ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256
                                               

Sarytsj

Sarytsj er eit nes ved kysten av Svartehavet på Krimhalvøya i Ukraina. Kring 5 km frå Sarytsj ligg feriebyen Foros. Byen i Sevastopol ligg kring 30 km frå neset og Jalta er kring 40 km. Lengda frå Sarytsj til neset Kerempe på kysten av Tyrkia er ...

                                               

Cape Cod

Cape Cod er ein odde som utgjer den austlegaste delen av delstaten Massachusetts i USA. Namnet "Cape Cod" kan visa til odden ytst på halvøya han er ein del av, eller heile halvøya. Halvøya er i røynda omforma til ei stor øy av Cape Cod-kanalen, s ...

                                               

Antarctic Research Centre

Antarctic Research Centre er ein del av School of Geography, Environment and Earth Sciences ved Victoria University of Wellington. Oppgåva er å forske på klimahistorie og klimaprosessar i Antarktis og korleis desse påverkar det globale klimasyste ...

                                               

Antarctica New Zealand

Antarctica New Zealand er eit institutt som handterer New Zealand sine interesser i Antarktis. Organisasjonen sørgjer logistikkstøtte for eit stort, vitskapleg program, i tillegg til å operere forskingsstasjonen Scott Base i McMurdo Sound. New Ze ...

                                               

British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition

British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition var ein forskingsekspedisjon til Antarktis mellom 1929 og 1931 som omfatta to reiser i løpet av dei to australske somrane. Ekspedisjonen var eit samarbeid innan Det britiske samveldet o ...

                                               

Commonwealth Trans-Antarctic Expedition

Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955–58 var den første ekspedisjonen som kryssa det antarktiske kontinentet via Sørpolen. Ekspedisjonen var eit privat føretak, men mottok støtte frå styresmaktene i Storbritannia, New Zealand, USA, Austral ...

                                               

Den australasiatiske antarktisekspedisjonen

Den australasiatiske antarktisekspedisjonen var ein australasiatisk forskingsekspedisjon til Antarktis som vart gjennomført frå 1911 til 1914. Han vart leia av den australske geologen Douglas Mawson som vart adla for innsatsen sin. I 1910 starta ...

                                               

New Zealand Federated Mountain Clubs Antarctic Expedition

New Zealand Federated Mountain Clubs Antarctic Expedition var ein newzealandsk ekspedisjon til Ross Dependency i Antarktis i 1962 og 1963. Den antarktiske avdelinga til det newzealandske forskingsdepartementet ønskte tidleg i 1960-åra få i stand ...

                                               

Vanda-stasjonen

Vanda-stasjonen var ein forskingsbase i Antarktis i Victoria Land i Ross Dependency ved breidda av Lake Vanda, der elva Onyx River munnar ut i Wright Valley. Dei fire opphavlege bygningane vart bygd somrane 1967–68 og 1968–69 like før fem mann ov ...

                                               

Coromandel på New Zealand

Coromandel er namnet på ein liten by og ei hamn på vestkysten av Coromandelhalvøya, som ligg på austkysten til Nordøya på New Zealand. Staden ligg 75 km aust for byen Auckland, sjølv om vegen mellom dei, som svingar seg kring kysten av Firth of T ...

                                               

Golden Bay

Golden Bay er ei grunn, parabolforma havbukt i den nordvestlege enden av Sørøya på New Zealand. Bukta er ein arm av Tasmanhavet, og ligg sørvest av Cooksundet og vest for Tasman Bay. Ho er avgrensa frå havet av Farewell Spit. Elvene Aorere og Tak ...

                                               

Haurakigolfen

Hauraki Gulf er ei stor havbukt på Nordøya på New Zealand. Ho ligg mellom regionen Auckland, halvøya Coromandelhalvøya og slettelandskapet Hauraki Plains. Hauraki er ei maorinemning for nordavind.

