ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286
                                               

Vindelälven

Vindelälven er eit 453 km langt vassdrag i den sørlege delen av landskapa Lappland og Västerbotten med eit tilsigsfelt på 12 650 km². Vindelälven er ei sideelv til Umeälven og er omtrent like vassrik som denne ved samløpet. Vindelälven er den stø ...

                                               

Viskan

Viskan er den nordlegaste av dei fire stor elvane i Halland. Med ei lengd på 140 km renn Viskan frå sjøen Tolken vest om Ulricehamn og har tilsig frå delar av det sørsvenske høglandet. Elva renn gjennom Borås, og i Marks kommun tar ho mot Häggån, ...

                                               

Ångermanälven

Ångermanälven er ei 490 km lang elv, som renn gjennom nordre Sverige. Ho er den tredje mest vassrike elva i Sverige og har eit nedslagsfelt på 31 864 km² Kjeldene til Ångermanälven ligg ved Børgefjell på grensa til Noreg. To forskjellige elvar re ...

                                               

Billingen

Billingen er den største av tretten mesaer i Västra Götalands län i Sverige med ei høgd på 299 meter over havet. Fjellet strekkjer seg 23 km frå nord til sør og her 11 km breitt. Billingen er delt i to av ein val frå aust til vest mellom Skövde o ...

                                               

Helagsfjellet

Helagsfjellet, på svensk Helags og på sørsamisk Maajåelkie, er eit 1 797 meter over havet høgt fjell nord for Ljungdalen heilt i nordvest i Härjedalen i Sverige. Fjellet ligg nær riksgrensa mot Noreg og lensgrensa til Jämtland. Fjelltoppen er den ...

                                               

Kinnekulle

Kinnekulle er eit fjell og fjellområde ved søraustbreidda av Vänern i Götene kommun i Sverige. Kinnekulle er eit såkalla platåfjell eller mesa, kring 306 moh på det høgaste. Alt tidleg i mellomalderen fanst det steinindustri i området, og framlei ...

                                               

Döda fallet

Döda fallet er eit tørrlagd stryk i Ragunda kommun aust i Jämtland i Sverige. Indalsälven rann tidlegare gjennom den 25 km lange Ragundasjön, og så like ut i eit høgt stryk som då vart kalla Gedungsen eller Storforsen. Det var eit av dei mest imp ...

                                               

Storforsen

Storforsen er ein foss i Pite älv i Älvsbyn kommun i Sverige. Fossen ligg ved bygda Bredsel ca. 40 kilometer vest for kommunesenteret Älvsbyn. Med ei middelvassføring på 250 m³/sek og fallhøgd på 60 meter, utgjer han ein av dei største fossane i ...

                                               

Trollhättanfalla

Trollhättefalla er ein foss- og strykstrekning i Göta älv i Sverige. Falla byrjar ved Malgöbrua i det sentrale Trollhättan, og har ei samla fallhøgd på 32 meter, noko som utgjer mesteparten av den totale høgdeskilnaden på 44 meter mellom Vänern o ...

                                               

Södertörn

Södertörn er ei trekantforma halvøy i Södermanland i Sverige. Øya grensar til Mälaren og Saltsjön i nord, Himmerfjärden og Hallsfjärden i vest og Austersjøen i aust og sør. Sambandet til fastlandet er skilt av Södertälje kanal i vest og sambandet ...

                                               

Innsjøar i Sverige

Somme av dei største innsjøane i Sverige: Runn Siljan Dellen Hornavan Roxen Storavan Bolmen Boren Vättern Sparren Hjälmaren Glan Vänern Torneträsk Mälaren Mien Tåkern Åresjön Storsjön Ikesjaure Sommen

                                               

Judarn

Judarn er ein liten innsjø i Bromma, ein forstad vest i Stockholm i Sverige. Han er omgjeve av skog og naturreservatet Judarskogen, og ligg mellom Åkeshov og Södra Ängby. Tre andre innsjøar ligg like i nærleiken: Kyrksjön, Lillsjön og Råcksta Trä ...

