ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245
                                               

Ivar Garberg

Ivar Garberg var ein norsk sjøkaptein og nærradioredaktør. Garberg vaks opp i innlandskommunen Folldal kommune i Hedmark, men busette seg seinare i Bergen.

                                               

Sigmund Grønmo

Sigmund Grønmo er ein norsk sosiologi som vart rektor ved Universitetet i Bergen i 2005. Grønmo er opphavleg odelsgut frå Sømna på Helgelandskysten. Grønmo har magistergrad i statsvitskap frå Universitetet i Oslo 1971, men er betre kjend som sosi ...

                                               

Just Lippe

Just Ebbesen von der Lippe var ein norsk pressemann og politikar frå Bergen, mangeårig partisekretær i Norges Kommunistiske Parti. Lippe var medlem i Det norske Arbeidarparti frå 1921. Etter partisplittinga i 1923 tok han steget over i NKP. Saman ...

                                               

Roy Magnus Løken

Roy Magnus Løken var ein norsk lækjar, samt styreleiar i Direktedemokratane. Han var òg grunnleggjaren og administrerande overlege ved Sentrum Røntgeninstitutt. Løken starta oppbygginga av ei ny røntgenavdeling ved Nordland Sentralsykehus i Bodø ...

                                               

Jon Michelet

Jon Michelet var ein norsk forfattar. Han arbeidde også som sjømann, bryggearbeidar, journalist, forlagsredaktør og sjefredaktør i Klassekampen. Michelet var medlem av fylkestinget for Østfold fylke og Kringkastingsrådet, styremedlem i Norsk Styr ...

                                               

Torkil Damhaug

Torkil Damhaug er ein norsk kriminalforfattar og psykiater. Han debuterte i 1996 med kriminalromanen Flykt måne og har sidan fått utgjeve fem romanar til. Tre av bøkene er selde til utlandet og har kome ut på mellom anna tysk, fransk og russisk. ...

                                               

Herman Wedel Major

Herman Wedel Major var ein norsk lege frå Kristiansand som var ein pioner i utviklinga av psykiatrien i Noreg. Major studerte medisin frå 1834 og vart cand.med. i 1842. Påverka av mellom anna faren sitt sjølvmord, byrja han lese psykiatri. Med st ...

                                               

Jan Brøgger

Jan Christian Brøgger var ein norsk psykolog og sosialantropolog. Brøgger vart fødd i Paris. Han var son av forfattaren Waldemar Christoffer Brøgger. Jan Brøgger tok eksamen som cand.psychol. i 1961 og dr.philos. i 1970. Han var universitetsstipe ...

                                               

Marion Berntzen Koksvik

Marion Berntzen Koksvik, også kjend som Bjørg Marion Koksvik, er ein norsk forfattar, lærar og psykolog. Ho debuterte som forfattar i 1983 med romanen Evas bok og har sidan skrive fleire romanar, lyrikksamlingar og aforismesamlingar som har vorte ...

                                               

Gerd Kvale

Gerd Kvale er ein norsk psykolog. Ho er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Kvale forskar blant anna på angst- og tvangslidingar, ho har leidd OCD-gruppa av Haukeland sjukehus sidan 2011. Gerd Kvale vart cand.psychol. i 1982 ...

                                               

Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng er ein norsk psykolog som er utdanna ved Universitetet i Oslo og tidlegare schizofren. Ho er busett i Odalen i Hedmark og jobbar på Kongsvinger Distriktspsykiatriske senter. Ho er ein aktiv foredragsholdar, og mottok i 2004 "Prise ...

                                               

Olav Myklebust

Olav Myklebust var ein norsk psykolog, Venstre-politikar og ambassadør. Myklebust var oppvaksen på Sunnmøre. Etter cand.psychol-eksamen i 1957 var han stipendiat for Noregs allmennvitskaplege forskingsråd og tilsett ved Norsk Regnesentral. Han by ...

                                               

Kjell Underlid

Kjell Underlid var ein norsk psykolog, professor og politikar. I 2005 vart han professor ved Høgskolen i Bergen, der han hadde jobba sidan 1990. Spesialfelta hans var arbeidsløyse, fattigdom og sosial rettferd. Underlid var formann for Norges Kom ...

