ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

G.H. Hardy

Godfrey Harold Hardy var ein kjend engelsk matematikar. Hardy er kjend for resultata sine i talteori og matematisk analyse. Han vart kalla "Harold" av nokre få nære vener, men er elles kjend som "G.H.". Blant ikkje-matematikarar er han nok mest k ...

                                               

Hermann von Helmholtz

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz var ein tysk lege og fysikar. Heile livet hans var vigd vitskapen, og forskinga hans strekte seg frå område som opphavet til solsystemet til energisparing og elektromagnetisme. Von Helmholtz er òg kjent for ...

                                               

John Herschel

Sir John Frederick William Herschel, 1. baronett var ein engelsk matematikar, astronom, kjemikar, oppfinnar og eksperimentell fotograf, som i somme år gjorde verdifullt botanisk arbeid. Han var son av astronomen William Herschel og var sjølv far ...

                                               

James Prescott Joule

James Prescott Joule var ein britisk fysikar og ølbrygga fødd i Salford nær Manchester i England. Gjennom studiar av varme kom han fram til at han hadde likskapar med arbeid, og er dermed ein av grunnleggjarane av læra om varme som ei form for en ...

                                               

William Thomson Kelvin

William Thomson, lord Kelvin var ein britisk matematisk fysikar som vert rekna som grunnleggaren av termodynamikk. Han var professor i fysikk ved Universitetet i Glasgow frå 1846 til 1899. Han vart adla av dronning Victoria i 1892 til baron Kelvi ...

                                               

Felix Klein

Felix Christian Klein var ein tysk matematikar. Klein var mest kjend for arbeida sine i gruppeteori, funksjonslære, ikkje-euklidsk geometri og samanhengane mellom geometri og gruppeteori. Det såkalla Erlangen-programmet hans frå 1872 klassifisert ...

                                               

Aaron Klug

Aaron Klug var ein litauiskfødd britisk kjemikar og biolog. I 1982 vart han tildelt Nobelprisen i kjemi. Han fekk prisen for arbeidet sitt med utvikling av elektronmikroskop og den strukturelle forklaringa si av biologisk viktige nukleinsyreprotein.

                                               

Joseph Lister

Joseph Lister var ein britisk kirurg. Han er kjend for å ha oppdaga at karbolsyre påverkar bakteriane. Ved å rense sår og å leggje på desifiserte bandasjer, klarte han å unngå infeksjoner hos fleire pasientar. Lister sin metode innebar òg at kiru ...

                                               

Albert Abraham Michelson

Albert Abraham Michelson var ein amerikansk fysikar fødd i dåverande Strelno i Preussen Han vart utdanna i marinen og var instruktør ved US Naval Academy før han vart tilknytt Nautical Almanac Office til 1883. Tidleg i 1880-åra studerte han ved u ...

                                               

Nevill Francis Mott

Nevill Francis Mott var ein britisk fysikar som fekk Nobelprisen i fysikk i 1977 saman med John H. van Vleck og Philip Warren Anderson for arbeidet deira med magnetiske og elektroniske element. Mott vart i 1962 slått til riddar og fekk då rett ti ...

                                               

Rudolf E. Peierls

Rudolf E. Peierls var ein tysk-fødd britisk fysikar. Rudolf Peierls hadde ei viktig rolle i det kjernefysiske programmet til Storbritannia, men han hadde òg ei rolle i mange moderne vitskaplege program. Han studerte på eit Rockefeller-stipend ved ...

                                               

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck var ein tysk fysikar. Han er rekna som grunnleggjaren av kvantemekanikken, og fekk Nobelprisen i fysikk for dette i 1918.

                                               

Benjamin Thompson

Sir Benjamin Thompson, grev Rumford, på tysk Reichsgraf von Rumford, var ein angloamerikansk fysikar og oppfinnar. Han kjempa mot den etablerte fysikkteorien i levetida si og var ein viktig del av revolusjonen i termodynamikk på 1800-talet.

                                               

J.J. Thomson

Sir Joseph John Thomson var ein engelsk fysikar og oppdagaren av elektronet. Denne oppdaginga gav han Nobelprisen i fysikk i 1906. Frå 1884 til 1918 var han professor i Cambridge, og frå 1905 samstundes professor i Natural Philosophy ved Royal In ...

                                               

Alessandro Volta

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta var ein italiensk vitskapsmann, som er kjend for å ha utvikla det første elektriske batteriet, voltasøyla. Måleininga for elektrisk spenning, volt har fått namn etter han. Han oppdaga òg gassen metan. B ...

                                               

Wilhelm Eduard Weber

Wilhelm Eduard Weber var ein tysk fysikar. Han var son av teologen Michael Weber og bror til fysiologen Ernst Heinrich Weber og fysiologen Eduard Friedrich Weber.

                                               

Karl Weierstrass

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass eller Weierstraß var ein tysk matematikar som først og fremst er kjend for å ha gjeve analysen eit logisk fundament.

                                               

Charles Wheatstone

Sir Charles Wheatstone var ein britisk fysikar. Han vart professor ved Kings College i London i 1834. Han utførte målingar av tidsforløpet av elektriske utladingar ved hjelp av roterande spegel, og gjorde fleire tekniske oppfinningar. Mest kjend ...

