ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233
                                               

Nassereddin Shah-relieffet

Nassereddin Shah-relieffet, òg kjend som Shekl Shah og Shekl-e Shah er eit klipperelieff tinga av Naser al-Din Shah Qajar kring 1879, som syner sjahen til hest omgjeve av ti ståande ministrar. Det er det siste i ein tradisjon av store klipperelie ...

                                               

Alma Gol-sjøen

Alma Gol-sjøen òg kalla Ulmagolsjøen, er ein innsjø i Golestan i Iran nær grensa til Turkmenistan. Innsjøen ligg 60 km nord for Gonbad-e Qabus. Innsjøen har hatt mykje malle Silurus glanis, men bestanden har falle drastisk etter kvart som folketa ...

                                               

Chitgarsjøen

Chitgarsjøen er ein kunstig innsjø nord for Chitgarparken nordvest i Teheran i Iran. Han vert òg kalla Martyrane av Persiabukta-sjøen og dekkjer eit område på kring 250 hektar. Kring 80 % av vatnet kjem frå Kanelva, medan resten kjem frå sentrale ...

                                               

Hamunsjøen

Hamunsjøen òg kalla Hāmūn-e Helmand, Hāmūn-e Hīrmand eller Hamoun-oasen, er ein grunn, myrete innsjø eller hamun i Sistan-regionen aust i Iran og vest i Afghanistan. Han får vatn frå Helmand, som spring ut i Hindu Kush-fjella i Afghanistan.

                                               

Maharloosjøen

Maharloosjøen òg kalla Daryache-ye-Namak, er ein tidvis tørrlagt saltsjø i høglandet i området kring Shiraz i Iran. 27 km søraust for Shiraz. Saltsjøen er rik på kalium og andre salt. Rudkhane-ye-Khoshk er ei sesongbasert elv som renn gjennom bye ...

                                               

Urmiasjøen

Urmiasjøen er ein endorheisk saltsjø i Iran. Innsjøen ligg mellom provinsane Aust-Aserbajdsjan og Vest-Aserbajdsjan i Iran, og vest for den sørlege delen av Kaspihavet. På sitt største var innsjøen den største i Midtausten og den sjette største s ...

                                               

Kavir nasjonalpark

Kavir nasjonalpark er eit verna, økologisk område nord i Iran. Det strekkjer seg over 4 000 kvadratkilometer. Parken ligg 120 km sør for Teheran og 100 kilometer aust for Qom, i vestenden av ein av dei to store ørkenane i Iran, Dasht-e Kavir. Sia ...

                                               

Alborz-provinsen

Alborz-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran, kring byen Karaj. Alborz-provinsen vart skipa då Teheran-provinsen vart delt i to provinsar, etter ei godkjenning i det iranske parlamentet 23. juni 2010, og vart introdusert som den 31. provinsen i ...

                                               

Ardabil-provinsen

Ardabil-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg nordvest i landet i region 3, ved grensa til Aserbajdsjan, provinsane Aust-Aserbajdsjan, Zanjan og Gilan. Det administrative senteret er byen Ardabil. Provinsen vart skipa i 1993 frå den a ...

                                               

Aust-Aserbajdsjan

Aust-Aserbajdsjan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg i Iransk Aserbajdsjan, ved grensa til Armenia, Aserbajdsjan, Ardabil-provinsen, Vest-Aserbajdsjan og Zanjan-provinsen. Hovudstaden i Aust-Aserbajdsjan er Tabriz og provinsen ligg i region ...

                                               

Fars

Fars òg kjend som Pars eller Persia i historisk samanheng, er ein av 31 provinsar i Iran og kjend som kulturhovudstaden i landet. Han ligg sør i landet i Region 2, og det provinshovudstaden er Shiraz. Han dekkjer eit areal på 122 400 km². I 2011 ...

                                               

Gilan

Gilan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg langs Kaspihavet, like vest for provinsen Mazandaran, aust for provinsen Ardabil og nord for provinsane Zanjan og Qazvin. Den nordlege delen av provinsen er ein del av territoriet til det sørlege taly ...

