ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277
                                               

Syndfloda

Syndfloda er ein storflaum som er omtalt i Første Mosebok i Bibelen. I forteljinga utslettar Gud alt livet på jorda gjennom ein flaum, bortsett frå menneska og dyra som blir redda i Noahs ark. Etter flaumen sluttar Gud og Noah regnbogepakta, som ...

                                               

Middagsdemon

Middagsdemon er ei personleggjering av acedia, ein tilstand av trøyttleik eller letargi der ein ikkje bryr seg om si eiga stilling eller tilstand i verda. Demonen skal vera aktiv ved middagstider og hindra måla sine - vanlegvis munkar - frå å kon ...

                                               

Kryptozoologi

Kryptozoologi er jakta på, og "vitskapen" om, mytologiske dyr, ukjende dyr og/eller utdøydde dyr som ein meiner eksisterer sjølv om det ikkje finst bevis på at dei eksisterer. Dyr i kryptozoologien vert delt inn i tre grupper: Fantasivesen, sjømo ...

                                               

Aino

Aino er eit finsk kvinnenamn, og tidlegare mannsnamn, danna av ordet ainoa, einaste. Aina er ein variant av namnet. Aino har svensk namnedag den 13. juni. Namnet er brukt i det finske eposet Kalevala, der Aino er den vakre systera til Joukahainen ...

                                               

Syndflod

Syndflod kan visa til langvarig, sterkt regn, ein stor flaum eller til veldig oversvømmingar i mytologien, som Syndfloda i Bibelen. Syndflodsoger er kjende frå Mesopotamia, som i Gilgamesj-eposet, der Utnapishtim overlever ein storflaum, soga om ...

                                               

Biff à la Lindström

Biff à la Lindström er ein kjøttdeigbiff laga av kjøttdeig, lauk, eggeplomme, fløyte, kokt potet, raudbete og kapers. Retten blir rekna som ein klassikar innan svensk matlaging.

                                               

Sadisme

Sadisme er eit omgrep med fleire tydingar. Den klassiske definisjonen på ein sadist er eit menneskje som opplever lyst eller tilfredsstilling ved å audmjuke eller undertrykkje andre menneskje eller å påføre dei smerte. Han kan vere seksuelt motiv ...

                                               

Sandwich

Sandwich eller dobbelt smørbrød er ein matrett danna av to eller fleire brødskiver med pålegg mellom seg. Ein variant er club sandwich, som er ein sandwich med to lag pålegg mellom tre brødskiver. Sandwich-namnet blir knytt til John Montagu, den ...

                                               

Sjarlatan

Sjarlatan er eit nedsetjande uttrykk om ein svindlar, juksemakar eller skrythals. Ein sjarlatan søkjer å lura andre gjennom å gje seg sjølv, sitt arbeid, sin eigedom og så vidare - høgare verdi enn dei eigenleg har. Etymologar meiner å kunna spor ...

                                               

Stein som namn

Stein Torleif Bjella f. 1968, norsk musikar Stein Rønning 1965-2008, norsk karateutøvar Stein Rokkan 1921-1979, norsk statsvitar og sosiolog Stein Versto f. 1957, norsk forfattar Stein Ørnhøi f. 1935, norsk politikar SV Stein Knutsen f. 1946, ord ...

                                               

Kyrre

Kyrre er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 22. september, saman med Kåre. I norrøn tid var Kyrre eit tilnamn som i Olav Kyrre danna av adjektivet kyrr, som betyr,roleg’ eller,stille’. Det blei teke i bruk som mannsnamn frå slu ...

                                               

Kåre

Kåre er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 22. september, saman med Kyrre. Det norrøne Kári var eit tilnamn danna av adjektivet kárr, som betyr med krøllete hår. Kári finst enno som islandsk og færøysk namn.

