ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242
                                               

Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg var ein norsk diplomat og politikar frå Arbeidarpartiet. Han var utdanna jurist, og begynte i Utanriksdepartementet i 1958. Stoltenberg gjorde blant anna teneste i Jugoslavia og var sekretær for utanriksministeren frå 1965. H ...

                                               

Knut Storberget

Knut Storberget er ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Han har vore justisminister i Regjeringa Stoltenberg II sidan 2005. Storberget har vore innvald på Stortinget frå Hedmark sidan 2001, etter å ha vore vararepresentant sidan 1993. Storber ...

                                               

Sivert Strøm

Sivert Christensen Strøm var ein norsk jurist og politikar, stortingsrepresentant i fem valbolkar og borgarmeister i Trondheim. Han var far til Boye Strøm. Strøm var fødd i Øyestad, far hans var sjømann og kaptein i kyst- og utanriksfart. Sjølv v ...

                                               

Arthur Sundt

Arthur Sundt var ein norsk jurist og politikar frå Bergen. Han var stortingsrepresentant frå Bergen og for partiet Venstre i periodane 1945–49 og 1954–57. Sundt var son til ein skipsførar. Etter han avla juridisk embetseksamen i 1921, var han dom ...

                                               

Rakel Surlien

Rakel Surlien i Svelvik er ein norsk jurist og tidlegare politikar frå Senterpartiet. Ho var statsråd og sjef for Miljøverndepartementet i Kåre Willoch si regjering 8. juni 1983 til 9. mai 1986.

                                               

Henrik Svensen

Sven Søren Henrik Svensen var ein norsk jurist, stortingsrepresentant og embetsmann frå Askøy. Far til Svensen var maskinmeister. Sjølv vart han cand.jur. i 1926 og byrja arbeide som sakførarfullmektig same året. I 1928 vart han dommarfullmektig ...

                                               

Hans Olav Syversen

Hans Olav Syversen er ein norsk politikar frå Kristeleg Folkeparti. Han vart vald inn på Stortinget frå Oslo i 2005, og satt i tre periodar. Han var vararepresentant i perioden 1989–1993. Syversen er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo 2000.

                                               

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Eriksen Søreide er ein norsk politikar for Høgre og utanriksminister i regjeringa Solberg frå 20. oktober 2017. Ho var forsvarsminister frå 2013 til 2017. Ho var leiar for Unge Høgre frå 2000 til 2004. Søreide vart innvald på Stortinget ...

                                               

Axel Thallaug

Axel Andreas Thallaug var ein norsk jurist og Høgre-politikar frå Lillehammer. Far hans var kjøpmann og brukseigar. Thallaug vart student frå Lillehammer skole i 1884 og cand. jur. i 1889. Han var i 1890 fullmektig hos byfuten i Hamar og 1890-91 ...

                                               

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon er ein norsk jurist og forfattar, Forbrukarombod frå 2000 til 2010, og frå 2. august 2010 direktør for Datatilsynet. Thon blei utdanna cand.jur. i 1989 og har arbeidd som seksjonssjef i Forbrukarrådet, advokat- og dommerfullmektig ...

                                               

Harald Torsvik

Harald Torsvik var ein norsk jurist og motstandsmann. Etter okkupasjonen av Noreg deltok han i organiseringa av Heimefronten i Ålesund. Torsvik leidde ei avdeling som hadde til oppgåve å sende folk over til England, og opprette ei fast rute dit. ...

                                               

Steinulf Tungesvik

Steinulf Tungesvik er ein norsk jurist og politikar. Frå 21. oktober 2005 var han statssekretær for Senterpartiet i Samferdsledepartementet under statsråd Liv Signe Navarsete i den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg, regjeringa Stoltenberg ...

                                               

Bjørn Unneberg

Bjørn Unneberg var ein norsk jurist og politikar frå Stokke i Vestfold. Han representerte Akershus fylke og Senterpartiet på Stortinget i tida 1969–77. Unneberg var son til ein skulemann. Sjølv utdanna han seg til cand.jur. i 1949. Etter vel eitt ...

