ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212
                                               

Sucre

Sucre er den offisielle og historiske hovudstaden i Bolivia og sete for høgsterett, men ikkje den lovgjevande makta i landet. Byen har om lag 204 000 innbyggjarar og ligg 2 800 m.o.h.

                                               

Parinacota

Parinacota er ein massiv, 6 348 moh høg stratovulkan på grensa mellom Chile og Bolivia. Vulkanen er del av vulkangruppa Nevados de Payachata. Ein annan stor vulkan i området er Pomerape. Parinacotas siste utbrot fann stad for i kring 1 700 år sid ...

                                               

Titicaca

Titicaca, òg kalla Titicacasjøen, ligg i Andes på grensa mellom Peru og Bolivia. Han er den innsjøen med kommersiell sjøfart i verda som ligg høgst over havet, på heile 3800 moh. Han har eit areal på 8 372 km², er derfor største innsjøen i Sør-Am ...

                                               

Bosna

Bosna er den tredje lengste elva i Bosnia-Hercegovina, og vert rekna for ein av dei tre store, indre elvene i landet, i lag med Neretva og Vrbas. Dei tre andre store elvene som renn innom Bosnia-Hercegovina er Una i nordvest, Sava i nord og Drina ...

                                               

Ćehotina

Ćehotina, Ćeotina, Ćotina eller Čehotina er ei 125 km lang elv i Montenegro og Bosnia-Hercegovina, og er ei av dei høgre sideelvene til Drina.

                                               

Drina

Drina er ei elv på Balkan, og ei av dei høgre sideelevene til Sava. Med ei lengd på 346 km dannar ho mellom anna grensa mellom Bosnia-Hercegovina og Serbia. Namnet kjem frå det latinske namnet på elva, Drinus.

                                               

Miljacka

Miljacka er ei elv i Bosnia-Hercegovina. Ho er mest kjend for å vere elva som renn gjennom Sarajevo, og er nært knytt til byen. Miljacka er ei av sideelvene til Bosna, og har sitt utspring nær landsbyen Pale fleire kilometer aust for Sarajevo. Mi ...

                                               

Neretva

Neretva er ei elv i Bosnia-Hercegovina og Kroatia. Den totale lengda hennar er 225 km, der 203 km er i Herzegovina, og dei siste 22 km i Dubrovnik-Neretva kommune i Kroatia. Den øvre delen av Neretva har krystallklårt og reint vatn, og er kanskje ...

                                               

Rzav i Zlatibor

Rzav er ei elv vest i Serbia og aust i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina. Ho er ei 72 km lang sideelv til Drina frå høgre, og har sitt utspring frå dei to elvene Crni Rzav og Beli Rzav. Elva vert stundom kalla Veliki Rzav eller Zlatiborski Rz ...

                                               

Sava

Sava er ei elv i Søraust-Europa, og ei av dei store sideelvane til Donau frå høgre. Ho er 945 km lang med eit nedslagsfelt på 95 719 km². Ho renn gjennom fire land: Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Serbia.

                                               

Trebišnjica

Trebišnjica er ei elv i Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Kroatia. Ho renn 98 km på overflata og 187 km totalt både under og over bakken, og ho er ei av dei lengste elvane i verda i sitt slag.

                                               

Una

Una er ei elv i vestlege delar av Bosnia-Hercegovina som utgjer ein del av grensa mot Kroatia. Una er ei av sideelvane til Sava frå høgre. Nedslagsfeltet hennar er 10 400 km² og om lag ein million menneske bur innanfor dette området. Una har sitt ...

                                               

Uvac

Uvac er ei elv i sørvestlege delar av Serbia og Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina. Ho er 119 km lang og ei av dei største sideelvane til Lim. Før ho munnar ut i Lim utgjer dei siste 10 km grensa mellom Serbia og Bosnia-Hercegovina. Uvac har s ...

