ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213
                                               

East Anglia

East Anglia er ein landsdel aust i England. Det byggjer på det tidlegare kongeriket East Anglia, Ēast Engla rīce på gammalengelsk, som var namnsett etter angelsaksarar frå Angeln. Området har i dag inga administrativ rolle, og har ikkje offisielt ...

                                               

Hewitt

Ein hewitt er ein topp i England, Wales eller på Irland med absolutt høgd på minst 2000 fot over havet, som tilsvarar 609.6 meter over havet og ein primærfaktor på minst 30 meter. Namnet er eit akronym: H ills in E ngland, W ales and I reland ove ...

                                               

Marilyn-topp

Marilyn er ei nemning brukt om fjell- eller andre toppar på Dei britiske øyane med ein primærfaktor, det vil seie høgd i tilhøve til terrenget omkring, på minst 150 meter, uansett kor mange meter over havet toppen er. Namnet er eit ordspel på nem ...

                                               

Cambrian Mountains

Cambrian Mountains er eit fjellområde i Wales, som strekker seg frå og med South Wales-fjella i Brecon Beacons, nordlege delar av Carmarthenshire og Ceredigion, Black Mountains aust i Wales til Snowdonia i North Wales. Fjella strekkjer seg opp mo ...

                                               

Penninane

Penninane er ei låg fjellkjede nord i England, som skil Nordvest-England frå Yorkshire og Nordaust-England. Dei vert ofte skildra som "ryggraden i England", og dei dannar ei meir eller mindre samanhengande fjellrekkje frå Peak District i Derbyshi ...

                                               

North Channel

North Channel er eit sund mellom Nord-Irland og Skottland. Den djupaste delen av sundet vert kalla Beauforts Dyke. Sundet går mellom Irskesjøen i sør og Atlanterhavet i nord. Mange ferjesamband kryssar sundet. I 1953 var sundet åstad for eit alvo ...

                                               

New Forest

New Forest er eit område med skog, hede og beite i Hampshire i England. Området blei danna som kongeleg skog av Vilhelm erobraren, og har vore kjend som Ny-skogen sidan oppføringa i Domesday Book i 1086. Det har gjeve namn til New Forest-distrikt ...

                                               

Dei skotske låglanda

Det Dei skotske låglanda er eit historisk og kulturelt område i Skottland. Det omfattar dei delane av det skotske fastlandet som ikkje tilhøyrer det skotske høglandet. Grensa mellom høg- og lågland, Høglandsforkastinga, ligg langs ei linje mellom ...

                                               

Det skotske høglandet

Det skotske høglandet viser til området som utgjer den barske nordre delen av det skotske fastlandet. Skottland består tradisjonelt av tre hovuddelar, låglandet, høglandet og øyane. Mesteparten av folket bur i låglandet, med byane Edinburgh hovud ...

                                               

Den kaledonske kanalen

Den kaledonske kanalen i Skottland bind saman den skotske austkysten ved Inverness med vestkysten ved Corpach nær Fort William. Kanalen strekkjer seg om lag 100 kilometer 62 miles frå nordaust mot sørvest. Berre om lag tredjeparten av denne dista ...

                                               

Firth of Lorn

Firth of Lorn er ein firth eller ein fjord på vestkysten av Skottland i Argyll and Bute. Han ligg mellom Isle of Mull i nordvest og øyane Kerrera, Seil og Luing samt delar av det skotske fastlandet sørvest for Oban på søraustsida. Fjorden er mell ...

                                               

The Minch

The Minch, òg kalla The North Minch, er eit sund nordvest i Skottland, mellom det nordvestlege Highlands og dei nordlege Indre Hebridane frå Lewis og Harris i Ytre Hebridane. Han vart kalla "Skotlandsfjörð" på norrønt. The Lower Minch an Cuan Can ...

                                               

Pentland Firth

Pentland Firth er ein firth, men er meir eit sund enn ein fjord. Det går mellom Orknøyane og Caithness nord i Skottland.