                                               

Hawke Bay

Denne artikelen er om havområdet; artikkelen Hawkes Bay omtalar den omkringliggjande regionen. Hawke Bay er ei stor havbukt på austkysten til Nordøya på New Zealand. Ho strekker seg frå Mahiahalvøya i nordaust til Cape Kidnappers i sørvest, ein d ...

                                               

Hawkes Bay

Hawkes Bay er ein region på New Zealand. Hawkes Bay er kjend verda over for å vera eit område der det vert laga framifrå vin. Regionstyret held til i byen Napier.

                                               

Mercury Bay

Mercury Bay er ei stor, V-forma havbukt på Stillehavskystenen aust på Coromandelhalvøya på New Zealand. Munningen til bukta er ti km vid, og den taggete kystlinja strekkjer seg over vel 20 km. Sentralt i bukta ligg den vesle byen Whitianga, og ei ...

                                               

Poverty Bay

Poverty Bay er den største av fleire mindre havbukter på austkysten til Nordøya på New Zealand, nord for Hawke Bay. Ho strekkjer seg to km frå Young Nicks Head i sørvest til Tuaheni Point i nordaust. Byen Gisborne ligg i nordenden av bukta. Dette ...

                                               

Tasman Bay

Tasman Bay er ei stor, V-forma bukt i nordenden av Sørøya på New Zealand. Bukta ligg midt på nordkysten på øya, og dannar ei kystlinje på 120 km, og måler 70 km tvers over på det vidaste. Ho er ein arm av Tasmanhavet, og ligg ved det vestlege inn ...

                                               

Christchurch

Christchurch er den største byen på Sørøya på New Zealand, og det nest største urbane området i landet. Byen ligg i regionen Canterbury og er ein eigen City. Han ligg om lag ein tredjedel sørover langs austkysten av Sørøya, like nord for Bankshal ...

                                               

Avon Heathcote-estuaret

Avon Heathcote-estuaret er det største, delvis innestengde, grunne estuaret i regionen Canterbury og er eit av dei viktigaste våtmarksområda ved kysten på New Zealand. Internasjonalt er dette godt kjent som eit viktig habitat for trekkfuglar, og ...

                                               

Avonelva i Canterbury

Avonelva i Canterburyrenn gjennom sentrum av byen Christchurch på New Zealand, og ut i eit estuar som ho deler med Heathcote-elva, Avon Heathcote-estuaret.

                                               

Beckenham på New Zealand

Beckenham er ein indre forstad i Christchurch på New Zealand, og ligg tre kilometer sør for sentrum i byen. Heathcote-elva snor seg gjennom denne bydelen, som for det meste er bustadsområde. Denne delen av elva vert ofte lokalt kalla Beckenham Lo ...

                                               

Burnside på New Zealand

Burnside er ein forstad i Christchurch på New Zealand. Han ligg søraust for Christchurch International Airport. Som dei fleste andre forstadar i Christchurch, har han ingen klårt definerte grenser.

                                               

Canterbury Association

Samanslutninga vart grunnlagt i London den 27. mars 1848, og innlemma i eit kongebrev Royal Charter den 13. november 1849. Dei fremste pådrivarane var Edward Gibbon Wakefield og John Robert Godley. Wakefield var alt sterkt involvert i New Zealand ...

                                               

Christchurch International Airport

Christchurch International Airport er hovudflyplassen til Christchurch på New Zealand. Han ligg i forstaden Harewood, 12 kilometer nordvest for sentrum i byen. Flyplassen opna i 1953. Flyplassen er den andre største på New Zealand, og den viktiga ...

                                               

Heathcote Valley

Bydelen er dominert av nærleiken til vegtunnelen Lyttelton road tunnel, ei stor trafikkåre som går gjennom Port Hills. Vegen er ein del av riksveg State Highway 74. Jarnvegslinja Main South Railway line går gjennom forstaden før ho når Lyttelton ...