                                               

Storglaciären

Storglaciären er ein isbre i Tarfaladalen på austsida av Kebnekaise i Lappland i Sverige. Isbreen vart først dokumentert av geologen Fredrik Svenonius og vart fotografert av han alt i 1886. Storglaciären kom til å bli hovudsakleg studieobjekt for ...

                                               

Göta kanal

Göta kanal er ein kanal som går gjennom Götaland i Sverige. Kanalen er 190.5 km lang, av dette er 87.3 km utgraven kanal. Saman med Trollhätte kanal og Göta älv utgjer Göta kanal ein 390 km lang vassveg tvers gjennom Sverige. Göta kanal går frå G ...

                                               

Skurugata

Skurugata er ein uvanleg geologisk danning i Eksjö i Jönköpings län i Sverige. Skurugata er ei omkring 800 meter lang kløft i fjellet som er mellom 7 og 24 meter brei. Det finst fleire liknande "skuror" på andre stader i austre Småland, der Skuru ...

                                               

Blå Jungfrun

Blå Jungfrun eller "Blåkulla", er ei svensk øy i Austersjøen ved Kalmarsundet mellom landskapa Småland og Öland. Administrativt høyrer ho til kommunen Oskarshamn. Øya er ikkje busett og dekkjer berre om lag 0.7 km², og har ei høgd på 86 meter ove ...

                                               

Djurö nasjonalpark

Djurö nasjonalpark er ein svensk nasjonalpark som består av Djurö skjergard, ei gruppe på om lag 30 øyar i den største innsjøen i Sverige, Vänern. Nasjonalparken vart oppretta i 1991 og dekkjer 24 kvadratkilometer. Øyane er i dag utan busetnad, m ...

                                               

Gotska Sandön

Gotska Sandøn er ei svensk øy i Austersjøen, om lag 40 km nord for Gotland. Øya høyrer inn under Gotland kommune. Gotska Sandön har eit areal på 36.5 km. I 1909 vart nasjonalparken Gotska Sandön oppretta. Han omfatta då mesteparten av øya. Nasjon ...

                                               

Sarek

Sarek er ein 1970 km² vid nasjonalpark i den vestre delen av Jokkmokk kommune i Lappland i Sverige, oppretta i 1909. Nasjonalparken grensar mot Padjelanta nasjonalpark i vest og mot Stora Sjöfallets nasjonalpark i aust og nord. Sarek er eit utpre ...

                                               

Dellen

Dellen er to innsjøar i Hälsingland i Sverige, Nord-Dellen og Sør-Dellen. Dei er populære blant flogefiskarar som bekkeauren som finst her. Sør-Dellen har eit areal på 52 km² og inneheld 1 226 millionar m³ vatn, medan Nord-Dellen har eit areal på ...

                                               

Alnön

Alnön, utanfor Sundsvall i Sverige, er ei 75 km² stor øy som vart danna for 570 millionar år sidan ved vulkansk aktivitet i området. Øya er 15 km lang og 6 km brei på breiaste staden. Innbyggjartalet vinterstid er kring 7 500, på sommaren det dob ...

                                               

Älvsnabben

Älvsnabben er ei lita øy nær Muskö i øyane sør for Stockholm i Sverige. Namnet syner òg til ei naturleg hamn, som eigentleg heiter Älvsnabbsbassängen, mellom dei fire øyane Älvsnabben, Bjurshagslandet, Kapellön og Gubbholmen. Älvsnabben vart nemn ...

                                               

Finnhamn

Finnhamn er namnet på ei øy i nordlege delen av Stockholms skjergard rett austom Ingmarsö og innanfor Husarö. Finnhamn omfattar òg øyane Store Jolpan, Vesle Jolpan og Idholmen. Øyane er populære turistmål og ein kan kome dit via Waxholmsbåt året ...

                                               

Frösön

Frösön er ei øy i innsjøen Storsjön i Sverige med eit areal på 41 kvadratkilometer. Ho er dermed den 27. største øya i Sverige og den største øya i landskapet Jämtland. Øya var i nærare tusen år hovudbyen i Jämtland, sentrum for handel og kommuni ...

