ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28
                                               

Skardørene

Skardørene er eit milelangt, djupt nedskore fjellpass på grensa mellom Noreg og Sverige i Søraust-Trøndelag. Passet ligg i beinvegen mellom Stockholm og Trondheim. Dei fleste og farlegaste svenske åtaka på Noreg gjennom tre hundre år, 1500-1800, ...

                                               

Bamblefeltet

Bamblefeltet er eit geologisk område i Kongsberg-Bamblefeltet som er ein del av det sørnorske grunnfjellsområdet. Området strekkjer seg langs kysten frå Langesundsfjorden til Kristiansand og grensar i vest mot Telemarksfeltet. Bergartane er danna ...

                                               

Hardangervidda

Hardangervidda er ei fjellvidde i Vestland, Viken og Vestfold og Telemark, som er rekna som det største fjellplåtaet i Nord-Europa. Nasjonalparken Hardangervidda nasjonalpark vart stifta i 1981. Hardangervidda er populær til både turgåing og jakt ...

                                               

Skiensvassdraget

Skiensvassdraget drenerer store delar av Telemark før det munnar ut i Frierfjorden ved Porsgrunn. Nedbørsfeltet er 10 780 km², og lengda er 252 km. Vassdraget består hovudsakleg av tre hovudgreiner som samlar seg i Norsjø ovanfor Skien; Bø-vassdr ...

                                               

Bergenshalvøya

Bergenshalvøya er ei halvøy på Vestlandet i Noreg som omfattar heile Bergen kommune og delar av Bjørnafjorden kommune. Flatemålet er kring 680 km², og her bur meir enn 274 000 menneske. Halvøya heng saman med resten av fastlandet ved Samnanger og ...

                                               

Vatlestraumen

Vatlestraumen er ein del av hovudleia i innseglinga til Bergen frå sør, nærare bestemt passasjen mellom Bjorøyna i Øygarden kommune og fastlandet ved Hilleren og Håkonshella i Bergen kommune. Farleia mellom Litlesotra og fastlandet på Bergen-sida ...

                                               

Drøbaksundet

Drøbaksundet er eit sund der Oslofjorden smalnar mellom Drøbak i Frogn kommune og Hurum. Drøbaksundet dannar skiljet mellom Indre og Ytre Oslofjord. Sundet var tidlegare verna av Oscarsborg festning. Den tyske kryssaren "Blücher" vart senka i det ...

                                               

Austisen

Austisen er eit drivisområde mellom innløpet til Kvitsjøen i Barentshavet og Novaja Zemlja, nordvest i Russland. Det føregår mykje fangst på grønlandssel i området, og sidan 2005 har norske selfangarar hatt løyve til å ta 10 000 individ. Bestande ...

                                               

Dolgijøya

Dolgijøya er ei øy i Petsjorahavet aust i Khajpudyrbukta i Russland. Ho er lang og smal med ei lengd på 38 km og ei breidde på 2.8 km i snitt. Ho strekkjer seg hovudsakleg frå nordvest til søraust og det er fleire mindre øyar i kvar ende. Matveje ...

                                               

Fiskevernsona ved Svalbard

Fiskevernsona rundt Svalbard vart oppretta ved kongeleg resolusjon i 1977. Formålet med sone, i følgje forskrifta er: "Det opprettes en fiskevernsone i havområdene utenfor Svalbard for bevaring av de levende ressurser i havet og regulering av fis ...

                                               

Frans Josefs land

Frans Josefs land er ei øygruppe heilt nord i Russland. Ho ligg heilt nord i Barentshavet i Nordishavet, nord for Novaja Zemlja og aust for Svalbard, og vert administrert av Arkhangelsk oblast. Frans Josefs land består av 191 isdekte øyar med eit ...

                                               

Gråsona

Gråsona var den siste uavklarte grensa Noreg hadde, etter at Noreg og Danmark/Grønland vart samde om grensa mellom Svalbard og Grønland i 2006. Den siste norske grensa til lands vart trekt i 1826, mellom Noreg–Sverige og Russland. Noreg og Russla ...

