ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207
                                               

Beredskapstroppen

Beredskapstroppen er den norske Politi- og lensmannsetaten sin spesialtrente innsatsstyrke mot sabotasje, terrorisme, gisselsituasjonar, og vanskelegare væpna oppdrag, både innanlands og utanlands. Styrken på ca. 120-150 personar held til i Oslo ...

                                               

Politigrader i Noreg

Politigrader i Noreg er gradar brukt i Politi- og lensmannsetaten. Gradane er inndelt i høgare gradar politiembetsmenn og lågare gradar polititjenestemenn. Vanlegvis er det politijuristar som har høgare gradar, medan politiutdanna personar har lå ...

                                               

Oslo politidistrikt

Oslo politidistrikt er det største politidistriktet i Noreg. Det har over 2 300 tilsette; 1 700 av desse er polititenestemenn, nær 140 er politiadvokatar og 500 er sivilt tilsette. Distriktet dekkjer 454 km² og tener 590 041 innbyggjarar. Oslo po ...

                                               

RS "Andreas Aarø"

RS 36 "Andreas Aarø" var den første norske redningsskøyta med motor. Ho vart bygd hjå K. Christensen & co. i Risør. Båtbyggaren tilpassa Colin Archer sine teikningar av russiske redningsskøyter frå 1902 og motorteikningar Archer gjorde under plan ...

                                               

RS "Arne Fahlstrøm"

RS 29 "Arne Fahlstrøm" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1913. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Olsen & Jebsen i Risør. Arne Fahlstrøm" fekk innsett motor i 1935. I 1946 vart ho teken ut or teneste og seld ...

                                               

RS "Astrid Finne"

RS 43 "Astrid Finne" var ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1937. Ho var den einaste redningsskøyta som vart konstruert og bygd av Johan Anker. Han brukte same prinsippet som han brukte på seglbåtane han bygde. Tidlegare skøy ...

                                               

RS "Bergen"

RS 7 "Bergen" var ei redningsskøyte som vart bygd av Rasmus Rolfsen ved Nyhavns Verft i Bergen. Ho vart sjøsett i juli 1895. RS "Bergen" vart nummer 7 i skøyteregisteret til Redningsselskapet då RS "Frithjof" vart stroken. RS "Bergen" vart bygd m ...

                                               

RS "Bergen Kreds"

RS 26 "Bergens Kreds" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1912. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd AS Brødrene Marcussen i Lyngør. Det vart innsett motor i 1941-1943. Då vart ho og ombygd og modernisert. I 1948 va ...

                                               

RS "Biskop Hvoslef"

RS 38 "Biskop Hvoslef" var den første redningsskøyta Bjarne Aas teikna for Redningsselskapet. Ho vart bygd av Brødrene Løvfald på Løfallstrand i Sunnhordland og levert i 1932. Skøyta var kravellbygd med eikehud på furuspant. "Biskop Hvoslef" hadd ...

                                               

RS "Catherine Booth"

RS 37 "Catherine Booth" var ei redningsskøyte som vart bygd for Frelsesarmeen i 1900. Sjefen for Frelsesarmeen i Noreg, kommandør Hanne Cornelia Ouchterlony, fekk leiinga i Frelsesarmeen med på å bygge ei redningsskøyte som skulle gjere teneste i ...

                                               

RS "Christian Bugge"

RS 41 "Christian Bugge" er ei tidlegare norsk redningsskøyte. Ho var operativ frå 1937 til 1967. Skøyta vart konstruert av Bjarne Aas og bygd av Knut Christensen & Co i Risør i 1935. RS "Christian Bugge" fekk namn etter skipsmeklaren Christian Bu ...

                                               

RS "Christian Børs"

RS 17 "Christian Børs" var ei tidlegare redningsskøyte som Redningsselskapet hadde i drift frå 1904 til 1936. Ho vart bygd av Brinchorst & Dekke i Bergen. Kristian Dekke teikna skøyta ut frå Colin Archer sine teikningar til Svolvær-typen. Skøyta ...