                                               

Scapa Flow

Scapa Flow er eit sund på Orknøyane sør for Mainland og nord for Hoy og South Ronaldsay. Sundet ligg verna til og er veleigna som naturleg hamn. Den britiske marinen brukte Scapa Flow som flåtehamn under både første og den andre verdskrigen. Mari ...

                                               

Sullom Voe

Sullom Voe er eit sund mellom halvøya Northmavine og resten av Northern Mainland på Shetland i Skottland. Det er òg namnet på petroleumsterminalen som ligg ved dette sundet. Sullom Voe er ein av dei største oljeterminalane i Europa. Sundet er del ...

                                               

Walney Channel

Walney Channel er eit smalt område med grunt tidvatn i Irskesjøen mellom øya Walney Island og Barrow-in-Furness på det britiske fastlandet. Han dannar fronten på Furnesshalvøya. Kanalen er om lag 15 km lang. Den sentrale delen av kanalen vert tør ...

                                               

Yell Sound

Yell Sound er eit sund mellom øyane Yell og Shetland Mainland på Shetland. Det dannar grensa mellom Mainland og North Isles og det ligg mange småøyar der. Sullom Voe er ein arm av Yell Sound med ein stor oljeterminal. Det går ferjer til North Isl ...

                                               

England

England er den største og mest folkerike av dei fire nasjonane som utgjer Storbritannia. England ligg i den søraustlege delen av øya Storbritannia, og grensar direkte mot Wales og Skottland. Namnet "England" kjem frå anglarane, eit av fleire germ ...

                                               

Nord-Irland

Nord-Irland er ein del av Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, og har eit stipulert folketal på tett oppunder 1.9 millionar. I offisielle kjelder er Nord-Irland både omtala som ein "provins" og som ein "region". Nord-Irland er de ...

                                               

Skottland

Skottland er eit tidlegare uavhengig kongedøme i Nordvest-Europa som dekkjer norddelen av øya Storbritannia og øyane kring. Landet er ein av dei fire nasjonane som utgjer Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, jamnast omtala som St ...

                                               

Wales

Wales er ei halvøy sørvest på øya Storbritannia. Wales er ein del av det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Den britiske tronarvingen er kjend som Prince of Wales, prins av Wales, men han har inga politisk rolle i Wales. Namnet "Wa ...

                                               

Ascension

Ascension er eit britisk oversjøisk territorium i det sørlege Atlanterhavet. Øya ligg sør for ekvator på 7. breiddegrad, ca 1600 km aust for kysten av Afrika og 2250 km vest for kysten av Brasil. Tidlegare låg øya under det britiske territoriet S ...

                                               

Administrativ inndeling i Bulgaria

Den administrative inndelinga i Bulgaria er fastlagt i artikkel 135 i den bulgarske grunnlova frå 1991, lov om lokalt sjølvstyre og lokal administrasjon frå 1991 og lov om territoriell administrasjon av republikken Bulgaria frå 1995. Bulgaria er ...

                                               

Kommunar i Bulgaria

Kommunane i Bulgaria utgjer ei administrativ inndeling i Bulgaria. Dei 28 provinsane er delte inn i 265 kommunar. Alle kommunane har namn etter den byen som er hovudsete i kommunen.

                                               

Sofiadalen

Sofiadalen er ein dal sentralt i det vestlege Bulgaria, kalla opp etter Sofia som ligg i dalen. Han ligg mellom Balkanfjella i nordaust, fjella Viskjar, Ljulin, Vitosja og Lozenska planina i sørvest, Vakarel i søraust og dei låge Slivnitsahøgdene ...

                                               

Arda i Bulgaria

Sjå òg Arda i Italia. Arda er ei elv som renn i Bulgaria og Hellas. Ho har sitt utspring i Rodopifjella i Bulgaria nær landsbyen Smoljan, og renn 290 km austover forbi Kardzjali og Ivajlovgrad, og så inn i Hellas gjennom nordlege delar av prefekt ...

                                               

Iskăr

Iskăr er den lengste elva som berre renn innanfor Bulgaria, og er ei av sideelvane til Donau. Ho har ei lengd på 368 km. Iskăr oppstår frå tre elvar, Tsjerni Iskăr Svarte Iskăr, Beli Iskăr Kvite Iskăr og Levi Iskăr som i lag går under namnet Iskr ...

