ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22
                                               

Ketil Lund

Ketil Lund i Oslo er ein norsk jurist og tidlegare dommar i Høgsterett. Lund tiltredde stillinga som høgsterettsdommar 10. september 1990 og fråtredde stillinga 1. november 2009 då han gjekk av for aldersgrensa. Ketil Lund tok juridisk embetseksa ...

                                               

Per Lund

Per Berg Lund var ein norsk jurist og embetsmann frå Oslo som var finansminister i to Venstre-regjeringar leidde av Johan Ludwig Mowinckel. Lund var son til ein oberst. Sjølv vart han cand.jur. frå universitetet i hovudstaden i 1902. Deretter arb ...

                                               

Hans Petter Lundgaard

Hans Petter Lundgaard er ein norsk jurist, mest kjend som Forbrukarombod. Etter juridikum var han først tilsett som universitetslektor ved Universitetet i Oslo frå 1963. I 1971 tok han over som leiar for Forsikringsklagekontoret. I 1973 vart Forb ...

                                               

Harold Lundh

Harold Gustav Oscar Lundh var ein norsk offiser og skulemann frå Kristiania. Lundh var son til ein general. Han reiste til sjøs i 1874 og tok deretter styrmannseksamen i 1876 og skipsførareksamen året etter. Dernest vart han offiser i marinen i 1 ...

                                               

Astrid Løken

Astrid Løken var ein norsk entomolog, spesialist på årevenger og særleg humler. Løken var konservator, og seinare førstekonservator, ved Universitetet i Bergen frå 1949 til 1979. Astrid Løken voks opp i Oslo. Ho vart utdanna ved Universitetet i O ...

                                               

Johannes Løkke

Johannes Pettersen Løkke var ein norsk arbeidar og politikar frå Kristiania. Han var ordførar i Notodden i over åtte år og stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i fire år. Far til Løkke var snikkar. Sjølv utdanna han seg til salmakar, sidan a ...

                                               

Theodor Løvstad

Theodor Julius Løvstad var ein norsk redaktør og musikar frå Kristiania. Han var særleg kjend som redaktør og utgjevar av skjemtebladet Vikingen. Løvstad, som var son til ein brennevinshandlar, byrja som musikar i fjortenårs-alderen i 2. Brigades ...

                                               

Ada Madssen

Ada Margrethe Madssen, òg kjend som Ada Madssen var ein norsk bilethoggar, utdanna hjå Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Per Krohg i åra 1935 til 1937, og hjå Statens Kunstakademi under Wilhelm Rasmussen og Axel Revold i åra 1938 til ...

                                               

Sverre Marstrander

Sverre Marstrander var ein norsk arkeolog frå Oslo. Marstrander var i 1935 med ein svensk ekspedisjon til Hellas og studerte i 1937 ved det svenske arkeologiske instituttet i Roma. Same året tok han magistergraden i klassisk arkeologi. Frå 1938 v ...

                                               

Haavard Martinsen

Haavard Martinsen var ein norsk kjemikar, forretningsmann og politikar, fødd i Nedre Eiker og oppvaksen i Oslo. Gustav Martinsen var far hans. Martinsen gjekk på Krigsskulen og studerte seinare kjemi i Dresden. I 1904 leverte han avhandlinga Bidr ...

                                               

Kari Martinsen

Kari Marie Martinsen er ein norsk sjukepleiar, magister i filosofi og dr.philos. Ho er professor emerita i sjukepleievitskap ved Høgskolen i Harstad og Haraldsplass diakonale høgskole. Martinsen er anerkjent for å har kome med eigna bidrag innanf ...

                                               

Kåre Martinsen

Kåre Willy Armand Martinsen var ein norsk målar frå Oslo. Martinsen utdanna seg 1928-30 til reklamemålar ved Statens handverks- og kunstindustriskule i Oslo. Tida 1935-39 studerte han ved Statens kunstakademi i Oslo, der han vart mykje påverka av ...

                                               

Hans Henrich Maschmann

Hans Henrich Maschmann var ein norsk apotekar frå Christiania, kjend for å forsyne landet med medisinar under napoleonskrigane. Han var far til Bernt Maschmann. Far hans var ein tysk innvandrar som frå 1773 dreiv Elefantapoteket i Christiania. Sj ...