                                               

RS "Christiania"

RS 10 "Christiania" er ei tidlegare redningsskøyte om vart bygd for Redningsselskapet av Carl Arnold ved Christiania Baatbyggeri i 1896. Ho vart bygd etter Colin Archer sin teikningar til Colin Archer-typen. Ho var bygd i furu og eik og er 14.10 ...

                                               

RS "Colin Archer"

Sjå og RS "Vardø", som vart omdøypt til RS "Colin Archer" i 1942. RS 1 "Colin Archer" var den første redningsskøyta som vart bygd etter Colin Archer sine redningsskøyte-teikningar. Ho vart sjøsett i 1893. Denne skøytekonstruksjonen vart svært vel ...

                                               

RS "Emmy Dyvi"

RS 112 "Emmy Dyvi" er ei redningsskøyte som vart bygd fot Redningsselskapet i 1997. Ho var den første av tre skøyter som vart bygd i sandwichmateriale. Bakgrunnen for desse skøytene, som har vorte kalla Emmy dyvi-klassen, var at Redninsselskapet ...

                                               

RS "Feie"

RS 4 "Feie" er ei tidlegare redningsskøyte som vart bygd av Colin Archer etter losskøyteteikningar. Ho fekk i tillegg vasstett garnering, skott og banjer. Som dei andre av Archer sin losskøyter hadde ho berre ei mast. Ho var 11.54 meter lang, nok ...

                                               

RS "Frithjof"

RS "Frithjof" var den første redningsskøyta med motor. Ho var og bygd for å kunne brukast som fiskefartøy. Redningsselskapet vedtok i 1893 å bygge ei skøyte som ein skulle setje motor i. Redningsfunksjonen skulle kombinerast med fiske. Det vart i ...

                                               

RS "G.J. Kastor"

RS 97 "G.J. Kastor" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1983. Ho var berre 11.2 meter lang, og vart primært bygd som utrykkingfartøy. Det var ikkje lugarplass for mannskap. "G.J. Kastor" vart konstruert og bygd av William Osborne i ...

                                               

RS "Haugesund"

Sjå og RS 34 "Kristiansand" RS 31 "Haugesund" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1914. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Olsen & Jebsen i Risør. I 1931 vart namnet endra til "Kristiansand". I 1938 vart ho tek ...

                                               

RS "Havskaaren"

RS 6 "Havskaaren" var ei redningsskøyte som var konstruert og bygd av Colin Archer, Larvik. Ho var av same type som RS "Colin Archer". "Havskaaren" vart bygd i 1894 og kosta kr 8 000. Ho vart finansiert gjennom innsamling ved redningsmarknad i Bo ...

                                               

RS "Havskaaren II"

RS 11 "Havskaaren II" var den siste redningsskøyta av Colin Archer-typen som vart bygd for Redningsselskapet. Ho vart bygd av Carl Arnold ved Christiania Baatbyggeri, og kom i drift 1897. Ho kosta kroner 10682.60, og vart finansiert av midlar inn ...

                                               

RS "Idun"

RS 44 "Idun" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1937. Ho vart konstruert av Bjarne Aas, og bygd av K. Christensen & Co. i Risør. Ho fekk namn etter Livsforsikringsselskapet Idun, som gav skøyta til Redningsselskapet. 1970 vart ho ...

                                               

RS "J.M.Johansen"

RS 53 "J.M.Johansen" var den første redningskryssaren som vart bygd for Redningsselskapet. Redningskryssaren var resultatet av ein konkurranse Redningsselskapet lyste ut i 1945. Målet med konkurransen var å kome fram til eit redningsfartøy som sk ...

                                               

RS "Jaycees"

RS 98 "Jaycees" var ei redningsskøyte som Redningsselskapet skaffa for å ha som redningsfartøy i Trondheimsfjorden. Fartøyet vart bygt av Oma Baatbyggeri på Stord i 1976. Det vart brukt til lækjarskyssbåt i Bindal kommune. Namnet var då "Exantipp ...

