ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225
                                               

Youre in the Army Now

"Youre In the Army Now" er ein song av den sørafrikansk-nederlandske duoen Bolland & Bolland frå 1982. Songen låg seks veker på toppen av VG-lista. Songen vart òg seinare spelt inn av det britiske rockebandet Status Quo i 1986 på albumet deira, I ...

                                               

(Youre the) Devil in Disguise

"Devil in Disguise" er ein song frå 1963 av Elvis Presley, skriven av låtskrivarane Bill Giant, Bernie Baum og Florence Kaye. Han vart publisert av Elvis Presley Music i juni 1963. Denne songen nådde tredjeplassen på Billboard -lista i USA 10. au ...

                                               

Youre the One That I Want

"Youre the One That I Want" er ein song skriven av John Farrar for filmversjonen av musikalen Grease i 1978. Han vart framført av John Travolta og Olivia Newton-John. Singelen er ein av dei mestseljande gjennom tidene med over 6 millionar kopiar ...

                                               

Blinde nattergaler

Blinde nattergaler er ei diktsamling skriven av Gunvor Hofmo som vart gitt ut i 1951. Boka er delt inn i tre delar med 31 dikt totalt. Bokomslaget er illustrert av Johnny Halvorsen. Dette er den tredje boka Hofmo gav ut. Byrjinga og tittelen refe ...

                                               

Gjest på jorden

Gjest på jorden er ei diktsamling av Gunvor Hofmo gitt ut i 1971 av Gyldendal Norsk Forlag. Dette var den første diktsamlinga ho gav ut etter ein pause på 16 år. Den består av 47 dikt og er delt inn i tre delar.

                                               

I en våkenatt

I en våkenatt er ei diktsamling av Gunvor Hofmo utgeven i 1954 av Gyldendal Forlag. Hofmo var 33 år då ho ga ut diktsamlinga, og ho er ein del av hennar første diktingsfase. Dette er den fyrste samlinga etter det psykiske samanbrotet til Hofmo i ...

                                               

Jeg vil hjem til menneskene

Jeg vil hjem til menneskene er ei diktsamling gjeven ut av Gunvor Hofmo i 1946. Boka kom ut da Hofmo var 25 år gammal, året etter Hofmo fullførte sin examen artium som privatist. I samlinga er Hofmo innom tema som einsemd, framandkjensle, smerte ...

                                               

Jordsjukantologien nr. 1

Jordsjukantologien nr. 1 er ei diktsamling skriven av Stein Torleif Bjella. Dette er den fyrste boka til Bjella, som debuterte som musikkartist i 2009 med albumet Heidersmenn. Diktsamlinga fekk mykje god kritikk, og var mellom anna på Klassekampe ...

                                               

Symra

Symra er den einaste diktsamlinga Ivar Aasen gav ut medan han levde. Samlinga er eit prov på at det let seg gjera å skrive lyrikk på landsmål. Symra var den første diktsamlinga på nynorsk. Attåt gir det eit bilete av Aasen som diktar. Mange av di ...

                                               

Testamente til en evighet

Testamente til en evighet er den femte diktsamlinga av Gunvor Hofmo. Ho blei gitt ut i 1955, og var avskjedssamlinga til Hofmo, før ho tystna som diktar i eit tidsrom på seksten år før ho skreiv noko nytt. Dikta er heilt lause, få av dei har rim ...

                                               

Treklang – dikt i utvalg

Treklang – dikt i utvalg er ei diktsamling av Gunvor Hofmo frå 1963. Gunvor Hofmo er ein poet som er kjend for sine dikt om smerte, sorg og tap. Ho er ei av dei mest sentrale modernistane i nynorsk lyrikkhistorie. Hofmo har gitt ut fleire diktsam ...

                                               

Marit Moum Aune

Marit Moum Aune er ein norsk sceneinstruktør frå Trondheim. Aune starta den profesjonelle teaterkarrieren sin som dagleg leiar for Teaterhuset Avant Garden i Trondheim i 1985, 20 år gamal. På same tid sette ho opp fleire stykke som i Studentersam ...

                                               

Ingrid Bolsø Berdal

Ingrid Bolsø Berdal frå Utøy i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag er ein norsk skodespelar. Ho har mellomfag i musikk frå NTNU og skodespelarutdanning frå Statens teaterhøgskole i 2001–2004. Bolsø Berdal vart tilsett ved Det Norske Teatret frå 2004 ...

