ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211
                                               

Témbi

Témbi eller Tempe er ein dal nord i Thessalía i Hellas som vart kalla Apollon og musene sin favorittstad av greske diktarar. Han ligg mellom fjella Ólymbos i nord og Óssa i sør. Dalen er 10 km lang, så trong som 25 meter enkelte stader og har kli ...

                                               

Det thrakiske havet

Det thrakiske havet er eit hav som utgjer den nordlegaste delen av Egearhavet. Områda som ligg rundt sjøen er Makedonia i Hellas og Thrakia, i tillegg til den nordvestlege delen av Tyrkia. Heile strekket ligg nord for 40ºN. Frå aust til vest stre ...

                                               

Austgrønlandstraumen

Austgrønlandstraumen er ein havstraum som fører kaldt vatn med låg salinitet frå Nordishavet og sørover langs austkysten av Grønland. Han er ein av fem store havstraumar som utgjer den subarktiske virvelen, som fører kaldt arktisk vatn ut i Atlan ...

                                               

Danmarksundet

Danmarksundet er eit sund mellom Grønland i nordvest og Island i søraust. Den norske øya Jan Mayen ligg nordaust for sundet. Sundet knyter Nordishavet til Atlanterhavet og er 480 km langt og 290 km breitt på det smalaste. Den kalde Austgrønlandst ...

                                               

Disko

Sjå òg disco og diskotek Disko er ei øy i Grønland. Ho ligg på vestkysten og har ei flatevidd på 8578 km². Øya ligg om kring 60 kilometer vest for Ilulissat i Diskobukta på Grønlands fastland. Ho er skild frå fastlandet av Suvdlorssuaq-sundet, og ...

                                               

Kangertittivaq

Kangertittivaq, dansk Scoresby Sund, er ein fjord eller eit fjordsystem på Aust-Grønland. Fjordsystemet har form som eit tre, med lange fjordarmar ut frå hovudfjorden, dei lengste strekker seg 340-350 kilometer inn frå kystlina, med eit største d ...

                                               

Kapp Farvel

Kapp Farvel på 59° 46′ 28″ nordleg breidd går for å vere det sørlegaste punktet på Grønland. Det ligg på Eggersøya sør for det grøndlandske fastlandet. Mellom Eggersøya og fastlandet går sundet og skipsleia Prins Christian Sund. Sør for Eggersøya ...

                                               

Croix des Bouquets

Croix des Bouquets er ein kommune i departementet Ouest i Haiti. Kommunen ligg sør i landet, 18 kilometer aust for hovudstaden Port-au-Prince. Nordaust i kommunen ligg innsjøen Trou Caïman. Dei namngjetne kunstnarane Georges Liautaud, Serge Jolim ...

                                               

Departement i Haiti

Departementa i Haiti er dei ti administrative einingane på fyrste nivå i landet. Vidare er departementa delte inn i 41 arrondissement og 133 kommunar, som er administrative inndelingar på høvesvis andre og tredje nivå. Innbyggjartala i tabellen e ...

                                               

Île à Vache

Île à Vache er ei øy som høyrer til Haiti og er 52 km² stor. Ho hadde i 2004 rundt 15 000 innbyggjarar. Ho ligg utanfor sørkysten ved byen Les Cayes på Tiburonhalvøya, og er administrativt del av departementet Sud. Vestsida av øya er bakkete, med ...

                                               

Gonâveøya

Gonâveøya er ei 743 km² stor øy ved Haiti med om lag 80 000 innbyggjarar, nordvest for Port-au-Prince. Ho er den største av øyane kring Hispaniola, og omfattar kommunane Anse-à-Galets og Pointe-à-Raquette. Øya er hovudsakleg folkesett av fiskarar ...

                                               

Tiburonhalvøya

Sjå òg "Tiburonhalvøya i USA". Tiburonhalvøya er den største halvøya på øya Hispaniola i Karibia. Politisk høyrer til halvøya Haiti, og heile departementa Grand’Anse, Nippes og Sud og dei vestlege delane av departementa Ouest og Sud-Est ligg på h ...

