og har gjeve namn til delstaten Mississippi. Elva er den andre største i landet, etter Missourielva. Dei to elvane utgjer saman det største elvesystemet i Nord-Amerika. Namnet Mi ...

                                               

Savannah-elva

Savannah er ei elv som renn langs delstatsgrensa delstatane Georgia og Sør-Carolina i det søraustlege USA. Elva er cirka 560 km lang, og dannar heile grenselinja mellom Georgia og Sør-Carolina heilt frå grensa mot Nord-Carolina i nord. Ho renn ut ...

                                               

Black Hills

Området har vore folkesett av urfolk sidan rundt 7000 f.Kr. Arikara-folket kom rundt 1500, og etter desse kom dei meir velkjende cheyenne-, crow, kiowa og pawneefolka. På 1800-talet kom lakotafolk sioux og dreiv alle dei andre stammane vekk. Dei ...

                                               

Blue Ridge Mountains

Blue Ridge Mountains er ei av dei parallelle stratiografiske fjellkjedene som utgjer Appalachane i det austlege USA. Ho består av granitt og noko gneis, og strekker seg opp til 2037 meter over havet. Fjellkjeda omsluttar elvedalen i Shenandoah- o ...

                                               

Alamo-nedslaget

Alamo-nedslaget eller The Alamo Impact er eit nedslagskrater i Nevada i USA. Krateret oppstod då ein komet trefte det som då var eit gruntvassområde på kontinentalsokkelen for om lag 367 millionar år sidan. Nedslaget førte til ein tsunami på opp ...

                                               

Huronsjøen

Huronsjøen er ein av dei store sjøane i Nord-Amerika. Han er den nest største av desse sjøane, og den tredje største ferskvatn-innsjøen i verda. Sjøen har eit areal på 59 600 km² og inneheld 3 540 km³ vatn. Største lengde og breidde er 332 og 245 ...

                                               

Michigansjøen

Michigansjøen er ein innsjø i Nord-Amerika. Innsjøen er ein av dei fem store sjøane i Nord-Amerika. Sjøen grensar til delstatane Indiana, Illinois, Wisconsin og Michigan. Michigansjøen er den einaste av dei store sjøane som ikkje grensar til Cana ...

                                               

Store Saltsjø

Store Saltsjø er ein endorheisk innsjø i Utah. Den dekker om lag 4400 km², men vasshøgda varierer frå år til år. I 1963 var vasstanden på sitt lågaste og sjøen dekte berre ca 1529 km², medan den i 1987 dekte 5311 km², som er rekorden i dag. På gr ...

                                               

Walden Pond

Walden Pond er namnet på ei 31 meter djup tjørn i Massachusetts i USA. Tjørna er forma ei jettegryte, og er 250 000 kvadratmeter stor. Jettegryta vart forma då isen drog seg attende etter siste istid om lag 12 000 år sidan. Diktar-filosofen Henry ...

                                               

Dixie

Dixie, Land of Dixie eller Dixieland, er kallenamn på sørstatane i USA, særleg statane som tilhøyrde Sørstatskonføderasjonen. Opphavet til namnet er uklart. Det er blitt forklart som avleidd frå fransk dix, ‘ti’, etter ein 10-dollarsetel gjeven u ...

                                               

High Plains

High Plains er eit område i vestre delen av Great Plains sentralt i USA. Det er eit sletteområde med ei høgd på mellom 350 moh. i aust til over 2 400 meter i vest. Området dekkjer søraustlege Wyoming, austlege Colorado og New Mexico, sørvestlege ...

                                               

Mount St. Helens

Mount St. Helens er ein aktiv stratovulkan i delstaten Washington, nordvest i USA. Fjellet er ein eit i fjellkjeda Kaskadefjella. Fjellet var tidlegare kjent som Louwala-Clough, som tyder "rykande/brennande fjell", men fekk sitt noverande namn se ...

                                               

Marianane

Marianane er ei øygruppe i den opphavlege melanesiske språk- og kulturkretsen i stillehavsområdet. Den har tilhøyrd fleire kolonistatar etter tur. I dag er øygruppa delt i to politiske einingar, Nord-Marianene og Guam. Begge er amerikanske oversj ...

                                               

Midwayøyane

Midwayøyane er ein atoll på 6.2 km² som er underlagt USA i det nordlege Stillehavet. Atollen består av øyane Sand Island, Spit Island og Eastern Island. Geologisk sett er atollen ein del av øygruppa Hawaii, sjølv om han ikkje er rekna til Hawaii ...

                                               

Palmyra-atollen

Palmyra-atollen er ein atoll på 12 km² i Nord-Stillehavet som er underlagt USA. Dei siste tiåra har ulike forskarar, naturvernarar og andre arbeidsfolk opphalde seg her, toppen 20 personar. Dei fleste av øyane i atollen er samanhengjande, men nok ...