                                               

Anders Baasmo Christiansen

Anders Baasmo Christiansen utdanna seg ved Statens Teaterhøgskole frå 1997-2000. Hausten 2000 vart han tilsett ved Trøndelag Teater, der han m.a. spelte Mozart i stykket Amadeus av Peter Schaffer, samt fleire roller i Peer Gynt. Amadeus vann Hedd ...

                                               

Anne Krigsvoll

Anne Krigsvoll debuterte i musikalen Camino Real ved Nationaltheatret i 1982, der ho var tilsett fram til 1985. På resten av åttitalet arbeidde ho også ved Fjernsynsteatret og Trøndelag Teater. I 1984 debuterte ho som filmskodespelar i Lars i por ...

                                               

Toralv Maurstad

Toralv Maurstad er ein norsk skodespelar, regissør og teatersjef frå Bærum. Toralv Maurstad er sonen til Alfred Maurstad. Han tok utdanning som skodespelar ved Royal Academy of Dramatic Art i London, og debuterte ved Trøndelag Teater i 1949. Han ...

                                               

Liv Bernhoft Osa

Liv Bernhoft Osa har vore tilknytt Nationaltheatret frå 1979. Ho har også jobba for Det Norske Teatret og Torshovteateret. Av dei mest kjende teaterrollene hennar er Eleonora i Påske av August Strindberg, Regine i Gjengangere og Kaja i Byggmester ...

                                               

Hildegun Riise

Riise utdanna seg ved Statens teaterhøgskule i åra 1983-86, og debuterte som skodespelar ved Det norske teatret same året som ho var ferdigutdanna. Ho har vore tilsett ved teateret sidan då, og har mellom anna utmerka seg i stykke av Jon Fosse. M ...

                                               

Alexander Rybak

Alexander Igorjevitsj Rybak er ein norsk fiolinist, songar, komponist og skodespelar. Han vann Melodi Grand Prix 2009 og fekk representerte Noreg i Eurovision Song Contest 2009, der han vann. I 2010 fekk han synge vinnarsongen frå 2009 under opni ...

                                               

Trond Espen Seim

Trond Espen Seim er ein norsk skodespelar. Seim gjekk ut frå Teaterhøgskulen i 1996 og blei først tilknytt Rogaland Teater og Den Nasjonale Scene. Det Seim har vorten mest kjend for er nok rolla som Varg Veum i kriminalhistoriene til Gunnar Staal ...

                                               

Espen Skjønberg

Foreldra hans var skodespelarparet Henny og Eugen Skjønberg. Han er bror av Per og Pål Skjønberg, sistnemnde er skodespelar og regissør. Espen Skjønberg har vore gift to gonger, andre gongen var med skodespelaren Mona Hofland frå 1959 til ho døyd ...

                                               

Terje Strømdahl

Terje Strømdahl er ein norsk skodespelar. Han er særleg kjend som medprogramleiar i Portveien 2 og som karakteren Sorte Maske, begge kjende frå NRK. Strømdahl har arbeidd ved Nationaltheatret, Torshovteatret og Oslo Nye Teater, og har gjesta Trøn ...

                                               

Yngve Sundvor

Yngve Sundvor er ein norsk sceneinstruktør, regissør og manusforfattar. Han voks opp i Norheimsund i Hardanger, og er utdanna ved Det russiske akademiet for scenekunst i Moskva. Han har sidan laga eit førtitals produksjonar både i Noreg og utanla ...

                                               

Ane Dahl Torp

Ane Dahl Torp er ein norsk skodespelar frå Bærum. Ho har jobba både ved Teatret vårt i Molde og Det Norske Teatret, men har sidan blitt meir kjent som filmskodespelar. Vinteren 2006 var ho aktuell i den kvinnelege hovudrolla i Gymnaslærer Pederse ...

                                               

Den norske kyrkja

Den norske kyrkja er den offentlege kyrkja i Noreg. I 1537 innførte Danmark-Noreg lutherdomen og braut banda med Den katolske kyrkja. Den norske kyrkja fekk då den dansk-norske kongen som overhovud. Den dag i dag er det framleis kongen som er den ...

