ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216
                                               

Doha

Doha er hovudstad og den mest folkerike Qatar. Doha har kring 900 000 innbyggjarar i sjølve byen. Byen ligg på kysten av Persiabukta, aust i landet og er den raskast veksande byen i Qatar. Over 60 % av innbyggjarane i landet bur i Doha eller fors ...

                                               

Fujairah

Fujairah er eit av sju emirat i Dei sameinte arabiske emirata, og det einaste av dei sju som berre har kystlinje ved Omanbukta og ikkje ved Persiabukta.

                                               

Jebel Ali

Jebel Ali er ein hamneby, 35 km sørvest for Dubai i Dei sameinte arabiske emirata. I 1985 vart Jebel Ali frisone Jafza oppretta. Jafza er eit industriområde kring hamna, der internasjonale selskap kan slå seg til og få spesielle privilegium i fri ...

                                               

Ruwais

Al Ruwais er ein by som ligg kring 240 kilometer vest for Abu Dhabi by i Vestregionen i emiratet Abu Dhabi. Staden var ein gong ein liten fiskelandsby der folk berre budde til tider av året, men er i dag ein av dei mest moderne industriområda i M ...

                                               

Umm al-Qaiwain

Umm al-Quwain er det minst folkerike av dei sju emirata i Dei sameinte arabiske emirata. Namnet tyder to makters mor på arabisk. Emiratet ligg nord i landet og vert styrt av Saud bin Rashid Al Mualla. Emiratet har over 70 000 innbyggjarar og eit ...

                                               

Stadsstadgorna

Stadsstadgorna var eit samleomgrep for bylover i Sverige som omfatta Ordningsstadgan i tillegg til Brandstadgan, Byggnadsstadgan og Hälsovårdsstadgan. Stadsplanelag frå 1907 brukar ein å inkludere i desse. Alle stadgorna gjaldt obligatorisk i stä ...

                                               

Byar i Syria

Syria er delt inn i undernasjonale område på ein hierarkisk måte: 65 distrikt mintaqah 14 guvernement muhafazah 281 underdistrikt nahiyah Kvart av dei 14 syriske guvernementa muhafazat, eintal muhafaza er delt inn i mange distrikt. Totalt er det ...

                                               

Småbyar og landsbyar i Syria

Bustan al-Basha Joubet Burghal Al-Fakhoura Harf al-Mseitra

                                               

Vrahovice

Vrahovice er ein landsby i Den tsjekkiske republikken, nær Prostějov i Olomouc-regionen. Administrativt er det ein del av Prostějov-distriktet. Staden har ca 3800 innbyggjarar. I landsbyen ligg mellom anna Sankt Bartholomeüskyrkja, eit postkontor ...

                                               

Amundsenbukta

Amundsenhavet er ei bukt i Nordvestterritoria i kanadisk Arktis. Bukta ligg mellom Banksøya og Kitlineq og fastlandet. Ho er 402 km lang og om lag 150 km brei der ho møter Beauforthavet. Amundsenbukta vart utforska av den norske polarforskaren Ro ...

                                               

Hudsonbukta

Hudsonbukta er ei stor bukt nordaust i Canada. Bukta har eit særs stort nedslagsfelt, om lag 4 041 400 km², som omfattar delar av Ontario, Quebec, Saskatchewan, Alberta, det meste av Manitoba, det søraustlege Nunavut, samt delar av Nord-Dakota, S ...

                                               

Jamesbukta

Jamesbukta er ei enorm havbukt i den sørlege enden av Hudsonbukta i Canada. Begge strekkjer seg sørover frå Nordishavet. Grensa mellom provinsane Quebec og Ontario går gjennom bukta i lengdretninga, men øyane i havet, medrekna den største Akimisk ...

                                               

St. Lawrence-bukta

St. Lawrence-bukta eller Saint Lawrence-bukta er ei stor havbukt på austkysten av Canada, mellom Newfoundland og det canadiske fastlandet. Grensa mot Atlanterhavet går langs ei linje frå Cape Breton på Nova Scotia til den franske øya St. Pierre u ...