                                               

RS "Johan Bruusgaard"

RS 35 "Johan Bruusgaard" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1924. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Tangens Værft og Mek. Verksted i Tvedestrand. I 1933 fekk ho innsett motor, ein Wichmann glødehovudmotor på ...

                                               

RS "Kaptein Skaugen"

RS 108 "Kaptein Skaugen" er ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1991. Ho Var ei gåve frå reiarlaget I.M. Skaugen i høve reiarlaget sit 75-års jubileum, og Redningsselskapet sit 100-års jubileum. Byggesummen var 14, 3 millionar ...

                                               

RS "Kragerø"

RS 32 "Kragerø" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1920. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Lindstøl & Søn i Risør. I 1934 fekk ho innsett motor, ein Wichmann glødehovudmotor på 40/70 hk. I 1960 vart ho teken ...

                                               

RS "Kristiansand"

Sjå og RS 31 "Haugesund" RS 34 "Kristiansand" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1921. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Lindstøl & Søn i Risør. I 1931 fekk ho insett motor, ein Wichmann glødehovudmotor på 40 ...

                                               

RS "Langesund"

RS 2 "Langesund" var den første redningsskøyta som vart sett i drift av Redningsselskapet. Ho vart tinga av Langesund Kreds til Skibbrudnes Redning hjå Thor Jensen ved Porsgrund Baadbyggeri. Utgangspunktet for bygginga var Colin Archer sine lossk ...

                                               

RS "Larvik"

RS 33 "Larvik" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1920. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Lindstøl & Søn i Risør. I 1934 fekk ho innsett motor, ein Wichmann glødehovudmotor på 40/70 hk. I 1960 vart ho teken u ...

                                               

RS "Liv"

RS 5 "Liv" er ei tidlegare redningsskøyte som Redningsselskapet fekk bygt i 1893. Etter at generalmøtet i 1892 hadde gått inn for å satse på redningsskøyter, vart det utlyst ein konkurranse om beste redningsskøytekonstruksjonen. Vinnarutkastet, " ...

                                               

RS "Namsos"

RS 25 "Namsos" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1911. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd AS Brødrene Marcussen i Lyngør. Det vart innsett motor i 1935. I 1959 vart ho teken ut or teneste og seld til USA. "Namso ...

                                               

RS "Olav V"

RS 96 "Olav V" var ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1982. Ho vart bygd med tanke på oljeverksemda i Nordsjøen. Ho vart bygd for så høg fart at ho kunne dekkje eit større område. Teikninga til "Olav V" vart utarbeidd av Pål ...

                                               

RS "Ole O.Lian"

RS 52 "Ole O. Lian" er ei tidlegare redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet hos Lindstøl Skipsbyggeri i Risør i 1940. Ho var den siste av i alt fjorten skøyter i Bjarne Aas klassa som vart bygd for redningsselskapet. Ho vart bygd av mi ...

                                               

RS "Oscar Tybring"

RS 8 "Oscar Tybring" var ei redningsskøyte Colin Archer bygde for Redningsselskapet i 1895. Skøyta, som var av Colin Archer-typen, vart bygd ved Archer sit verft i Larvik. Ho vart sjøsett 2. desember. RS "Oscar Tybring" vart finansiert gjennom pe ...

                                               

RS "Oslokjøpmannen"

RS 57 "Oslokjøpmannen" er ei tidlegare redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1953. Ho vart konstruert av Rich G. Furuholmen, og bygd av Sigurd Sagen, Hommersåk. Dette var den siste redningsskøyta som vart bygd i tre. RS "Oslokjøpma ...

                                               

RS "Osloskøyta"

RS 50 "Osloskøyta" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1940. Ho vart konstruert av Bjarne Aas og bygd av Knut Christensen & Co i Risør. Med sine 19 meter var ho den største av Aas-skøytene. Byggesummen, kr 125000, vart innsamla i O ...