                                               

Vrbas

Vrbas er ei av dei store elvane vest i Bosnia-Hercegovina. Ho er ei av sideelvane til Sava frå høgre. Ein av byane ho renn gjennom er Banja Luka, hovudstaden i Republika Srpska. Ho har sitt utspring i fjellet Vranica, og ei totalt lengd på 192 km ...

                                               

Bjelašnica

Bjelašnica er eit fjell sentralt i Bosnia-Herzegovina. Det ligg like sørvest for Sarajevo, ved sida av fjellet Igman. Den høgaste toppen til Bjelašnica er 2 067 meter. Bjelašnica er ein populær turiststad for tur- og skigåing, og ligg berre 20 mi ...

                                               

Čvrsnica

Čvrsnica er eit fjell i Dei dinariske Alpane i Bosnia-Hercegovina, nord i Hercegovina i kommunen Posušje i Vest-Herzegovina. Den høgaste toppen av fjellet er 2 228 meter. Čvrsnica er omringa av elva Neretva i aust, sideelva hennar Doljanka i nord ...

                                               

Igman

Igman er eit fjell sentralt i Bosnia-Hercegovina, like sørvest for Sarajevo, ved sida av fjellet Bjelašnica og landsbyen Ilidža. Det høgaste punktet til Igman er Vlahinja på 1 502 meter, og det er dermed det lågaste av Sarajevo-fjella. Igman er e ...

                                               

Jahorina

Jahorina er eit fjell i Dei dinariske Alpane sentralt i Bosnia-Hercegovina i republikken Republika Srpska. Det ligg like søraust for Sarajevo ved sida av fjellet Bjelašnica. Jahorina er 1 913 meter høgt. Som dei andre fjella rundt Sarajevo er Jah ...

                                               

Kamešnica

Kamešnica er eit fjell sørvest i Bosnia-Hercegovina, på grensa til Kroatia. Fjellet er ei forlenging av fjellet Dinara, som strekkjer seg frå fjellovergangen Vaganj i nordaust til Buško Blato. Det meste av Kamešnica ligg i Bosnia, inkludert den h ...

                                               

Orjen

Orjen er eit fjell av kalkstein i Dei dinariske Alpane i Montenegro. Den høgaste toppen her er Zubački kabao med 1 894 moh. Massivet Orjen ligg nordvest for Risan i Kotorbukta. På toppen av Orjen og dei omliggande ryggane og platåa kan ein tydleg ...

                                               

Trebević

Trebević er eit fjell sentralt i Bosnia-Hercegovina, like søraust for Sarajevo ved sida av fjellet Jahorina. Trebević er 1 627 meter høgt, og det nest høgaste av fjella omkring Sarajevo. I mellomalderen vart Trebević kalla Zlatni Do. Under Vinter ...

                                               

Troglav

Troglav er den høgaste toppen i fjellkjeda Dinara, og symboliserer Dei dinariske Alpane, den lengste fjellkjeda på Balkan. Troglav ligg i Bosnia-Hercegovina, og er kalla opp etter Triglav, ein slavisk gud. Namnet tyder bokstaveleg "med tre hovud" ...

                                               

Vlašić

Vlašić er eit fjell midt i Bosnia-Hercegovina. Toppen av fjellet vert kalla Paljenik og er 1 943 m høgt. Fjellet har eit stort skisenter for vinterturisme, og gode forhold for ski, snøbrett og andre vinteridrettar. Fjellet er òg ein populær stad ...

                                               

Buško Blato

Buško Blato er ein innsjø på sørsida av Livanjsko Polje i Bosnia-Hercegovina. Namnet vert òg brukt om området rundt innsjøen, der fleire landsbyar ligg. Prisoje er den største av desse. Dette området er hovudsakleg busett av kroatar med romersk-k ...

                                               

Belém

Belém er ein by i Brasil, hovudstad og største byen i delstaten Pará nordaust i landet. Byen er inngangsporten til Amazonas-området og ligg om lag 100 km frå Atlanterhavet ved elvebardane til Pará-elva, ei sideelv til den store Amazonas-elva. Bel ...