                                               

Adamsbrua

Adamsbrua, også kjend som Ramabrua er ei 48 km lang lekkja av øyar og sandbankar mellom India og Sri Lanka. Landforma og ligg mellom Pamban-øya, også kjent som Rameshwaram-øya, på den søraustlege kysten av Tamil Nadu i India, og Mannar-øya utanfo ...

                                               

Carlsbergryggen

Carlsbergryggen er ein midthavsrygg i Indiahavet. Han strekkjer seg frå området sør for Sokotra til Chaosøyane og er kring 1800 km lang. Ryggen har oppstått som følgje av havbotnspreiing langs ein konstruktiv platekant. Dei høgaste toppane av ryg ...

                                               

Deccan

Deccanplatået er eit stort fjellplatå som dekker store delar av Sentral- og Sør-India. Platået har ei gjennomsnittshøgd på 500 moh. med variasjonar mellom 450 og 750 moh. Det er avgrensa i aust og vest av to fjellkjede, dei austre og dei vestre g ...

                                               

Deccantrappene

Deccantrappene er eit stort område av vulkanske bergartar på Deccanplatået i vestlege sentrale India og eit av de største vulkanske områda på jorda. Trappene består av fleire lag stivna basalt som saman målar over 2 000 meter i høgd, dekkjer ei y ...

                                               

Delstatar og territorium i India

India er ein sambandsstat delt inn i 29 delstatar og 5 territorium. Delstatane er styrte av sjølvvalde lovgjevande forsamlingar og regjeringar, som regel med ein guvernør og ein førsteminister på toppen. Unionsterritoria er derimot direkte underl ...

                                               

Thar

Thar er namnet på eit stor sandørken- og steppeområde som ligg i India og Pakistan, og dannar ei naturleg grense mellom dei to landa. Thar ligg mellom elvane Indus og Sutlej, Aravallifjella og saltsjøen Rann of Kutch. Namnet Thar er avleidd frå t ...

                                               

Aust-Java

Aust-Java er den austlegaste provinsen på øya Java i Indonesia. Provinsen omfattar øyane Madura og Bawean. Hovudstad er Surabaja, den nest største byen i Indonesia. Provinsen Aust-Java har eit flatemål på 47 922 km², og hadde 37 476 011 ibuarar i ...

                                               

Aust-Nusa Tenggara

Aust-Nusa Tenggara er ein provins i øystaten Indonesia, i den austlegaste delen av dei små Sundaøyane, medrekna Vest-Timor. Provinsen har eit flatemål på 47 876 km² og eit folketal på om lag 4.7 millionar. Provinshovudstaden Kupang ligg i Vest-Ti ...

                                               

Den indonesiske gjennomstraumen

Den indonesiske gjennomstraumen er ein havstraum transporterer vatn mellom Stillehavet og Indiahavet gjennom øyane i Indonesia. I nord går straumen gjennom Makassarsundet. Dei indonesiske randhava fungerer som eit basseng og straumen held fram sø ...

                                               

Nord-Sulawesi

Nord-Sulawesi er ein provins i Indonesia. Han ligg på nordaustdelen øya Sulawesi, og grensar i vest mot Gorontalo. Øygruppene Sangihe og Talaud utgjer den aller nordlegaste parten av provinsen. Den totale flatevidda til provinsen er 13 851 km². F ...

                                               

Irakisk geografi

Irakisk geografi er variert og fell inn i fire hovudregionar: ørkenen, Øvre Mesopotamia, dei nordlege høglanda i Irakisk Kurdistan og Nedre Mesopotamia, elvesletta som strekkjer eg frå kring Tikrit til Persiabukta. Fjella i nordaust er eit forlen ...

                                               

Al-Jazira i Mesopotamia

Øvre Mesopotamia er namnet nytta på høglandet og den store sandura nordvest i Irak, nordaust i Syria og søraust i Tyrkia som i dag er kjend med det tradisjonelle arabiske namnet Al-Jazira. Det strekkjer seg sør frå fjella i Anatolia, aust frå åsa ...

                                               

Hawraman

Hawrāmān, Húrāmān, Ōrāmān eller Avroman er eit fjellområde i provinsane Kurdistan og Kermanshah vest i Iran og nordaust i Irak i Kurdistan-området. I Iran omfattar regionen byane Paveh og Mariwan og i Irak Halabja. Hawraman har mange kjelder og e ...