                                               

Jugorskijsundet

Jugorskijsundet er eit smalt sund mellom Karahavet og Petsjorahavet. Det er opp mot 10 km breitt og berre 3 km på det smalaste. Ostrov Storozjevoj, er ei 1.6 km lang øy som ligg midt i sundet. Sundet går mellom øya Vajgatsj og Jugorskijhalvøya i ...

                                               

Juzjnyj

Juzjnyj er òg det tidlegare namnet på den ukrainske byen Juzjne. Juzjnyj er den sørlege av dei to store øyane i Novaja Zemlja nord i Russland. Namnet tyder sørleg. Ho har eit areal på 33 275 km² og sjølv om ho er mindre enn naboøya i nord, Severn ...

                                               

Kapp Zjelanija

Kapp Zjelanija er eit nes heilt nord på øya Severny på Novaja Zemlja, like i nærleiken av det austlegaste punktet i Europa. Området er aude og særs utsett for den kalde polarvinteren. Kapp Zjelanija er eit viktig geografisk landemerke. Det låg ei ...

                                               

Khajpudyrbukta

Khajpudyrbukta eller Khaypudyrskajabukta er ei bukt i Russland, som ligg i Petsjorahavet søraust i Barentshavet mellom kysten av Jugorskijhalvøya og låglandet og myrområda sør for øya Dolgij. Det er fleire mindre bukter igjen i Khajpudyrbukta. Le ...

                                               

Khodovarikha

Khodovarikha er ein stad på kysten av Petsjorahavet i Russland på ei landtunge som strekkjer seg austover i bukta. Det er eit fyr på Khodovarikha. I 1942 vart fyret bombardet av den tyske Kriegsmarine under Operasjon Wunderland fordi det var eit ...

                                               

Kislajabukta

Kislajabukta er ein fjord på Kolahalvøya nær Murmansk i Russland. Fjorden er ein del av Barentshavet, som ligg i nord, og er hovudsakleg kjend som ein stad der det vert drive eksperiment med tidvasskraft. Tidvasskraftverket i Kislajabukta er eit ...

                                               

Kolgujev

Kolgujev er ei øy i Nenetsia i Russland, søraust i Barentshavet nordaust for Kaninhalvøya. Øya er nesten sirkelforma og har ein diameter på 80 km og er 4 968 km² stor. Det hgøaste punktet på øya er 50 meter over havet. Dei store våtmarkene består ...

                                               

Kvitsjøen

Kvitsjøen er ei bukt i Barentshavet på nordvestkysten av Russland. Ho er omgjeve av Karelia i vest, Kolahalvøya i nord og Kaninhalvøya i nordaust. Hamnebyen Arkhangelsk ligg ved Kvitsjøen. Gjennom store delar av russisk historie har dette vore de ...

                                               

Matotsjkinsundet

Matotsjkinsundet russisk Ма́точкин Шар, Matotsjkin Sjar) er eit sund mellom Severnyj og Juzjnyj på Novaja Zemlja i Russland. Det knyter Barentshavet til Karahavet. Sidene av sundet er bratte og høge. Sundet er om lag 100 km langt og på det smalas ...

                                               

Den nordatlantiske straumen

Den nordatlantiske straumen er ein kraftig, varm havstraum som driv Golfstraumen nordaustover. Vest for Irland deler han seg i to. Ei grein, Kanaristraumen, går sørover, medan den andre held fram nordover til kysten av Nordvest-Europa. Ein meiner ...

                                               

Nordkappbanken

Nordkappbanken er eit bankområde og fiskefelt utanfor Finnmark. Banken strekker seg i vest frå nord for Sørøya, i aust frå områda nord for Berlevåg og i nord i opptil 120 nautiske mil av Slettnes. Fiskebanken smalnar av mot vest og dreiar til sis ...

                                               

Novaja Semlja

Novaja Semlja er ei øygruppe i Nordishavet nord i Russland og heilt nordaust i Europa ved Kapp Zjelanija. Øygruppa er administrert av Arkhangelsk oblast. Etter ei folketeljing i 2002 hadde ho 2716 innbyggjarar, der 2622 innbyggjarar bur i Belusji ...

