ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247
                                               

Chugoku

Chugoku er ein japansk region som ligg sentralt i den vestlege delen av den japanske hovudøya Honshu. Regionen omfattar prefektura Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori og Yamaguchi, og har eit folketal på 7.8 millionar. Den største byen i regione ...

                                               

Hokkaido

Sjå òg hokkaidohund Hokkaido er den nordlegaste og nest største av dei japanske hovudøyene, og er eit eige prefektur i Japan. Dei tre største byane på Hokkaido er prefekturhovudstaden Sapporo, med 1.9 mill. innbyggjarar, Asahikawa med 356 000 og ...

                                               

Kansai

Kansai eller Kinki er ein tradisjonell japansk region som ligg sentralt i den austlege delen av den japanske hovudøya Honshu. Regionen omfattar prefektura Mie, Nara, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hyogo og Shiga, og i nokre høve også Fukui, Tokushima og ...

                                               

Kantoregionen

Kantoregionen er ein tradisjonell japansk region som ligg aust på Honshu, den største av dei japanske øyane. Han omfattar området rundt Tokyo, som er den tettast folkesette delen av Japan. Ifølgje offisielle tal frå oktober 2010 bur det 42 607 37 ...

                                               

Kyushu

Kyushu er den tredje største øya i Japan. Ho er den sørlegaste og vestlegaste av dei fire hovudøyane, og ein eigen region. Dei største byan på øya er Fukuoka og industribyen Kitakyushu. Nagasaki ligg også her. Eit gamalt namn på Kyushu er Saikaid ...

                                               

Shikoku

Shikoku er den minste av dei fire hovudøyane i Japan, både når det gjeld areal og folketal. Ho ligg sør for Honshu og aust for Kyushu, med Setosjøen imellom. I sør har ho kyst mot Stillehavet. Ho er også ein tradisjonell japansk region, og omfatt ...

                                               

Tohokuregionen

Tohokuregionen er ein tradisjonell japansk region som ligg nordaust på Honshu, den største av dei øyane som utgjer Japan. Regionen omfattar seks prefektur: Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi og Yamagata. Den største byen her er Sendai. Urfol ...

                                               

Sakurajima

Sakurajima er ein aktiv stratovulkan nær byen Kagoshima på Kyushu i Japan. Vulkanen låg tidlegare på ei øy, men lavaflaumen ved det siste store utbrotet hans i 1914 batt saman øya med Osumi-halvøya. Vulkanen har tre toppar: Kita-dake nordtoppen, ...

                                               

Ryukyuøyene

Ryukyuøyene er ei japansk øygruppe som ligg i ein boge frå Kyushu, den sørlegaste av dei japanske hovudøyene, til Taiwan. Øyene dannar ei grense for det grunne Austkinahavet mot det mykje djupare havet på austsida. Den største av dei er Okinawa. ...

                                               

Wadiar i Jemen

Jemen har ingen permanente elvar, men mange wadiar, som angen er heilt tørre elvedalar, eller elvar som renn til tider av året. Dette er ei liste over wadiar i Jemen. Lista er arrangert etter nedslagsfelt, med sideelvar som innrykk.

                                               

Jabal al-Awd

Jabal al-Awd er eit fjell i høglandet i Jemen. Det har ei høgd på 2 942 meter over havet og er det 67. høgaste fjellet i landet. Det ligg kring 25 km søraust for den gamle Himjaritt-hovudstaden Zafar.

                                               

Jabal Haraz

Jabal Haraz er eit fjellområde i Jemen, mellom Sanaa og al-Hudayda. På 1000-talet var det ein skanse for Sulaihid-dynastiet, og mange av bygningane frå den tida står enno.

                                               

Jabal an-Nabi Shuaib

Jabal an-Nabi Shuaib er eit fjell i Sana guvernement i Jemen. Det er det høgaste fjellet i landet og på Den arabiske halvøya. Det er eit av dei mest prominente fjella i verda og det tredje mest prominente i Midtausten. Høgda vert ofte sagt å vere ...

