ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 255
                                               

Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg er ein kanal i Nederland frå het Scheur vest for byen Maassluis til Nordsjøen ved Hoek van Holland. Dette er den kunstige munningen til elva Rhinen. Nieuwe Waterweg opna i 1872 og har ei lengd på om lag 10 km. Han vart bygd slik a ...

                                               

Nordsjøkanalen

Nordsjøkanalen er ein kanal i Nederland frå Amsterdam til Nordsjøen ved IJmuiden, bygd mellom 1865 og 1876 slik at havgåande skip kunne nå hamna i Amsterdam. Han endar ved Amsterdam i den lukka IJbukta, som igjen er tilslutta Amsterdam-Rhin-kanal ...

                                               

Pannerdens Kanaal

Pannerdens Kanaal er ein kanal i Nederland som vart grave ut mellom 1701 og 1709 gjennom ein stor og grunn sving i elva Rhinen. Dette vart gjort for å betre både elvetrafikken og vassreguleringa. Kanalen som ikkje lenger kan skiljast frå den "ver ...

                                               

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog er ein kommune, ei øy og ein nasjonalpark nord i Nederland. Schiermonnikoog er ei av Dei vestfrisiske øyane i provinsen Friesland. Den einaste landsbyen på øya heiter òg Schiermonnikoog. Kommunen er den minst folkesette kommunen i ...

                                               

Regionar i Nederland

Regionane i Nederland er delt inn i Nord-, Sør-, Vest- og Aust-Nederland. I motsetnad til mange andre land definerer ikkje nederlendingane områda sine ut frå posisjonen i forhold til resten av landet, men i forhold til kor provinsane ligg, t.d. l ...

                                               

Betuwe

Betuwe er ein region i Nederland i provinsen Gelderland. Då Pannerdens Kanaal vart graven ut mellom 1701 og 1709 vart den austlegaste delen av Betuwe ikkje lenger rekna som ein del av regionen. Betuwe ligg mellom elvane Waal og Rhinen/Lek og er k ...

                                               

Salland

Salland er ein historisk region vest og nord i Nederland. Regionen ligg i provinsen Overijssel og er truleg kalla opp etter saliske frankarar, som ein meiner kom frå dette området.

                                               

Veluwe

Veluwe er ein skogkledd region i provinsen Gelderland i Nederland. Veluwe har mange forskjellige landskap, frå skogområde, lyngheiar, nokre små innsjøar og nokre av dei største sanddynene i Europa. Veluwe er den største morenen i Nederland og str ...

                                               

Øyar i Nederland

i Vadehavet Richel Rottumeroog Griend Texel Simonszand Zuiderduintjes Engelsmanplaat Rif Terschelling Noorderhaaks Vlieland Ameland Rottumerplaat Schiermonnikoog

                                               

Ameland

Ameland er ein kommune og ei øy i Dei vestfrisiske øyane utanfor kysten av Nederland. Ho består stort sett av sanddyner. Det går ferje frå Holwerd på fastlandet til øya.

                                               

Bonaire

Bonaire, papiamento Boneiru, uttalt buˈneiru) er ei øy i Dei små Antillane, nord for kysten av Venezuela, som er under nederlandsk styre. Bonaire består offisielt av hovudøya Bonaire 288 km², og den folketomme Klein Bonaire 6 km². Til saman dekkj ...

                                               

Dordrecht

Dordrecht er ein by og kommune i provinsen Zuid-Holland i Nederland med om lag 120 000 innbyggjarar. Han er den tredje største byen i provinsen. Kommunen dekkjer heile øya Dordrecht som grensar til elvane Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwed ...

                                               

Griend

Griend er ei lita øy i Vadehavet i Nederland som ikkje er busett. Ho ligg om lag 20 km sør for Terschelling og er ei av Dei vestfrisiske øyane. Øya her i dag eit areal på rundt 0.1 km².

                                               

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard er ei øy mellom elvane Oude Maas, Dordtsche Kil, Hollands Diep, Haringvliet og Spui i provinsen Zuid-Holland i Nederland. Øya er stort sett ein jordbruksregion og ligg sør for Rotterdam. Hoeksche Waard består av oppdemde område og ...