                                               

Heathcote-elva

Heathcote-elva er ei elv som ligg innanfor bygrensene til Christchurch på New Zealand. Ho får tilførsle frå kjelder nær Templetons Road, og i tillegg nedbørsvatn så langt vest frå som Pound Road. Ho snor seg kring foten av Port Hills frå vest til ...

                                               

Little River på New Zealand

Little River ligg om lag 30 minuttar køyretur frå Akaroa på Bankshalvøya, som er eit viktig turistmål på Sørøya, og 45 minuttar med bil frå Christchurch. Busetnaden ligg ved riksvegen State Highway 75, som bind saman Christchurch og Akaroa. Littl ...

                                               

Lyttelton Harbour

Lyttelton Harbour er ei naturleg hamn og eit av ei to store innløpa på Bankshalvøya, på kysten av regionen Canterbury på New Zealand. Det andre er Akaroa-hamna. Hamna er om lag 15 km lang frå munningen til Teddington, og vart danna ved ein serie ...

                                               

Lyttelton på New Zealand

Lyttelton er ein hamneby på den nordlege breidda til den naturlege hamna Lyttelton Harbour ved Bankshalvøya på austkysten til Sørøya på New Zealand. Han ligg 12 km langs vegen frå Christchurch, Etter som staden kom til å verta ein landingsstad fo ...

                                               

Somerfield på New Zealand

Forstaden er avgrensa av Heathcote River, Strickland Street, Milton Street og Barrington Street. Skulane Christchurch South Intermediate og Somerfield School, Somerfield Park og ei rekkje forretningar ligg i Somerfield. Bydelen er kjend for å ha ...

                                               

Ashburton på New Zealand

Ashburton er ein by og eit distrikt i regionen Canterbury på austkysten av Sørøya på New Zealand. Han er det tredje største senteret i Canterbury, etter Christchurch og Timaru. Området kring Ashburton vert ofte nemnt som Mid Canterbury, som også ...

                                               

Buller District

Buller District er administrert av Buller District Council og er eit distrikt regionen West Coast på Sørøya påNew Zealand. Distriktet omfattar Westport, Karamea, Reefton og Inangahua Junction. Arealet er 7 953.12 km². Administrasjonssenteret i di ...

                                               

Carterton på New Zealand

Carterton er ein liten by i regionen Wellington på New Zealand og er sete for Carterton District. Han ligg i eit landbruksområde i Wairarapa sør på Nordøya på New Zealand. Byen ligg 14 km sørvest for Masterton og 80 km nordaust for Wellington. In ...

                                               

Central Hawkes Bay District

Central Hawkes Bay District er eit distrikt som ligg aust på Nordøya på New Zealand. Det dekkjer eit område på 3 327.92 km² og hadde eit estimert folketal på 13 300 i juni 2008. Det dekkjer området frå Pukehou i nord til Takapau i sør, og strekkj ...

                                               

Central Otago

Central Otago District er den indre delen av regionen Otago på Sørøya på New Zealand. Området som vanlegvis vert omtala som Central Otago omfattar både Central Otago District og Queenstown-Lakes District i vest.

                                               

Clutha District

Clutha District er eit administrativt distrikt i regionen Otago på Sørøya på New Zealand. Administrasjonssenteret held til i byen Balclutha. Clutha District har ei flatevidde på 6 362.86 km², og ved folketeljinga i 2006 var folketalet 16 839. Clu ...

                                               

Distrikt på New Zealand

Distrikt eller Territorial authorities er det nest øvste nivået av lokalstyre på New Zealand, etter regionane. Det er 73 distrikt: 16 bydistrikt, 56 district councils, og Chatham Islands Council. I fire av distrikta utøver det styrande organet og ...

                                               

Dunedin

Dunedin, maori Ōtepoti, er den nest største byen på Sørøya på New Zealand, og den viktigaste byen i regionen Otago. Byen har eit folketal på 123 700 menneske. Han er det sjuande største urbane området på New Zealand, og var fram til 2010, då Auck ...

