ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217
                                               

Bergslagen

Bergslagen er eit område i midtre delar av Sverige. Namnet Bergslagen kjem av bergslag, som i Sverige er ei nemning på eit område der det vert drive gruvedrift og industri knytt til dette. Området har vorte definert på ulike måtar. Bergslagen omf ...

                                               

Dalarna

Dalarna er eit landskap nordvest i landsdelen Svealand i Sverige. Landskapet dekkjer det same området som Dalarnas län med nokre unnatak. Sokna Idre og Serna nord i landskapet høyrde til Noreg og var rekna som ein del av Østerdalen før Torstenson ...

                                               

Höga kusten

Höga kusten er eit område ved kysten i Västernorrlands län i Sverige. Sidan siste istid har ei landheving på fleire hundre meter gjort landskapet særprega med mellom anna høge fjell. Området er eit døme på korleis geologiske krefter verkar, og ha ...

                                               

Kullaberg

Kullaberg er eit bergplatå som ligg i Höganäs kommun nordvest i Skåne i Sverige, mellom Øresund og Skälderviken. I geologisk meining er Kullaberg ein grunnfjellshorst mellom to brotliner som står som steile skrentar ned mot havet, og har ei lengd ...

                                               

Syrisk geografi

Syria ligg i Sørvest-Asia, nord for Den arabiske halvøya i Midtausten heilt aust i Middelhavet. Det grensar til Tyrkia i nord, Libanon og Israel i vest, Irak i aust, og Jordan i sør. Landet består av fjellkjeder i vest og lenger inn i landet step ...

                                               

Batanea

Batanaea eller Batanea var eit område i Det heilage landet, nordaust for Jordanelva og aust for Trakonitis. Det var ein av dei fire inndelingane av området Basjan etter det babylonske fangenskapet. Det vert i dag kalla Ard-el-Bathanyeh og går frå ...

                                               

Bilad al-Sham

Bilad al-Sham var ein provins i Rashidun-, Umayyade- og seinare Abbaside-kalifatet i regionen Syria. Det omfatta det tidlegare bysantinske områda i Bispedømet i Aust og vart organisert kort tid etter den muslimske erobringa av Syria midt på 600-t ...

                                               

Hauran

Hauran, òg skrive Hawran eller Houran, er eit vulkansk platå og eit geografisk område og folk som lever i det sørvestlege Syria og nordvesthjørnet av Jordan. Det har fått namn etter det arameiske Hawran, som tyder "grotteland" Geografisk og geomo ...

                                               

Lajat

Al-Lajat er ein region sør i Syria og aust for Jordanelva, på eit steinplatå som er kring 50 km lang og 30 km breitt, 10 meter over høgsletta Bashan. Regionen har hatt mange forskjellige namn. Historisk vart han kalla Argob, og i Bibelen vert han ...

                                               

Syrisk Kurdistan

Syrisk Kurdistan eller Vest-Kurdistan, òg stundom berre kalla Rojava som tyder vesten på kurdisk, er ein de facto autonom region nord og nordaust i Syria. Syrisk Kurdistan er ein del av eit større geografisk område av Kurdistan, som omfattar dela ...

                                               

Sør-Syria

Sør-Syria er den sørlege delen av regionen Syria, òg kjend som Levanten. Historisk sett kan Sør-Syria på arabisk omfatte støtte for Stor-Syria-nasjonalismen i samband med kongedømet som vart lovt hashemittdynastiet til Hejaz av britane under fyrs ...

                                               

Pyeongchang

Pyeongchang er eit fylke i provinsen Gangwon i Sør-Korea. Fylket ligg i Taebaekfjella med høgder på frå 800 til 1000 meter over havet, noko som gjer staden til ein god vintersportsstad. Det finst fleire buddhisttempel i området, blant anna Woljeo ...

                                               

Fynbos

Fynbos er eit plantesamfunn i dei sørvestlege delane av Sør-Afrika. Vegetasjonen består hovudsakleg av eviggrøne buskar og grasaktige plantar. Blada på buskane kan vera fine og nåleforma eller tjukke og lêraktige. Fynbos-området er elles kjennete ...