                                               

Inger Louise Valle

Inger Louise Valle var statsråd og sjef i fire ulike departement: Forbrukar- og administrasjonsdepartementet forbrukar- og administrasjonsminister frå 8. mai 1972 til 18. oktober 1972 i Regjeringa Bratteli I Justisdepartementet justisminister frå ...

                                               

Torkjell Olsson Villand

Torkjell Olsson Villand var den tredje av sønene hans Blank-Ola, og skal ha vore den klokaste av alle villandskarane. Han var lensmann og sakførar i Ål og var rekna som ein bygdehovding i tida. Torkjell rauk ikkje ut i slagsmål som den eldre bror ...

                                               

David Vogt

David Vogt var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Han var far til Lorenz Vogt, medan statsråden Jørgen Herman Vogt og presten Nils Nilsen Vogt var brørne hans, og statsråden Nils Vogt ein brorson. David Vogt var fødd i Drammen, der faren då d ...

                                               

Peter Ørebech

Peter Thomas Ørebech er ein norsk jurist som har spesialisert seg på hav- og fiskerirett. Han er professor ved Noregs fiskerihøgskule ved UiT Noregs arktiske universitet. Ørebech fullførte juristutdanninga cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 19 ...

                                               

Torvild Aakvaag

Torvild Aakvaag var generaldirektør i Norsk Hydro. Saman med generaldirektør i ÅSV, Håkon Sandvold, var han medverkande i fusjonsprosessen som førte til at Hydro Aluminium vart oppretta i 1986. Aakvåg er jurist, han vart cand.jur. i 1949 og arbei ...

                                               

Ole Ålgård

Ole Ålgård var ein norsk ambassadør. Han byrja i utanrikstenesta etter å ha utdanna seg til jurist. Frå 1946 var han stasjonert fleire stader. Han var ambassadør i Beijing frå 1967 til 1970, i FN ti år frå 1972 til 1982. Ålgård avslutta karrièren ...

                                               

Jørgen Aall, den yngre

Hans Jørgen Christian Aall var ein norsk jurist, embetsmann og politikar. Aall var fødd på Nes jernverk og var son av eidsvollmannen Jacob Aall. Han vart student frå Drammen i 1822. Til å byrje med studerte han filologi, men gjekk over til jus. I ...

                                               

Gunnar Aasland

Gunnar Aasland er ein norsk jurist som sat som høgsterettsdommar frå 1979 til 2006. I 2006 vart Aasland utnemnd til kommandør med stjerne av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Aasland arbeidde som advokat i Nordisk Skibsrederforening frå 1969, ...

                                               

Johan Ameln

Johan Gerhard Theodor Ameln var ein norsk kjøpmann og Venstre-politikar frå Bergen. Henrik Ameln var brorson hans. Far hans var kjøpmann i Bergen. Sjølv var han elev av Bergens handelsinstitutt 1861-63 og var deretter kjøpmann og skipsreiar i fød ...

                                               

Hans Bang

Hans Bang var ein norsk kjøpmann, skipsreiar, ordførar og stortingsmann frå Risør. Bang var son til ein kjøpmann. Han dreiv sjølv som kjøpmann i fødebyen frå 1847 til 1874, attåt at han var trelasthandlar og skipsreiar. I 1874 busette han seg på ...

                                               

Thomas Bang

Thomas Bang var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Strømsø i Drammen. Han var far til Thomas Cathinco Bang. Bang var son til kjøpmann Hans Rasmussen Bang frå Danmark. Han dreiv sjølv handel i fødebyen, før han vart skipsmeklar. Mellom 1820 o ...

                                               

Bent Blehr

Bent Blehr var ein norsk kjøpmann, skipsreiar og stortingsmann frå Bamble i Telemark. Blehr var fødd på storgarden Kjellestad ved Stathelle, som han si tid overtok etter far sin. Han fekk i 1798 borgarbrev i Brevik og dreiv omfattande verksemd so ...

                                               

Cæsar Boeck

Cæsar Læsar Boeck var ein dansk-norsk offiser, kjøpmann og stortingsmann frå Fredericia i Danmark. Han var far til Carl Wilhelm Boeck og Christian Boeck. Boeck var løytnant i artilleriet, steig seinare til kaptein. Han opna grossistforretning i K ...