                                               

IJsselmonde

IJsselmonde er ei elveøy mellom bielvene Nieuwe Maas, Noord og Oude Maas i Rhinen-Maas-Schelde-deltaet i provinsen Zuid-Holland i Nederland. Byen Rotterdam dekkjer i dag det meste av den nordlege delen av øya og den tidlegare landsbyen med same n ...

                                               

Øya Saba

Øya var tidlegare ein del av eininga dei nederlandske antillane, som vart oppløyst i 2010. Saba er ei lita øy på berre 13 km². Ho er med det den minste eininga som er direkte underlagt Nederland. Det høgaste punktet på øya er vulkanen Mount Scene ...

                                               

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland er ein kommune og ei øy i provinsen Zeeland sørvest i Nederland. Brouwersdam er ei demning som er ein del av Deltaprosjektet og som strekkjer seg frå Schouwen-Duiveland til Goedereede, den vestlege delen av øya Goeree-Overflakk ...

                                               

Terschelling

Terschelling er ein kommune og ei øy nord i Nederland og er ei av Dei vestfrisiske øyane. Øybuarane i Vadehavet er kjend som særs resursfulle og nyttar alt som driv i land på øyane. Det er få tre på øya som kan nyttast til tømmer, så dei fleste g ...

                                               

Texel

Texel er ein kommune og ei øy i Nederland i provinsen Noord-Holland. Ho er den største og mest folkesette av Dei vestfrisiske øyane i Vadehavet og den vestlegaste øya i øygruppa, som strekkjer seg austover til Danmark. Den neste øya i øygruppa er ...

                                               

Dei vestfrisiske øyane

Dei vestfrisiske øyane er ei øygruppe i Nordsjøen utanfor kysten av Nederland, som øygruppa er ein del av. Øygruppa held fram austover til dei tyske Austfrisiske øyane. Frå vest til aust består øygruppa av Noorderhaaks, Texel, Vlieland, Richel, G ...

                                               

Vlieland

Vlieland er ein kommune og ei øy nord i Nederland. Kommunen har berre ein stor by, Oost-Vlieland. Han er den nest minste kommunen i Nederland etter Schiermonnikoog. Vlieland er ei av Dei vestfrisiske øyane og ligg i Vadehavet. Ho ligg mellom Texe ...

                                               

Voorne-Putten

Voorne-Putten er ei øy mellom Nordsjøen og Brielse Meer og elvane Oude Maas, Spui og Haringvliet i provinsen Zuid-Holland i Nederland. Voorne-Putten består av dei to tidlegare øyane Voorne og Putten. Elva Bernisse rann tidlegare mellom desse to ø ...

                                               

Katmandu

Katmandu er hovudstaden i Nepal og ligg i Katmandu-dalen mellom Himalaya i nord og Mahabharat-fjella i sør på 1 325 meter over havet. Katmandu vart grunnlagt i 723 og var eit sjølvstendig kongedøme fram til 1769, då herskardynastiet Shah erobra b ...

                                               

Ama Dablam

Ama Dablam er eit fjell i Himalaya, aust i Nepal. Den høgaste toppen er 6856 meter over havet og den lågaste toppen er 6170 meter over havet. Ama Dablam tyder "halskjedet til mor" og dei lange ryggane på kvar side liknar armane til ei mor som hel ...

                                               

Annapurna Himal

Denne artikkelen omhandlar fjellkjeda. For den høgste toppen i massivet, sjå artikkelen Annapurna I. Annapurna Himal er eit 55 kilometer langt fjellmassiv i den nepalske delen av Himalaya som strekkjer seg opp til 8 091 m. Administrativt ligg kje ...

                                               

Annapurna II

pd5 Annapurna II er med ei høgd på 7 937 m det sekstande høgste fjellet på jorda og den nest høgste sjølvstendige toppen på massivet Annapurna Himal i Himalaya i Nepal. Hovudtoppen på massivet er det 8 091 m høge Annapurna I. Saman med det 6 983 ...