                                               

Bispedømme

Eit bispedømme eller stift er eit geografisk område og ei administrativ eining i kyrkja, leidd av ein biskop og eventuelt av eit bispedømmeråd. Nemninga er brukt i Den katolske kyrkja, Den anglikanske kyrkja og i nokre protestantiske kyrkjer, mel ...

                                               

Bispedømmeråd

Eit bispedømmeråd er i Den norske kyrkja eit lovfesta organ for bispedømmet, samansett av ti eller elleve medlemmer som er valde av dei tilsette i kyrkja og av sokneråda. Bispedømmerådet skal arbeide for det kristelege livet i kyrkjelydane, og de ...

                                               

Den norske Santalmisjon

Den norske Santalmisjon var ein norsk misjonsorganisasjon innanfor Den norske kyrkja. Organisasjonen vart grunnlagd i 1867 i Santhal Parganas i India, der Lars Olsen Skrefsrud og Hans Peter Børresen hadde starta misjonsverksemd i lag med britiske ...

                                               

Gjønnes-utvalet

Stat – kyrkje-utvalet, òg kalla Gjønnes-utvalet etter leiaren Kåre Gjønnes, var eit offentleg utval som sette saman ei utgreiing om tilhøvet mellom kyrkje og stat i Noreg. Føremålet med utvalet var å gje Stortinget eit vidt grunnlag for å avgjere ...

                                               

Gudstenestebok for Den norske kyrkja

Gudstenestebok for Den norske kyrkja er ei altarbok med rettleiing og liturgiar for ulike kyrkjelege handlingar. Gudstenesteboka er autorisert for Den norske kyrkja ved kongelege resolusjonar av 1977 og 1990, og vedtak i Kyrkjemøtet 1986 og 1991. ...

                                               

Huskapellan

Ein huskapellan kapellan eller Capellan pro loco) er ei gammal nemning for ein hjelpeprest. Mange prestar starta yrkeskarrièra si som huskapellanar. Trondhjems reformats fastette løna for personellkapellanar i Trondhjems stift til mellom 8 og 14 ...

                                               

Indremisjonsforbundet

Indremisjonsforbundet er ei samanslutning av 1500 kristne lag og foreiningar i Noreg, i hovudsak på Sunnmøre, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, men organisasjonen driv au arbeid i Trøndelag, Nordland og Finnmark, bl ...

                                               

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er ein diakonal stiftelse som driv sosialt arbeid på fleire felt, mellom anna innan tiltak blant personar med prostitusjonserfaring eldreomsorg tiltak for barn og unge familiar rusomsorg barnevern Kirkens Bymisjon driv òg kyrkjel ...

                                               

Kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane

Dette er eit oversyn over kyrkjebygga til Den norske kyrkja i Sogn og Fjordane, det vil seie gudshus i Sogn og Fjordane fylke som er vigsla for gudstenestebruk i Den norske kyrkja. Det er 79 kyrkjesokn i Sogn og Fjordane fylke. I kvart av sokna e ...

                                               

Kyrkjedepartementet

Kyrkjedepartementet er det sentrale administrative oranet i Den norske kyrkja. Kyrkjedepartementet er for tida ein del av Kultur- og kyrkjedepartementet, som har ein eigen kyrkjeavdeling som tar seg av kyrkjesaker. Etter den norske kyrkjeordninga ...

                                               

Kyrkjeleg fellesråd

Kyrkjeleg fellesråd er eit organ for soknet i Den norske kyrkja. Det er eitt kyrkjeleg fellesråd i kvar kommune, og dette fellesrådet er samansett av representantar for sokneråda i kommunen, ein representant for kommunestyret og ein prost eller e ...

                                               

Kyrkjeleg statsråd

Kyrkjeleg statsråd var eit møte der Kongen i statsråd handsama saker som gjeld styringa av Den norske kyrkja. Kyrkjeleg statsråd var heimla i §16 og § 2 i grunnlova., før statskyrjeordninga vart avskaffa ved grunnlovsendring 21.05.2012. Saker til ...

                                               

Kyrkjemøtet

Kyrkjemøtet er det øvste representative organet i Den norske kyrkja. Kyrkjemøtet skal arbeide for saker av felles kyrkjeleg karakter og elles for alt som tener det kristelege livet i kyrkjelydane, og det skal fremje samarbeidet innan Den norske k ...

