ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238
                                               

Öskjuvatn

Öskjuvatn er ein innsjø på Island. Han ligg på Det islandske høglandet og har eit areal på om lag 11 km². Med eit djup på 220 meter er han den djupaste innsjøen på Island. Innsjøen ligg i krateret til vulkanen Askja nordaust for isbreen Vatnajöku ...

                                               

Isbrear på Island

Isbreane på Island dekkjer om lag 11 % av landarealet på øya og har hatt stor innverknad på landskapet i landet. Mange islandske isbrear ligg over vulkanane, slik som Grímsvötn og Bárðarbunga, som ligg under den største isbreen, Vatnajökull. Kald ...

                                               

Eyjafjallajökull

Eyjafjallajökull er den sjette største isbreen på Island. Han ligg nord for Skógar og vest for den større isbreen Mýrdalsjökull. Breen ligg over ein vulkan med ei høgd på 1 666 moh., som har hatt utbrot relativt ofte sidan istida. Det siste utbro ...

                                               

Hofsjökull

Hofsjökull er den tredje største isbreen på Island etter Vatnajökull og Langjökull, og dekkjer eit areal på 925 km². Det høgaste punktet strekkjer seg til 1 765 moh. Breen ligg vest i dei indre områda av Island eller Det islandske høglandet mello ...

                                               

Mýrdalsjökull

Mýrdalsjökull er den fjerdestørste isbreen på Island. Han ligg sør på øya, nord for Vík í Mýrdal og aust for den mindre breen Eyjafjallajökull. På det høgaste er han 1 493 meter høg og i 1980 dekte han eit areal på 595 km². Breen ligg over ein ak ...

                                               

Vatnajökull

Vatnajökull er den største isbreen på Island. Breen ligg søraust på øya og dekker meir enn åtte prosent av landet. Med eit areal på 8 100 km² er han den nest største i Europa, etter Austfonna på Svalbard. Volumet til Vatnajökull er derimot større ...

                                               

Austurland

Austurland er eit av totalt 8 fylke på Island. Austurland hadde 15 300 innbyggjarar i 2007 og er delt inn i 13 kommunar. Arealet er 22 721 km².

                                               

Jólnir

Jólnir var ei tidlegare vulkanøy sør for Island. Ho voks opp av havet på grunn av tektonisk aktivitet i juli 1966. Havet slo laus på øya og ho forsvann fleire gongar under overflata for å kome opp att igjen på seinare tidspunkt. Ho vart kalla opp ...

                                               

Kerið

Kerið er ein vulkansk kratersjø sør på sentrale delar av Island ved ein populær turistveg kalla Den gylne sirkelen. Han er ein av fleire kratersjøar i området, danna då landområdet flytta seg over eit lokalt varmepunkt, men han er ein av dei mest ...

                                               

Kolbeinsey

Kolbeinsey er ei lita øy med vulkansk opphav 105 km nord for Island og 74 km nordvest for øya Grímsey. Øya er det nordlegaste punktet til Island og ligg ved 67°08′09″N 18°41′03″W. Øya er utsett for kraftig erosjon og kjem til å forsvinne heilt i ...

                                               

Krýsuvík

Krýsuvík er eit geotermisk område på halvøya Reykjanes på Island. Det ligg sør på Reykjanes i midten av ei sprekksone på Den midtatlantiske ryggen. Krýsuvík er eit område med mange svovelhaldige kjelder og varmekjelder, som ved Seltún. Her kan ei ...

                                               

Surtsey

Surtsey er ei vulkansk øy utanfor sørkysten av Island. Øya er òg det sørlegaste punktet til Island. Øya vart skapt av eit vulkanutbrot som byrja 130 meter under havoverflata, og nådde overflata 14. november 1963. Utbrotet kan ha starta nokre få d ...

                                               

Vestmannaeyjar

Vestmannaeyjar er ei lita øygruppe utanfor sørkysten av Island. Berre den største øya, Heimaey, er busett. Øyane er kalla opp etter irane som vart fanga som trælar av norrøn-gælarar. Det gamalnorske ordet vestmann vart nytta om irane og, som på d ...