                                               

Petsjora

Sjå også byen Petsjora Petsjora er ei stor elv i det europeiske Russland, i Republikken Komi og i Nenetsia. Petsjora er 1809 km. lang, og har eit nedbørsfelt på 325 000 km². Det er stor skipsfart på Petsjora. Petsjora har kjeldene sine i Uralfjel ...

                                               

Petsjorahavet

Petsjorahavet er eit havområde nordvest for Russland og den søraustlegaste delen av Barentshavet. Havet grenser i vest til øya Kolgujev og i aust til vestkysten av Vajgatsjøya og Jugorskijhalvøya. I nord grenser havet til sørenden av Novaja Zemlj ...

                                               

Pirattrålar

Ein pirattrålar er i norsk språkbruk ein trålar som fiskar ulovleg i Norsk økonomisk sone eller utan kvote i internasjonal farvatn i Barentshavet. Mange pirattrålarar er eigd frå Island, Spania eller Noreg, men fiskar under flagget til andre land ...

                                               

Severnyj

Severnyj er den nordlege øya i Novaja Zemlja, nord for Russland. Ho har eit areal på 48 904 km² og er den 30. største øya i verda. Ho er skild frå Juzjnyj av det smale Matotsjkinsundet. Severnyj har mange isbrear. Det ligg ein base for den russis ...

                                               

Vajgatsj

Vajgatsj er ei øy i Novaja Zemlja mellom Petsjorahavet og Karahavet i Russland. Vajgatsj er skild frå Jugorskijhalvøya på fastlandet av Jugorskijsundet og frå resten av Novaja Zemlja av Karasundet. Øya er ein del av Nenetsia autonome okrug i Arkh ...

                                               

Varangerfjorden

Varangerfjorden er ein fjord i Finnmark og den austlegaste fjorden i Noreg. Fjorden er om lag 95 km lang. Ved munningen, mellom Vardø i nord og Grense Jakobselv nær Kirkenes i sør er fjorden om lag 70 km brei. Fjorden strekkjer seg vestover mot V ...

                                               

Bolsjezemelskaja Tundra

Bolsjezemelskaja Tundra er ei åslendt slette med mange morener mellom elvane Petsjora og Usa, Uralfjella og Paj-Khoj i Arkhangelsk oblast og Republikken Komi i Russland. Høgda på sletta ligg om lag 100-150 meter over havet, men enkelte område lig ...

                                               

Issledovatelskomfjella

Issledovatelskomfjella er ei fjellkjede heilt nord i Uralfjella. Ho strekkjer seg nord for polarsirkelen og dannar grensa mellom republikken Komi og Khanty-Mansia autonome okrug. Issledovatelskomfjella er 175 km lang og det høgaste punktet er Gor ...

                                               

Komi

Sjå òg Republikken Komi Komi er eit permisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir framfor alt snakka i Republikken Komi, der det er offisielt språk i lag med russisk, men også i dei administrative områda som grensar mot republikken, særleg ...

                                               

Komiar

Komiar er eit folk som hovudsakleg bur langs dei store elvene som renn ut i Barentshavet på vestsida av Uralfjella i europeisk Russland. Dei fleste komiane bur i Republikken Komi, men det er også komiar på Kolahalvøya, i Arkhangelsk oblast, i Nen ...

                                               

Morfologien i komi

Substantiv i komi blir bøygd i desse kasusa. dativ transitiv genitiv egressiv komitativ approksimativ nominativ terminativ inessiv illativ ablativ karitiv prosekutiv akkusativ instrumental elativ konsekutiv

                                               

Narodnaja

Narodnaja er eit fjell i Issledovatelskomfjella og er den høgaste toppen i Uralfjella i Russland. Fjellet har ei høgd på 1894 moh. Toppen ligg i Khanty-Mansia autonome okrug i Tjumen oblast, om lag 500 meter aust for grensa til republikken Komi. ...

                                               

Timanhøgdene

Timan eller Timanhøgdene er eit høgdedrag lengst nord i den europeiske delen av Russland. Mesteparten av Timan ligg i Republikken Komi, medan den aller nordlegaste delen ligg i det autonome området Nenetsia og Arkhangelsk oblast. Det høgaste punk ...