                                               

Charles Thomson Rees Wilson

Charles Thomson Rees Wilson var ein skotsk fysikar og kjemikar. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1927 for metoden hans å gjere banane til elektrisk ladde partiklar synlege ved hjelp av kondensasjon av damp. Han delte prisen med Arthur Holl ...

                                               

Zjores Alfjorov

Zjores Ivanovitsj Alfjorov var ein russisk fysikar. Alfjorov vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 2002, saman med tyskaren Herbert Kroemer, for utviklinga av halvleiarheterostrukturar for høgsnøggleiks- og optoelektronikk. Dei delte halvparten av ...

                                               

United States Geological Survey

United States Geological Survey er Engelsk: United States Geological Survey, forkortet USGS) er eit statleg, vitskapleg byrå i USA. Forskarar i USGS studerer landskapet i USA, naturressursar og naturfarar som trugar landet. Byrået har fire store ...

                                               

Luis Walter Alvarez

Luis Walter Alvarez var ein amerikansk fysikar og nobelprisvinnar. Alvarez mottok 1968 for sine bidrag til elementær partikkelfysikk, spesielt oppdaginga av mange resonanstilstandar mogeleggjort gjennom utviklinga av teknikken med å bruke hydroge ...

                                               

Hans Bethe

Hans Albrecht Bethe var ein tysk-amerikansk fysikar som fekk Nobelprisen i fysikk i 1967. Han deltok i utviklinga av atombomba i 1945, men vart seinare kritisk til verksemda si og var aktiv i anti-atomvåpenarbeid saman med Albert Einstein. Han va ...

                                               

Raymond Davis jr.

Raymond Davis jr. var ein amerikansk kjemikar. Han tok doktorgrad i kjemi ved Yale University i Connecticut i 1942, og var professor ved Department of Physics and Astronomy ved University of Pennsylvania. Davis jr. vart tildelt Nobelprisen i fysi ...

                                               

Leon M. Lederman

Leon Max Lederman er ein amerikansk matematikar og fysikar. Lederman vart tildelt Nobelprisen i fysikk 1988, saman med Melvin Schwartz og Jack Steinberger, for metoden med nøytrinostråler og påvisinga av dobbeltstrukturen til lepton gjennom oppda ...

                                               

Bengt Edlén

Bengt Edlén var ein svensk fysikar og astronom. Han var professor i Lund frå 1944 til 1973 og er kjent for arbeid innan spektroskopi og astrofysikk. Undersøkingane hans i 1941 av linjer i spekteret til solkoronaen, som tidlegare ikkje kunne forkl ...

                                               

Bernard Lyot

Bernard Ferdinand Lyot var ein fransk astronom. Frå 1920 var han astronom ved Paris-Meudon-observatoriet. Han utførte ei rekkje arbeid over polarisasjonen av lyset frå månen og planetane, og er internasjonalt kjent for undersøkingane sine av sola ...

                                               

Yuval Neeman

Yuval Neeman var ein israelsk fysikar. Han vart først utdanna som maskiningeniør, og vart frå 1955 til 1957 oberst i den israelske etterretningstenesta. Frå 1958 til 1960 var han militærattaché i London og studerte deretter elementærpartikkelfysi ...

                                               

Eric Allin Cornell

Eric Allin Cornell er ein amerikansk fysikar. Cornell vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 2001, saman med tyskaren Wolfgang Ketterle og landsmannen Carl E. Wieman, for oppnåinga av Bose-Einstein-kondensasjon i fortynna gassar av alkaliatom og for ...

                                               

Pierre-Gilles de Gennes

Pierre-Gilles de Gennes var ein fransk fysikar og nobelprismottakar i fysikk. Han arbeidde hovudsakleg med nøytronspreiing og magnetisme. Han studerte ved École Normale Supérieure etter å ha fått heimeundervisning i 12 år. Etter studiene jobba ha ...

                                               

John Hasbrouck Van Vleck

John Hasbrouck Van Vleck var ein USA-amerikansk fysikar og matematikar. Han fekk Nobelprisen i fysikk i 1977 saman med landsmannen Philip Warren Anderson og briten Neville Francis Mott "for sine grunnleggjande teoretiske utforskingar av den elekt ...

                                               

Fieldsmedaljen

Fieldsmedaljen vart stifta av den internasjonale matematikkorganisasjonen International Mathematical Union ved den internasjonale matematikkongressen i 1924. Han er kalla opp etter den kanadiske matematikaren John Charles Fields. Medaljen er av g ...

                                               

Horace Welcome Babcock

Horace Welcome Babcock var ein amerikansk astronom. Han var son av Harold D. Babcock. Han arbeidde ved Mount Wilson og Palomar i 1946 og var direktør for observatoria her frå 1964 til 1978. Han er særleg kjend for arbeida sine med magnetfelta til ...