                                               

Wilhelm Matheson

Wilhelm Eger Matheson er ein norsk jurist og dommar i Høgsterett. Han blei utnemnd til høgsterettsdommar den 31. oktober 2008, saman med Bergljot Webster og Erik Møse, og tiltredde 1. november 2009. Matheson er fødd i Oslo, skild ein gong og gift ...

                                               

Arne Meidell

Arne Meidell var ein norsk industrimann og høgsterettsadvokat frå Oslo. Meidell var son til ein høgsterettsadvokat og tok i 1916 sjølv jus-eksamen, advokatløyve hadde han frå 1925. I åra frå 1922 til 1933 var han fyrst disponent, seinare administ ...

                                               

Johan Melander

Johan Arnt Melander, var ein norsk bankmann frå Oslo. Johan Arnt Andersen, hans namn til 1936, var son til ein sakførar. Etter han vart cand.jur. i 1932, arbeidde han mellom anna som advokatfullmektig i Oslo og var dommarfullmektig i Volda. Han t ...

                                               

Johan E. Mellbye

Johan Egeberg Mellbye var ein norsk gardbrukar og bondeleiar frå Oslo. Han var i 1920-21 den fyrste formannen i Bondepartiet. Mellbye fekk i konfirmasjongåve storgarden Grefsheim på Nes i Ringsaker. Etter agronomutdanning på Noregs Landbrukshøgsk ...

                                               

Håkon Meyer

Håkon Ludvig Meyer var ein norsk politikar frå Oslo. Ludvig Meyer var far hans. Meyer var medlem i Arbeidarpartiet frå 1915 og hadde mange tillitsverv i partiet og ungdomsrørsla. I 1922 vart han vald til formann i Norges Kommunistiske Ungdomsforb ...

                                               

Thorvald Meyer

Thorvald Meyer var ein norsk forretningsmann frå Kristiania. Meyer var son til ein trelasthandlar, Jacob Peter Meyer, og Ingeborg Marie Barth Muus. Gjennom arv og trelasthandel vart han ein rik mann. I 1850-åra kjøpte han store areal mellom Akers ...

                                               

Celina Midelfart

Celina Midelfart er ei norsk forretningskvinne fødd i Oslo. Midelfart har ein bachelorgrad i finans. Ho har studert økonomi ved London School of Economics og Stern School of Business i New York og hadde også eitt år ved gourmetskulen Cordon Bleu ...

                                               

Kristin Midthun

Kristin Midthun Ihle er ein norsk tidlegare handballspelar frå Oslo. Kantspelaren vann OL-sølv i 1988 og VM-bronse i 1986. Midthun spelte i mange år på Oslo-laget IL Vestar og vart i 1989 seriemeister med laget. På Noregs handballandslag var ho i ...

                                               

Ingeborg Midttømme

Ingeborg Synøve Midttømme er biskop i Møre bispedømme og tidlegare leiar i Presteforeininga. Midttømme er fødd i Oslo. Ho studerte teologi på menighetsfakultetet i Oslo og tok praktisk-teologisk eksamen i 1987 og vart ordinert same år. Deretter j ...

                                               

Marit Mikkelsplass

Marit Elisabeth Mikkelsplass, opphavleg Marit Elisabeth Wold, er ein tidlegare langrennsløpar som sidan 1994 er gift med Pål Gunnar Mikkelsplass. Ho tok sølvmedaljen på 30 km under vinterleikane på Lillehammer i 1994 og VM-bronsen på same distans ...

                                               

Fridtjof Mjøen

Fridtjof Otto Rudolf Greverus Mjøen var ein norsk skodespelar fødd i Magdeburg, bror til Jon Lennart Mjøen og Sonja Mjøen. Mjøen debuterte 1927 på Centralteatret i Oslo og arbeidde deretter ved Det Nye Teater, der han også var teatersjef 1936–37. ...