                                               

Snorre

Snorre er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 23. september. Det norrøne Snorri var først brukt som eit tilnamn som tydde villstyring. Frå 900-talet blei det brukt som personnamn på Island, og frå 1300-talet i Noreg. Namnet ålei ...

                                               

The Big Apple

The Big Apple, det store eplet, er eit kallenamn for byen New York. Bruken av namnet spreidde seg i 1970-åra som følgje av ein reklamekampanje for byen. Kvar uttrykket kom frå er uklart, men det kan ha opphav ei spalte om hesteveddeløp skriven av ...

                                               

Bangkok

Bangkok er hovudstaden og den største byen i Thailand. Byen ligg på austsida av elva Chao Phraya. Byen har 6 642 566 innbyggjarar, medan storby-området) omfattar 10 787 211 menneske. Bangkok er ein av dei raskast veksande byane i verda.

                                               

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch er ein landsby i Anglesey i Wales. Namnet tyder Kyrkja til den heilage Maria i søkket ved den kvite hasselen nær ein sterk kvervelstraum og kyrkja til den heilage Tysilio nær den raude ho ...

                                               

Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict

"Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict" er eit musikkstykke skriven og framført av Roger Waters frå Pink Floyd-albumet Ummagumma. Det er den lengste tittelen på songane deira.

                                               

Sir B. McKenzies Daughters Lament for the 77th Mounted Lancers Retreat from the Straits of Loch Knombe, in the Year of Our Lord 1727, on the Occasion of the Announcement of Her Marriage to the Laird of Kinleakie

"Sir B. McKenzies Daughters Lament For The 77th Mounted Lancers Retreat From The Straits Of Loch Knombe, In The Year Of Our Lord 1727, On The Occasion Of The Announcement Of Her Marriage To The Laird Of Kinleakie" er ein song av Fairport Conventi ...

                                               

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu, eller Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu er på maori namnet på ein 305 meter høg ås nær Porangahu, sør for Waipukurau i det sørlege Hawk ...

                                               

Abd

Abd er eit arabisk ord som tyder tenar eller slave. Den arabiske skrivemåten for abd er عبد‎, abd. Fleirtal for tydinga tenar er ibad og for slave abid. I religiøs samanheng tyder Abd ein som tener Gud, og kan brukast om profeten Muhammed, eller ...

                                               

Abu

Abu Abbas 1948–2004, grunnleggjaren av den palestinske frigjeringsfronten, PLF Abu Abdallah Mohammed II av Marokko regjerte 1574-1576, døydde i 1578, femte kongen av saadi-dynastiet Abu Abdallah, fleire Abu Bakr 573–634, den første kalifen Abu Ma ...

                                               

-ar

Namneendinga -ar er mykje brukt i norrøne namnesamansetjingar. Det er ei maskulin ending som ein finn i mannsnamn som Agnar, Ragnar, Magnar, Jardar, Joar og Reidar, Steinar. Vidare er nokre kvinnenamn avleia av desse, til dømes Ragna. Endinga kje ...

                                               

As-

As- eller Ås- er ei namnebyrjing som viser til dei norrøne gudane, æsene, særleg Åsa-Tor. Det er brukt i mange namn av norrønt opphav, både i manns- og kvinnenamn. I nyare finn me det i kortformene Åsa, Åse og Åsne.

                                               

Aud

Aud er eit norrønt kvinnenamn og ein namnedel som tyder rikdom. Aud har namnedag 30. juli. Det er om lag 13 500 nordmenn som ber namnet SSB 2005. Det hadde ei jamn popularitetsstiging frå rundt 1920 med ein topp rundt 1939, før bruken sokk like j ...

                                               

Burgh

Burgh var tidlegare ei nemning på ein britisk by eller sjølvstyrande område. Nemninga "burgh" blei brukt i Skottland og Nord-England, medan resten av England brukte "borough". Opphavleg viste omgrepet til ein by med festning, og blei opphavleg sk ...