                                               

Kyrkjer i Noreg etter kommune

Dette er ei liste over norske kyrkjer fordelt på kommunar, sortert stigande etter kommunenummer. Lista viser godkjende kyrkjer i Den norske kyrkja. I tillegg kjem kyrkjer for andre trussamfunn, bedehus o.l. som høyrer til ulike kristne organisasj ...

                                               

Kyrkjer i Noreg etter prosti

Kyrkjer i Noreg etter prosti er eit oversyn over kyrkjer i Den norske kyrkja, lista etter bispedøme og prosti. Kyrkjene i Den norske kyrkja er eigd av dei som soknar til kyrkja, det vil seie kyrkjelyden/soknet bokmål: menigheta. Det finst nokre u ...

                                               

Kyrkjerådet

Kyrkjerådet er eit utøvande organ for Kyrkjemøtet i Den norske kyrkja, og har til oppgåve å førebu saker for Kyrkjemøtet, setje i verk vedtaka frå Kyrkjemøtet og leie arbeidet mellom samlingane i Kyrkjemøtet. Kyrkjerådet har 16 medlemmer: 10 ordi ...

                                               

Leikanger prestegjeld

Leikanger prestegjeld var eit stort prestegjeld i Sogn som omfatta Leikanger hovudsokn og annekssoknene Feios, Fresvik og Vangsnes, Tjugum og Fjærland. Prestegjeldet høyrde til Indre Sogn prosti. Leikanger har hatt 29 prestar etter reformasjonen. ...

                                               

Mellomkyrkjeleg råd

Mellomkyrkjeleg råd for Den norske kyrkja, kort Mellomkyrkjeleg råd, er eit råd innan Den norske kyrkja, oppretta i 1970. Rådet har som oppgåve å samordne og fremje kontakten mellom Den norske kyrkja og kyrkjer utanfor landets grenser, og å ivare ...

                                               

Normisjon

Normisjon er ein evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som organiserer over 70 tusen personar over heile Noreg, inkludert medlemmane i Acta - barn og unge i Normisjon. I dei fleste storbyane har Normisjon eigne forsamlingar. Normisjon driv også ...

                                               

Olavsmerket

Olavsmerket er Den norske kyrkja sitt offisielle våpen, fastsett ved kronprinsregentens resolusjon 28. september 1990. Våpen er i raudt ein gull kløverbladkross lagt over to økser med gull skaft og sølv blad som vender utover. Våpenmotivet, Olavs ...

                                               

Porvoo-fellesskapet

Porvoo-fellesskapet er eit anglikansk-luthersk kyrkjefellesskap mellom dei lutherske kyrkjene i Norden og Baltikum, dei anglikanske kyrkjene på Dei britiske øyane og episkopalske kyrkjene på Den iberiske halvøya. Avtalen om fellesskapet, Porvoo-a ...

                                               

Preses i Bispemøtet

Preses i Bispemøtet leier Bispemøtet i Den norske kyrkja. Frå 2011 har kyrkja hatt ein fast preses, som samtidig er biskop i Nidaros domprosti. Preses har kontor og bustad i Trondheim. Fram til 1998 var det tradisjon for at biskopen i Oslo vart v ...

                                               

Prestegjeld

Prestegjeld var tidlegare eit geografisk, administrativt område i Den norske kyrkja, og var i utgangspunktet tenestediststriktet til ein sokneprest. Ordet prestegjeld tyder området ein prest har innkoma si frå. Ordninga med prestegjeld hadde røte ...

                                               

Prost

Ein prost er i Den norske kyrkja ein prest som samstundes er biskopens medhjelpar og den øvste geistlege leiaren i eit prosti. Prosten ivaretek arbeidsgjevaren sin styringsrett overfor prestane i prostiet og har biskopen som sin overorda leiar. P ...

                                               

Prosti

Eit prosti er eit geografisk område samansett av fleire prestegjeld eller fleire sokn. Prostiet er tenestedistrikt for prosten. Den norske kyrkja hadde i 2000 102 prosti. Dersom sokneråda i prostiet ønskjer det, kan dei velje eit prostiråd som ei ...