                                               

Wakeøya

Wakeøya vart oppdaga allereie den 20. oktober 1658 av spanjolen Álvaro de Mendaña de Neyra. Sjølv gav han øya namnet San Fransisco, men øya fekk namn etter den britiske kapteinen William Wake, som vitja øya i 1796. Øya blei underlagt USA i 1899. ...

                                               

Ein Netafim

Ein Netafim er ei vasskjelde i Eilatfjella som ligg nær den israelske grensa til Egypt. Kjelda ligg kring 7 km nord for byen Eilat, nær hovudveg 12. Dette er den einaste kjelda nær Eilat med vatn året rundt. Ein Netafim er den einaste naturlege v ...

                                               

Gan HaShlosha nasjonalpark

Gan HaShlosha nasjonalpark, òg kalla Sahne"), er ein nasjonalpark i Israel. Han ligg nær Beit Shean og har naturleg varmt vatn som ein kan symje i året rundt. Kjelda spring fram i vestlege delar av parken, og held ein temperatur på 28 ºC året run ...

                                               

Hamat Gader

Hamat Gader er ein stad i Yarmoukdalen nær Genesaretsjøen i Golanhøgdene. Namnet tyder "varmekjeldene i Gadara", og syner til fleire mineralkjelder med temperaturar opp mot 50 °C. Gadara, dagens Umm Qais i Jordan, ligg 4 km unna. Hamat Gader ligg ...

                                               

Caracas

Caracas er hovudstaden i Venezuela, og har rundt 1.7 millionar innbyggjarar, 3.6 millionar medrekna byar og tettstader omkring. Byen ligg nord i landet, nær det karibiske havet. Caracas er fødebyen til Francisco de Miranda og El Libertador, Simón ...

                                               

Guarenas

Guarenas er ein by delstaten Miranda i Venezuela med ca 185 000 innbyggjarar. Byen vart skipa i 1621 som Nuestra Señora de Copacabana de los Guarenas. Byen er kjent i samband med Caracazo, opprøret som utvikla seg den 27. februar 1989 først som e ...

                                               

Los Nevados

Los Nevados er eit av 15 sokn som saman med byen Mérida i Venezuela gjer ut for kommunen Libertador i delstaten Mérida i Venezuela. Namnet kjem frå isbreane som tidlegare dekte dei nærliggande fjelltoppane León, Toro og Espejo. Is og permanent sn ...

                                               

Maracaibo

Maracaibo er hovudstaden i delstaten Zulia i Venezuela. Byen ligg på vestsida av innlaupet til Maracaibosjøen, og har 1 898 770 innbyggarar per 2011. Maracaibo er nest største byen og har den viktigaste hamna i landet. Han har stor eksport, først ...

                                               

Delstatar i Venezuela

Venezuela er delt inn i 23 delstatar, estados, eit venezuelansk hovudstadsdistrikt som svarar til hovudstaden Caracas og eit sentralstyrt øyterritorium kalla Dependencias Federales. Kvar delstat er delt inn i kommunar, municipios. Totalt finst de ...

                                               

Bolívar i Venezuela

Estado Bolívar er den største av dei 23 delstatane i Venezuela. Hovudstaden er Ciudad Bolívar. Delstaten dekkjer eit areal på 238 000 km², det svarar til 26 % av det totale areal av landet. I 2007 hadde han om lag 1 535 000 innbyggjarar. Mot nord ...

                                               

Nueva Esparta

Estado Nueva Esparta er ein av dei 23 delstatane i Venezuela. Hovudstaden i delstaten er La Asunción. I delstaten inngår øya Margarita, den langt største om mest vektige, dessutan øyane Coche og Cubagua, sistnemnte utan busette. Denne staten er s ...

                                               

Zulia

Estado Zulia er ein av dei 23 delstatane i Venezuela. Hovudstaden i delstaten er Maracaibo. Delstaten ligg i det nordvestlege hjørnet av landet og er den mest folkerike delstaten.

                                               

Pico Bolívar

Pico Bolívar er det høgste fjellet i Venezuela på 4 978 moh. Fjellet ligg i delstaten Mérida, toppen er dekt av snø og tre små isbrear. Han er tilgjengeleg med kabelbanen som startar frå byen Mérida og endar på den høgstliggande stasjonen i verda ...

                                               

Hanoi

Hanoi er hovudstaden i Vietnam. Byen ligg ved Den raude elva, og har omkring 3 500 800 innbyggjarar, av dei 1 320 000 innanfor bygrensene. Hanoi er òg hovudstad for den administrative regionen Dong Bang Song Hong.