ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 240
                                               

Nils Brinck Bendz

Nils Brinck Bendz var ein danskfødd jurist som virka i Noreg. Han var cand. jur. i 1779, auditør same år. I 1786 var han mellom anna overbirkedomar og vrakar i Larvik. Han gifta seg med Inger Bugge frå Larvik. Bendz representerte Larvik på Storti ...

                                               

Halvor Bentsen

Halvor Andreas Bentsen var gardbrukar, sakførar og postmeister frå Kragerø. Han var stortingsmann i mange år. Bentsen var son til ein skipper og losoldermann. I unge år var han med faren på ei sjøreise, sidan faren slutta sjøen budde han ei fem å ...

                                               

Jens Christian Berg

Jens Christian Berg var ein norsk embetsmann og historikar. Berg var fødd i København, men voks delvis opp i Trondheim, der far hans ei tid var stiftsamtskrivar. I barneåra fekk han undervisning i heimen og hos astronomen Abraham Pihl, før han i ...

                                               

Finn Bergesen jr.

Finn Bergesen jr. var ein norsk jurist og næringslivsleiar. Frå 1999 til 2009 var han administrerande direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon. Finn Bergesen vart fødd i Bergen, og han var utdanna jurist frå 1973. Han var byråsjef i Fiskeridepa ...

                                               

Knud Christian Bjørnskow

Knud Christian Bjørnskow var ein norsk jurist, prokurator og forvaltar ved Hafslund bruk i Skjeberg. I 1815–16 var han 2. representant frå Smaalenenes amt til det 1. ordentlege Storting, kor han var medlem av ti komitear. Bjørnskow var gift med M ...

                                               

Arne Blix

Arne Blix er ein norsk jurist og sjefredaktør i Adresseavisen. Frå 16. november 2006 var han konstituert som sjefredaktør etter at Gunnar Flikke gjekk av 11. april 2007 vart han tilsett som sjefredaktør i Adresseavisen, der han har vore tilsett s ...

                                               

Honoratus Bonnevie

Honoratus Bonnevie var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Han var far til Jacob Aall Bonnevie. Bonnevie var fødd i Landvik, far hans var sorenskrivar. Sjølv vart han student i 1814 og cand. jur. i 1820. Han hadde i åra etter ei rekke stilling ...

                                               

Jens Brandt

Jens Carl Peter Brandt var ein norsk jurist, godseigar og politikar frå Frogn. Brandt var son til ein offiser som si tid deltok i krigen 1807-14. Sjølv vart han student i 1865 og cand. jur. i 1869. Åra 1869-75 var han overrettssakførar i Frogn. I ...

                                               

Wilhelm Breder

Paul Peter Wilhelm Breder var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann, best kjend for sitt arbeid med jarnbaner. Breder var fødd i Fredrikshald, der faren var sokneprest. Sjølv vart han student frå Fredrikshalds skule i 1834 og cand.jur. i ...

                                               

Erik Brofoss

Erik Brofoss, fødd i Kongsberg, var ein norsk økonom, jurist og politikar som representerte Arbeidarpartiet. Erik Brofoss vart cand.jur. i 1931 og cand.oecon. i 1938. Han blei knytt til Londonregjeringa i 1942. Erik Brofoss blei statsråd og sjef ...

                                               

Asbjørn Bryhn

Asbjørn Johann Bryhn var ein norsk jurist og motstandsmann mot den tyske okkupasjonsmakta 1940-1945. Bryhn vart den første sjefen for Overvakningspolitiet etter krigen, frå 1947 til 1966. Bryhn var politimeister i Bergen frå 1966 til han vart pen ...

                                               

Job Bødtker

Job Dischington Bødtker var ein norsk embetsmann og stortingsmann, fødd i Skogn i Nord-Trøndelag. Han representerte Tønsberg på Stortinget i tida 1865-76. Bødtker var son til oberst i kavaleriet. Sjølv vart han student frå Møllers institutt i Chr ...