                                               

Ira Sprague Bowen

Ira Sprague Bowen var ein USA-amerikansk fysikar og astronom. I 1927 oppdaga han at nebulium ikkje var eit grunnstoff, men i staden eit dobbelt ionisert hydrogen. Han var direktør for Mount Wilson-observatoriet 1946–1947, for både Mount Wilson- o ...

                                               

Annie Jump Cannon

Annie Jump Cannon var ein USA-amerikansk astronom. Cannon utarbeidde den såkalla harvardklassifikasjonen av stjernespektra. Dette var det første forsøket på å organisere og klassifisere stjerner basert på temperaturen deira. I løpet av dei 45 åra ...

                                               

Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar var ein indisk-amerikansk fysikar, astrofysikar og matematikar. Han rekna ut chandrasekhargrensa, og vart i 1983 tildelt Nobelprisen i fysikk, saman med William Alfred Fowler, for studia sine av dei fysiske prosessane s ...

                                               

Arnt Eliassen

Arnt Eliassen var ein norsk meteorolog og ein pioner innan numerisk vêrvarsling. Opphavleg skulle han studere astrofysikk, men vart fanga inn av seminara til den verdskjende, men aldrande meteorologen Vilhelm Bjerknes og assistenten hans Einar Hø ...

                                               

Conyers Herring

William Conyers Herring var ein amerikansk fysikar. Han arbeidde ved Columbia University frå 1941 til 1945 og var professor i bruksmatematikk ved University of Texas i 1946. Frå 1946 til 1978 tilknytt Bell Telephone Laboratories og frå 1978 profe ...

                                               

James Edward Keeler

James Edward Keeler var ein USA-amerikansk astronom og astrofysikar. Han arbeidde ved Lick Observatory frå 1886 og var direktør der frå 1898. Keeler er særleg kjent for undersøkingane sine av ringane til Saturn og om strukturen og den fysiske sam ...

                                               

Martin Ryle

Martin Ryle var ein britisk fysikar og nobelprisvinnar. Ryle og landsmannen Antony Hewish mottok Nobelprisen i fysikk i 1974 "for banebrytande arbeid innan radioastrofysikken: Ryle for observasjonane og oppfinningane sine, særskild apertursyntese ...

                                               

Carl Sagan

Carl Edward Sagan var ein amerikansk astronom, astrofysikar, forfattar, kosmolog og svært framgangsrik innanfor populærvitskap. si levetid publiserte Sagan fleire enn 600 artiklar om vitskap og var forfattar, medforfattar eller redaktør for meir ...

                                               

Harlow Shapley

Harlow Shapley var ein amerikansk astronom. Han var direktør for Harvard-observatoriet 1921–1952, og er særleg kjend for undersøkingane sine av kefeider, formørkingsvariable stjerner, storleiken og strukturen til Mjølkevegen og avstanden til, for ...

                                               

Otto Struve

Otto Struve var ein russisk-amerikansk astrofysikar, frå 1921 i USA. Struve utførte fleire banebrytande arbeid innafor stjernespektroskopi, med undersøkingar over abnorme stjernespektrum, dobbeltstjerner, roterande stjerner og interstellar materi ...

                                               

Norman Levi Bowen

Norman Levi Bowen var ein kanadisk mineralog, petrograf og geolog. Han arbeidde ved Geophysical Laboratory ved Carnegie Institution i Washington, D.C. frå 1912 til 1937 og frå 1947 til 1956. Han var òg professor i petrologi ved University of Chic ...

                                               

Friedrich Wilhelm Argelander

Friedrich Wilhelm August Argelander var ein tysk astronom. Han var direktør for Åbo observatorium i 1823, for Helsingfors observatorium i 1827 og for observatoriet i Bonn i 1837. Argelander fullførte i 1862 katalogen Bonner Durchmusterung med til ...

                                               

George Phillips Bond

George Phillips Bond var ein amerikansk astronom. Han var son av William Cranch Bond. Han gjorde viktige arbeid innan celestmekanikk og var ein pioner i fotografisk astronomi. Han tok det første fotografiet av ei dobbeltstjerne. Bond var direktør ...

                                               

Margaret Burbidge

Eleanor Margaret Burbidge, fødd Peachey, er ein britisk-amerikansk astrofysikar. Ho var professor ved University of California i San Diego frå 1964. Ho var den første direktøren ved Central for Astrophysics and Space Sciences same stad og den før ...

                                               

Johan Ludvig Emil Dreyer

Johan Ludvig Emil Dreyer var ein dansk-irsk astronom. Dreyer arbeidde hovudsakleg innafor to område: observasjon og katalogisering av tåker og stjernehoper, og astronomihistorie. I 1888 gav han ut New General Catalogue of Nebulae and Clusters of ...

                                               

Albert Einstein

Albert Einstein var ein tysk-jødisk teoretisk fysikar og nobelprisvinnar som er mest kjend for å ha formulert relativitetsteorien.

                                               

Johann Franz Encke

Johann Franz Encke var ein tysk astronom. Han arbeidde særleg med baneutrekningar av kometar, og synte at tre kometar frå 1795, 1805 og 1818 var identiske, Enckes komet. Denne kometen har den koraste kjende omlaupstida, 3.3 år. Ut frå observasjon ...