                                               

Tsjandra

Tsjandra, også stava Chandra, er guden for månen i hinduismen. Ordet tsjandra betyr ganske enkelt måne på sanskrit. Guden er lysande kvit og reiser over himmelen kvar natt i vogna si, som blir trekt av ti kvite hestar eller ein antilope. Han blir ...

                                               

Devi

Devi tyder gudinne og blir brukt innan hinduismen for å visa til ulike kvinnelege gudeformer, særleg når dei blir tilbedne åleine. Ho kan sjåast på som ei morgudinne, ettersom Devi ofte blir tilbeden som ei mor. Den maskuline utgåva av ordet er D ...

                                               

-dis

Namneendinga -dis kjem frå norrønt og kan tyda høgtståande kvinne eller gudinne. Den norrøne namnedelen finst berre i slutten av kvinnenamn. Endinga finst i desse namna: Herdis Agdis Ardis Hjørdis Undis Sigdis Lindis Gulldis Tordis Alvdis Erdis E ...

                                               

Finn

Finn er eit mannsnamn og ein namnedel som kan ha norrønt eller irsk opphav. Det har namnedag den 16. oktober i Noreg og Sverige og den 26. september i Finland.

                                               

Frida

Sjå òg forskingsdatabasen Frida. Frid, Frida og Fride er kvinnenamn danna som kortformer av namn med desse endingane, og finst som namnedelar ei rekkje namn, der Frid òg kan vera førsteledd. Frida har namnedag den 10. oktober i Noreg.

                                               

Namnet Gard

Sjå òg Gard fleirtyding Gard er eit mannsnamn og ein namnedel som kjem frå norrønt Garðr, gjerde, noko som vernar. Namnet kan også vera eit slektsnamn, med anna opphav enn norrønt. Gard har namnedag den 30. mai. Namnet kom i bruk i Noreg på 1900- ...

                                               

Geir

Sjå òg spyd og ekstremvêret Geir Geir, også skrive Geirr, er eit er eit norrønt ord som tyder spyd. Det er eit norsk mannsnamn som òg kan brukast som namnedel, gjerne som sistedel i eit mannsnamn, men òg som førstedel i både manns- og kvinnenamn. ...

                                               

Gerd

Gerd er eit førenamn som kan vera avleidd av det norrøne ordet garðr som betyr gjerde eller vern, eller av lengre kvinnenamn med denne endinga. På tysk kan det vera ei kortform av Gerhard. Gerd har namnedag i Noreg og Sverige den 23. mars.

                                               

Gunn

Gunn er eit kvinnenamn, av norrønt Gunnr, strid. Det kan også vera eit engelsk etternamn. Gunn har i Noreg namnedag den 9. januar. Skrivemåten Gun har namnedag i Sverige den 1. juni. I norrøn tid var Gunnr namnet på ei valkyrje. Ein finn Gunn som ...

                                               

Hild

Hild er saman med Hilda og Hilde moderne former for det norrøne hildr, eit ord som tyder strid. På islandsk er det blitt til namnet Hildur, som òg er i bruk i Noreg.

                                               

-ine

Suffikset -ine er ein namnedel som kan danna kvinnenamn av manns- eller stadnamn. Det kan også brukast til å gjera kjælenamn av kvinnenamn. Endinga var svært produktiv på 1800-talet, og mange mannsnamn som var mykje brukt då finn me igjen som kvi ...

                                               

Ing

Ing eller Ingvaz er namnet på ein urgermansk gud med noko uklår identitet. Ein identifiserer han ofte med grødeguden Frøy, mellom anna fordi Snorre Sturlason seier i Heimskringla at Yngvi var eit anna namn for Frøy. Ynglingane i Ynglingesoga skul ...

                                               

Inge

Inge er eit nordisk mannsnamn, som av og til er brukt som kvinnenamn òg. I Noreg er Inge stort sett berre eit mannsnamn, medan det vert brukt meir for jenter i Danmark. Namnet kjem av gudenamnet Ing, som er eit anna namn på guden Frøy. Det er myk ...