                                               

Drangey

Drangey er ei øy midt i Skagafjörður på Island med bratte klipper på alle kantar. Øya er restane av ein 700 000 år gamal vulkan og består hovudsakleg av vulkansk tuff. Han vart først nemnd i Soga om Grette som tilfluktsstaden til den fredlause Gr ...

                                               

Flatey i Breiðafjörður

Flatey er den nest største øya i Breiðafjörður, nordvest på Island, som består av hovudøya og førti mindre øyar. Ein meiner at øya vart danna av isbrear under den siste istida. Flatey er to kilometer lang og ein kilometer brei. Øya er nesten heil ...

                                               

Flatey i Skjálfandi

Flatey er ei øy i bukta Skjálfandi nord på Island. Ho ligg om lag 8.7 km frå Húsavík. Det høgaste punktet på øya er berre 20 meter over havet, og derfor har øya fått namnet sitt. Ho er 2.5 km lang og 1.7 km brei og er med det den femte største øy ...

                                               

Grímsey

Grímsey er ei lita øy 40 km nord for Island direkte på Polarsirkelen. Øya er 105 meter høg, 4.7 km lang og 1.7 km brei. Ho ligg 39.4 km nord for Flatey i Skjálfandi. Grímsey er ein kommune kalla Grímseyjarhreppur og høyrer til sýsla Eyjafjarðarsý ...

                                               

Heimaey

Heimaey er den største øya i øygruppa Vestmannaeyjar og den største øya utanfor kysten av Island med eit areal på 13.4 km². Øya ligg rundt 7.5 km utanfor sørkysten av Island. Det er den einaste busette øya i øygruppa, og er for tida heim til 4 50 ...

                                               

Hrísey

Hrísey er ei lita øy utanfor nordkysten av Island, om lag 35 km nord for Akureyri, i Eyjafjörður. Øya har ferjesamband frå Árskógssandi. Sidan 2004 har øya vore ein del av kommunen Akureyri og var tidlegare ein eigen kommune. Hrísey har eit areal ...

                                               

Málmey

Málmey er ei øy i Skagafjörður nord på Island. Málmey ligg om lag 10 km nord for bygda Hofsós i kommunen Skagafjörður. Øya er omgjeven av klipper på alle sider. Ho er ei 4 km lang og smal lavaøy som ligg i det 5 km breie Málmeyarsund. Det høgaste ...

                                               

Akababukta

Akababukta er ei om lag 160 km lang bukt som fører mot nord-nordaust frå den nordlege delen av Raudehavet. Kystlinja ved bukta høyrer til fire land: Egypt, Jordan, Israel og Saudi-Arabia. I Israel blir bukta oftast kalla Eilatbukta. Bukta startar ...

                                               

Haifabukta

Haifabukta er ei bukt langs middelhavskysten av det nordlege Israel. Haifabukta er den einaste naturlege hamna i Israel ved Middelhavet. Kishonelva munnar ut i bukta og byane Haifa og Akko ligg høvesvis på sør og nord i bukta, medan det i midten ...

                                               

Arabah

Arabah, òg kalla Aravah, er ein del av Jordandalen som går frå nord til sør mellom sørenden av Galileasjøen og sør til Daudehavet og vidare sørover til han endar ved Aqababukta. Han ligg langs det meste av grensa mellom Israel i vest og Jordan i ...

                                               

Beit Netofa-dalen

Beit Netofa-dalen er ein dal i Nedre Galilea i Israel, halvvegs mellom Tiberias og Haifa. Han dekkjer 46 km 2 og er den største dalen i Galilea og ein av dei største i det sørlege Levanten. Namnet Beit Netofa-dalen finst først i Mishna og seinare ...

                                               

Hamatzlevadalen

Hamatzlevadalen eller Krossdalen er ein dal vest i Jerusalem, kalla opp etter Krossklosteret som ligg i dalen. Klosteret vart bygd på 1000-talet, under regjeringstida til kong Bagrat IV av det georgiske Giorgi-Prokhore av Shavsheti. Ein trur at s ...