                                               

Kurdistan i Irak

Irakisk Kurdistan, offisielt kalla Regionen Kurdistan i den irakiske grunnlova, er ein protostat nord i Irak og den einaste autonome regionen i landet. Regionen vert ofte kalla Sør-Kurdistan som kurdarar generelt rekna som ein av fire delar av St ...

                                               

Mesopotamia

Mesopotamia er eit gammalt gresk namn som tyder landet "mellom flodene", brukt om området mellom flodene Eufrat og Tigris i det noverande Irak. Sidan omkring 5000 f.Kr. har det eksistert byar og palass frå forskjellige kulturar i Mesopotamia. Mes ...

                                               

Sunni-triangelet

Sunni-triangelet er ein tett folkesett region i Irak, nordvest for Bagdad, som hovudsakleg er busett av sunnimuslimske arabarar. Hjørna i det grovt trekanta området vert vanlegvis rekna å liggje nær Baqubah på austsida av triangelet, Bagdad på sø ...

                                               

Turkmeneli

Turkmeneli eller Turkomania er eit område som irakiske tyrkarar, hovudsakleg Den irakiske turkmenfronten, har gjort krav på som heimlandet sitt. Det strekkjer seg frå grensa til Syria i nord til Iran i det sentrale Irak. Regionen ligg mellom dei ...

                                               

Wadi Al-abyad

Wadi Al-abyad eller Wadi al Ubayyid er den nest lengste wadien i Irak etter Wadi Hauran og ligg vest i Irak i Al Anbar guvernement og Karbala guvernement. Dalen strekkjer seg kring 250 km frå grensa til Saudi-Arabia i Al Anbar guvernement til inn ...

                                               

Wadi Hauran

Wadi Hauran er den lengste wadien i Irak. Han ligg i Al Anbar guvernement, vest i landet. Wadi Ḩauran ligg omtrent halvvegs mellom Damaskus og Bagdad nær byen Rutba, og strekkjer seg 350 km frå grensa ved Saudi-Arabia til elva Eufrat nær Haditha. ...

                                               

120-dagarsvinden

120-dagars vinden er ein kraftig sommarvind som bles frå seint i mai til seint i september aust og søraust på Det iranske platået. Han vert kalla 120-dagarsvinden fordi han bles kontinuerleg i fire månadar. Den vanlege vindstyrken er 8-11 m/s, me ...

                                               

Den gylne halvmånen

Den gylne halvmånen er namnet på eitt av dei to av dei viktigaste ulovlege produksjonsområda for opium i Asia. Det andre er Det gylne triangelet, og ligg i området mellom Sentral-, Sør- og Vest-Asia. Området overlappar tre land, Afghanistan, Iran ...

                                               

Hamun-e Jaz Murian

Hamun-e Jaz Murian er eit innlandsbasseng eller senking søraust i Iran, som kryssar provinsane Kerman og Sistan og Balutsjistan. I midten av bassenger er ein hamun eller ein tidvis tørrlagt innsjø. Innsjøen kan tørke heilt inn i år med tørke, men ...

                                               

Iransk Aserbajdsjan

Iransk Aserbajdsjan er ein region norvest i Iran som omfattar det historiske Aserbajdsjan-området. Regionen har ein flatevidd på 106 000 km² og rundt 35 millionar innbyggjarar 2004. Innbyggjarane er hovudsakleg aserbajdsjansktalande aserbajdsjana ...

                                               

Iransk Kurdistan

Iransk Kurdistan eller Aust-Kurdistan, er eit uoffisielt namn på dei nordvestlege områda av Iran busett av kurdarar. Området grensar til Irak og Tyrkia. Det omfattar Kurdistan-provinsen, Kermanshah-provinsen og delar av Vest-Aserbajdsjan. og Ilam ...

                                               

Makran

Makran er ei kyststripe sør i Iran og Pakistan. Ho er ein halvørken som går frå Persiabukta til Omanbukta. Av kystlina på rundt 1000 km ligg rundt 750 km i Pakistan, i provinsane Sindh og Balutsjistan. Kyststripa er smal og går raskt over i fleir ...