                                               

Charlottetown

Charlottetown er ein by i Canada, og er provinshovudstad i Prince Edward Island. Byen har 32 175 innbyggarar. Med kringliggande busetnad har byområdet 58 625 innbyggarar, noko under halvparten av provinsens samla innbyggartal på 135 851. I byen l ...

                                               

Halifax

Halifax er provinshovudstad i Nova Scotia i Canada. Folketalet var i 2006 372 679, noko som gjer byen til den 13. mest folkerike i Canada. Den opphavlege byen Halifax vart oppløyst i 1996 då Halifax regionalkommune vart skipa. Den første europeis ...

                                               

Yellowknife

Yellowknife er hovudstaden og den største byen i Nordvestterritoria i Canada, med 18 700 innbyggjarar. Byen ligg på nordsida av Great Slave Lake, på vestsida av Yellowknife Bay, nær munningen til elva Yellowknife. Byen har ei blanding av etnisite ...

                                               

Missourielva

Missourielva, engelsk Missouri River, er den lengste elva i Nord-Amerika. Kjeldene til elva er i Rocky Mountains, vest i delstaten Montana. Derifrå renn ho austover og sidan sørover i 3 767 kilometer, før ho renn ut i Mississippielva nord om St. ...

                                               

St. Lawrence-elva

Saint Lawrence-elva er ei stor elv i Nord-Amerika som renn austover frå Dei store sjøane ut i Atlanterhavet. Mohawkane kalla elva for Kaniatarowanenneh. Grensa mellom Canada og USA går langs ein del av den øvre delen av elveløpet, med staten Onta ...

                                               

Barbeau Peak

Barbeau Peak er den høgste fjelltoppen i Nunavut i Canada. Toppen ligg på 81 grader 54 minuttar nordleg breiddegard, og 75 grader 1 minutt vestleg lengd. Fjellet ligg i Quttinirpaaq nasjonalpark på Ellesmereøya. Fjelltoppen fekk sitt namn i 1969 ...

                                               

Golden Hinde

Golden Hinde er eit fjell i Vancouver-fjella på øya Vancouver i Britisk Columbia. Den 2 197 meter høge fjelltoppen er den høgste på øya. Fjellet ligg nær midten av den 2 450 km2 store Strathcona Provincial Park, ved kjeldene på elva Wolf River og ...

                                               

Mount Logan

Mount Logan er ein 5 959 meter over havet høgt fjell i Yukon-territoriet i Canada. Fjelltoppen er den høgste i Canada og den nest høgste i Nord-Amerika. Fjellet vart "oppdaga" i 1890 og året etter kalla opp etter den kanadiske geologen William Ed ...

                                               

Appalachane

Appalachane er ei stor fjellkjede aust i Nord-Amerika. Den nøyaktige definisjonen av kor langt fjellkjeda strekkjer seg varierer. Ein vanleg variant omfattar ikkje Adirondackfjella, som ofte vert sagt å ha meir til felles med Det kanadiske skjold ...

                                               

Niagarafalla

Niagarafalla er ei gruppe på tre fossar i Niagaraelva som renn mellom Eriesjøen og Ontariosjøen. Falla fører 5 720 kubikkmeter vatn per sekund, nesten seks gonger meir enn Viktoriafalla, og ligg på grensa mellom Ontario i Canada og New York i USA ...

                                               

Dei store sjøane

Dei store sjøane er fellesnemninga på de fem innsjøane Ontariosjøen, Eriesjøen, Øvresjøen, Huronsjøen og Michigansjøen i grenseområdet mellom USA og Canada. Sjøane er den største gruppa med ferskvassjøar i verda, er ein del av det største ferskva ...

                                               

Eriesjøen

Eriesjøen er ein av dei store sjøane i Nord-Amerika. Sjøen grensar til delstatane Ohio, Pennsylvania, New York og Michigan. I nord grensar han til Canada. Eriesjøen er den trettande største ferskvass-innsjøen i verda. Sjøen har eit areal på 24 00 ...

                                               

Lake Hazen

Lake Hazen er ein innsjø nord på Ellesmereøya i Nunavut i Canada. Han er den tredje største innsjøen på kloten nord for polarsirkelen, etter Tajmyr i Russland og Enaresjøen i Finland. Lake Hazen er 70 km lang og opp til 11 km brei, og dekker ei f ...