                                               

Einar Økland

Einar Andreas Økland er ein norsk psykolog, essayist, lyrikar, dramatikar, forfattar og kritikar. Han debuterte som lyrikar med diktsamlinga Ein gul dag i 1963, og har ein omfattande litterær produksjon. Økland var sentral i krinsen kring tidsskr ...

                                               

Albert Jacobsen

Albert Marius Jacobsen var ein norsk offiser og politikar for Venstre. Han var far til statsråd Rolf Jacobsen. Jacobsen var fødd i Kristiansund, far hans var distriktslege. Sjølv vart han student i 1855, kadett to år seinare. Utnemnd 1861 til sek ...

                                               

Kjeld Stub Irgens

Kjeld Stub Irgens var ein norsk sjøoffiser og NS-politikar frå Kvinesdal. Han var sjef for Sjøfartsdepartementet som kommissarisk statsråd og seinare i Quisling si NS-regjering under den tyske okkupasjonen av Noreg.

                                               

Ants Lepson

Lepson er fødd i Estland i 1934. Familien flykta til Sverige og deretter til USA etter den andre verdskrigen. Han mønstra på eit norsk skip, og var statslaus i sju år, før han fekk norsk statsborgarskap. Lepson er utdanna skipskaptein, og har før ...

                                               

Ellev Tothammar

Eilev Hansson Tothammar var ein norsk gardbrukar, skipper og stortingsmann frå Sokndal i Rogaland. Han representerte i 1814 Stavanger amt på det fyrste Stortinget. Han var grandonkel til Ole Gabriel Ueland. Tothammar vart fødd som trilling på gar ...

                                               

Jon Andrå

Jon Andrå var ein norsk skulemann og politikar for Arbeidarpartiet. Andrå var frå Drøbak, der far hans var skulestyrar. I unge år arbeidde Andrå ei tid som agent i livsforsikring. Han utdanna seg til lærar i Holmestrand, tok eksamen i 1914. Etter ...

                                               

Lars Aukrust

Lars Olsson Aukrust var ein skulemann frå Lom i Oppland. Han var far til Odd og Kjell Aukrust, bror til Olav Aukrust. Lars Aukrust tok eksamen ved Storhove landbruksskule i 1907 og ved jordbruksavdelinga på Noregs landbrukshøgskule i 1911. Period ...

                                               

Tore Austad

Tore Austad er ein norsk skulemann og politikar, fødd i Skedsmo i Akershus. Han var kyrkje- og undervisningsminister i Willoch-regjeringa i tida oktober 1981 til juni 1983. Austad tok eksamen ved Sjøkrigsskulen i 1956 og gjorde teneste som løytna ...

                                               

Peter Bolstad

Peter Olsen Bolstad var ein norsk lærar og gardbrukar frå Hattfjelldal som valbolken 1916-18 representerte einmannskrinsen Nordre Helgeland og valbolken 1922-24 fylkeskrinsen Nordland på Stortinget, begge perioidane vald for Det norske Arbeidarpa ...

                                               

Birger Breivik

Birger Breivik var ein skulemann, organisasjonsleiar og politikar frå Fyresdal i Telemark. Han var stortingsrepresentant 1958-61 for Kristeleg Folkeparti og Aust-Agder. Far hans var landhandlar på Folkestad i Fyresdal. Sjølv vart Breivik student ...

                                               

Trygve Bull

Trygve Friis Bull var ein norsk historikar, filolog og sosialistisk politikar frå Oslo. Han deltok i Mot Dag-gruppa. Under andre verdskrigen sat han i tysk fangenskap. Frå 1950-talet var han aktiv i norsk språkdebatt, der han stod på samnorsken s ...

                                               

Rasmus Buset

Rasmus Kornelius Buset var ein norsk lærar og museumsgrunnleggjar frå Vartdal på Sunnmøre. Buset var son av Johannes Rasmusson Buset 1851-1909 og Elina Berntsdotter Hustad 1857-1930. Han var nummer tre i ein søskenfolkk på sju. Buset tok lærarsku ...

                                               

Johannes A. Bøe

Johannes Andreasson Bøe var ein norsk lærar og politikar frå Herøy i Møre og Romsdal, og som representerte Oppland og Arbeidarpartiet på Stortinget i åra frå 1925 til 1945. Bøe var son til ein gardbrukar på matrikkelgarden Indre-Bø i Herøy på Sun ...