                                               

Johan Cappelen

Sjå også Johan Henrik Cappelen 1795 - 1850 og Kontorsjef Johan Henrik Cappelen 1838 - 1900. Johan Cappelen var ein norsk jurist, embetsmann og politikar frå Høgre, justisminister i Gerhardsen si samlingsregjering i 1945.

                                               

Kontorsjef Johan Henrik Cappelen

Sjå også Johan Henrik Cappelen 1795-1850 og Johan Cappelen 1889-1947. Johan Henrik Cappelen var ein norsk jurist og embetsmann, som var kontorsjef i Stortinget 1871-1900. Cappelen var fødd i Leikanger i Sogn, der faren Johan Henrik Cappelen var s ...

                                               

Nicolai Cappelen

Nicolai Benjamin Cappelen var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsrepresentant. Cappelen var fødd i Skien, der faren dreiv handel og utreia skip. Han vart cand. jur. i 1817, var så kopist i justisdepartmentet og vidare fullmektig på stiftsko ...

                                               

Ulrik Cappelen

Ulrik Frederik Cappelen var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann. Han var fødd i Skien og døydde i Larvik. Cappelen gjekk ut med laud frå Københavns universitet i 1814 og vart juridisk kandidat med same karakteren ved Universitetet i Osl ...

                                               

Johan Castberg

Johan Castberg var ein norsk jurist og politikar, kjend for å ha stått bak fleire grunnleggjande norske lover. Han vart fødd i Brevik i noverande Porsgrunn kommune i Telemark fylke. Castberg var stortingsrepresentant for partiet Arbeiderdemokrate ...

                                               

Thorvald Christensen

Thorvald Christian Christensen var ein norsk jurist, stortingsrepresentant og ordførar i Arendal. Halvor Olaus Christensen var far hans, Christian Christensen Kollerud farfaren. Christensen vart fødd i Stavanger. Han reiste til Christiania for å ...

                                               

Johan Henrik Christiansen

Johan Henrik Christiansen var ein norsk advokat frå Tønsberg som representerte kjøpstadene i Vestfold og partiet Høgre på Stortinget i åra 1922-27. Far til Christiansen var skipsreiar. Sjølv utdanna seg til cand. jur. i 1890 og var fullmektig hos ...

                                               

Wilhelm Christophersen

Wilhelm Christopher Christophersen fødd 15. september 1832 i Brevik, død 26. juli 1913 Christiania var ein norsk jurist, diplomat og politikar V. Han var utanriksminister i Gunnar Knudsen si første regjering frå 19. mars 1908 til 2. februar 1910. ...

                                               

Carl Theodor Dahl

Carl Theodor Dahl var ein norsk jurist, auditør og stortingsmann. Han var son av Carl Dahl og far til Carl Adolf Dahl. Dahl var fødd i Tønsberg. Han vart student frå Kristiania katedralskule i 1821 og cand. jur. i 1826. Han var så tre år advokatf ...

                                               

Carl Dahl

Carl Adolph Dahl var ein norsk embetsmann, eidsvollsmann og stortingsrepresentant. Carl Theodor Dahl var sonen hans. Dahl var frå Sokndal i Rogaland. Han vart eksaminert jurist i 1791, deretter sorenskrivarfullmektig i Idd og Marker. År 1797 vise ...

                                               

Kristian Elster d.y.

Kristian Elster d.y. var ein norsk forfattar, jurist og litteraturhistorikar. Elster var fødd i Trondheim, men flytta som spedbarn til Førde. I 1888 flytta familien til Oslo. Elster vart cand. jur. i 1905 og var sekretær i landbruksdepartementet ...

                                               

Anton Odin Eriksen

Anton Odin Eriksen var ein norsk jurist frå Trondheim og Høgre-politikar. Eriksen var son til ein underinspektør ved Trondhjems landsfængsel. Sjølv tok han studenteksamen ved katedralskulen i Trondheim 1884 og juridisk embetseksamen i 1890. Han v ...

                                               

Inger Eline Eriksen

Inger Eline Eriksen er ein norsk samisk politikar og jurist. Frå desember 2016 til september 2017 var ho medlem av Sametingsrådet. Ho stilte til val for partiet Árja ved Sametingsvalet 2009, der ho var femtekandidat i valkrets 2 Ávjovári valkrets ...

