ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259
                                               

Pukakisjøen

Pukakisjøen er den største av tre tilnærma parallelle alpine innsjøar som ligg i nord-sør-retning langs den nordlege grensa til Mackenzie Basin på Sørøya på New Zealand. Dei andre er Tekaposjøen og Ohausjøen. Alle tre innsjøane vart danna ved at ...

                                               

Rotoitisjøen i Tasman

For innsjøen på Nordøya, sjå Lake Rotoiti i Bay of Plenty Rotoitisjøen er ein innsjø i regionen Tasman på New Zealand. Sjøen er eit fjellvatn og ligg innanfor grensene til nasjonalparken Nelson Lakes National Park. Han får tilsig frå Traverselva, ...

                                               

Tauposjøen

Tauposjøen er ein innsjø som ligg på Nordøya på New Zealand. Han har ei flatevidd på 616 km², og er med det den største innsjøen på New Zealand, og den ferskvassjøen med størst overflate i Oseania. Tauposjøen har ein omkrins på om lag 193 km og e ...

                                               

Te Anau-sjøen

Te Anau-sjøen ligg i det sørvestlege hjørnet til Sørøya på New Zealand. Namnet var opphavleg Te Ana-au, maori for grotta med kvervlande vatn. Innsjøen dekkjer ei flate på 344 km², og er den nest største på New Zealand etter areal, og den største ...

                                               

Tekaposjøen

Tekaposjøen er den nest største av tre tilnærma parallelle innsjøar som er retta i nord-/sørleg retning langs den nordlege kanten av Mackenzie Basin på Sørøya på New Zealand. Han dekkjer eit område på 82 km² og ligg 700 meter over havet. Innsjøen ...

                                               

Waikaremoanasjøen

Waikaremoanasjøen er ein innsjø i nasjonalparken Te Urewera National Park på Nordøya på New Zealand, 60 km nordvest for Wairoa og 80 km sørvest for Gisborne. Han har eit overflatemål på 54 km². Omsett frå maori tyder Waikaremoana "Sjøen med krusi ...

                                               

Wairarapasjøen

Wairarapasjøen er ein innsjø i den sørlege delen av Nordøya på New Zealand, 50 km aust for Wellington. Innsjøen har ei overflate på 78 km², og er den tredje største innsjøen på Nordøya, berre litt mindre enn Rotoruasjøen. Den næraste byen til inn ...

                                               

Nasjonalparkar på New Zealand

Nasjonalparkane på New Zealand er 14 verna landområde som vert administrerte av det newzealandske miljødepartementet, Department of Conservation "til nytte, bruk og glede for folket". Dei er populære turistmål, og tretti prosent av turistar vitja ...

                                               

Abel Tasman nasjonalpark

Abel Tasman nasjonalpark er ein nasjonalpark som ligg heilt nord på Sørøya på New Zealand. Parken vart grunnlagd i 1942, og er med eit areal på berre 225 km², den minste av nasjonalparkane på New Zealand. Landskapet er skogkledd og åslendt nord f ...

                                               

Aoraki/Mount Cook nasjonalpark

Aoraki/Mount Cook nasjonalpark er ein nasjonalpark som ligg på Sørøya på New Zealand, nær byen Twizel. Aoraki/Mount Cook, det høgaste fjellet på New Zealand, og busetnaden Aoraki/Mount Cook village ligg inne i parken. Området vart oppretta som ei ...

                                               

Arthurs Pass nasjonalpark

Arthurs Pass National Park er ein nasjonalpark ligg på Sørøya på New Zealand. Han er administrert av Department of Conservation. Parken vart oppretta i 1929, som en første nasjonalparken på Sørøya og den tredje på New Zealand. Han er delt av riks ...

                                               

Egmont nasjonalpark

Egmont National Park er ein nasjonalpark sør for New Plymouth, nær vestkysten på Nordøya på New Zealand. Han har fått namn etter fjellet som dominerer i parken, og som sjølv vart namngjeve av kaptein James Cook etter John Perceval, 2nd Earl of Eg ...