                                               

Murgab

Murgab er hovudstaden i Murgab-distriktet i Pamir-fjella i den autonome Gorno-Badaksjan-regionen i Tadsjikistan. Med sine 4000 innbyggjarar er Murgab omtrent den einaste større landsbyen i den austlege halvdelen av Gorno-Badaksjan. På 3650 meter ...

                                               

Olduvai

Olduvai er ein ravinedal nordvest i Tanzania, ein del av Riftdalen. Han er 100 meter djup og 40 km lang og går gjennom Serengeti. Staden er kjend for funn etter ei menneskeartar frå heile pleistocen. Ein har også funne verktøy nokre av dei brukte ...

                                               

Böhmen

Böhmen er eit historisk område i Sentral-Europa som tidlegare høyrte til Austerrike, og som i dag, saman med det noko mindre Mähren, utgjer staten Tsjekkia. Som geografisk region er det i dag òg kjend under det tsjekkiske namnet Čechy. Hovudstade ...

                                               

Den moraviske porten

Den moraviske porten eller Den mähriske porten er eit geomorfologisk området i Mähren i Tsjekkia. Det har oppstått i eit søkk mellom Vest-Karpatane og Aust-Sudetane. Vasskiljet mellom elvane Oder og Bečva kryssar området. Det strekkjer seg frå Mä ...

                                               

Tyrkisk geografi

Tyrkia ligg på Anatolia og Balkan og grensa til Svartehavet mellom Bulgaria og Georgia, og Egearhavet og Middelhavet, mellom Hellas og Syria. Dei geografiske koordinatane til landet er 39°00′N 35°00′E Tyrkia har eit areal på 783 562 km²; der land ...

                                               

Aust-Thrakia

Aust-Thrakia, òg kjend som Tyrkisk Thrakia, er den delen av det moderne Tyrkia som geografisk ligg i Europa, i den austlege delen av det historiske området Thrakia. Resten av Tyrkia ligg hovudsakleg i Anatolia, òg kjend som Vesleasia. Tyrkisk Thr ...

                                               

Den tyrkiske rivieraen

Den tyrkiske rivieraen er eit omgrep nytta for å skildre eit område sørvest i Tyrkia som omfattar provinsane Antalya, Muğla og delar av Aydın, det sørlege İzmir og det vestlege Mersin. Kombinasjonen av gunstig klima, varm sjø og meir enn tusen ki ...

                                               

Fjell i Tyrkia

Fjell i Tyrkia inngår i fleire fjellkjeder: Yıldızfjella i den europeiske delen av Tyrkia og Bulgaria Yalnızçamfjella Kaçkarlar, Kaçkarfjella langs kysten av Svartehavet aust i landet Aladağlar, Taurusfjella, på tvers av sørlege Tyrkia mellom kys ...

                                               

Manbijsletta

Manbijsletta er ei stor slette aust på Aleppoplatået i det nordlege Syria og søraustlege Tyrkia. Sletta ligg langs vestsida av Eufrat og strekkjer seg 140 km frå Nizip til Maskanah, med ei breidde på 15–30 km. Ho ligg innanfor Manbij og Jarābulus ...

                                               

Det europeiske vasskiljet

Det europeiske vasskiljet er ei linje som deler nedslagsfelta til dei store elvane i Tyskland; Rhinen, som har sitt utspring i Alpane og som munnar ut i Nordsjøen via Nederland, og Donau, som har sitt utspring i Schwarzwald og som munnar ut i Sva ...

                                               

Elvar i Tyskland

Dette er ei liste over elvar som renn i eller delar av Tyskland. Elvar som renn ut i havet er sortert geografisk langs kysten. Sideelvar er sortert frå munningen i sjøen til kjelda, jo lenger opp på lista i jo nærare munningen til hovudelva. Enke ...

                                               

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord er Tysklands nordlegaste og Jyllands sørlegaste fjord. Slik dannar fjorden ein del av grensa mellom Tyskland og Danmark. Stavemåten Flensborg Fjord er dansk rettskriving. Fjorden er 50 km lang. På den danske sida i nord ligg øya A ...