                                               

Grete Faremo

Grete Faremo er ein norsk jurist, forretningskvinne og politikar frå Arbeidarpartiet. Ho har vore statsråd i fire departement, og var frå oktober 2009 forsvarsminister i Regjeringa Stoltenberg II, og frå november 2011 til 2013 var ho justisminist ...

                                               

Olaf Fjalstad

Olaf Fjalstad var ein norsk jurist og politikar, fødd i ¨Bamble. Han representerte byane i Nord-Noreg og partiet Høgre på Stortinget frå 1928 til -45. Fjalstad var son til ein prest. Etter å ha vorte student i Stavanger i 1906, studerte han til c ...

                                               

Tore Fjørtoft

Tore Fjørtoft er ein norsk advokat PhD ved Advokatfirmaet Schjødt. Han har tidlegare vore stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, der han skreiv ei samvirkerettsleg doktorgradsavhandling. Fjørtoft har publisert ei rekke artik ...

                                               

Nils Erik Flakstad

Nils Erik Flakstad var ein norsk jurist og næringsdrivar som i åra 1922-27 representerte partiet Høgre på Stortinget. Han vart kjend som leiar av høyringane i Lagtinget kring riksrettssaka mot Regjeringa Abraham Berge. Flakstad var far til bileth ...

                                               

Carl Andreas Fougstad

Carl Andreas Fougstad var ein norsk politikar og embetsmann. Fougstad var fødd og oppvaksen i Alverstraumen på Lindåshalvøya i Hordaland, der far hans var lensmann. Sjølv vart han student frå Bergens skole i 1823 og i 1831 tok han juridisk embets ...

                                               

Henrik Frisak

Henrik Leganger Frisak var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsrepresentant frå Romedal i Hedmark. Frisak var fødd i Romedal, faren var offiser i infanteriet. Sjølv vart han 1867 student frå Nissens skole i Kristiania, fem år seinare vart ha ...

                                               

Nina Frisak

Nina Frisak voks opp på Nøtterøy utanfor Tønsberg. Ho blei cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1977, og har sidan hatt studieopphald i London og gjennomgått Forvaltingshøgskolen og Forsvarets Høgskole. Nina Frisak har arbeidd som advokat hos Ko ...

                                               

Peter Christian Frølich

Peter Christian Frølich er ein norsk politikar som er stortingsrepresentant frå Hordaland 2013-2017. Frølich har vore medlem av Bergen bystyre og fraksjonsleiar i komitéen for oppvekst sidan 2011. Han har også vore medlem av sentralstyret i Unge ...

                                               

Jon Gisle

Jon Aarstein Gisle er ein norsk jurist, cand. philol., og cand. jur. frå Universitetet i Oslo. Han har sidan 2008 vore advokat i kontorfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i Oslo. Frå 1999 til 2008 var han tilsett i Arbeidsretten, dei siste fem år ...

                                               

Nikolaus Gjelsvik

Nikolaus Gjelsvik kom frå Gjelsvik i noverande Askvoll kommune. Denne delen var tidlegare Vevring herad i Sogn og Fjordane fylke. Foreldra til Nikolaus Gjelsvik var Øystein Eirik Olavsson 1824-1880 frå Gjelsvik og Malene Andreasdotter 1833-1880 f ...

                                               

Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho voks opp på Ørland, og vart vald inn på Stortinget frå Sør-Trøndelag fylke i 1993. Ho har vore av den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling frå 2005 til 2009. ...

                                               

John Gullichsen

John Gullichsen var ein norsk jurist og stortingsmann frå Borge i Østfold. Gullichsen var son til ein snikkar og handelsmann. Sjølv utdanna han seg til jurist og vart cand.jur. i 1813. Han arbeidde så som fullmektig hos byfogden i Fredrikstad, An ...

                                               

Einar Halvorsen

Einar Halvorsen er ein norsk siviløkonom, og Høgrepolitikar. Han var ordførar i Arendal kommune frå 20. oktober 2011 til 2015. Halvorsen vart uteksaminert som ingeniør i Gøteborg i 1966 og som siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo i 1970. Ha ...