                                               

Kol

Kol er òg eit anna namn på grunnstoffet karbon. Kol er ei samnemning for brennbare sedimentære bergartar som inneheld karbon. Dei er svarte eller brunsvarte, og for det meste danna av planterestar. Ufullstendig brend timber vert òg kalla kol. Kol ...

                                               

-laug

Namneendinga -laug har opphav i norrønt og blir brukt i fleire norske kvinnenamn. Det tyder truleg vigd til. I norrøn tid kunne endinga -laugr også forma mannsnamn, som Gunnlaug i Soga om Gunnlaug Ormstunge. På islandsk og færøysk finn ein framle ...

                                               

-mund

Mund er eit sisteledd i norrøne og andre germanske mannsnamn som kan tydar vern/vernar eller gåve/festgåve. Det finst i namn som: Gudmund Fredmund Sigmund Hermund Åsmund Edmund Gjermund Amund Asmund Geirmund Audmund Oddmund Tormund

                                               

Nes

Nes er namnet på éin kommune i Noreg: Nes kommune i Viken tidlegare Akershus Nes er òg namnet på fire tidlegare norske kommunar: Nes i Hedmark – no ein del av Ringsaker kommune. Nes i Sør-Trøndelag – no ein del av Bjugn kommune. Nes kommune i Bus ...

                                               

Odd

Odd er eit namn som kan stå åleine som mannsnamn og som namnedel i både manns- og kvinnenamn. Namnedelen har norrønt opphav og kan tyda noko kvast, som ein pil- eller spydspiss. Odd er eit mykje brukt namn i Noreg. I 2009 var det 23 245 som hadde ...

                                               

Ragn-

Ragn- er ein namnedel som står først i fleire norrøne namnesamansetjingar, både for menn og kvinner. Delen kjem frå namnet Regin og tyder råd/avgjerd eller rådande makter/gudar.

                                               

Sjri

Sjri, ofte skrive sri, er eit ord frå sanskrit brukt som noko eller nokon ein vil visa respekt. Ordet er utbreidd i Sør- og Søraust-Asia. Ordet tyder gjerne noko slikt som spreier lys eller spreier venleik. Det blir brukt om fleire guddomar, men ...

                                               

-stan

- stan er eit persisk suffiks som tyder stad, staden til eller land. Det er ein del av namnet til mange område, særleg i Sentral- og Sør-Asia, men også i Kaukasus og Russland. Dette er område som historisk er blitt påverka av persisk kultur. Mode ...

                                               

Tor

Tor er ein mektig gud frå den norrøne mytologien. Han skal vera den eldste sonen til Odin medan mor hans var Fjordgyn, ei åsynje. Tor rådde over vêret, særleg torevêret, og det var sagt at både torerumlinga og lynglimta blei skapt av bukkekjerra ...

                                               

Unn

Unn er eit kvinnenamn, av norrønt Unnr, truleg av verbet una, trivast, vere nøgd med. Unn er også brukt som sisteledd i namn som Ingunn og Torunn. Eit nærskyld namn er Unni. I norrøn gudelære er Unn dottera til havguden Æge. Unn har i Noreg namne ...

                                               

Ve-

Ve- er eit namneledd, frå norrønt Vé-, som viser til ein heim eller ein heilag stad. Det finst mange namnesamansetjingar der Ve- kjem først i namnet. Kvinnenamn som Vera, Verene og Veronika har andre opphav.

                                               

-veig

Sjå òg elva Veig på Hardangervidda. -veig er ei etterstaving i mange kvinnelege namn av norrønt opphav. Tydinga av staving er usikker. Ho kan koma frå vé, heilagdom, eller víg, kamp. Ein heilag drykk ein gjerne servert i eit vé er òg blitt nemnd ...