ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222
                                               

Klaipėda

Klaipėda er den einaste hamnebyen i Litauen, og ligg ved Austersjøen nær munningen av elva Nemunas. Byen hadde 194 400 innbyggjarar i"2002, mot 202 900 i 1989. Dagens Klaipėda er ei viktig ferjehamn som har samband med Sverige, Danmark og Tysklan ...

                                               

Pommernbukta

Pommernbukta er ei bukt sørvest i Austersjøen ved kysten av Polen og Tyskland. Sør for bukta ligg Stettiner Haff der elva Oder munnar ut, og mellom desse to sjøområda ligg øyane Usedom/Uznam og Wolin der tre sund knyter Pommerbukta og Stettiner H ...

                                               

Stettiner Haff

Stettiner Haff eller Oderlagunen er ein strandsjø på grensa mellom Tyskland og Polen sørvest i Austersjøen. Han ligg ved munningen av elva Oder nord for byen Szczecin. Mellom Stettiner Haff og Pommernbukta i Austersjøen ligg øyane Usedom/Uznam og ...

                                               

Volga–Austersjøkanalen

Volga–Austersjøkanalen, tidlegare kjend som Mariinskkanal-systemet, er ein serie kanalar og elvar i Russland som bind Volga saman med Austersjøen. Den samla lengda mellom Tsjerepovets og Onegasjøen er 368 km. Vassvegen vert mykje brukt til frakt ...

                                               

Wisłaneset

Wisłaneset er ei landtunge eller ei halvøya som strekkjer seg ut mellom Wisłalagunen og Gdańskbukta i Austersjøen. Grensa mellom Polen og Kaliningrad oblast, ein eksklave i Russland kryssar halvøya og deler ho politisk i to. Det vestlegaste punkt ...

                                               

Yoldiahavet

Yoldiahavet er namnet på Austersjøen mot slutten av den siste istida for kring 10 300 til 9 600 år sidan. Yoldiahavet hadde då samband med Nordsjøen i vest over det som i dag er låglandet sentralt i Sverige, og det var dette havet som avsette yol ...

                                               

Aura å

Aura å er ei elv i sørvestlege delar av Finland. Ho har sitt utspring ved tettstaden Oripää, og renn gjennom Pöytis, Aura og Lundo før ho munnar ut i Skjergardshavet ved byen Åbo. Den totale lengda til elva er 70 km, og ho inneheld elleve fossar. ...

                                               

Kemijoki

Kemijoki er ògså det finske namnet på elva Kem i Karelia Kemijoki er den lengste elva i Finland med ei lengd på 550 km. Ho renn gjennom Kemiträsk og Rovaniemi før ho munnar ut i Bottenvika ved Kemi. Ved Rovaniemi renn Ounasjoki i hop med Kemijoki ...

                                               

Kumo elv

Kumo elv, er ei 121 km lang elv i Birkaland og Satakunda i Finland. Ho har sitt utspring frå innsjøen Liekovesi i Vammala og munnar ut i Bottenhavet i Pihlavaviken i Björneborg. Kumo elv har eit nedslagsfelt på 27 100 km², og er dermed det fjerde ...

                                               

Lottaelva

Lottaelva er ei elv i Lapplands län i Finland og Murmansk oblast i Russland. Ho er ei av sideelvane til Tuloma og er 190 km lang. Lotta spring ut frå den vesle Luttosjøen i Saariselkä. Frå her renn ho hovudsakleg austover gjennom kommunene Enare ...

                                               

Tammerkoski

Tammerkoski er ei elv som renn gjennom Tammerfors i Finland. Tammerfors er plassert mellom to innsjøar, Näsijärvi og Pyhäjärvi, som er bundne saman av den 2 km lange Tammerkoski. Høgdeskilnaden mellom desse to er 18 meter, og vatnet renn frå Näsi ...

                                               

Torneelva

Torneelva er ei elv nord i Sverige og Finland. Om lag halvparten av elva dannar grensa mellom desse to landa. Ho har sitt utspring i Tornesjøen nær grensa til Noreg, og renn stort sett søraustover i 522 km, før ho munnar ut i Bottenvika. Ho er de ...