                                               

Annapurna III

Annapurna III er eit 7 555 m høgt fjell i fjellmassivet Annapurna Himal, Himalaya i Nepal og det 42. høgste fjellet på jorda. Annapurna III er ein sentral topp på Annapurna Himal sin hovudkam, aust for hovudtoppen Annapurna I. I nordvestleg retni ...

                                               

Cho Oyu

Cho Oyu er eit 8 188 m høgt fjell i Himalaya; det sjette høgste på jorda. Fjellet ligg på grensa mellom Nepal og Den autonome regionen Tibet, 20 km vest for Mount Everest og Lhotse, og utgjer den vestlegaste hjørnepillaren i massivet Mahalangur H ...

                                               

Gangapurna

Gangapurna er ein topp på fjellkjeda i Annapurna Himal i Himalaya som med ei høgd på 7 455 m er det 57. høgste fjellet på jorda. Gangapurna er ein sentral topp på Annapurna Himal sin hovudkam, aust for hovudtoppen Annapurna I 8 091 m og dannar ei ...

                                               

Gyachung Kang

Gyachung Kang er eit 7 952 m høgt fjell i Himalaya på grensa mellom Kina og Nepal. Det er det høgste fjellet mellom Mount Everest og Cho Oyu i Mahalangur-Himal. Cho Oyu ligg om lag 8 km vest for Gyachung Kang, dei to fjella er samanbundne av ein ...

                                               

Jannu

Jannu, også Kumbhakarna, er ein fjelltopp vest for Kantjendjunga, eit høgre fjell som ligg 10 kilometer unna på den same lange fjellryggen i Himalaya. Med sine 7 711 meter over havet er Jannu den 32. høgste fjelltoppem på jordkloten. Mellom fjell ...

                                               

Machapucharé

Machapucharé er eit 6 997 m høgt fjell i massivet Annapurna Himal i den nepalesiske delen av Himalaya om lag 25 km nor for Pokhara. Namnet tyder "fiskehalen", altså "sporden", og sett frå vest der ein kan sjå dei to toppane på fjellet, er bakgrun ...

                                               

Makalu

Makalu er med 8 485 m det femte høgaste fjellet i verda. Det ligg i fjellmassivet Mahalangur Himal i Himalaya, 14 km aust for Mount Everest på grensa mellom Tibet og Nepal. På den nepalesiske sida ligg det i Makalu-Barun nasjonalpark.

                                               

Pumori

Pumori er eit fjell i Himalaya på grensa mellom Nepal og Kina, om lag åtte kilometer vest for Mount Everest. Pumori er eit sherpa-ord som tyder "ugift dotter" og blei gitt av George Mallory. Fjellklatrarar omtalar ofte Pumori som "Mount Everests ...

                                               

Tilicho Peak

Tilicho Peak er ein 7 134 m høg fjelltopp i massivet Annapurna Himal i den nepalesiske delen av Himalaya. Fjellet er ein del av kammen Grande Barrière med Nilgiri i vest og Roc Noir i aust. Breen på fjellet er kjelde for Tilicho Lake som er ein a ...

                                               

Cape Monze

Cape Monze er eit nes i Arabiahavet utanfor Karachi. Det har eit fyrtårn og ei strand. Neset ligg i sørenden av Kirtharfjella, på grensa melloma Sind og Balutsjistan. Det har bratte klipper danna av hard kalkstein. Skjelpadder bruker stranda til ...

                                               

Cabo de São Vicente

Cabo de São Vicente er eit nes i Sagres i Algarve sør i Portugal. Neset er det sørvestlegaste punktet i Europa og ligg om lag 6 km frå landsbyen Sagres. Neset er eit landemerke for skip som seglar til eller frå Middelhavet. Klippene stig nesten v ...

                                               

Kapp Billings

Kapp Billings, russisk Мыс Биллингса; Mys Billingsa) er eit nes på nordkysten av Tsjukotka i Russland. Området rundt Kapp Billings er fylt med smale landtunger, sandbankar, myrområde og ei rekkje lagunar. Kapp Billings er det geografiske landemer ...