                                               

Fiordland nasjonalpark

Fiordland nasjonalpark omfattar det sørvestlege hjørnet av Sørøya på New Zealand. Det er den største av dei 14 nasjonalparkane på New Zealand, og har eit areal på 12 500 km², og utgjer den største delen av verdsarvområdet Te Wahipounamu. Nasjonal ...

                                               

Kahurangi nasjonalpark

Kahurangi nasjonalpark er ein nasjonalpark nordvest på Sørøya på New Zealand. Parken vart oppretta i 1996, og har eit areal på 4 520 km². Han er den nest største av dei fjorten nasjonalparkane på New Zealand, og vart danna ut frå den tidlegare No ...

                                               

Mount Aspiring nasjonalpark

Mount Aspiring National Park ligg i Søralpane på Sørøya på New Zealand, nord for Fiordland National Park, og mellom Otago og den sørlege delen av Westland. Parken er ein del av verdsarvstaden Te Wahipounamu. Han er administrert av Department of C ...

                                               

Nelson Lakes nasjonalpark

Nelson Lakes National Park ligg på Sørøya på New Zealand. Parken vart oppretta i 1956 og dekkjer 1 020 km². Han ligg kring to større innsjøar, Rotoiti og Rotoroa, og omfattar også dalstrôk omkring, som til dømes langs elvene Travers, Sabine og DU ...

                                               

Paparoa nasjonalpark

Paparoa nasjonalpark ligg nord på vestkysten til Sørøya på New Zealand mellom byane Westport og Greymouth. Riksvegen State Highway 6 går langs parken. Nasjonalparken vart oppretta i 1987 og omfattar 306 km². Parken strekkjer seg frå eller nær kys ...

                                               

Rakiura nasjonalpark

Rakiura National Park er eit naturreservat på Stewart Island/Rakiura på New Zealand. Det er den 14. av nasjonalparkane på New Zealand, og vart offisielt opna 9. mars 2002. Han dekkjer eit areal på 1 570 km², det er om lag 85 % av Stewart Island, ...

                                               

Te Urewera nasjonalpark

Te Urewera natsjnalpark er ein av fjorten nasjonalparkar på New Zealand, og den største av dei fire på Nordøya. Parken dekkjer eit område på om kring 2 127 km², og han ligg nordaust for regionen Hawkes Bay.

                                               

Tongariro nasjonalpark

Tongariro nasjonalpark er den eldste nasjonalparken på New Zealand, og ligg sentralt på Nordøya. Han var den sjette nasjonalparken som vart oppretta i verda. Nasjonalparken har fått status av UNESCO som ein blanda kulturell og naturmessig verdsar ...

                                               

Westland Tai Poutini nasjonalpark

Westland Tai Poutini National Park ligg ved vestkysten på Sørøya på New Zealand. Han vart oppretta i 1960, hundreåret etter den europeiske busetjinga i Westland District. Parken dekkjer eit areal på 1 175 km², og strekkjer seg frå dei høgaste tin ...

                                               

Whanganui nasjonalpark

Whanganui National Park er ein nasjonalpark på New Zealand oppretta i 1986. Han utgjer eit 742.31 km² stort naturbasert område langs Whanganui-elva på Nordøya på New Zealand.

                                               

Cape Maria van Diemen

Cape Maria van Diemen er eit nes og det vestlegaste punktet på Nordøya på New Zealand. Då neset ligg nær nordenden av halvøya Aupouri Peninsula, trur mange menneske på New Zealand at det også er det nordlegaste punktet i landet, men det er ikkje ...

                                               

Cape Reinga

Cape Reinga er den nordvestlegaste odden på Aupourihalvøya heilt nord på Nordøya på New Zealand. Cape Reinga ligg meir enn 100 km nord for den næraste vesle byen Kaitaia. Det er veg heilt fram til odden, men dei siste om lag 20 km er grusveg. Høv ...