                                               

Vanda-elva

Vanda-elva er ei elv i Södra Finlands län. Ho blei tidlegare kalla Helsingeån, etter Helsinge sokn. Vanda er ein by i landskapet Nyland. Vanda-elva har kjelde i Hausjärvi ved Salpausselkäåsen og munnar ut i Gammelstadsfjärden i Helsingfors. Elva ...

                                               

Vuoksen

Vuoksen er ei elv som renn gjennom den nordlegaste delen av Det karelske neset, mellom innsjøane Saimaa søraust i Finland og Ladoga nordvest i Russland. Elva munnar ut i Ladoga i to greiner, den nordlegaste og eldste ved Priozersk og sidan 1857 e ...

                                               

Korvatunturi

Korvatunturi er eit fjell i Lappland på grensa mellom Finland og Russland. Det har ei høgd på 483 meter over havet. Fjellet har tre toppar, og landegrensa går gjennom den midterste toppen. Namnet kan omsetjast til "Øyrefjellet" Korvatunturi er fj ...

                                               

Ylläs

Ylläs eller Yllästunturi på finsk er eit 718 meter høgt fjell i Finland. Det ligg to tettstader ved Ylläs. På nordsida ligg Äkäslompolo, og på sørsida ligg Ylläsjärvi. Dei er knytte saman med ein 11 km lang veg, som går langs fjellsida. Begge tet ...

                                               

Bodomsjøen

Bodomsjøen er ein innsjø i Finland ved forstaden til byen Esbo i Finland, ikkje langt frå Helsingfors. Innsjøen er om lag 3 km lang og 1 km brei. Innsjøen er kjend for morda som skjedde her 4. juni 1960, då fire tenåringar to jenter og to gutar p ...

                                               

Enaresjøen

Enaresjøen er den tredje største innsjøen i Finland, og den sjette største i Europa. Han ligg i den nordlege delen av Lappland, nord for Polarsirkelen. Innsjøen ligg 117-119 meter over havnivå, og vert regulert av kraftverket Kaitakoski i Russlan ...

                                               

Karikkoselkä

Karikkoselkä er ein innsjø danna i eit nedslagskrater i Petäjävesi i Finland. Karikkoselkä ligg om lag 30 km aust for senteret i Keurusselkä, eit mykje eldre og større krater. Dei fleste innsjøane i området er strekt ut i nordvest-søraust retning ...

                                               

Keurusselkä

Keurusselkä er ein innsjø sentralt i Keski-Suomi i Finland mellom tettstadane Keuruu i nord og Mänttä i sør. Han dekkjer eit areal på 117.30 km². Middeldjupet er 6.4 meter, men på det djupaste er han 40 meter. Overflata ligg 105.4 meter over havn ...

                                               

Pielisjärvi

Pielisjärvi eller Pielinen er den femte største innsjøen i Finland med eit areal på 894.21 km². han ligg i området Norra Karelen ei høgd på om lag 94 meter over havet. Innsjøen har ei lengd på 107 km, og er 43 km på det breiaste. Tilsigsområdet t ...

                                               

Pyhäjärvi

Pyhäjärvi er ein innsjø sør i Finland. Sjølv om namnet på moderne finsk språk tyder "heilag sjø", var den opphavlege tydinga "grensesjø". Pyhäjärvi er forma som bokstaven C, der byane Tammerfors og Nokia ligg i nord, og tettstaden Lembois ligg i ...

                                               

Paasselkä

Paasselkä er ein oval innsjø i eit nedslagskrater i Södra Savolax i Finland. Innsjøen, som er ein del av Orivesi, som igjen er ein del av den store innsjøen Saimaa, har ingen øyar, noko som er uvanleg for innsjøar i området. Paasselkä er òg uvanl ...

                                               

Saimen

Saimen er den største innsjøen i Finland, og den femte største i Europa. Han har eit areal på 4 400 km², og det største opne området har eit areal på 1 377 km². Innsjøen ligg i den søraustre delen av landet, frå Villmanstrand og nordover. Av byar ...