                                               

Urskogen i Komi

Urskogen i Komi er ein av UNESCO sine naturlege verdsarvstader og ligg nord i Uralfjella i republikken Komi i Russland. Med eit areal på 32 800 km² er han den største urskogen i Europa. Urskogen i Komi høyrer til taigaen i Uralfjella. Dei dominer ...

                                               

Fiskevollen

Fiskevollen er eit fiskevær ved Sølensjøen i Rendalen kommune i Innlandet. Fiskevollen vert rekna for å vere det eldste innlandsfiskeværet i Noreg. Her arbeider framleis ein del fiskarar, men turisme er òg ein viktig næringsveg. Tidlegare var røy ...

                                               

Hiskjo

Hiskjo er eit fiskever og ei øy i Bømlo kommune i Sunnhordland, sørvest i Hordaland fylkje. Hiskjo ligg på vestsida av Øya Bømlo og er knytt til denne med Hiskabrua. Namnet Hiskjo har uvisst opphav.

                                               

Tettstad

Ein tettstad er på dagleg-norsk eit område der fleire menneske bur tett saman, utan at det er stort nok til å kallast ein by. Statistisk sentralbyrå på si side definerer ein tettstad som ei samling hus der det bur minst 200 personar, det vil seie ...

                                               

Sirdal kommune

Sirdal er ein kommune heilt nord i Agder fylke. Sirdal er ein innlandskommune, som grensar i sør mot Flekkefjord, og i aust mot Kvinesdal. Kommunevåpenet viser tre oppflygande ryper i sølv på grøn bakgrunn. Historisk har rypefangst vore ein vikti ...

                                               

Romsdalen

Romsdalen, eigentleg Raumas dal etter elva Rauma som renn gjennom dalen, er eit trongt dalføre mellom høge fjell frå Romsdalsfjorden ved Åndalsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal til Lesjaskogsvatnet i Lesja kommune i Oppland. Romsdalen vert re ...

                                               

Begnadalen

Begnadalen er dalføret av Begna mellom Bagn og Sperillen, som strekkjer seg frå Sør-Aurdal kommune i Innlandet til Ringerike kommune i Viken. Gjennom Begnadalen går E 16 og dermed hovedtyngden av biltrafikken til Valdres og over Filefjell til Sog ...

                                               

Bøverdalen

Bøverdalen er eit dalføre i Lom kommune med namn etter elva Bøvra, som renn gjennom dalen. Han dannar grensa mellom den eigentlege Jotunheimen og Breheimen. Dalføret byrjar i kommunesenteret Fossbergom/Lom og går sør-vestover i retning Sogn. Riks ...

                                               

Espedalen

Espedalen er ein dal i Gausdal og Sør-Fron kommune i Innlandet. I dalen er det fleire hotell og mange hytter. Gruvedrift var ei viktig næring i Espedalen i to periodar: på 1600-talet etter kopar og på 1800-talet etter nikkel. Gamle gruveinngangar ...

                                               

Gausdal kommune

Gausdal kommune er ein kommune i Innlandet fylke. Han har grenser i nord til Sør-Fron, i nordaust til Ringebu, i aust til Øyer og Lillehammer, i sør til Nordre Land, og i sørvest til Nord-Aurdal og Øystre Slidre. Kommunevåpenet er ein trappeforma ...

                                               

Grimsdalen

Grimsdalen er ein sidedal frå sørvest til Folldalen i kommunane Dovre og Folldal i Innlandet. Dalen utgjer i den øvre delen skiljet mellom Rondane og Dovrefjell. Gjennom Grimsdalen renn elva Grimsa, ei bielv til Folla. Her finst fleire nedlagde s ...

                                               

Hedalen

Hedalen er eit sidedalføre til Begnadalen. Dalen ligg i Sør-Aurdal kommune i Innlandet, nordvest for Sperillen. Gjennom dalen renn Urula. Hedalen er også ei skogsbygd som utgjer eit eige sokn under Sør-Aurdal prestegjeld. Dalen dannar den nordaus ...

                                               

Heidalen

Heidalen er ein sidedal til Gudbrandsdalen. Den 30 kilometer lange dalen strekker seg nordvestover frå tettstaden Sjoa i retning Otta. Dalen og nærområda omkring utgjorde tidlegare Heidal kommune, som vart slått saman med Sel kommune i 1965. Gjen ...