                                               

Jantra

Jantra er ei elv nord i Bulgaria, og ei av sideelvane til Donau frå høgre. Ho er 285 km, og har eit nedslagsfelt på 7 862 km². Jantra har sitt utspring ved den nordlege foten av fjellet Hadzji Dimitar i sentrale område av Balkanfjella ei høgd på ...

                                               

Jerma

Jerma eller Erma er ei elv søraust i Serbia og vest i Bulgaria. Sjølv om ho ikkje er lengre enn 74 km er ho kjend for å krysse grensa mellom Serbia og Bulgaria to gonger. Ho munnar ut i elva Nišava, og er ein del av tilsigsområdet til Svartehavet ...

                                               

Kamtsjija

Kamtsjija er ei 244.5 km lang elv aust i Bulgaria, den lengste elva på Balkan som munnar direkte ut i Svartehavet. Ho har sitt utspring der elvane Goljama Kamtsjija og Luda Kamtsjija renn i hop aust i Balkanfjella, og renn austover mot Svartehave ...

                                               

Maritsa

Maritsa eller Évros er den lengste elva som berre renn innanfor Balkan med ei lengd på 480 km. Ho har sitt utspring i Rilafjella vest i Bulgaria, renn søraustover mellom Balkanfjella og Rodopifjella, forbi Plovdiv til Edirne i Tyrkia. Ein liten d ...

                                               

Elva Mesta

Mesta eller Néstos er ei elv i Bulgaria og Hellas. Ho har sitt utspring i Rilafjella i Bulgaria og munnar ut i Egearhavet nær øya Thásos. Ho stupar gjennom bratte juv mot Egearhavet gjennom stort sett metamorfe formasjonar. I den nedre delen renn ...

                                               

Nišava

Nišava eller Nisjava er ei elv i Bulgaria og Serbia, og ei av dei høgre sideelvane til Južna Morava med ei lengd på 218 km. Nišava har sitt utspring vest i Bulgaria i Balkanfjella nær landsbyen Gintsi. Kjelda ligg nær grensa til Serbia, og etter ...

                                               

Rezovska

Rezovska er ei elv som renn i Bulgaria og Tyrkia. Ho har ei lengd på 112 km og har sitt utspring i den tyrkiske delen av fjella Strandzja aust for Kofçaz med namnet Paspalderesi. Ho renn hovudsakleg austover, og etter Paspala vert ho ei grenseelv ...

                                               

Rusenski Lom

Rusenski Lom er ei elv nordaust i Bulgaria, og den siste store sideelva til Donau frå høgre. Ho oppstår der elvane Beli Lom og Tjserni Lom renn i hop. Beli Lom har sitt utspring sør for Razgrad, medan Tsjerni Lom har sitt utspring søraust for Pop ...

                                               

Elva Struma

Struma eller Strymónas er ei elv i Bulgaria og Hellas. Det antikke namnet var Strymōn. Nedslagsfeltet i Bulgaria er om lag 10 800 km². Ho har sitt utspring i fjellet Vitosja i Bulgaria, og går først vestover, og så sørover. Ho kryssar grensa til ...

                                               

Elva Strumitsa

Strumitsa er ei elv i Nord-Makedonia og Bulgaria. Han renn gjennom byen Strumitsa og er ei sideelv til Struma. Ho har kjelda si i fjellet Platsjkovitsa i Nord-Makedonia og renn sørover gjennom ein djup dal og vert så kalla Stara Reka. Ho renn så ...

                                               

Timok

Timok er ei elv aust i Serbia og vest i Bulgaria. Det er eit svært greina system av mange kortare elvar, og mange av dei har same namn. Frå det øvste utspringet i systemet til munningen i Donau er Timok 203 km lang. Elva renn hovudsakleg gjennom ...