                                               

Suvasvesi

Suvasvesi er ein innsjø i Finland, nær byen Kuopio. Suvasvesi består av to sirkelforma open innsjøar, Kuukkarinselkä i nord og Haapaselkä i sør. Innsjøane er delt av ei gruppe øyar, og totale har innsjøen 688 øyar. Arealet på innsjøen er 234 km², ...

                                               

Egentliga Tavastland

Egentliga Tavastland er eit av 19 landskap i Finland. Administrasjonssetet i landskapet er Tavastehus. Egentliga Tavastland grensar til landskapa Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland og Päijänne-Tavastland.

                                               

Kymmenedalen

Kymmenedalen, er eit landskap i det finske lenet Södra Finlands län. Administrasjonssetet i landskapet er Kotka, ved utløpet til Kymmene älv i Finskebukta. Ein av kommunane i landskapet er tospråkleg, men dei svensktalende i landskapet utgjer ber ...

                                               

Mellersta Österbotten

Mellersta Österbotten er eit landskap i Finland. Det grensar til Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland og Södra Österbotten. Keski-Pohjanmaa er delt i to område, Karleby økonomiske region og Kaustby økonomiske region.

                                               

Norra Karelen

Norra Karelen finsk Pohjois-Karjala er eit landskap som høyrer til Östra Finlands län. Norra Karelen er, som namnet seier, ein del av Karelen. Norra Karelen er tynt befolka. Landskapet fekk ny busetnad frå flyktningane frå dei okkuperte delane av ...

                                               

Nyland

Nyland er eit landskap i Finland som høyrer til Södra Finlands län og ligg ved kysten langs Finskebukta. Det historiske Nyland frå tida då Finland var ein del av Sverige omfatta eit større område som i dag er delt mellom Nyland, Östra Nyland og K ...

                                               

Päijänne-Tavastland

Päijänne-Tavastland er eit av 19 landskap i Finland. Administrasjonssetet i landskapet er Lahtis. Päijänne er namnet på Finlands nest største innsjø, som strekkjer seg i nord-sør-retning gjennom landskapet. Paijänne-Tavastland grensar til landska ...

                                               

Satakunta

Satakunta er eit av 19 landskap i Finland. Landskapet ligg mot vest i det sørlege Finland. Administrasjonssetet i landskapet er Björneborg. Satakunta grensar til landskapa Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland, Egentliga Tavastland og Egentli ...

                                               

Södra Karelen

Södra Karelen er eit av 19 landskap i Finland. Administrasjonssetet i landskapet er Villmanstrand. Södra Karelen grensar til landskapa Kymmenedalen, Södra Savolax og Norra Karelen. Mot søraust grensar det til tidlegare finske område som var ein d ...

                                               

Södra Savolax

Södra Savolax er eit landskap i Finland, i den søraustlege delen av landet. Södra Savolax utgjer den sørlege delen av det historiske landskapet Savolax. Administrasjonssetet for landskapet er universitetsbyen S:t Michel. Den største innsjøen i Fi ...

                                               

Södra Österbotten

Södra Österbotten er eit av 19 landskap i Finland. Administrasjonssetet i landskapet er Seinäjoki. Södra Österbotten grensar til landskapa Birkaland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten og Mellersta Finland.

                                               

Uleåborgs län

Uleåborgs län, finsk Oulun lääni, var eit len i Finland som saman med dei andre lena blei avskaffa i 2010. Det grensa til Västra Finlands län, Östra Finlands län og Lapplands län, og i aust til Russland. Uleåbrogs län høyrde til landskapet Österb ...

                                               

Åland

Åland er eit semi-autonomt, avmilitarisert øyrike og eit tidlegare len i Finland. Det finske landskapet har over 6 500 øyar som ligg inst i Austersjøen, mellom Sverige og Finland. Dei om lag 26 000 innbyggjarane er svenskspråklege. Hovudstaden og ...