                                               

Nord-Iran

Nord-Iran er ein region i Iran som omfattar den sørlege kysten av Kaspihavet med provinsane Gilan, Mazandaran og Golestan. Dei store provinsane Gilan og Mazandaran er dekte av tette skogar, snøkledde fjell og ei kystlinje. Store byar i regionen e ...

                                               

Stor-Iran

Stor-Iran, òg kalla Stor-Persia er eit omgrep nytta om regionar i Kaukasus, Vest-Asia, Sentral-Asia og delar av Sør-Asia som har påverknad av iransk kultur fordi området anten gjennom lange tider har vore styrt av ymse iranske og persiske rike gj ...

                                               

Irsk geografi

Irland er ei øy nordvest i Europa i Nord-Atlanteren. Havet har danna ei ujamn kystlinje i vest med mange øyar, halvøyar og nes. Geografisk er Irland i hovudtrekk samansett av ei låg sentral slette omringa av kystfjell. Det høgaste fjellet er Carr ...

                                               

Bog of Allen

Bog of Allen eller Móin Alúine er ei stor torvmyr sentralt på øya Irland, mellom elvane Liffey og Shannon. Myra har ein flatevidd på 958 km², og strekkjer seg inn i grevskapene Offaly, Kildare, Laois og Westmeath på Irland. Dei store kanalane Gra ...

                                               

Burren

Burren er eit unikt karstlandskap nordvest i County Clare i Republikken Irland. Området dekkjer eit areal på om lag 250 km² og er omringa av landsbyane Ballyvaughan, Kinvara, Tubber, Corofin, Kilfenora og Lisdoonvarna. Det grensar til Atlanterhav ...

                                               

Esker Riada

Esker Riada er eit system av eskerar eller rullesteinsåsar som strekker seg gjennom midten av Irland, mellom Dublin og Galway. Eskerane går gjennom fylka Dublin, Meath, Kildare, Westmeath, Offaly, Leitrim, Longford, Roscommon og Galway. Ein stor ...

                                               

Irskesjøen

Irskesjøen er eit havområde mellom øya Irland og Storbritannia. Det er forbunde til Atlanterhavet via St Georges Channel mellom Republikken Irland og Wales og Cornwall i sør og via North Channel mellom Nord-Irland og Skottland i nordaust. Isle of ...

                                               

Det keltiske havet

Det keltiske havet er eit havområde i Atlanterhavet sør for Irland. Det grenser i aust til St. Georges Channel, Bristol Channel og Den engelske kanalen, i tillegg til kystområda av Wales, Cornwall, Devon og Bretagne. Den keltiske arva til dei til ...

                                               

Moher-klippene

Moher-klippene er nokre kjende klipper ved kysten av County Clare i Irland. Dei ligg ved sørvestenden av platået The Burren, og strekkjer seg i 14 km langs kysten. I sørenenden når dei 120 moh. ved Hags Head, og 8 km lenger nord når dei den størs ...

                                               

St. Georges Channel

St. Georges Channel er sundet mellom Irskesjøen i nord og Atlanterhavet i sørvest. Historisk vart namnet nytta om farvatnet mellom Irland i vest og Wales og West Country i aust. Bristol Channel gjekk dermed ut i Saint Georges Channel. Namnet vert ...

                                               

Turlough

Ein turlough eller turlach er ein unik type innsjø som forsvinn og dukkar opp att og som ein berre finn i kalksteinsområde på Irland, hovudsakleg vest for elva Shannon. Ein meiner at namnet kjem av det irske "tuar loch", som tyder "tørr innsjø". ...

                                               

Den blå laguna

Den blå laguna er eit utandørs spabad med mineralhaldig vatn. Vatnet er spillvatn frå kraftverket Svartsengi eit høgtemperaturkraftverk. Ho ligg midt på Reykjaneshalvøya sørvest på Island, ikkje langt unna Keflavík.

                                               

Dimmuborgir

Dimmuborgir er eit stort område med uvanlege lavaformasjonar på ei lavaslette aust for Mývatn på Island. Dimmuborgir-området består av forskjellige grotter og steinformasjonar som er restar etter vulkansk aktivitet. Området kan sjå ut som restane ...