                                               

Sarawatfjella

Sarawatfjella eller Sarat er ei fjellkjede som går parallelt til vestkysten av Den arabiske halvøya og er blant dei mest markante geografiske områda på halvøya. Fjellkjeda er den største på Den arabiske halvøya. Fjella er hovudsakleg nakne, men k ...

                                               

Guvernement i Jemen

I 2013 var Jemen delt inn i 21 guvernement og éin kommune. Guvenementeta er vidare delt inn i 333 distrikt, som igjen er delt inn i 2 210 underdistrikt, og så igjen 38 284 landsbyar.

                                               

Distrikt i Jemen

Guvernement i Jemen er delt inn i 333 distrikt. Distrikta er vidare delt inn i 2 210 underdistrikt og så 38 284 landsbyar. Distrikta er oppført under, sortert etter guvernement:

                                               

Harra of Arhab

Harra of Arhab er eit vulkanfelt nord i Jemen. Det har berre hatt eitt kjent utbrot i historisk tid, i før-islamsk tid. Feltet ligg på eit 1500 km² stort vulkanplatå. Platået består av fleire mindre eldre stratovulkanar og 60 vulkankjegler. Felte ...

                                               

Zubairøyane

Al Zubair-øyane eller Zubayrøyane er ei øygruppe på 10 vulkanske øyar over ein skjoldvulkan i Raudehavet. Øyane høyrer til Jemen. Det høgaste punktet i øygruppa er 191 meter over havet. Vulkanen har hatt fleire utbrot gjennom historia.

                                               

Abd al Kuri

Abd al Kuri er ei steinete øy kring 105 km sørvest for Socotra i Indiahavet. Ho er ein del av Socotraøyane i Hadhramaut guvernement i Jemen, men ligg geografisk nærmare Somalia. Øya består av granitt og dioritt dekt av kalkstein. Mykje av Abd al ...

                                               

Kamaran

Kamaran er den største Jemen-kontrollerte øya i Raudehavet. Ho er 108 km² stor, 18 km lang og 7 km brei, og ligg strategisk til i sørenden av Raudehavet. Øya ligg i det grunne farvatnet på kontinentalsokkelen til Den arabiske halvøya med korallre ...

                                               

Perim

Perim, òg kalla Mayyun på arabisk, er ei vulkansk øy i Mandebsundet i det sørlege innløpet til Raudehavet, utafor sørvestkysten av Jemen. Øya deler Mandebsundet i to kanalar. Øya var okkupert av Storbritannia frå 1857 til 1967.

                                               

Abarim

Abarim er ei fjellkjede i Jordan, aust og søraust for Daudehavet, som strekkjer seg frå Nebo - det høgaste punktet - i nord og til Den arabiske ørkenen i sør. Fjellkjeda er nemnt fleire gonger i Bibelen. Den nordlege delen vart kalla Fasga eller ...

                                               

Amman citadell

Amman citadell er ein nasjonal, historisk stad i sentrum av Amman i Jordan. På arabisk vert staden kalla Jabal al-Qala, og han er ein L-forma ås med ein av sju jabal-ar som Amman opphavleg bestod av. Ein har funne spor etter busetnad sidan yngre ...

                                               

Jebel al-Madhbah

Jebel al-Madhbah er eit fjell ved Petra, i dagens Jordan, som mange forskarar meiner kan ha vore Sinaifjellet i Bibelen, først ved Ditlef Nielsen i 1927. Toppen av fjellet er hogd bort, så spor etter eventuelt tidlegare byggverk på toppen er gått ...

                                               

Nebo

Nebo er ein fjellkam i Jordan, kring 817 meter over havet. Han er nemnt i Bibelen som staden der Moses såg ut over Det lova landet han aldri skulle få kome inn i. Frå toppen har ein flott utsyn mot Israel og Palestina, og i nord ein liten del av ...

                                               

Guvernement i Jordan

Jordan er delt inn i 12 guvernement etter det administrative inndelingssystemet til Innariksdepartementet. I 1994 vart det oppretta fire guvernement: Jerash, Ajloun, Madaba og Akaba. Dei to førstnemnde vart skild ut frå Irbid guvernement, Madaba ...