                                               

Lake Louise i Alberta

Lake Louise er namnet på ein innsjø og ein tettstad i Banff nasjonalpark i den canadiske provinsen Alberta. Den særmerkte smaragdgrønne fargen til innsjøen kjem av finmalne steinpartiklar som vert frakta med smeltevatnet frå isbreane som omgjev s ...

                                               

Winnipegsjøen

Lake Winnipeg eller Winnipegsjøen er ein av dei største innsjøane i Canada og ligg sentralt i provinsen Manitoba litt nord for storbyen Winnipeg. Lake Winnipeg har eit areal på 24 514 km² og er den femte største innsjøen i landet og den 11. størs ...

                                               

Champlainhavet

Champlainhavet var eit kortvarig havområde i Atlanterhavet som vart danna av isbrear som trekte seg tilbake mot slutten av den siste istida. Havområdet dekte område i Quebec og Ontario i Canada, samt dei amerikanske statane New York og Vermont. D ...

                                               

Tyrrellhavet

Tyrrellhavet er eit anna namn på den førhistoriske utgåva av Hudsonbukta som eksisterte då isen smelta etter den siste istida. Det er kalla opp etter den kanadiske geologen Joseph Tyrrell. For om lag ti tusen år sidan trekte isen over Canada seg ...

                                               

Pingualuit-krateret

Pingualuit-krateret, tidlegare kalla Chubb-krateret og seinare Ny-Quebec-krateret er eit meteorittkrater i det nordlege Labrador i Canada. Det er 3.44 km i diameter og fylt av ein 252 meter djup innsjø. Innsjøen inneheld noko av det reinaste fers ...

                                               

McCluresundet

McCluresundet er eit sund i Nordishavet, inne i det canadiske Nordvestterritoria. Sundet utgjer den vestlegaste delen av Parrykanalen og knyter Melvillesundet i aust saman med Beauforthavet i vest. Det skil Banksøya i sør frå Elisabetøyane Melvil ...

                                               

Naressundet

Naressundet er eit sund mellom Grønland og Ellesmereøya i den nordlegaste delen av Nunavut i Canada. Sundet knyter Baffinbukta med Lincolnsjøen i Nordishavet. Frå sør til nord består sundet/passasjen av Smithsundet, Kane Basin, Kennedykanalen, Ha ...

                                               

Smithsundet

Smithsundet (engelsk Smith Sound er eit sund mellom Grønland og Canadas nordlegaste øy, Ellesmereøya. Sundet er ein del av Naressundet og ligg nord for Qaanaaq og knyter Baffinbukta med Kane Basin. Det har namn etter ein av dei som reia ut Discov ...

                                               

Anticostiøya

Anticostiøya er ei øy ved utløpet av St. Lawrence-elva, der denne renn ut i St. Lawrence-bukta, i Quebec i Canada, mellom 49° og 50° nordleg breidd, og mellom 61° 40 og 64° 30 vestleg lengd. Ho har eit flatemål på 7893 km². Anticostiøya er i nord ...

                                               

Axel Heibergs land

Axel Heibergs land er ei av Elisabetøyane i Nunavut-territoriet i Canada. Ho ligg mellom 78° og 81° nordleg breidd, og 85° og 97° vestleg lengd. Øya har ei flatevidd på 43 178 km² og er den sjuande største øya i Canada. Ho er skilt frå Ellesmereø ...

                                               

Banksøya

Banksøya er ei øy som ligg i det kanadiske Arktis, og høyrer til Inuvikregionen i Nordvestterritoria i Canada. Øya ligg kring 73 grader nordleg breidd og 121 grader vestleg lengd. Banksøya dekkjer eit landareal på 70 028 km² og er den 24. største ...

                                               

Bathurstøya i Canada

Bathurstøya er ei av Elisabetøyane i Nunavut-territoriet i Canada. Ho har ei flatevidd på 16042 kvadratkilometer. Ho ligg vest for Cornwallisøya og Devonøya, og aust for Melvilleøya. Øya er folketom.