                                               

RS "Risør II"

RS 30 "Risør II" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1914. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Olsen & Jebsen i Risør. Ho vart seld til England i 1937. I 1985 kom ho attende til Noreg. Stiftinga RS Risør II rest ...

                                               

RS "Sandefjord"

RS 28 "Sandefjord" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1913. Ho vart konstruert av Colin Archer i Larvik, og bygd av Jens Olsen ved Risør Båtbyggeri. I 1934 vart ho teken ut or teneste og seld til Kr.Schøyen i Sandefjord.

                                               

RS "Simrad"

RS 116 "Simrad" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet, men som ikkje vart sett i drift. Ho vart kontrahert ved Ulstein Forsyningstjeneste AS i Ulsteinvik. Målet var få eit hurtiggåande fartøy som kunne assistere fritidsfloten kring Osl ...

                                               

RS "Sjøfareren"

RS 75 "Sjøfareren" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1968. Ho vart konstruert av Leif Gjerver og bygd av Smedvik mek Verkstad A/S i Tjørvåg på Sunnmøre. Med ei lengd på 92 fot, 28.36 meter, er ho den største redningsskøyta som Re ...

                                               

RS "Skomvær II"

RS 66 "Skomvær II" var ein redningskryssar bygd i stål for Redningsselskapet i 1960. Han var av same type som RS "Haakon VII" og RS "Ambassador Bay", som vart levert i 1958. Til liks med desse vart "Skomvær II" levert av A/S Stord Verft. Skroget ...

                                               

RS "Skomvær III"

RS 99 "Skomvær III" er ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1986. Ho var det første fartøyet til redningsselskapet som vart bygd i sandwichkonstruksjon. "Skomvær III" vart bygd ved West Products AS i Måløy. Linjeteikningane var ...

                                               

RS "Solli"

RS 21 "Solli" er ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1908. Ho vart konstruert og bygd av Colin Archer i Larvik og rigga som ketch. Full seglføring var på 126 m², fordelt på Storsegl, klyver, fokk, toppsegl og messan. I 1939 va ...

                                               

RS "Stadt"

RS 9 "Stadt" var ei tidlegare redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1895. Til liks med RS "Bergen" vart ho bygd av Rasmus Rolfsen ved Nyhavns Verft i Bergen. Skipsbyggarmeister Oluf Joachim Hilmar gjorde ein del endringar på Colin ...

                                               

RS "Svolvær"

RS 12 "Svolvær" er ei tidlegare norsk redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet i 1897. Under bygging av "Svolvær" gjorde Colin Archer ein del endringar i høve til Colon Archer-typen som han tidlegare hadde bygd sidan 1893. "Svolvær" var ...

                                               

RS "Sørlandsskøyta"

RS 58 "Sørlandsskøyta" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1956. Ho var den første redningsskøya bygd i stål. Ho vart konstruert av Richard G. Furuholmen og bygd ved Trosvik Verksted i Brevik. Liksom RS "Oslokjøpmannen" var "Sørlan ...

                                               

RS "Thomas Fearnley"

RS 46 "Thomas Fearnley" var ei redningsskøyte bygd for Redningsselskapet i 1938. Ho vart konstruert av Bjarne Aas, og bygd av K. Christensen & Co. i Risør. Ho var den niande av i alt fjorten skøyter i Bjarne Aas klassa som vart bygd for Redningss ...

                                               

RS "Tordenskjold"

RS 3 "Tordenskjold" var den eldste redningsskøyta i redningsselskapet sin flåte. Ho vart bygd av Thor Jensen på Eidanger Baadbyggeri og sjøsett 9. november 1889. Ho vart bygd som losskøyte etter Colin Archer sine teikningar, for losane på Stråhol ...

                                               

RS "Tønnes Puntervold"

RS 59 "Tønnes Puntervold" var ei redningsskøyte som vart bygd for Redningsselskapet. Ho vart overlevert frå Elvestad Mek. Verksted i Skien, som bygde henne, 21. mai 1958. "Tønnes Puntervold" var den første av i alt seks 55 fots stålskøyter som va ...