                                               

Edvard Hambro

Edvard Isak Hambro var ein norsk jurist og politikar, fødd og død i Oslo. Han representerte Bergen og partiet Høgre på Stortinget i tida 1961-69. Carl Joachim Hambro var far hans. Edvard Hambro vart cand.jur. i 1934 og to år seinare "Dr. és scien ...

                                               

Rasmus Hansen

Rasmus Hansen var ein norsk sakførar og politikar frå Oppdal. Rasmus Hansen var frå garden Snorroeggen i Oppdal. I yngre år var han nokre år kontorist hos futen i Skogn i Nord-Trøndelag. Han tok så i 1822 norsk juridisk eksamen og var underrettsp ...

                                               

Jens Christian Hauge

Jens Christian Hauge var ein norsk jurist og politikar. Han er mest kjend som heimefrontmann, politikar for Arbeidarpartiet, og for å ha hatt ymse verv i tilknyting til industri. Jens Christian Hauge er ofte omtalt som "Jens Chr. Hauge". I tilleg ...

                                               

Håkon Haugli

Håkon Haugli er ein norsk jurist og politikar frå Arbeidarpartiet. Han møter fast på Stortinget for Oslo Arbeiderparti som vararepresentant for Jens Stoltenberg etter stortingsvalet 2009. Haugli er medlem av Kommunal- og forvaltingskomiteen og av ...

                                               

Fridtjov Hegge

Fridtjov Otto Hegge var ein norsk jurist og stortingsmann frå Trondheim. Etter å ha gått Trondhjems katedralskole tok Hegge juridisk embetseksamen i 1891 og advokaturen i 1901. I tida frå 1892 til 1899 arbeidde han ulike stader i landet; som sakf ...

                                               

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen er ein norsk diplomat og politikar. Han var norsk klima- og miljøminister i regjeringa Solberg frå 2015 til 2018. Frå 16. oktober 2013 til 2015 var han statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor i regjeringa Solberg med ansv ...

                                               

Thore Eithun Helland

Thore Eithun Helland er ein norsk forfattar og jurist. Helland vart fødd i Sogndal, men voks opp mellom anna i Leikanger og Norheimsund. Han tok juristutdanning ved Universitetet i Bergen 1985–1992, og har arbeidd som resepsjonist i Norheimsund, ...

                                               

Ingvar Helle

Ingvar Lars Helle var ein norsk økonom, skulemann, advokat og politikar, fødd i Larvik og busett i Stavanger. Han var politisk aktiv i Venstre og seinare Det Nye Folkepartiet, stortingsrepresentant 1969-73. Historikaren Knut Helle var bror hans. ...

                                               

Jonas Anton Hielm

Jonas Anton Hielm var ein norsk jurist, regjeringsadvokat og politikar som var stortingsrepresentant frå 1830. Hielm var fødd i Kristiansand. Han vart frå latinskulen i fødebyen student med laud i 1797 og juridisk kandidat 1800. I 1802 vart han k ...

                                               

Sigurd Hille

Sigurd Kolstrup Hille er ein norsk politikar som er stortingsrepresentant for Hordaland i 2013-2017. Hille er cand.jur. frå Universitetet i Bergen frå 1977. Han har arbeiddt i mediebransjen som dagleg leiar for fleire lokalaviser i Hordaland, mel ...

                                               

Oddmund Hoel

Hoel var son av lensmannen i Oppdal. Han tok middelskole, underoffiserskole i 1930 og vart student i 1935. I 1941 vart han cand.jur. Han var lensmannsbetjent i Oppdal 1930-1941. Frå mai 1945 vart han først konstituert, sidan fast tilsett som lens ...

                                               

Poul Holst

Poul Holst var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann. Holst var fødd i Drammen, der far hans var kjøpmann. Sjølv vart han student frå Kongsberg skule i 1807, og cand. jur. i 1811. Han var tilsett i det danske kanselli i København, vende t ...