                                               

Fårö

Fårö er ei særprega øy nordaust for Gotland, skild frå Gotland av Fårösund. Arealet til Fårö er 113 km². Øya er ei moreneøy med mange små innsjøar. I dei austlege delane av øya finn ein det særeigne flygesandområdet Ulla Hau. I sommarmånadene er ...

                                               

Gotland

Gotland er ei øy og eit svensk landskap i Austersjøen, kring 90 km frå den svenske fastlandskysten. Landskapet vert utgjort av øya Gotland i tillegg til Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön og fleire mindre øyar. Landskapet er eit eige len, ein eigen ...

                                               

Hanö

Hanö er ei øy i Hanöbukten 4 km søraust for tuppen av halvøya Listerlandet. Hanö har eit areal på kring 248 hektar, og det høgaste punkta på øya er kring 60 moh. Hanö er ei granittøy, med vekstar som gras og buskas. Det bur 33 menneske på øya, so ...

                                               

Husarö

Husarö husa losane frå 1400-talet til 1912, då losstasjonen vart nedlagd. Det er eit lite losmuseum i dag på øya. I 1719 under den store nordiske krigen brende russarane busetnadane og mykje av skogen på øya. Butikken på øya brann ned i mai 2006.

                                               

Lidingö

Lidingö er ei øy i den indre Stockholms skjergard, nordaust for Stockholm i Sverige. I 2010 hadde øya 31 561 innbyggjarar. Tettstaden er kommunesenter i Lidingö kommun i Stockholms län. Av innbyggjarar på Lidingö finn ein Bjorn Ulvaeus og Agnetha ...

                                               

Lilla Karlsö

Lilla Karlsö er ei lita svensk øy i Austersjøen, om lag 3 km vest for Gotland og 4.5 km frå Stora Karlsö. Ho har eit areal på om lag 1.6 km² og er 66 meter høg. Det meste av øya består av eit kalksteinsplatå. delar av strandlinja består av bratte ...

                                               

Ljusterö

Ljusterö er ei øy i Sverige. Ho ligg nord i Stockholms skjergard i Österåker kommun i Stockholms län. Øya ligg om lag 65 km nord for sentrum av Stockholm. Med eit areal på 62 km², er den 17. største øya i Sverige. Det går ferjesamband til fastlan ...

                                               

Norrbyskär

Norrbyskär er ei lita øygruppe utanfor Umeå i Sverige. Frå 1895 til 1952 låg det eit dampdriven sagverk her, som ein gong var det største av sitt slag i Europa, eigd av Mo och Domsjö. Det var Frans Kempe som bygde verket.

                                               

Ön i Umeå

Ön ligg i Ume älv sentralt i Umeå. Ho er 2.6 km lang, 0.6 km brei og har ei kystlinje som er 5.8 km lang. Delen av Ume älv som ligg sørvest for øya vert kalla Lillån, og den nordaustlege delen vert kalla Storån. Øya er hovudsakleg dekke av skog o ...

                                               

Ornö

Ornö er den største øya sør i Stockholms skjergard, like nord for øya Utö. Ho høyrer til kommunen Haninge. Øya er kring 15 km lang og 3–4 km brei. Hovudsambandet til fastlandet er ei bilferje operert av Ornö Sjötrafik. Ferja går mellom Dalarö på ...

                                               

Oskarshamns skjergard

Oskarshamns skjergard er ein skjergard i Austersjøen, søraust i Sverige i Oskarshamn kommun. Øygruppa strekkjer seg om lag 55 km frå nord til sør, med ei øyrekkje langs kysten av Småland. Ho har om lag 5500 øyar og holmar. Dei fleste av øyane bes ...

                                               

Seskarö

Seskarö er ei øy og ein tettstad i Haparanda kommun i Norrbottens län i landskapet Norrbotten i Sverige. I 2010 hadde tettstaden 491 innbyggjarar. Naturen består mest av furumoar, men det er òg område med gran og lauvskog. Dei fleste badestrenden ...

                                               

Stora Karlsö

Stora Karlsö er ei lita svensk øy i Austersjøen, om lag 6 km vest for Gotland. Ho har eit areal på kring 2.5 km² og er opp mot 52 meter høg. Det meste av øya består av eit kalksteinsplatå med bratte klipper mot kysten. Ho er hovudsakleg dekt av a ...