                                               

Kreisfri by

Ein kreisfri by er ein by i Tyskland med same status som ein landkreis. Tyskland er delt inn i 402 kreis, som består av 295 landkreis og 107 kreisfrie byar. Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern ...

                                               

Moseldalen

Moseldalen er ein særprega dal i den vestlege delen av Tyskland. Vanlegvis reknast Moseldalen mellom byane Trier og Koblenz, der elva Mosel renn nede i dalen under det flate slettelandet rundt dalen. Her har elva ei rekkje svingar og sløyfer. Dal ...

                                               

Regierungsbezirk

Ein Regierungsbezirk er ein statsregion i Tyskland, ein underinndeling av delstatane i landet. Regionane er igjen vidare delt inn i landkreisar eller kreisfrie byar, byar med same status som ein landkreis. Ein Regierungsbezirk vert styrt av ein B ...

                                               

Ruhrområdet

Ruhrområdet, eller berre Ruhr, er eit urbant område i Nordrhein-Westfalen i Tyskland som består av fleire store, tidlegare industribyar mellom elvane Ruhr i sør, Rhinen i vest og Lippe i nord. I sørvest grensar området til Bergisches Land. Område ...

                                               

Azovhavet

Azovhavet er det grunnaste havet i verda og er knytt til Svartehavet i sør via Kertsjsundet. Det grensar til Ukraina i nord, til Russland i aust og til Krimhalvøya i vest. Elva Don munnar ut i havet. Det noverande namnet skal i følgje segna kome ...

                                               

Bystryjkanalen

Bystryjkanalen er ein kanal i Donaudeltaet. Han var ein av dei viktigaste ukrainske vassvegane fram til 1959, då han mudra til og transporten stoppa opp. Det har vore snakk om å opne opp kanalen att for transport. Planen var å lage ei ny rute frå ...

                                               

Geograiske ytterpunkt i Ukraina

Det er ei liste over geografiske ytterpunkt i Ukraina: punkta som er lengt nord, sør, aust eller vest enn andre stader i landet, samt høgast og lågast i landet.

                                               

Karpato-Rutenia

Karpato-Rutenia, Karpatisk Ukraina, Zakarpattja, Transkarpatisk Rutenia, Transkarpatisk Ukraina, Rusinko, Subkarpatisk Rus, Subkarpatia er ein region i Aust-Europa, hovudsakleg vest i Zakarpattja oblast i Ukraina, med mindre delar aust i Slovakia ...

                                               

Kertsjsundet

Kertsjsundet er eit sund mellom Svartehavet og Azovhavet, og skil Kertsjhalvøya på Krim i Ukraina i vest frå Tamanhalvøya i Russland i aust. Sundet er 4.5 til 15 km breitt og opp til 18 meter djupt. Den viktigaste hamne er byen Kertsj. Sundet var ...

                                               

Olesjkyjsanden

Olesjkyjsanden er det største sandområde i Ukraina. Han ligg innanfor kysten av Svartehavet og består av sanddyner eller kutsjuhury, som når ei høgd på fem meter. Det finst noko spreidd vegetasjon i sanden. Olesjkyjsanden ligg i Olesjky rajon, Kh ...

                                               

Perekopeidet

Perekopeidet er den smale landtunga som knyter Krimhalvøya til fastlandet i Ukraina i nord. Eidet er mellom 8–23 kilometer breitt og 30 kilometer langt og går mellom Svartehavet i vest og Azovhavet i aust. Over den nordre delen til eidet går gren ...

                                               

Prorvakanalen

Prorvakanalen eller Prorvagreina er ein kanal i Donaudeltaet i Ukraina, som ikkje er i bruk lenger. Ho er dels ei naturleg grein i Donaudeltaet og dels ein kanal bygd i 1957 av Sovjetunionen. Sidan 1958 har han vore ein av dei viktigaste ukrainsk ...