                                               

Tundzja

Tundzja er ei elv i Bulgaria og Tyrkia, og den største sideelva til Maritsa. Dei renn i hop nær Edirne i Tyrkia. Elva har sitt utspring i sentrale område av Balkanfjella, nord for Kalofer, og renn så austover før ho brått snur sørover før Jambol. ...

                                               

Vatsja

Vatsja er ei elv sør i Bulgaria, og ein av dei største sideelvane til Maritsa. Ho er 105 km lang og har kjelda si der elvane Sjiralasjka reka og Bjunovska reka renn i hop. Elva passerer gjennom demningane Kritsjim og Vatsja, som gjev drikkevatn t ...

                                               

Veleka

Veleka er ei elv i søraustlege delar av Bulgaria og nordaust i den europeiske delen av Tyrkia. Ho er 147 km lang, der 123 km renn i Bulgaria, og har sitt utspring i fleire karstkjelder i den tyrkiske delen av fjellet Strandzja og munnar ut i Svar ...

                                               

Balkanfjella

Balkanfjellet er ei fjellkjede, som strekkjer seg 560 km frå austlege delar av Serbia og gjennom sentrale område av Bulgaria til Eminehalvøya ved Svartehavet. Ho er ei forlenging av Karpatane, og fråskild frå denne fjellkjeda av elva Donau. Den h ...

                                               

Malovitsa

Malovitsa er ein fjelltopp i nordvestlege delar av Rilafjella sørvest i Bulgaria. Han er 2 729 meter høg og eit av dei mest populære turistområda i fjellområdet. Rila kloster ligg ved foten av sørsida av fjellet, og Malovitsa skisenter, med to sk ...

                                               

Midžor

Midzhur eller Midžor er eit fjell i Balkanfjella på grensa mellom Serbia og Bulgaria. Med ei høgd på 2169 meter over havet er toppen den høgaste i dei vestlege Balkanfjella, og i Serbia. Midzhur er det tolvte høgaste fjellet i Stara Planina. Sjøl ...

                                               

Osogovo

Osogovo eller Osogovska Planina er eit fjell på grensa mellom Bulgaria og Nord-Makedonia. Fjellet er om lag 110 km langt og 50 km breitt, og den høgaste toppen er Ruen på 2 251 meter. Den brattaste fjellsida er mot vest, og strekkjer seg ned frå ...

                                               

Pirin

Pirin er ei fjellkjede sørvest i Bulgaria omkring 41°45′50″N 23°25′30″E. Den høgaste toppen er Vihren på 2 914 moh. Fjellkjeda strekkjer seg 40 km nordvest-søraust, og er om lag 25 km brei. Det meste av kjeda ligg innanfor nasjonalparken Pirin na ...

                                               

Rila

Rila er ei fjellkjede sørvest i Bulgaria, og inneheld det høgaste fjellet i Bulgaria og på Balkan, Musala med 2 925 meter. Massivet er òg det sjette høgaste i Europa, etter Kaukasus, Alpane, Sierra Nevada, Pyreneane og Etna. Rila nasjonalpark dek ...

                                               

Rodopifjella

Rodopifjella er ei fjellkjede i Søraust-Europa. Over 83 % av fjellkjeda ligg i sørlege delar av Bulgaria, medan resten ligg i Hellas. Den høgaste toppen Goljam Perelik er det sjuande høgaste fjellet i Bulgaria. Fjellkjeda består av karstområde me ...

                                               

Slavjanka i Bulgaria

Slavjanka eller Órvilos, tidlegare òg kalla Alibotuş og Kitka Planina, er eit fjell på grensa mellom Bulgaria og Hellas sør i Pirinfjella. Den høgaste toppen i Slavjanka er Gotsev Vrah på 2 212 meter, og andre høge toppar her er Goljam Tsarev Vra ...

                                               

Sredna Gora

Sredna Gora er ei fjellkjede i Bulgaria, parallelt til Balkanfjella. Ho strekkjer seg mellom elva Iskar i vest til Tundzja nord for Jambol i aust. Sredna Gora er 285 km lang, og 50 km brei på det breiaste. Den høgaste toppen er Goljam Bogdan på 1 ...