                                               

Harry Danielsen

Harry Danielsen var ein norsk skulemann og politikar frå Rødøy i Nordland. Han representerte Nordland fylke og partiet Høgre på Stortinget i perioden 1981-85 og ei tid i 1985/86-sesjonen. Danielsen var lærar og seinare skulestyrar i Steigen kommu ...

                                               

Olav Djupvik

Olav Djupvik var ein norsk skulemann og politikar frå Blaker i Akershus. Han representerte Oppland og Kristeleg Folkeparti på stortinget 1977–81. Djupvik var son til ein lærar, og valde sjølv same yrkesvegen. Etter eksamen frå Oslo lærerskole i 1 ...

                                               

Karl Frederik Feilberg

Karl Frederik Feilberg var ein norsk skulemann og religionsfilosof frå Skien. Feilberg var adjunkt i Kristiansand frå 1854, der etter overlærar i Molde frå 1863. I 1875 fekk han rektorjobben ved Kristiansand Katedralskole, ei stilling han hadde t ...

                                               

Kristoffer Skåne Grytnes

Kristoffer Skåne Grytnes var ein norsk skulemann og politikar, fødd i Horten. Grytnes var son til ein vognmann i Horten. Sjølv gjekk han skulevegen, og fullførte Notodden lærarskule i 1908. Same året vart han lærar i framhaldsskulen i Grue, åra 1 ...

                                               

Jakob Jakobsson Hjelmeset

Jakob Jakobsson Hjelmeset var ein skulemann frå Gloppen i Nordfjord. Hjelmeset var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han landbruksskule i 1861 og vart sidan seminarist i 1864. I 1868 tok han studenteksamen og sju år seinare vart han cand.real. ...

                                               

Karl Ivarsson

Karl Marenius Ivarsson var ein norsk skulemann og politikar frå Trondenes i Troms. Han var stortingsmann frå 1919 til 1922 for partiet Venstre. Karl Ivarsson var son til ein fiskar frå Kasfjord i dåverande Trondenes herad. Han dreiv sjølv fiskje ...

                                               

Hans Edvard Kjølseth

Hans Edvard Olsson Kjølseth var ein norsk skulemann og borgarmeister frå Tresfjord i Romsdal som representerte kjøpstadene i Telemark og Aust-Agder på Stortinget i perioden 1925-27, vald for partiet Venstre. Kjølseth var son til ein gardbrukar og ...

                                               

Johannes Krukhoug

Johannes Torsteinsson Krukhoug var ein lærar og politikar frå Øyer i Oppland. Krukhoug var son til ein gardbrukar. Vinteren 1878/79 gjekk han Gudbrandsdal amtsskule. Fire år seinare tok han eksamen ved seminaret på Hamar og i 1884-85 var han halv ...

                                               

Johannes Kummeneje

Johannes Hansen Kummeneje var ein lærar, lensmann og Venstre-politikar frå Skjåk, som representerte Finnmark på Stortinget 1919-24. Han var fødd på ein husmannsplass i Skjåk. Foreldra var ugifte og av husmannsætt. Sjølv voks han opp på ein annan ...

                                               

Kjeld Langeland

Kjeld Langeland var ein norsk lærar og politikar frå Bergen som representerte Hordaland og Høgre på Stortinget frå 1965 til han døydde i 1973. Langeland var son til ein næringsdrivar. Frå 1945 til -49 underviste han ved Danielsens skole i Bergen, ...

                                               

Petter Lillebrænd

Petter Lillebrænd var ein skulemann frå Nord-Aurdal. Lillebrænd utdanna seg til cand.mag. i 1921 og cand.real. i 1923. Frå 1922 til 1952 underviste han ved den høgre allmennskulen til Gjøvik kommune. Han styrte elles yrkesopplæringa i Gjøvik frå ...

                                               

Jon Løyland

Jon Løyland var ein norsk lærar og bonde frå Valle i Vest-Agder. Løyland tok lærareksamen i 1911 og var i åra 1912-21 lærar fleire stader. Frå 1921 underviste han ved folkehøgskulen Setesdals ungdomsskule til skulen vart nedlagd i 1940. Sidan då ...