                                               

Huladalen

Huladalen er eit jordbruksområde nord i Israel med mykje ferskvatn. Det er ein viktig stoppestad for trekkfuglar langs Riftdalen mellom Afrika, Europa og Asia. Myrlandet kring Hulasjøen var yngleområde for mygg som bar malaria og vart drenert i 1 ...

                                               

Jezreeldalen

Jezreeldalen er ei stor frodig slette og ein innlandsdal sør for Nedre Galilea i Israel. Det samariske høglandet og Gilboafjellet grensar til dalen i sør og i nord ligg dei israelske byane Afula og Tiberias. I vest ligg Karmelberget og i aust Jor ...

                                               

Jordandalen

Jordandalen er ein del av den større Jordan-riftdalen. Han er 120 kilometer lang og 15 kilometer brei, der han går frå Genesaretsjøen i nord til nordlege Daudehavet i sør. Dalen strekkjer seg vidare 155 kilometer sør for Daudehavet til Akaba, eit ...

                                               

Wadi Ara

Wadi Ara, er ein dal i Israel som hovudsakleg er folkesett av arabarar. Wadi Ara ligg nordvest for Den grøne linja i Haifa distrikt. Hovudveg 65 gå gjenneom dalen.

                                               

Har Arbel

Har Arbel er eit fjell i Nedre Galilea nær Tiberias i Israel, med høge klipper og utsyn til Hermon i Golanhøgdene, spor av ei grottefestning og ruinar av ei gammal synagoge. Arbel ligg ovanfor Har Nitai og klippene vart skapt av Jordandalen. Det ...

                                               

Karmelberget

Karmelberget er ei fjellkjede nær kysten i det nordlege Israel som strekkjer seg frå Middelhavet og søraustover. Fjellkjeda har status som eit biosfærereservat og det ligg fleire byar her, mellom anna Haifa, den tredje største byen i Israel, som ...

                                               

Gilboafjellet

I Bibelen leia kong Saul, den første israelske monarken, eit åtak mot filistrane på Gilboafjellet. Slaget endar med at kongen fell på sitt eige svert og Jonatan vert drepen i slaget. David, som kjem til staden etter slaget, forbannar fjellet: "De ...

                                               

Har Arif

Har Arif er eit fjell med ei høgd på 1 012 meters i Negevørkenen sør i Israel. Fjellet ligg sentralt i Negevørkenen, kring 85 kilometer sørvest for byen Beersheba, 112 kilometer nordvest for byen Eilat, ved grensa til Egypt. Fjellet er det nest h ...

                                               

Har HaAri

Har HaAri er eit fjell i Øvre Galilea i det nordlege Israel. Det er 1047 meter over havet og er eit av dei høgaste fjella i Israel. Det ligg kring 1 km sør for Beit Jann. Fjellet er kalla opp etter opphavsmannen til kaballa, Isaac Luria eller Ari ...

                                               

Herzlfjellet

Herzlfjellet, òg Har HaZikaron, er eit fjell der nasjonalgravplassen til Israel og andre minnesmerke ligg, på vestsida av Jerusalem ved sidan av Jerusalemskogen. Han er kalla opp etter Theodor Herzl, som grunnla den moderne politiske sionismen. H ...

                                               

Judeafjella

Judeafjella, òg kalla Hebronåsane, er ei fjellkjede i Israel og på Vestbreidda der Jerusalem og fleire andre bibelske byar ligg. Fjella når ei høgd på 1 000 m.

                                               

Har Karkom

Har Karkom er eit fjell i sørvest i Negevørkenen i Israel, halvvegs mellom Petra og Kadesh Barnea. På grunnlag av at israelittane reiste over Sinaihalvøya mot Petra ei forholdsvis rett linje, har mange forskarar lurt på om Har Karkom kan vere det ...

                                               

Har Meron

Har Meron er eit fjell i Israel. Det er viktig i jødisk religiøs tru og delar av det er ein del av eit naturreservat. Med ei høgd på 1208 meter over havet, er Har Meron det høgaste punktet i Israel, sjølv om mange fjell i Golanhøgdene er høgare.