                                               

Cape Farewell på New Zealand

For neset på Grønland, sjå Kapp Farvel Cape Farewell er eit nes på New Zealand, og det nordlegaste punktet på Sørøya. Det ligg rett vest for Farewell Spit. Neset vart oppdaga av Abel Tasman, og gjeve namn av den britiske oppdagaren kaptein James ...

                                               

Marsden Point

Marsden Point er eit nes i Whangarei Harbour, nær Whangarei på New Zealand, nær nordspissen til havbukta Bream Bay. Det er også eit større industriområde der det einaste oljeraffineriet i landet, Marsden Point Oil Refinery ligg. To store, nedlagd ...

                                               

North Cape på New Zealand

North Cape på New Zealand er eit nes som ligg heilt nord på halvøya North Auckland Peninsula på Nordøya. Neset er den nordaustlege spissen til halvøya Aupouri Peninsula og ligg 30 km aust for Cape Reinga. Namnet er stundom bruka berre på dette yt ...

                                               

Tiwai Point

Tiwai Point er eit nes som ligg ved inngangen til Bluff Harbour på sørkysten av Sørøya på New Zealand. Det strekkjer seg ut frå den vestlege enden av Awarua Plains, ligg mellom Awarua Bay i nord og Foveaux-sundet i sør. Her ligg aluminiumsverket ...

                                               

Young Nicks Head

Young Nicks Head er eit framspring eller nes i den sørlege enden til havbukta Poverty Bay på austkysten til Nordøya på New Zealand. Det er fullt synleg frå den nærliggjande byen Gisborne. Neset var det første stykke land som vart sett av mannskap ...

                                               

Regionar på New Zealand

Ein region er det øvste nivået av lokalstyrte område på New Zealand. Landet har 16 regionar. Tolv av desse er styrte av eit valt regionstyre, medan fire er styrte av territorialstyre som også utøver funksjonane til eit regionstyre, og som derfor ...

                                               

Regionen Auckland

Regionen Auckland er ein av dei seksten regionane på New Zealand, og har fått namn etter Auckland City, den store byen som ligg midt i regionen. Dette er den mest folkerike regionen på New Zealand, og også den mest velståande økonomisk sett. Den ...

                                               

Bay of Plenty

Bay of Plenty, ofte avkorta til BoP, er ein region på Nordøya på New Zealand, eit landområde som ligg innanfor havbukta med same namn. Den største byen i Bay of Plenty er Tauranga, i den vestlege delen.

                                               

Canterbury på New Zealand

Regionen Canterbury på Sørøya på New Zealand består i hovudsak av Canterbury Plains og fjellområda omkring. Den største byen, Christchurch, er administrasjonssenter i regionen, og tilhaldsstad for regionsstyresmaktene, Canterbury Regional Council ...

                                               

Manawatū-Whanganui

Manawatū-Whanganui er ein region i den sørlege halvdelen av Nordøya på New Zealand, kring byane Palmerston North og Wanganui. Palmerston North er administrasjonssenter i regionen.

                                               

Northland på New Zealand

Northland på New Zealand er ein av dei 16 regionane på New Zealand, og, som namnet seier, den nordlegaste administrative regionen i landet. Maorinamnet på regionen er Te Tai-tokerau. Regionen ligg heilt nord på Nordøya, og administrasjonssentret ...

                                               

Otago

Otago er ein region søraust på Sørøya på New Zealand. Flatevidda er vel 31 000 km², og han er derfor den nest største av regionane. Ved folketeljinga i 2006 var folketalet 193 800. Namnet "Otago" er ei anglifisering av namnet Otakou på maoridiale ...

                                               

Regionen Wellington

Greater Wellington Regional Council er eit lovfesta organ som er sett saman av 13 regionale styremedlemmer som representerer seks valdistrikt: Upper Hutt 1 Wellington har 5 representantar Wairarapa 1 Kapiti 1 Porirua-Tawa 2 Lower Hutt 3

                                               

Southland på New Zealand

Southland er namnet på den sørlegaste regionen på New Zealand, og også namnet på eit distrikt i denne regionen. Regionen ligg lengst sør på Sørøya, og omfattar også den tredje største øya på New Zealand, Stewart Island/Rakiura, som ligg sør for S ...