                                               

Jon Lennart Mjøen

Jon Lennart Mjøen var ein norsk skodespelar og sceneinstruktør frå Oslo, bror til Fridtjof Mjøen og Sonja Mjøen. Jon Lennart Mjøen fekk sin debut ved Søilen Teater i Oslo. Sidan var han tilsett eitt år ved Det Nye Teater, også Oslo, og like lenge ...

                                               

Sonja Mjøen

Sonja Mjøen var ein norsk skodespelar. Ho var dotter av tyskfødde Claire Grevérus Mjøen 1874–1963 og farmasøyten og eugenikaren Jon Alfred Mjøen 1860–1939. Året då ho blei fødd hadde faren hennar vend tilbake frå doktorstudia sine i Leipzig og te ...

                                               

Øyvind Mobakken

Øyvind Mobakken er ein tidlegare langrennsløpar frå Oslo som vann to individuelle bronsemedaljar under to ulike NM på ski, samt fire NM-gull i stafett.

                                               

Finn Moe

Finn Moe var ein norsk politikar og journalist frå Bergen, som representerte Oslo og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1950 til 1969. Moe var son til ein tannlækjar i Bergen. Sjølv utdanna han seg i 1920-åra ved lærestader i Frankrike; Rouen og P ...

                                               

Einar Molland

Einar Molland var ein norsk teolog og kyrkjehistorikar frå Oslo. Einar Molland studerte teologi etter eksamen artium i 1926, og var ferdig cand. theol. i 1932 - med innstilling. Sidan arbeidde han som universitetsstipendiat, før han i 1939, i ein ...

                                               

Fredrik Monsen

Christian Fredrik Monsen var ein norsk lærar og politikar, fødd i Kristiania. Han var stortingsrepresentant frå 1922 til 1949, forsvarsminister 1935-39 og stortingspresident 1945–49.

                                               

Lars Monsen

Lars Thorbjørn Monsen i Oslo er ein norsk-samisk journalist, forfattar, villmarks- og ekspedisjonsfarar. Han har eige bokforlag - Lars-forlaget - Lars Monsen Boksenteret AS. Han er utdanna som lærar. Lars Monsen skreiv tidlegare for bladet Villma ...

                                               

Kristine Moody

Kristine Moody er ein norsk redaktør og journalist oppvaksen i Oslo, som er best kjend som kortvarig redaktør av bladet Memo i 2006. Av utdanning har ho ein mastergrad i historie frå Edinburgh University, med spesialfelt krigshistorie 1300–1500-t ...

                                               

Bredo Morgenstierne

Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne var ein norsk professor i rettsvitskap frå Oslo. Han var far til språkforskaren Georg Morgenstierne. Bredo Morgenstierne vart cand.jur. i 1874 og dr.jur. i 1887 på avhandlinga "Om erstatningsansvar for and ...

                                               

Otto Morgenstierne

Otto Christopher Von Munthe Af Morgenstierne var ein norsk jurist og antroposof. Han var ein pioner i arbeidet med å opprette lære- og verneheimar for unge lovbrytarar. Jamsides var han sentral i det tidlege antroposofiske miljøet i Noreg. Morgen ...

                                               

Karl Peder Mork

Karl Peder Mork er ein norsk målmann frå Holmenkollen i Oslo. Mellom 2014 og 2015 var han leiar for Norsk Målungdom. Tidlegare har han vore økonomiansvarleg i same organisasjonen. Mellom 2016 og 2018 sat han som leiar i Studentmållaget i Oslo. Ti ...

                                               

Ernst G. Mortensen

Ernst Gustav Mortensen var ein norsk forlagsmann frå Oslo, landskjend for å ha starta opp mange suksessrike vekeblad. Etter å ha studert brevskular i USA i 1911 starta han i 1914 Norsk Korrespondanseskole, eit firma han var direktør i til 1961. G ...

                                               

Andreas Munch

Andreas Munch var ein norsk byråkrat, skribent og forfattar. I samtida vart Munch rekna som tidas fremste diktar; i dag er han mest kjend for diktet Brudeferden i Hardanger. Munch er ein representant for nasjonalromantikken og norsk poetisk realisme.