                                               

Harrat Ash Shamah

Harrat Ash Shamah er eit vulkanfelt som dekkjr eit område på 40 000 km². Dette massive alkaline vulkanfeltet strekkjer seg frå sørlege Syria, over Jordan og inn i det nordvestlege Saudi-Arabia. Mellom anna dannar vulkanfelta Jabal al-Druze, Es Sa ...

                                               

Azraq våtmarksreservat

Azraq våtmarksreservat er eit naturreservat nær byen Azraq i den austlege ørkenen i Jordan. Det er ein oase for trekkfuglar og vart grunnlagd i 1978 over eit areal på 12 km². Dei naturlege kjeldene tørka inn i 1991 og dei fleste trekkfuglane fors ...

                                               

Byar i Kamerun

Dette er ei liste over byar i Kamerun. Dei største byområda i Kamerun er Yaoundé og Douala. Områda har høvesvis 2 586 734 og 2 399 812 innbyggjarar 1. januar 2005. Med andre ord bur om lag 30 prosent av innbyggjarane i landet i desse områda. I ta ...

                                               

Ngaoundéré

Namnet Ngaoundéré på fransk også stava NGaoundéré kjem frå språket mbum, der det heiter ŋgáú ndéré, som tyder navlefjellet ŋgáú fjell, ndéré navle, etter eit fjell med same namn rett utanfor byen. Dette fjellet ser ut som ein stor, rund mage med ...

                                               

Yaoundé

Yaoundé vart grunnlagd i 1889 på grunnlag av den tyske koloniforvaltninga, som forskningsstasjon og hovudlager for elfenbeinshandelen. Under den første verdskrigen vart byen tatt av belgiske troppar, og i 1922 vart byen gjort til hovudstad i Fran ...

                                               

Tsjadsjøen

Tsjadsjøen er ein stor, grunn innsjø i Sentral-Afrika. Han er delt mellom Kamerun, Nigeria, Niger og Tsjad, som han har gjeve namn til. Størstedelen av sjøen ligg i Tsjad og Kamerun. Tsjadsjøen får det meste av vatnet sitt frå elva Chari, over 90 ...

                                               

Adamaoua

Adamaoua er ein av dei ti regionane i Kamerun, den tredje rekna frå nord. Hovudstaden er Ngaoundéré. Regionen har ei flatevidd på 63 691 km², og i 1987 budde det 495 185 menneske i det området som tilsvarar den noverande regionen. Det inneber ein ...

                                               

Alej

Alej er ei elv i Altaj kraj i Russland og ei av sideelvane til Ob frå venstre. Ho har ei lengd på 858 km og eit nedslagsfelt på om lag 21 100 km². Ho sprint ut frå dei nordvestlege områda av Altajfjella i Aust-Kasakhstan oblast i Kasakhstan, nær ...

                                               

Bolsjoj Uzen

Bolsjoj Uzen er ei elv i Saratov oblast i Russland Vest-Kasakhstan oblast i Kasakhstan. Elva er 650 km lang og har eit nedslagsfelt på 15 600 km². Bolsjoj Uzen har utspring på vestkanten av Obsjtsjij Syrt i Russland. Ho renn mot sør over steppene ...

                                               

Ilek

Ilek er ei av sideelvane til Uralelva og renn gjennom Orenburg oblast i Russland og Kasakhstan. Ho har ei lengd på 623 km og ei middelvassføring på nesten 40 kubikkmeter per sekund. Dei to største byane som elva renn gjennom er Alga og Aqtöbe. Il ...

                                               

Ili

Ili er ei elv nordvest i Kina og søraust i Kasakhstan. Ho er 1 439 km lang der 815 km av ho ligg i Kasakhstan. Elva har kjelda si aust i Tian Shan-fjella der elvane Tekes og Kunges renn saman. Ili drenerer nedslagsfeltet mellom Tian Shan og Boroh ...

                                               

Irtysj

Irtysj er ei elv i Sibir. Ho er den største sideelva til Ob, som ho faktisk er lengre enn med ei lengd på 4 248 km. Namnet tyder "Den kvite elva". Den største sideelva til Irtysj er Tobol. Nedslagsfeltet til Ob og Irtysj er eit av dei største i A ...