                                               

Taranaki

Taranaki er ein region vest på Nordøya på New Zealand. Han har fått namn etter det mest karakteristiske geografiske kjennemerket i regionen, den vulkanske fjellkjegla Mount Taranaki.

                                               

Waikato

Waikato er ein region på Nordøya på New Zealand. Den nøyaktige avgrensinga til regionen er for ein stor del avhengig av i kva samanheng ein brukar namnet, men i alle tilfelle dreier det seg om eit omkråde kring byen Hamilton og langs breiddene ti ...

                                               

West Coast på New Zealand

West Coast er ein region på New Zealand som ligg på vestkysten til Sørøya. Han er eit av dei mest avsidesliggjande og sparsamast folkesette områda i landet. Regionen har ei flatevidd på 23 000 km², og er sett saman av tre distrikt: Buller, Grey o ...

                                               

Waipoua Forest

Waipoua er også ei art edderkoppar på New Zealand familie Orsolobidae. Skogområdet Waipoua Forest byr på nokre av dei beste døma på kauriskogar som er att på New Zealand. Det er kjent for å ha att to av dei største levande kauritrea, Tāne Mahuta ...

                                               

Ninety Mile Beach

Ninety Mile Beach er ei strand heilt nord på vestkysten av Nordøya på New Zealand. Stranda strekker seg frå like vestanfor Kaitaia til Cape Reinga langs Aupourihalvøya. Ho byrjar nær Reef Point, vest for Ahipara Bay og går eit kort stykke nordaus ...

                                               

Cooksundet

Cooksundet ligg mellom Nordøya og Sørøya på New Zealand. Det er vel 20 kilometer breitt på det smalaste. På nordsida ligg byen Wellington, på sørsida havbuktene Marlborough Sounds og Cloudy Bay. To store havbukter, Golden Bay og Tasman Bay, ligg ...

                                               

Marlborough Sounds

Marlborough Sounds er eit utstrekt nettverk av overfløymde elvedalar i den nordlege enden av Sørøya på New Zealand. Dei vart danna ved ein kombinasjon av subsidens og stigande havnivå i nord på Sørøya. I maorimytologi er sunda stamnane til nedsok ...

                                               

Diamond Harbour på New Zealand

Diamond Harbour er ein liten busetnad på Bankshalvøya i Canterbury-regionen på New Zealand. Han ligg på nordsida av halvøya, på den sørlege breidda til Lyttelton Harbour, og er administrativt ein del av byen Christchurch. Namnet vert brukt ikkje ...

                                               

Norsewood

Norsewood er ein tettstad som ligg i den nordlege enden av Tararuadistriktet, sør i Hawkes Bay på New Zealand, midt i det som eingong var det tettvaksne skogområdet som vart kalla "Seventy-Mile-Bush". Innbyggjartalet er i dag omkring 330 menneske ...

                                               

Waitangi

Waitangi er ein tettstad som ligg i Bay of Islands på Nordøya på New Zealand. Han ligg nær byen Paihia, 60 kilometer nord for Whangarei. Namnet tyder "gråtande vatn" på māori. Folketalet var 792 ved folketeljinga i 2006. Dei fleste lever av turis ...

                                               

Rakiura Track

Rakiura Track er ei 29 km lang fotturrute på Stewart Island/Rakiura på New Zealand, og ein av New Zealand Great Walks. Turen ligg i nasjonalparken Rakiura National Park og kan gjennomførast på tre dagar. Store delar av turen følgjer kystlinja, pa ...

                                               

Whirinaki Forest Park

Whirinaki Forest Park er eit ålment tilgjengeleg verna skogsområde i regionen East Coast på Nordøya på New Zealand. Parken ligg kring byen Minginui og grensar til den austlege flanken av nasjonalparken Te Urewera National Park. Miljøverndeparteme ...