                                               

Kapp Kanin

Kapp Kanin er det nordlegaste punktet på Kaninhalvøya i Russland. Det ligg ytterst på eit langt nes som stikk ut mot nordvest, mellom Barentshavet i nord og Kvitsjøen i sør. Grensa mellom dei to hava vert vanlegvis rekna gå mellom Kapp Kanin i au ...

                                               

Kapp Serdtse-Kamen

Kapp Serdtse-Kamen er eit nes på nordaustkysten av Tsjukotka i Russland. Det ligg om lag 30 km aust for Neskynpilgynlagunen. Kapp Serdtse-Kamen er eit geografisk landemerke og aust for neset snur kysten av Tsjuktsjarhavet brått søraustover til Be ...

                                               

Kapp Tsjeljuskin

Kapp Tsjeljuskin er det nordlegaste punktet på det eurasiatiske kontinentet og ligg 1370 km frå Nordpolen ved 77°44′N 104°15′E. Det ligg ytst på Tajmyrhalvøya, sør for øygruppa Severnaja Zemlja i Krasnojarsk kraj i Russland. Det vart først kalla ...

                                               

Kapp Vankarem

Kapp Vankarem er eit nes i Tsjuktsjarhavet på nordkysten av Tsjukotka i Russland. Rundt neset finn ein mange smale sandbankar og myrområde med mange små viker og kystlagunar. Vankaremelva munnar ut i ein lagune sør for neset. Neset ligg nær Vanka ...

                                               

Cap de Creus

Cap de Creus ligg heilt nordaust i Catalonia i Spania, om lag 25 km sør for grensa til Frankrike. Den næraste byen er Figueres, hovudstaden i Alt Empordà og fødestaden til Salvador Dalí. Ho er ei halvøy som dekkjer 190 km² med eit merkverdig land ...

                                               

Estaca de Bares

Estaca de Bares er eit nes som dannar det nordlegaste punktet til Spania og Pyrenéhalvøya. Det ligg ved breiddegrad 43° 47′ 38″ nord, i provinsen La Coruña i Galicia. Neset markerer etter tradisjonen skiljet mellom Det kantabriske havet, sør i Bi ...

                                               

Kapp Finisterre

Kapp Finisterre er ei halvøy på vestkysten av Galicia i Spania. Kapp Finisterre vert stundom sagt å vere det vestlegaste punktet i Spania, men dette er ikkje korrekt. Kapp Finisterre ligg ved 42°52′57″N 9°16′20″W. Cabo da Nave ligg om lag 5 km no ...

                                               

Cap de la Nau

Cap de la Nau, Cabo de la Nao på spansk, tyder "Skipsneset", er eit nes ved byen Xàbia i provinsen Alicante i Spania i Middelhavet. Det er det austlegaste punktet i Comunitat Valenciana. Neset er ei bratt klippe som hovudsakleg består av kalkstei ...

                                               

Cabo de Palos

Cabo de Palos er eit nes i kommunen Cartagena i Spania i regionen Murcia. Det er ein del av den vesle vulkanske fjellkjeda som utgjer den vesle halvøya. Øyane Grosa og Hormigasøyane i Middelhavet er ein del av denne fjellkjeda, samt dei fem øyane ...

                                               

Ras al-Bassit

Ras al-Bassit, historisk kjend som Posideion eller Posideium, er eit lite nes 53 km nord for Latakia i Syria ved Middelhavet. Neset er ein populær feriestad og kystlinja er uvanleg med særeigne svarte sandstrender.

                                               

Ras Ibn Hani

Ras Ibn Hani er eit lite nes som ligg 8 km nord for Latakia i Syria ved Middelhavet. Det er ein viktig arkeologisk stad som var busett nesten kontinuerleg frå seint i bronsealderen til bysantinsk tid. Staden er no ein stor feriestad kalla Cote dAzur.

                                               

Arabatneset

Arabatneset, òg kalla Arabattunga, er ei landtunge som skil dei store, grunne og særs salte lagunane kalla Sivasj frå Azovhavet. Landtunga ligg mellom byen Henitsjesk i Ukraina og nord og nordaustsida av Krimhalvøya i sør. Ho er skild frå Henitsj ...