                                               

Golestan

Golestān er ein av 31 provinsar i Iran, og ligg nordaust i landet, sør for Kaspihavet. Provinshovudstaden er Gorgan. Provinsen vart plassert i Region 1 då landet vart delt inn i regionar i 2014. Majoriteten av innbyggjarane er sjia-muslimar, meda ...

                                               

Hamadan-provinsen

Hamadan-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Provinshovudstaden er Hamadan. Provinsen har ei flatevidd på 19 546 km². I 1996 hadde provinsen kring 1.7 millionar innbyggjarar og i 2011 hadde folketalet vokse med kring 50 000 til 1.75 millionar ...

                                               

Hormozgan

Hormozgan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg sør i landet i Region 2, ovanfor Oman og Dei sameinte arabiske emirata. Provinsen har ei flatevidd på 70 697 km², og provinshovudstaden er Bandar Abbas. Provinsen omfattar òg 14 øyar i Persiabukta ...

                                               

Ilam-provinsen

Ilam-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. I 2014 vart han plassert i Region 4. Han ligg vest i landet, ved grensa til Irak. Provinshovudstaden er byen Ilam og han dekkjer ei flatevidd på 19 086 kvadratkilometer, inkludert byane Ilam, Mehran, ...

                                               

Isfahan-provinsen

Isfahan-provinsen, òg skrive Esfahan, Espahan, Isfahan eller Isphahan, er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg sentralt i landet i Region 2. Provinshovudstaden er Isfahan.

                                               

Kerman-provinsen

Kerman-provinsen, Ostān-e Kermān) er ein av 31 provinsar i Iran. Kerman ligg søraust i Iran med provinshovudstad i byen Kerman. I 2014 vart provinsen plassert i Region 5. Området er nemnt i antikken som akamenide-provinsen Karmania, og er den nes ...

                                               

Kermanshah-provinsen

Kermanshah-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran og vert rekna som ein del av Iransk Kurdistan. Provinsen vart frå 1969 til 1986 kalla Kermanshahan og frå 1986 til 1995 Bakhtaran. Sidan 2014 har provinsen høyrt til Region 4, der sekretariatet f ...

                                               

Khuzestan

Khuzestan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg sørvest i landet, ved grensa til Irak og Persiabukta. Provinshovudstaden er Ahvaz og provinsen dekkjer ei flatevidd på 63 238 km². Andre store byar i provinsen er Behbahan, Abadan, Andimeshk, Khor ...

                                               

Kurdistan-provinsen

Kurdistan-provinsen farsi استان کردستان) er ein av 31 provinsar i Iran, og må ikkje forvekslast med det større, uoffisielle geografiske området Iransk Kurdistan. Provinsen Kurdistan dekkjer eit areal på 28 817 km², som berre utgjer ein fjerdedel ...

                                               

Luristan

Luristan òg skrive Lorestan eller Lurestan er ein provins vest i Iran i Zagrosfjella. Folketalet vart estimert til 1.7 millionar i 2006. I 2014 vart provinsen plassert i Region 4. Luristan dekkjer eit areal på 28 392 km². Dei største byane i denn ...

                                               

Markazi

Markazi, i mellomalderen Iraq-i Ajam og i nyare tid Arak, er ein av 31 provinsar i Iran. Ordet markazi tyder "sentral" på persisk. I 2014 vart han plassert i Region 4. Markazi ligg vest i Iran og provinshovudstaden er Arak. Innbyggjartalet er est ...

                                               

Mazandaran

Mazandaran, er ein av 31 provinsar i Iran, langs sørkysten av Kaspihavet og like ved Alborzfjella sentralt i det nordlege Iran. Med klokka grensar han til Golestan, Semnan, Teheran, Alborz, Qazvin og Gilan. Sari er den største byen og hovudbyen i ...

                                               

Regionar i Iran

Historisk og geografisk har Iran vore delt inn ei rekkje forskjellige regionar. I 2014 vart Iran administrativt delt inn i fem regionar. I 1937 vart Iran delt inn ti administrative regionar, enkelt kalla Region 1 til Region 10. Til dømes var Regi ...