                                               

Nils Magerøy

Nils Motsfeldt Magerøy var ein skulemann frå Ålvundeid på Nordmøre. Han var far til Hallvard Magerøy og bror til Arne Magerøy. Nils Magerøy tok eksamen ved lærarskulen i Volda i 1906. Dei neste sju åra var han sjølv lærar på den same skulen. Der ...

                                               

Sylfest Muldal

Sylfest Hansson Muldal var ein norsk skulemann frå Norddal kommune. Muldal var frå fjellgarden Muldal og tok lærareksamen i 1891. Fram til 1900 var han lærar ymse stader, frå 1900 underviste han ved Foss skole i Kristiania. I 1915 fekk han stilli ...

                                               

Carl Arnoldus Müller

Carl Arnoldus Müller var ein norsk skulemann og politikar frå Trondheim. Han var stortingsmann 1871-73. Müller var son til ein apotekar. Han vart student frå katedralskulen i heimbyen i 1837 og underviste ved Møllers institut 1838-40. Dei to nest ...

                                               

Otto Thott Fritzner Müller

Otto Thott Fritzner Müller var ein norsk skulemann og politikar frå Trondheim, busett i Halden. Han representerte partiet Høgre på Stortinget i åra 1919-24. Müller var son til ein skulemann og tok sjølv den same yrkesvegen. Fram til 1892 hadde ha ...

                                               

Martin Mølster

Martin Bjørneson Mølster var ein norsk friidrettsutøvar og lærar, fødd og død på Voss, som ei tiårs tid på 1920-30-talet var den beste kulestøytaren i Noreg. Mølster var son til ein smed og jarnbanearbeidar frå Voss. Sjølv gjekk han skule i Berge ...

                                               

Helge Nesheim

Helge Nesheim var ein skulemann frå Evanger i Hordaland. Han var far til Helge Sverre Nesheim. Helge Nesheim tok lærareksamen i 1902 og var dei neste åra lærar ymse stader. Frå 1911 arbeidde han i skulestover i Skåre herad, skulestyrar frå 1917 t ...

                                               

Ivar Nesheim

Ivar Svensson Nesheim var ein norsk landbrukskyndig frå Granvin i Hordaland. Nesheim tok eksamen frå Vinterlandbruksskolen i hovudstaden i 1894 og Noregs landbrukshøgskule i 1896. Deretter var han styrar av fylkes-landbruksskulen Langerak i Bygla ...

                                               

Johan Nicolaisen

Johan Nicolaisen var ein norsk skulemann frå Byneset i Sør-Trøndelag, lærar og overlærar i folkeskulen i Oslo i femti år. Nicolaisen var son til ein husmann. Han gjekk Klæbu seminar og tok lærarprøva i 1867. I 1869 flytta han til hovudstaden der ...

                                               

Niels Johan Nielsen

Niels Johan Nielsen var ein norsk skulemann frå Bergen, stortingsmann 1877-79. Nielsen var son til ein bøkkarmeister. Sjølv vart han student i 1851 og studerte teologi, cand.theol. 1856. Han var dei neste åra lærar ved privatskular i Bergen, frå ...

                                               

Ruth Frøyland Nielsen

Ruth Frøyland Nielsen var ein norsk barnehagelærar og lektor, fødd i Eau Claire i delstaten Wisconsin i USA. Prestedottera Nielsen vart student i 1921 og utdanna seg 1922-23 til barnehagelærar i Berlin. Attende i Oslo praktiserte ho som barnehage ...

                                               

Hartvig Nissen

Ole Hartvig Nissen var ein norsk skulehaldar og embetsmann frå Melhus. Han var frå 1850-åra ein leiande skulemann i Noreg. Nissen var son til ein prest. Etter han vart student frå katedralskulen i Trondheim, tok han andreeksamen og var huslærar h ...

                                               

Rasmus Tønder Nissen

Rasmus Tønder Nissen var ein norsk skulemann frå Melhus som var sjef i Kyrkje- og undervisningsdepartementet 1874-82. Nissen var son til ein prest. Etter han vart student frå katedralskulen i Trondheim i 1839, studerte han teologi og vart cand.th ...