                                               

Visingsö

Visingsö er ei øy sør i innsjøen Vättern i Sverige. Visingsö ligg 30 km nord for byen Jönköping og seks kilometer vest for Gränna. Det går to bilferjer til og frå øya og til Gränna. Øya er 14 km lang og 3 km brei med eit samla areal på 24 km². I ...

                                               

Öland

Öland er ei øy og eit landskap i Kalmar län i Søraust-Sverige. Det er det minste av dei svenske landskapa, og den nest største øya i Sverige. Ho ligg i Austersjøen like austom byen Kalmar, skilt frå fastlandet ved eit smalt sund. Öland grensar ti ...

                                               

Homskløfta

Homskløfta, òg kalla Akkarkløfta, er ein fjellovergang i Orontesdalen sør i Syria. Han vert kalla "porten til Syria", og skil An-Nusayriyahfjella og Jebel Zawiyah frå Libanon- og Anti-Libanonfjella. Den vesle elva Nahr al-Kabir renn gjennom kløft ...

                                               

Wadi al-Nasara

Wadi al-Nasara er ein populært turiststad vest i Syria, nær grensa til Libanon i Homs guvernement. Dei fleste innbyggjarane i området er kristne.

                                               

Barada

Barada er den største elva som renn gjennom Damaskus, hovudstaden i Syria. Ho renn gjennom kjelda ‘Ayn Fījah, kring 27 km nordvest for Damaskus i Anti-Libanon-fjella, men kjelda hennar er Baradasjøen, som ligg kring 8 km frå Zabadani. Barada renn ...

                                               

Ghouta

Ghouta er ei samling gardar i Rif Dimashq like aust for Damaskus i Syria. Det grøne beltet har vore eit populært fritidsområde for innbyggjarane i byen, særleg om våren. Området har vore busett sidan antikken og ei ukontrollert utvikling har gått ...

                                               

Parpar

Parpar er ei bibelsk elv i Syria. Ho er den mindre viktige av to elvar i Damaskus som er nemnd i Kongebøkene, og er i dag generelt identifisert som A`waj, men om referansen til Damaskus er avgrensa til byen, som i den arabiske versjonen av Det ga ...

                                               

Qasioun

Qasioun er eit fjell med utsikt over byen Damaskus i Syria. Her ligg ei rekkje restaurantar som ein kan sjå heile byen frå. Etter kvart som byen har blitt utvida, har somme bydelar vokse fram ved foten av fjellet. Det høgaste punktet er 1151 mete ...

                                               

Elvar i Syria

Orontes Karasu Afrin Nahr al-Kabir al-Shamali eller Den nordlege store Nahr al-Kabir al-Janoubi eller Den sørlege store på grensa mellom Syria og Libanon

                                               

Balikh

Balikh er ei elv som spring ut i Ayn al-Arus i Syria. Ho renn sørover og munnar ut i Eufrat ved den moderne byen Ar-Raqqah. Etter Khabur-elva, er Balikh den største sideelva til Eufrat i Syria. Ho er ei viktig vasskjelde og store delar av ho er k ...

                                               

Jaghjagh

Jaghjagh er ei sideelv til Khabur i Tyrkia og Syria. Elva har to kjelder. Den lengre greina, Siyahsu som tyder mørkt vatn, kurdisk Av-e Resh, spring ut nær landsbyen Toptepe i provinsen Mardin i Tyrkia, og renn 10 km til samløpet med den kortare ...

                                               

Khabur

Khabur er den største sideelva til Eufrat i Syria. Sjølv om Khabur spring ut i Tyrkia, er den karstiske kjelda kring Ras al-Ayn hovudvasskjelda for elva. Fleire viktige periodiske elvar møter Khabur nord for Al-Hasakah, og dannar i lag det som ve ...

                                               

Queiq

Queiq, òg kalla Aleppo, er ei elv og ein dal i Aleppo guvernement i Syria og Tyrkia. Ho er 129 km lang som flyt gjennom byen Aleppo nord i Syria. Ho spring ut frå det sørlege Aintabplatået søraust i Tyrkia. Akpınar på Kilis-sletta er ei av kjelde ...