                                               

Bylotøya

Bylotøya ligg utfor nordenden av Baffinøya i Nunavut-territoriet i Canada, på i kring 71 grader nordleg breidd. Ho har ei flatevidd på 11067 km². Øya er den største i verda som aldri har hatt fast busetnad. Men inuittar frå Pond Inlet og andre st ...

                                               

Cape Breton

Cape Breton er ei øy i Atlanterhavet utanfor austkysten av Canada. Namnet kjem av bretonsk og er knytt til Bretagne. Cape Breton er ein del av provinsen Nova Scotia og er skilt frå denne halvøya ved Cansosundet. Over sundet går vegfyllinga Canso ...

                                               

Charlesøya

Charlesøya er ei stor, låglendt øy i Canada. Ho har eit flatemål på 9 521 km². Største diameteren er 235 km. Øya ligg i Foxesjøen, ved vestkysten av Baffinøya. Ho høyrer til Qikiqtaalukregionen i Nunavutterritoriet. Øya er folketom og prega av lå ...

                                               

Cornwallisøya

Cornwallisøya er ei øy i Qikiqtaaluk-regionen i Nunavut i det kanadiske Arktis. Ho har eit flatemål på 6 995 km2 og er opptil 110 km lang. Øya, som er ei av Elisabetøyane, ligg vest for Devonøya på i kring 75° nord og 95° vest. Cornwallisøya er s ...

                                               

Devonøya

Devonøya er den nest største av Elisabetøyane i Nunavut-territoriet i Canada, og den største folketomme øya på jorda. Devonøya har eit flateinnhald på 55.247 km2, og består av prekambrisk gneis og paleozoisk siltstein og leirskifer. Høgste punkte ...

                                               

Elisabetøyane

Elisabetøyane er ei gruppe øyar aller lengst nord i Canada, mellom 74° og 83° N. Øygruppa er skilt frå Grønland av Naressundet, og frå dei kanadiske øyane Baffinøya i søraust av Lancastersundet og Kitlineq i sørvest av Melvillesundet. Øyane dekke ...

                                               

Ellef Ringnes øy

Ellef Ringnes øy er ei av Sverdrupøyane i arktisk Canada. Ho dekkjer eit landareal på 11 295 km², og er ei av verdas største folketome øyar. På vestkysten av øya ligg verstasjonen Isachsen. Han var bemanna frå 1948, men vart automatisert i 1978. ...

                                               

Ellesmereøya

Ellesmereøya er den største av Elisabetøyane i Nunavut-territoriet i Canada. Ho er med eit flateinnhald på 196.235 km² den tiande største øya på jorda. I aust er øya skild frå Nord-Grønland av den 30 km breie Kennedykanalen. I vest ligg Axel Heib ...

                                               

Haida Gwaii

Haida Gwaii, tidlegare Charlotteøyane, er ei øygruppe i Canada, utanfor nordvestkysten av British Columbia. Haida Gwaii består av dei to hovudøyane, Grahamøya i nord og Moresbyøya i sør, og ca. 150 mindre øyar. Kring 5 000 menneske bur på øyane. ...

                                               

Kitlineq

Kitlineq er ei øy i det kanadiske Arktis, administrativt delt mellom Nunavutterritoriet og Nordvestterritoria i Canada. Øya dekker eit areal på 217 291 km². Ho er den nest største øya i Canada, og den åttande største øya i verda. Den vestlege tre ...

                                               

Melvilleøya i Canada

Melvilleøya er ei av Elisabetøyane i det nordlege Canada. Ho har ei flatevidd på 42 149 km2, og er delt mellom Nordvestterritoriet og Nunavut-territoriet. Fjella på Melvilleøya er av dei høgste i det vestlege, arktiske Canada. Det høgste er 776 m ...

                                               

Newfoundland

Newfoundland er ei stor øy utenfor nordaustkysten av Nord-Amerika og den tettast folkesette delen av den kanadiske provinsen Newfoundland og Labrador. Newfoundland er skild frå Labrador-halvøya av Belle Isle-stredet og frå Cape Breton Island av C ...