                                               

Brasília

Brasília er hovudstaden i Brasil og er ein del av Distrito Federal. Allereie i den første grunnlova frå 1891 var det bestemt at byen skulle liggja i hjarta av Brasil i delstaten Goias – eit savanneområde med få innbyggjarar. Bygginga av byen byrj ...

                                               

Curitiba

Curitiba er hovudstaden i delstaten Paraná sør i Brasil. Byen vert rekna som eit viktig økonomisk og kulturelt senter i Sør-Brasil og er også kjent for gode reguleringsplanar for kollektivtrafikk. Curitiba ligg på ei høgslette rundt 930 moh.

                                               

Manaus

Manaus er hovudstaden og den største byen i den brasilianske delstaten Amazonas. Det er den sjuande største byen i Brasil, med ei estimert folkesetting i 2019 på meir enn 2.1 millionar fordelt over eit areal på omtrent 11 401 km2. Byen ligg i det ...

                                               

Recife

Recife er ein by og ein kommune med om lag 1.6 millionar ibuarar i det nordaustlege Brasil, og er hovudstad i delstaten Pernambuco. Heila storbyområdet har ikring 3.9 millionar ibuarar. Hamnebyen Recife ligg ved Atlanterhavet og er ein av dei aus ...

                                               

Rio de Janeiro

Sjå òg Rio de Janeiro fleirtyding Rio de Janeiro er både namnet på ein delstat søraust i Brasil og namnet på hovudstaden i same delstat. Namnet tyder "Januarelva" på portugisisk. Byen var hovudstaden i Brasil mellom 1763 og 1960 og hovudstaden i ...

                                               

São Paulo

Sjå òg São Paulo fleirtyding São Paulo er hovudstaden i delstaten São Paulo og den største byen i Brasil så vel som på den sørlege halvkula. Folketalet ved folketeljinga i 2000 var 10 434 252 innbyggjarar; i 2005 anslo IBGE folketalet til å vera ...

                                               

Amazonaselva

Amazonaselva i Sør-Amerika er den største elva på jorda målt i vassmengd. Ho fører like mykje vatn som Nilen, Yangtze og Mississippi til saman. Dette gjer at elva gjev tilskot til om lag ein femdel av alt ferskvatn som renn ut i alle verdshava. A ...

                                               

Río Negro

Rio Negro, òg kjent som Guainíaelva i Colombia, er den største nordlege sideelva til Amazonaselva og bidreg med ca. 14 % av vassmengda i Amazonasbassenget. Ho er den største svartvasselva i verda og ei av dei ti største elvene i verda målt i gjen ...

                                               

Vaupés

Vaupés er ei av dei viktigaste sideelvene til Rio Negro, som i sin tur er den største nordlege sideelva til Amazonas. Vaupés renn gjennom to departement i Colombia, Guaviare og Vaupés-departementet, og deretter gjennom delstaten Amazonas i Brasil ...

                                               

Xingu

Xingu er ei sideelv til Amazonas i Brasil og er om lag 1980 kilometer lang. Elva har spring ut i delstaten Mato Grosso. Der startar ho som elva Tamitatoaba og renn etter kvart saman med elvane Romero og Colisu. Desse tre elvene dannar Xingu eller ...

                                               

Pico da Neblina

Pico da Neblina er det høgste fjellet i Brasil og det høgste i Venezuela om ein ser bort frå delen av Andes som ligg i landet. Dessutan er Pico da Neblina den høgste tepui. ’Neblina’ er ordet for tåke på portugisisk og spansk språk. Medlemmer frå ...

                                               

Monte Roraima

Monte Roraima, òg kjend som Cerro Roraima, Pico do Roraima, eller berre Roraima er verdas høgste tepui, platåfjell, med eit toppunkt på 2 810 moh. og ei gjennomsnittleg platåhøgd på 2 500 moh. Roraima ligg på grensa mellom Venezuela, Brasil og Gu ...