                                               

Svartjord

Svartjord er eit jordsmonn som ein finn på steppene nord og aust for Svartehavet, danna av løss. Det finst òg i Mellom- og Søraust-Europa, og prærien i Nord-Amerika og pampasen i Sør-Amerika har liknande jordtypar. Ein stor del av kveiteproduksjo ...

                                               

Ungarsk geografi

Ungarn er eit land i Sentral-Europa. Det har eit areal på 93 030 km² og er 250 km frå nord til sør og 524 km frå aust til vest. Det har 2 258 km med landegrenser mot Austerrike i vest, Serbia, Kroatia og Slovenia i sør og sørvest, Romania i sørau ...

                                               

Megye

Megye er eit fylke i Ungarn. Ungarn er delt inn i 20 regionar der 19 av dei er megyék og den siste er hovudstaden: Budapest. Desse er igjen delt inn i 167 kistérségek, der Budapest er sin eigen underinndeling. Det er 23 byar med fylkesrettar megy ...

                                               

Regionar i Ungarn

Det er sju regionar i Ungarn. Desse vart oppretta i 1999 og det er meininga at dei skal erstatte dei 19 fylka og hovudstaden. Sentral-Transdanubia inneheld fylka Komárom-Esztergom, Fejér og Veszprém. Den sørlege store sletta inneheld fylka Bács-K ...

                                               

Departementet Artigas

Artigasdepartmentet er eit departamento i Uruguay. Hovudstaden er Artigas. Nabodepartementa er Salto og Rivera. Departementet har 78 019 innbyggjarar og dekkjer eit areal på 11 928 km². Artigas har fått kallenamnet "Rincón de la Republica". Depar ...

                                               

American Geographical Society

American Geographical Society er ein samskipnad for profesjonelle geografar, danna i 1851 i New York. Dei fleste medlemmane i samskipnad er amerikanarar, men blant dei har det òg vore ganske mange medlemmar frå rundt om i verda. Samskipnaden oppf ...

                                               

Austkysten av USA

Austkysten av USA eller Austkysten er kystlinja der den austlege delen av USA møter Atlanterhavet. 14 av delstatar i USA har kystlinje mot Atlanterhavet. Frå nord til sør gjeld dette Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, ...

                                               

County i USA

Eit county i USA er ei administrativ geografisk eining i delstatane. Eit county kan samanliknast med eit norsk fylke. I 48 av delstatane nyttar ein nemninga county, men Louisiana og Alaska nyttar parish og borough. Vidare blir alt nemnt som fylke ...

                                               

Aralsjøen

Aralsjøen er ein endorheisk innsjø i Sentral-Asia. Han ligg mellom Kasakhstan i nord og Karakalpakstan, ein autonom region i Usbekistan, i sør. Namnet tyder om lag "Sjøen med øyane" og refererer til dei meir enn 1 500 øyane som er, eller var, i i ...

                                               

Karakalpakstan

Karakalpakstan er ein sjølvstyrt region vest i Usbekistan. Næringslivet består av produksjon og eksport av bomull. Hovudstaden i regionen er Nukus, som ligg ved Aralsjøen. Området har namn etter karakalpak-talande karakalpakfolk. Dette namnet er ...

                                               

Angelfossen

Angelfossen er verdas høgste foss med fritt vatnfall på 979 m, med eit samanhengande fall på 807 m. Han finst i Canaima nasjonalpark, i Gran Sabana regionen av staten Bolívar i Venezuela. I vind vert vatnet slengt rundt, delt opp og knust slik at ...

                                               

Caruachi kraftstasjon

Caruachi kraftstasjon, med offisielt namn "Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda en Caruachi" står ei demning over elva Caroní, ca. 59 kilometer nedanfor Guridemninga og omkring 35 km opp frå staden der Caroní munnar ut i Orinoco ved Ciudad ...

                                               

Guridemninga

Guridemninga demmer opp elva Caroni i delstaten Bolívar i Venezuela. Demninga inneheld vasskraftverket Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Ho ligg ca. 100 kilometer opp frå samanlaupet med Orinoco, i luftlinje ca. 130 km søraust frå Ciudad Bolí ...