                                               

Franklin District

Distriktet er administrativt delt mellom regionane Auckland 39.82 prosent av landarealet i nord, og Waikato 60.18 prosent i sør. Det er administrert frå byen Pukekohe. Distriktet er hovudsakleg landleg, med lokale busetnader som til dømes Waiuku ...

                                               

Regionen Gisborne

Gisborne District er ein region på New Zealand. Den største busetnaden, som også ber namnet Gisborne, ligg på austkysten, i den nordlege enden av Poverty Bay. Byen og distriktet Gisborne har fått namn etter ein tidlegare koloniminister på New Zea ...

                                               

Gore på New Zealand

Gore District har ei flatevidd på 1 251.62 km² og eit folketal på 12 250. Byen Gore ligg 64 km nordaust for Invercargill og 70 km vest for Balclutha - Dunedin og Invercargill er dei næraste byane. I juni 2009 var det estimerte innbyggjartalet i d ...

                                               

Grey District

Grey District Council i regionen West Coast på Sørøya på New Zealand er eit distrikt som omfattar Greymouth, Runanga, Blackball, Cobden og busetnadar langs Grey River. Arealet er 3.516.48 km². Administrasjonssentereret ligg i Greymouth, der 27 % ...

                                               

Hamilton på New Zealand

Hamilton er sentrum i det fjerde største byområdet på New Zealand, og den sjuande største byen i landet. Han er administrasjonssete i regionen Waikato på Nordøya, og ligg om lag 130 km sør for Auckland. Byen ligg ved eit større jarnvegs- og vegkn ...

                                               

Hastings på New Zealand

Hastings er ein by og administrasjonssenter i Hastings District i regionen Hawkes Bay på Nordøya på New Zealand. Hastings ligg inne i landet, innanfor byen Napier. Mindre enn 20 km skil bysentera i Hastings City og Napier frå kvarandre, og derfor ...

                                               

Hauraki District

Hauraki District Council ligg i regionen Waikato på Nordøya på New Zealand. Administrasjonssenteret i distriktet er Paeroa. Distriktet strekkjer seg frå det sørvestlege hjørnet til havarmen Firth of Thames søraust mot byen Te Aroha, men sjølve by ...

                                               

Horowhenua District

Horowhenua er eit distrikt på vestkysten av Nordøya på New Zealand. Til skilnad frå mange andre distrikt har Horowenua ein tydeleg identitet, i så stor grad at "The Horowhenua", som distriktet til vanleg vert kalla, er meir sett på som ein eigen ...

                                               

Invercargill

Invercargill er den sørlegaste og vestlegaste byen på New Zealand, og ein av dei sørlegaste byane i verda. Han er det økonomiske senteret i regionen Southland. Byen ligg midt ute på dei vide slettene Southland Plains ved Oreti eller New River om ...

                                               

Kaikoura

Kaikoura er ein busetnad på austkysten til Sørøya på New Zealand. Han ligg om lag 180 km nord for Christchurch og høyrer til regionen Canterbury. Ved folketeljinga i 2006 var innbyggjartalet i distriktet 3 730, ein auke frå 3.3 % frå 2001, og utg ...

                                               

Kapiti Coast District

Kapiti Coast District er eit lokalt distrikt sør på Nordøya på New Zealand, om lag 50 km nord for hovudstaden Wellington. Distriktet har fått namn etter øya Kapiti Island, eit framståande landemerke, 8 km frå land. Busetnaden i distriktet er saml ...

                                               

Kawerau

Kawerau er ein by i regionen Bay of Plenty på Nordøya på New Zealand. Byen ligg 100 km søraust for Tauranga og 58 km aust for Rotorua. Han er den einaste byen i distriktet og sete for distriktsstyret, Kawerau District Council. Kawerau er eit lite ...