                                               

Johan Ditlev Borthig

Johan Ditlev Borthig var ein norsk postmeister, kjøpmann og stortingsmann. Han var først postmeister i Risør, så kjøpmann. Han gjekk konkurs i 1819. Borthig var eigar av Frydendal i Sønderled. Han var gift med Petronelle Cappelen, dotter av Dider ...

                                               

Henrik Carstensen

Henrik Carstensen var ein norsk skipper, kjøpmann, trelasthandlar, skipsreiar og eidsvollsmann frå Aust-Agder. Carstensen var fødd på Risøya i Søndeled, far hans var skipper og gardbrukar. Sjølv reiste han til sjøs i yngre år, vart skipper i 1775 ...

                                               

Ole Cudrio

Ole Hansen Cudrio var ein norsk kjøpmann i Skien og stortingsmann i ein periode. Cudrio var son til ein kjøpmann i Skien, Hans Arnesøn. Han brukte etternamnet til morsslekta, truleg grunna i at han voks opp hos ein morbror. Ole Cudrio dreiv som f ...

                                               

Jens Dahl

Jens Olsen Dahl var ein kjøpmann, stortingsmann og seinare fiskerikyndig. Dahl, som var frå Bergen, slutta seg til Venstre då partiet organiserte seg på Stortinget i 1883. Dahl var son til ein skipper. Sjølv gjekk han på Bergens katedralskule til ...

                                               

Elias Didrichsen

Elias Didrichsen var ein lærar, kjøpmann og stortingsmann frå Moi i Rogaland. Didrik Sigbjørnsen var far hans. Didrichsen vart seminarist frå Holt seminar i 1842, Dei neste tre åra var han privatlærar i Sokndal. I 1845 vart han tilsett som første ...

                                               

Oluf Hansen Hagen

Oluf Hansen Hagen var ein norsk underoffiser, tollar og tobakkshandlar frå Trondheim. Han var medlem av Venstre. Hagen var son til ein tømrar. Sjølv tok han eksamen som underoffiser ved artilleriskulen i Christiania i 1867. Frå 1867 var han artil ...

                                               

Isaach Isaachsen

Isaach Isaachsen var ein norsk kjøpmann frå Kristiansand, stortingsmann i 1818. Isaachsen var son til ein kjøpmann i Kristiansand. Sjølv oppheldt han seg i Frankrike frå 1790 til 1792 og var då med i jakobinarklubben. Soga vil ha det til at "Da F ...

                                               

Hans Sivert Jacobsen

Hans Sivert Jacobsen var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Hidra i Vest-Agder. På tinget representerte han Venstre. Jacobsen var son til ein gardbrukar. Åra 1852-56 var han handelsdreng i Flekkefjord, åra 1856-58 gjekk han handelsskule i Dr ...

                                               

Nicolai Jenssen

Jens Nicolai Jenssen var ein norsk kjøpmann, skipsreiar og stortingsmann frå Trondheim. Hans Peter Jenssen var ein ynge bror. Ei syster var gift med Henrik Hagerup. Jenssen var son til ein grosserar. Etter å ha gått den borgarlege realskulen i fø ...

                                               

Ole Jullum

Ole Olsen Jullum var ein norsk lærar, kjøpmann og stortingsmann frå Leksdalen i Nord-Trøndelag. Jullum var son til ein gardbrukar. Han vart seminarist frå Klæbu i 1851. Dei neste 13 åra var han lærar ved Kristiansunds høgare allmennskule. Sidan v ...

                                               

Wilhelm Henrik Klerck

Wilhelm Henrik Klerck var ein norsk handelsmann og stortingsrepresentant til det første ordentlege storting i 1815. Han var handelsmann på Kalvik i Hammerfest i 1809 og i 1812 kjøpte han handelsplassen Bossekop i Alta. Klerck var distriktssjef fo ...

                                               

Olaf Kolsum

Olaf Martin Kolsum var ein norsk politikar for Venstre. Han var ordførar i Tromsø i periodane 1914-16, 1923-25 og 1933-34, og var stortingsrepresentant innvald for kjøpstadene i Nordland, Troms og Finnmark frå 1937 til 1945. Etter at han hadde dr ...