                                               

Isjim

For byen i sør Russland med same namn, sjå byen Isjim Isjim er ei elv som renn gjennom Kasakhstan og Russland med ei lengd på 2 450 km. Ho spring ut frå det nordvestlege hjørnet av Det kasakhstanske høglandet og er ei av sideelvane til Irtysj frå ...

                                               

Malyj Uzen

Malyj Uzen er ei elv i Saratov oblast i Russland og Vest-Kasakhstan oblast i Kasakhstan. Elva er 638 km lang og har eit nedslagsfelt på 18 250 km². Malyj Uzen har utspring nord for byen Jersjov, på vestsida av Obsjtsjij Syrt-platået i Russland. F ...

                                               

Orelva

Or er ei elv i Orenburg oblast i Russland og Aktobe oblast i Kasakhstan og ei av sideelvane til Ural frå venstre. Elva er 332 km lang og har eit nedslagsfelt på 18 600 km². Elva oppstår der elvane Sjijli og Terisbutak renn saman. Desse har utspri ...

                                               

Syr-Darja

Elva startar der dei to elvane Naryn og Kara-Darja renn saman i Tian Shan-fjella i antikken Imeonfjella Namangan i Ferganadalen aust i Usbekistan. Ho renn så 2 212 km, først inn i Tadsjikistan og så inn i vestlege og nordvestlege område av Usbeki ...

                                               

Talas

Talas er ei elv som renn gjennom Kirgisistan og Kasakhstan. Ho oppstår der elvane Karakol og Utsjkosja renn saman. Begge desse kjem frå Kirgisryggen og Talas-Alatau. Ho renn gjennom byen Taraz i Zjambyl-regionen i Kasakhstan og forsvinn før ho nå ...

                                               

Tsju

Tsju er ei elv nord i Kirgisistan og sør i Kasakhstan. Ho er litt over 1 000 kilometer lang og er ei av dei lengste elvane i Kirgisistan. Tsju spring ut frå dei nordlege kirgisiske fjellkjedene vest i Tian Shan. Ho renn berre eit par kilometer fr ...

                                               

Uralelva

Ural, kalla Jaik før 1775, er ei elv som renn gjennom Russland og Kasakhstan. Ho spring ut frå dei sørlege Uralfjella og endar opp i Kaspihavet etter ei lengd på 2 428 km. Grensa mellom Europa og Asia vert ofte rekna for gå langs elva. Elva renn ...

                                               

Belukha

Belukha ligg i Katunfjella og er den høgaste fjelltoppen i Altajfjella i Russland og Kasakhstan. Han er ein del av verdsarvstaden kalla Dei gylne fjella i Altaj. Belukha har to toppar som stig opp langs grensa mellom Russland og Kasakhstan, like ...

                                               

Altajfjella

Altajfjella er ei fjellkjede i Sentral-Asia der grensene mellom Russland, Kina, Mongolia og Kasakhstan møter kvarandre, og der dei to store elvane Irtysj, Ob og Jenisej har kjeldene sine. Altajfjella er kjend som tyrkarane sin fødestad. Fjellkjed ...

                                               

Mugodzjarfjella

Mugodzjarfjella er fleire fjellkjeder nordvest i Kasakhstan. Heile kjeda er 440 km lang og vert rekna som ei fortsetjing av Uralfjella. Dei er knytt saman med Sør-Uralfjella ved Guberlinskijhøgdene. Dei dannar vasskiljet mellom Kaspihavet og Aral ...

                                               

Den kasakhstanske steppa

Den kasakhstanske steppa eller Den kirgiskske steppa er eit vidstrekt område med opne grassletter nord i Kasakhstan og i delar av Russland. Ho strekkjer seg vest til Den pontisk-kaspiske steppa og aust til Emindalen og dannar ein del av Den euras ...

                                               

Alakol

Alakol er ein innsjø i provinsane Almaty og Aust-Kasakhstan, aust i sentrale område av Kasakhstan. Han ligg ei i høgd 347 meter over havet. Denne smale dalen strekkjer seg mellom dei sørlege høglanda i Kasakhstan til det tørre, nordvestlege Kina. ...