                                               

Preben Munthe

Preben Hempel Munthe var ein norsk økonomiprofessor, forfattar og riksmeklingsmann, fødd i tidlegare Aker kommune i Oslo. Han var son av bibliotekaren Wilhelm Munthe.

                                               

Wilhelm Munthe

Abraham Wilhelm Støren Munthe var ein norsk bibliotekmann frå Oslo. Han var far til økonomen Preben Munthe. Munthe vart utdanna cand.philol. ved universitetet i Kristiania i 1911. Han arbeidde på Universitetsbiblioteket frå 1908, der han var over ...

                                               

Frantz Møller

Frantz Peckel Møller var ein norsk kjemikar og industrimann frå Kristiania. Peter Möller var far hans. Frantz Møller tok farmasøyteksamen i 1857. Han studerte kjemi på universitetet i Kristiania og tok doktorgraden i Heidelberg. Frå 1863 til -71 ...

                                               

Nora Mørk

Nora Mørk er ein norsk handballspelar frå Oslo som frå august 2016 spelar på den ungarske toppklubben Győri ETO. Sidan 2013 har den venstrehendte rykkrom-spelaren vore den fremste angrepskrafta i det norske landslaget. Mørk vart europameister i 2 ...

                                               

Henning Mørland

Henning Mørland var ein norsk klassisk filolog, fødd og oppvaksen i Oslo. Han var professor i klassisk filologi ved Universitetet i Oslo i åra 1949–73, og omsette mange antikke verk frå latin til norsk i løpet av levetida si.

                                               

Harald Maartmann

Harald Rolf Maartmann er ein norsk, tidlegare langrennsløpar frå Oslo og som gjekk for Idrettslaget Heming i Oslo. Han vart noregsmeister både på 17 km og 50 km i 1950. Fotballspelaren Rolf Maartmann var far hans.

                                               

Sigval Maartmann-Moe

Sigval Maartmann-Moe var ein norsk filmskapar og -produsent frå Oslo. Maartmann-Moe studerte 1946-47 hos Arthur Rank i England. I åra fram til 1960 laga han meir enn 20 dokumentarfilmar, mellom andre Haakon VII: Norges konges i krig og fred i 195 ...

                                               

Vilhelm Nagel

Vilhelm Edvard Karl Nagel var ein norsk kontorist og politikar frå Kristiania. Perioden 1913-15 sat han på Stortinget, vald på Det norske Arbeidarparti sitt program. Nagel var son til ein faktor. 16 år gammal vart han tilsett ved kontoret til jar ...

                                               

Arne Natland

Arne Natland var ein norsk fotballspelar frå Oslo som spelte 26 landskamper for Noreg i tida 1949-60. Natland spelte i yngre år på Oslo Idrettslag. Han melde seg deretter inn byrivalen Skeid, eit lag som ofte kjempa i toppen av Hovudserien. Både ...

                                               

Leif Reinhardt Natvig

Leif Reinhardt Natvig var ein norsk entomolog frå Oslo. Han var 50 år knytt til Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo, der han spesialiserte seg på studiet av blodsugande og helseskadelege insekt og midd, særleg nordiske stikkmyggar av famili ...

                                               

Ragna Nielsen

Ragna Vilhelmine Nielsen fødd Ullmann var ein norsk lærar og kvinnesaksforkjempar. Ho var dotter av Vilhelmine Ullmann og Jørgen Ullmann og syster til skulemannen Viggo Ullmann. Allereie som femtenåring byrja Ragna Ullmann virket sitt som lærar. ...

                                               

Ellen Nikolaysen

Nikolaysen vann Talent 70 arrangert av NRK. Gjennom størstedelen av 1970-åra turnerte ho rundt i Noreg og litt utanlands. Ho gav ut sitt fyrste album i 1972, og deltok i Eurovision Song Contest 1973 som del av songgruppa Bendik Singers med melodi ...

                                               

Laila Schou Nilsen

Laila Schou Nilsen var ein norsk idrettsutøvar og næringsdrivar frå Oslo. I tida frå 1935 til 1961 vann ho i alt 101 gullmedaljar i norske meisterskap, 85 av dei i tennis. Nilsen var den dominerande utøvaren i norsk kvinneidretts barndom. Etter a ...