                                               

Michael Krohn (1793-1878)

Michael Krohn var ein norsk kjøpmann frå Bergen. Michael Krohns gate i Laksevåg bydel i Bergen er kalla opp etter denne Michael Krohn.

                                               

Fritz Lorck

Frederik Christian Lorck, kjend som Fritz Lorck, var ein handelsmann og stortingsmann frå Trondheim. Lorck var son til ein handelsmann. Han vart student frå Fredrikshalds skole i 1834 og arbeidde seinare på eit handelskontor i Hamburg. Deretter d ...

                                               

Gabriel Lund

Gabriel Lund var ein norsk kjøpmann, eidsvollsmann og stortingsmann frå Farsund i Vest-Agder. Lund vart cand. theol. i 1795, men var aldri prest. Far hans var kjøpmann Jochum Lund i Farsund, og han gjekk inn i handelshuset til faren. Seinare over ...

                                               

Niels Mathiesen

Niels Mathiesen var ein norsk handelsmann frå Porsgrunn som var stortingsmann 1862-69. Mathiesen var son til ein skipper. Sjølv var han kjøpmann i heimbyen frå ung alder. Frå 1855 til 1886 var han medlem av bystyret i Porsgrunn, størstedelen av t ...

                                               

Frederik Meltzer

Far til Meltzer var kjøpmann i Bergen. Sjølv lærde han kjøpmannsyrket, mellom anna under eit toårig opphald i England og Frankrike. Han var frå 1802 kjøpmann på Tyskebryggja i heimbyen. Seinare vart han også overfiskevrakar og i 1837 børskommissær.

                                               

Fredrik Meyer

Fredrik Meyer var ein norsk kjøpmann, meklar og stortingsmann frå Bergen. Meyer var son til ein kjøpmann i Bergen, og dreiv sjølv med handel til dess han vart bymeklar i Bergen. I 1813 representerte han Bergen i eit møte om å opprette ein låne- o ...

                                               

Hans A. Meyer

Hans Abraham Meyer var ein norsk forretningsmann frå Rana, son til Lars A. Meyer. Hans A. Meyer arva i 1902 firmaet L.A. Meyer i Mo i Rana etter far sin og gjorde det til eitt av dei største i Nord-Noreg. Både "i skrift og tale gjekk M. sterkt in ...

                                               

Hilbrandt Meyer

Hilbrandt Meyer, også kjend som Hildebrandt Meyer, var ein norsk embetsmann frå Bergen som var borgarmeister i byen frå 1763. Han er kjend for sine store samlingar til Bergens historie, eigne verk og avskrifter av andre sine. Meyer fekk i 1745 bo ...

                                               

Jacob Andreas Michelsen

Jacob Andreas Michelsen var ein norsk handelsmann og politikar frå Bergen. Han var far til Christian Michelsen. Michelsen var son til ein kjøpmann og dreiv sjølv handel i heimbyen, mellom anna med korn og vin. Han var vedvarande medlem i bystyret ...

                                               

Peter Moe

Peter Johan Moe var ein kjøpmann, fabrikkeigar, skipsreiar og stortingsmann frå Kristiansand. Ole Pedersen Moe var far hans. Moe utdanna seg til handelsmann, mellom anna var han to år i Hamburg. Sidan slo han seg ned i fødebyen som kjøpmann, fabr ...

                                               

John Moses

John Moses var ein norsk kjøpmann, skipsmeklar og eidsvollsmann frå Kristiansund. Moses var son av ein klippfiskkjøpmann av engelsk ætt. Han vart sjølv kjøpmann i heimbyen Kristiansund og dreiv med eksport av trelast og klippfisk. Moses bygde opp ...

                                               

Tallak Mølbak Nielsen

Tallak Mølbak Nielsen var ein næringsdrivar frå Porsgrunn, stortingsmann 1871-73 og 1877-78. Far til Nielsen var skomakarmeister. Sjølv fekk han privatundervisning i norsk, tysk og rekning. 17 år gammal vart han tilsett i Johan Christian Bruun si ...