                                               

Brazzaville

Brazzaville er hovudstaden i Kongo-Brazzaville. Byen ligg ved Kongoelva. På andre sida av elva ligg Kinshasa, hovudstaden i Kongo.

                                               

East Anglia

East Anglia er ein landsdel aust i England. Det byggjer på det tidlegare kongeriket East Anglia, Ēast Engla rīce på gammalengelsk, som var namnsett etter angelsaksarar frå Angeln. Området har i dag inga administrativ rolle, og har ikkje offisielt ...

                                               

Hewitt

Ein hewitt er ein topp i England, Wales eller på Irland med absolutt høgd på minst 2000 fot over havet, som tilsvarar 609.6 meter over havet og ein primærfaktor på minst 30 meter. Namnet er eit akronym: H ills in E ngland, W ales and I reland ove ...

                                               

Marilyn-topp

Marilyn er ei nemning brukt om fjell- eller andre toppar på Dei britiske øyane med ein primærfaktor, det vil seie høgd i tilhøve til terrenget omkring, på minst 150 meter, uansett kor mange meter over havet toppen er. Namnet er eit ordspel på nem ...

                                               

Cambrian Mountains

Cambrian Mountains er eit fjellområde i Wales, som strekker seg frå og med South Wales-fjella i Brecon Beacons, nordlege delar av Carmarthenshire og Ceredigion, Black Mountains aust i Wales til Snowdonia i North Wales. Fjella strekkjer seg opp mo ...

                                               

Penninane

Penninane er ei låg fjellkjede nord i England, som skil Nordvest-England frå Yorkshire og Nordaust-England. Dei vert ofte skildra som "ryggraden i England", og dei dannar ei meir eller mindre samanhengande fjellrekkje frå Peak District i Derbyshi ...

                                               

North Channel

North Channel er eit sund mellom Nord-Irland og Skottland. Den djupaste delen av sundet vert kalla Beauforts Dyke. Sundet går mellom Irskesjøen i sør og Atlanterhavet i nord. Mange ferjesamband kryssar sundet. I 1953 var sundet åstad for eit alvo ...

                                               

New Forest

New Forest er eit område med skog, hede og beite i Hampshire i England. Området blei danna som kongeleg skog av Vilhelm erobraren, og har vore kjend som Ny-skogen sidan oppføringa i Domesday Book i 1086. Det har gjeve namn til New Forest-distrikt ...

                                               

Dei skotske låglanda

Det Dei skotske låglanda er eit historisk og kulturelt område i Skottland. Det omfattar dei delane av det skotske fastlandet som ikkje tilhøyrer det skotske høglandet. Grensa mellom høg- og lågland, Høglandsforkastinga, ligg langs ei linje mellom ...

                                               

Det skotske høglandet

Det skotske høglandet viser til området som utgjer den barske nordre delen av det skotske fastlandet. Skottland består tradisjonelt av tre hovuddelar, låglandet, høglandet og øyane. Mesteparten av folket bur i låglandet, med byane Edinburgh hovud ...

                                               

Den kaledonske kanalen

Den kaledonske kanalen i Skottland bind saman den skotske austkysten ved Inverness med vestkysten ved Corpach nær Fort William. Kanalen strekkjer seg om lag 100 kilometer 62 miles frå nordaust mot sørvest. Berre om lag tredjeparten av denne dista ...

                                               

Firth of Lorn

Firth of Lorn er ein firth eller ein fjord på vestkysten av Skottland i Argyll and Bute. Han ligg mellom Isle of Mull i nordvest og øyane Kerrera, Seil og Luing samt delar av det skotske fastlandet sørvest for Oban på søraustsida. Fjorden er mell ...

                                               

The Minch

The Minch, òg kalla The North Minch, er eit sund nordvest i Skottland, mellom det nordvestlege Highlands og dei nordlege Indre Hebridane frå Lewis og Harris i Ytre Hebridane. Han vart kalla "Skotlandsfjörð" på norrønt. The Lower Minch an Cuan Can ...