                                               

Qazvin-provinsen

Qazvin-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg nordvest i landet og provinshovudstaden er byen Qazvin. Provinsen vart oppretta i 1993 ut av delar av Teheran-provinsen og omfattar 20 byar: Qazvin, Takestan, Abyek, Buin-Zahra, Eqhbalieh, ...

                                               

Qom-provinsen

Qom-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han har ei flatevidd på 11 237 km², som dekkjer 0.89 % av heile landet. Provinsen ligg nord i landet og provinshovudstaden er byen Qom. Han vart skipa frå delar av Teheran-provinsen i 1995. I 2011 hadd ...

                                               

Razavi-Khorasan

Razavi-Khorasan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg nordaust i landet med Mashhad som provinshovudstad. Andre byar og fylke i provinsen er Quchan, Dargaz, Chenaran, Sarakhs, Fariman, Torbat-e Heydarieh, Torbat-e Jam, Taybad, Khaf, Roshtkhar, ...

                                               

Semnan-provinsen

Semnan-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg nord i landet med Semnan som provinshovudstad. Provinsen dekkjer eit areal på 96 816 kvadratkilometer og strekkjer seg langs Alborzfjella og grensar til ørkenen Dasht-e Kavir i sør. Provins ...

                                               

Sør-Khorasan

Sør-Khorasan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg aust i landet med Birjand som provinshovudstad. Andre større byar er Ferdows, Tabas og Qaen. I 2014 vart han plassert i Region 5. Provinsen heitte opphavleg Quhistan og inngjekk i den større Kh ...

                                               

Teheran-provinsen

Teheran-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han dekkjer eit areal på 18 909 km² og ligg nord for det sentrale platået i Iran. Provinsen vart plassert i Region 1 der det administrative senteret for regionen vart oppretta i hovudstaden Teheran ...

                                               

Vest-Aserbajdsjan

Vest-Aserbajdsjan er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg nordvest i landet ved grensa til Tyrkia, Irak og Aserbajdsjan i tillegg til provinsane Aust-Aserbajdsjan, Zanjan og Kurdistan. Provinsen er ein del av Region 3. Han er skild frå Armenia av ...

                                               

Yazd-provinsen

Yazd-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg sentralt i landet og provinshovudstaden er byen Yazd. I 2014 vart han plassert i Region 5. Provinsen dekkjer eit areal på 131 575 km² og er delt inn ti fylke: Abarkuh fylke, Ardakan fylke, Ba ...

                                               

Zanjan-provinsen

Zanjan-provinsen er ein av 31 provinsar i Iran. Han ligg i Iransk Aserbajdsjan og folkesetnaden er aserbajdsjanarar. Hn er ein del av Region 3 i Iran. Provinshovudstaden er Zanjan. Provinsen dekkjer eit areal på 36 400 km² og har like over éin mi ...

                                               

Undernasjonale område i Iran

Undernasjonale område i Iran er delt inn i fleire nivå. Det første nivået er provinsar Kvar provins er vidare delt inn i fylke, kalla shahrestan farsi شهرستان, og kvar shahrestan er delt inn i distrikt kalla bakhsh farsi بخش. Det finst vanlegvis ...

                                               

Fylke i Iran

Fylke i Iran er ei administrative inndeling av dei større provinsane. Ordet shahrestan kjem frå dei persiske orda shahr, som tyder "by" og stān, som tyder provins eller stat. Iranske fylke er delt inn i eitt eller fleire bakhsh farsi بخش eller di ...

                                               

Dasht-e Kavir

Dasht-e Kavir, òg kalla Kavir-e Namak og Den store saltørkenen, er ein stor ørken som ligg midt på Det iranske platået. Han er kring 800 km lang og 320 km brei med eit samla areal på kring 77600 km², som gjer han til den 26. største ørkenen på jo ...

                                               

Dasht-e Lut

Lutørkenen eller Dasht-e Lut, er ein stor saltørken i provinsane Kerman og Sistan og Balutsjistan i Iran. Det er den 27. største ørkenen i verda og vart oppført på verdsarvlista til UNESCO den 17. juli 2016. Temepraturen på sandoverflata er målt ...