                                               

Har Nitai

Har Nitai er eit fjell i Israel, vest for Genesaretsjøen, nord for byen Tiberias og like vest for Har Arbel. Har Nitai er kalla opp etter Nittai av Arbela. Klippene i både Nitai og Arbel er synlege når ein ser sørvestover frå Capernaum ved breidd ...

                                               

Har Kedumim

Har Kedumim er eit fjell i Nasaret, nær byen Nof HaGalil. Mange meiner at det er staden der Jesus vart avvist, som skildra i Lukasevangeliet 4:29-30 - Folket i Nasaret, som ikkje aksepterer Jesus som Messias, prøver å presse han utfor fjellet, me ...

                                               

Har Sedom

Har Sedom eller Jebel Usdum ssudūm) er eit fjell langs sørvestkysten av Daudehavet i Israel, og ein del av Judeaørkenen naturreservat. Har Sedom byrja å stige for tusenvis av år sidan og veks seg stadig høgare med ein fart på 3.5 mm i året. Fjell ...

                                               

Sæleprisingsberget

Saligprisingsberget syner til ein ås nord i Israel der ein trur Jesus heldt Bergpreika si. Den tradisjonelle plasseringa til Saligprisingsberget er på nordvestsida av Genesaretsjøen, mellom Capernaum og Genesaret Ginosar. Den faktiske plasseringa ...

                                               

Tabor

Tabor er eit fjell i Nedre Galilea i Israel, ved austenden av Jezreeldalen, 17 km vest for Genesaretsjøen. Han var åstad for eit slag mellom Barak leia av den israelittiske dommaren Debora, og armeen til Jabin kommandert av Sisera, midt på 1100-t ...

                                               

Hatrurimformasjonen

Hatrurimformasjonen eller den spetta sonen er ein geologisk formasjon med frambrot kring Daudehavet i Negevørkenen i Israel, i Judeaørkenen på Vestbreidda, og i vestlege Jordan. Han består av urein kalkstein frå krittida til eosen i lag med kolfø ...

                                               

Jordskjelvet i Galilea i 749

Det sjuande jordskjelvet, Raash Shviit), òg kalla jordskjelvet i 749, var eit øydeleggjande jordskjelv som råka Palestina og det austlege Transjordan den 18. januar 749. Byane Tiberias, Beit Shean, Hippos og Pella vart i stor grad øydelagde,m eda ...

                                               

Matmorformasjonen

Matmorformasjonen frå juratida er namnet på ei 100 meter tjukk geologisk eining som er eksponert i Hamakhtesh Hagadol i Israel. Matmorformasjoen inneheld fossil frå eit grunn havmiljø frå juratida. muslingar, gastropodar, svampar, korallar og pig ...

                                               

Avshalomgrotta

Avshalomgrotta, òg kalla Soreqgrotta eller Stalaktittgrotta, er ei 5 000 m 2 stor grotte på vestsida av Yeela, i Judeafjella i Israel, med mange stalaktittar. Grotta vart oppdaga tilfeldig i mai 1968 medan ein nytta eksplosivar til å bryte stein, ...

                                               

Ayalongrotta

Grotta er 100 meter djup og strekkjer seg nesten 2.5 km, noko som gjer ho til den nest lengste, kjende grotta i Israel. Grotta vart først oppdaga då ein smal opning synte seg i eit steinbrot nær Ramla. I følgje professor Amos Frumkin frå Hebraisk ...

                                               

Brevgrotta

Brevgrotta er ei grotte i ørkenen i Israel, nær grensa til Judea. Ho fekk dette namnet då det i 1960-1961 vart funnen brev og fragment av papyrus datert attende til Bar Kokhba-opprøret i år 132-135. Somme av breva var personlege brev mellom Bar-K ...

                                               

Es Skhul

Es Skhul er ei grotte som ligg kring 20 kilometer sør for byen Haifa i Israel og kring 3 kilometer frå Middelhavet. Den førhistoriske staden vart først utgravd av Dorothy Garrod sommaren 1928. Utgravingane avdekte dei første spora etter epipalaeo ...