                                               

Len i Finland

Finlands len var ei geografisk og administrativ inndeling av Finland frå 1634 til 2009. Lena var statlege administrative einingar som vart styrte av ein länsstyrelse fi. lääninhallitus. I spissen for länsstyrelsen stod landshövdingen fi. maaherra ...

                                               

Kvarken

Kvarken eller Norra Kvarken er eit smalt område som skil Bottenviken frå Bottenhavet. Avstanden frå det svenske til det finske fastlandet er kring 80 km, medan avstanden mellom dei ytste øyane på kvar side berre er kring 25 km. Vassdjupna i Kvark ...

                                               

Kakskerta

Kakskerta er ei øy i Skjergardshavet i Finland, like sør for byen Åbo i Finland. Ho var tidlegare ein eigen kommune i Finland, og er i dag ein bydel i Åbo. Som andre øyar i Skjergardshavet har ho mange sommarturistar. Kaskertasjøen ligg om lag mi ...

                                               

Karlö

Karlö eller Hailuoto er ei øy og ein kommune i Uleåborgs len i Finland. Ho har eit folketal på 986 og kommunen dekkjer eit areal på 196.56 km² der 2.64 km² er innlandsvatn. Folketettleiken er dermed 5.0 innbyggjarar per km². Karlö ligg utanfor by ...

                                               

Kaskö

Kaskö er ein by og kommune i landskapet Österbotten i Finland. Kommunen har ein folkesetnad på 1 552, og eit areal på 30.2 km², der 10.08 km² er land. Hoveddelen av kommunen ligg på øya Kaskö som er knytt til Närpes på fastlandet med to bruer. Ka ...

                                               

Kökar

Kökar er ei isolert øy søraust for Åland i Finland. Ho er òg ein kommune i Åland. Det går båt frå Långnäs i Åland eller frå Galtby med vidare samband til det finske fastlandet. Kommunen har 296 innbyggjarar, og dekkjer eit areal på 57.8 km², der ...

                                               

Malyj Vysotskij

Malyj Vysotskij er ei øy nordvest i Russland, i dag leigd ut til Finland. Det ligg i Viborgbukta, ved sidan av Vysotsk, 12 km sørvest for Viborg. Mellom 1918 og 1940 var øya ein del av Finland og heitte Ravansaari. Ho var busett av nesten tusen f ...

                                               

Regionen Baskarland

Baskarland er ein autonom region nord i Spania ved Pyreneane. Den spanske regionen er ein del av det større kulturelle området Baskarland. Regionen Baskarland fekk status som historisk region i Spania i den spanske grunnlova av 1978. Hovudstaden ...

                                               

Álava

Álava er ein provins nord i Spania i den sørlege delen av den autonome regionen Baskarland. Provinsen har kring 300 000 innbyggjarar og eit areal på 2 963 km². Han grensar til provinsane Burgos, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa og Bizkaia. Condado de ...

                                               

Batasuna

Batasuna, tidlegare Herri Batasuna og Euskal Herritarrok er eit politisk partiet tilknytt den baskiske separatistorganisasjonen ETA. Partiet held hovudsakleg til i Baskarland i Spania og i Frankrike. Formelt har partiet ingen direkte band til ETA ...

                                               

Bizkaia

Bizkaia er ein provins nord i Spania i den autonome regionen Baskarland. Provinsen har kring 1.1 millionar innbyggjarar, og om lag ein tredjedel bur i provinshovudstaden Bilbao og nesten 90 % i storbyområdet kring hovudstaden. Andre byar i provin ...

                                               

Gipuzkoa

Guipúzcoa eller Gipuzkoa er ein provins nord i Spania i den autonome regionen Baskarland. Han grensar til provinsane Bizkaia og Álava, den autonome regoinen Navarra, provinsen Labourd i det franske departementet Pyrénées-Atlantiques og Biscayabuk ...

                                               

Biscayabukta

Biscayabukta er ei bukt i Nord-Atlanteren. Ho ligg på vestkysten av Frankrike, frå Brest og sørover til den spanske grensa og nordkysten av Spania. Bukta er kalla opp etter den spanske provinsen Vizcaya.