                                               

Carlingford Lough

Carlingford Lough er ein fjord som ligg på grensa mellom Nord-Irland i nord og Republikken Irland i sør. I botn av fjorden munnar elva Newry ut, medan Newrykanalen går til den nærliggande byen Newry. På nordsida, i County Down, ligg kystbyane War ...

                                               

Killary Harbour

Killary Harbour er ein fjord på Irland. Det er omstridd om han vart danna av ein isbre eller ikkje. Han dannar delvis grensa mellom grevskapa Galway og Mayo. Fjorden er 16 km lang og i midten er han over 45 meter djup. På nordsida ligg fjellet Mw ...

                                               

Lough Swilly

Lough Swilly er ein fjord på vestsida av halvøya Inishowen i County Donegal i Republikken Irland. Lengst nord i fjorden ligg Fanad Head og Dunaff Head. Av byar langs fjorden finn ein Buncrana på Inishowen og Rathmullan på vestsida. Heilt innerst ...

                                               

Ard na Caithne

Ard na Caithne, som tyder Jordbærtrehøgda, er ei bukt på Dinglehalvøya sørvest på Irland. Ho ligg nedanfor An Triúr Deirfiúr og Mount Brandon. Av landsbyar ved bukta finn ein Baile an Fheirtéaraigh, Baile na nGall og sjølve Ard na Caithne. Dún an ...

                                               

Bantry Bay

Bantry Bay er ei bukt i County Cork sørvest i Irland. Bukta går om lag 35 km frå nordaust til sørvest, ut mot Atlanterhavet. Innerst er ho er om lag 3-4 km brei, medan ho er 10 km vid ved inngangen.

                                               

Blacksod Bay

Blacksod Bay er ei bukt av Atlanterhavet som ligg i Erris nord i County Mayo i Republikken Irland. Ho er 16 km lang og 8 km brei, med Mullet-halvøya i vest og Kiltane Parish i aust. Kiltane går sørover frå Belmullet mot Gweesalia og Doohoma.

                                               

Clew Bay

Clew Bay er ei bukt i County Mayo på Irland. Ho inneheld mange drumlinar. I følgje segna er det ei øy i bukta for kvar dag i året. Ovanfor bukta ligg Croagh Patrick, det heilage fjellet på Irland. Clare Island ligg ved inngangen til bukta. Frå de ...

                                               

Cork Harbour

Cork Harbour er ei naturleg hamn og estuar ved munningen av elva Lee i County Cork i Irland. Ho er ei av fleire påståtte nest største naturlege hamner etter navigerbart område. Andre kandidatar er Halifax hamn i Canada, Trincomalee hamn på Sri La ...

                                               

Donegal Bay

Donegal Bay er ei bukt nordvest på Irland. Tre grevskap – Donegal i nord og vest, Leitrim og Sligo i sør – har kystlinje mot bukta som grensar til Atlanterhavet i vest. Byen Donegal og elva Eske ligg inst i bukta. Donegal Bay er den største bukta ...

                                               

Dublin Bay

Dublin Bay er ei bukt forma av eit elvedelta i Irskesjøen på austkysten av Irland. Bukta er om lag 10 km brei frå nord til sør og 7 km lang. Dublin ligg inst i bukta, som strekkjer seg frå Howth Head i nord til Dalkey Point i sør. Den kunstige øy ...

                                               

Galway Bay

Galway Bay er ei stor bukt på vestkysten av Irland, mellom County Galway i provinsen Connacht i nord og Burren i County Clare i provinsen Munster i sør. Galway ligg på nordaustsida av bukta. Ho er om lag 50 km lang og mellom 10 og 30 km brei. Oil ...

                                               

Sheephaven Bay

Sheephaven Bay er ei brei og grunn bukt på nordkysten av County Donegal i Republikken Irland. Ho grensar til halvøyane Rosguill i aust og Horn Head i vest. Bukta ligg stort sett i le frå det opne Atlanterhavet og tidlegare låg ein yrande sildeflå ...