ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202
                                               

Thomas Eidem

Bastian Thomas Laurits Johannesson Eidem var ein norsk lærar, ordførar og stortingsmann frå Sykkylven. På Stortinget representerte han Venstre og mellom anna Tromsø by. Foreldra var gardbrukarar. Sjølv tok han eksamen ved Tromsø seminar i 1877 og ...

                                               

Lasse Ellingsen

Lasse Ellingsen var ein norsk lærar, lensmann og lokalpolitikar frå Grinde ved Eidsfjorden i Gulen. Ellingsen var ein av dei som fekk lærarutdanning av prost Niels Griis Alstrup Dahl i prestegarden i Eivindvik. Som syttenåring vart Ellingsen læra ...

                                               

Olav Fetveit

Olav Olavsson Fetveit var ein lærar frå Vinje i Telemark. Fetveit tok eksamen ved Asker seminar i 1843, samstundes med sambygdingen Aasmund Olavson Vinje. Fetveit vart omgåande tilsett som skulelærar og kyrkjesongar i heimbygda, stillingspostar s ...

                                               

Lauritz Fjørtoft

Lauritz Andreas Hansen Fjørtoft var ein norsk dauvelærar frå Fjørtofta i Haram kommune. Fjørtoft tok ekseman ved lærarkulen på Elverum i 1897, underviste der etter ei tid på Skåtøy i Telemark. Frå 1902 var han lærar på den offentlege dauveskulen ...

                                               

Bertha Garnæs

Bertha O. Garnæs var ein norsk lærar og rektor. I 1888 skipa ho den private jenteskulen Bertha Garnæs Handgjerningsskole, der ho var rektor frå starten og fram til 1927 og hald fram som lærar til 1931. Samstundes arbeidde ho som lærar på Garnes F ...

                                               

Jon Grue

Jon Grue var ein norsk lærar som var sentral innanfor norsk spesialskulevesen kring 1900. Grue var frå Tolga i Hedmark. Han vart styrar for Hansens Institutt for Åndssvake Gutter, Lindern i 1896 då staten overtok skulen. Grue var dermed den som f ...

                                               

Ole Guldal

Ole Jensson Guldal var ein norsk lærar og politikar frå Røros i Sør-Trøndelag. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i perioden 1910-12. Guldal var son til ein arbeidar på Røros-verket. Sjølv vart han seminarist frå Klæbu i 1871. Fram t ...

                                               

Konrad Halmøy

Konrad Justin Kaspersen Halmøy frå Flatanger i Nord-Trøndelag, var ein norsk lærar, bonde og lokalpolitikar som representerte partiet Venstre. Halmøy var lærar i Hamarøy frå fyrste halvdelen av 1890-åra. Folketeljinga 1900 viser at han budde på g ...

                                               

Olav L. Hannisdal

Olav L. Hannisdal er ein norsk forfattar, og tidlegare redaktør, lærar, rektor og lokalpolitikar. Han var ein av skiparane av avisa Strilen og mangeårig redaktør. I 2005 fekk han Kongens fortenestemedalje i sylv for innsatsen sin. Attåt arbeidet ...

                                               

Hansine Hansen

Hansine Hansen var ein norsk lærar og gardbrukar på bruket Breivik Søndre i Tromsø. Ho testamenterte eigedomen sin til Troms fylkeskommune med atterhald om at han vart bruka til å bygge "Gårbrukerdøtrenes høiskole". I dag ligg store delar av UiT ...

                                               

Alf Haveland

Alf Kåre Haveland er ein norsk lærar og forfattar. Haveland har undervist i grunnskulen og ved Folkeuniversitetet. Han debuterte som forfattar med diktsamlinga Vridd kyst i 1978 og har sidan gjeve ut fleire diktsamlingar og ei barnebok.

                                               

Jarle Helgheim

Jarle Helgheim er ein norsk lærar, bygningsarbeidar, breførar og forfattar frå Skei i Jølster kommune. Helgheim har graden Cand. real. frå Universitetet i Oslo 1973 med hovudfag i geofysikk. Han har arbeidd som lærar i Oslo og Jølster og innan by ...

                                               

Johannes Helleland

Johannes Olsson Helleland var ein lærar, ordførar og stortingsmann frå Ullensvang i Hordaland. Han var med i den store venstrerørsla, men gjekk over til Moderate Venstre og representerte dette partiet i den andre tingbolken. Helleland var son av ...

                                               

Gustine Hjelmeland

Gustine Hjelmeland var yngst i ein syskenflokk på seks som vaks opp på Indre Hjelmeland i Gaular, nær det som no er Førde lufthamn. Mora Nille døydde då Gustine var ung. Ikkje alle jenter fekk utdanning i denne tida, men Gustine fekk reise til læ ...

                                               

Lorentz Holmgren

Lorentz Jakob Pareli Holmgren var ein norsk skulemann og stortingsmann frå Kvalsund i Finnmark. Han representerte Høgre på Stortinget. Holmgren var son til ein fiskar og gardbrukar. Sjølv gjekk han Tromsø Seminarium, eksamen 1861. Åra 1861-64 var ...

                                               

Kåre Hovland

Kåre Hovland er ein norsk lærar, bygdebokredaktør og Senterparti-politikar. Han er frå Borgund i Lærdal kommune. Hovland har arbeidd som lærar ved Lærdalsøyri barne- og ungdomsskule og som rektor ved Berge skule. Han vart seinare tilsett som kult ...

                                               

Caroline Juul Jørstad

Caroline Juul Jørstad var ein norsk lærar og lyrikar fødd i Aurland. Ho var dotter til ein prest og tok eksamen ved Hamar lærarskole i 1914, og var lærar i Oslo frå 1915-1958, lengst ved Østensjø skole. Ho gav ut "Vilje de lya", dikt 1935 og "Tir ...

                                               

Anne Ludvigsen Kaldestad

Anne Ludvigsen Kaldestad er ein norsk lærar og kyrkjelydspedagog som vann Bibelprisen for 2006. Anne Ludvigsen Kaldestad har jobba som kyrkjelydspedagog i Fjell kommune på Sotra utanfor Bergen. Ho fekk Bibelprisen for arbeidet sitt med eit bibelk ...

                                               

Anne-Cecilie Kapstad

Anne-Cecilie Kapstad er ein norsk lærar. Ho er fødd i Bergen og busett på Vassenden i Jølster kommune. Kapstad har vore aktiv i lokalt teater, mellom anna med sogespelet om baron Audun Hugleikson som først blei framført på Ålhus i 2002. Ho har og ...

                                               

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa er ein norsk Senterparti-politikar fødd i Fister i noverande Hjelmeland kommune i Rogaland. Ho vart innvald på Stortinget frå Rogaland fylke i 1993. Ho var statsråd i regjeringa Stoltenberg II frå 21. september 2007 fram ...

                                               

Kjellaug Kvåle

Kjellaug Kvåle er ein norsk lærar. Ho er busett i Vågsøy kommune. Kvåle tok eksamen ved Bergen Lærerskole i 1963. Ho har hatt ulike stillingar innan skuleverket, lengst i Valdres og sist ved Vågsøy ungdomsskule.

                                               

Lydolf Lind Meløy

Lydolf Lind Meløy var ein norsk lærar, fødd og oppvaksen i Vesterålen. Han var lærar i Kautokeino frå og med 1937, skoleinspektør i Karasjok og 1960-78 skoledirektør i Finnmark. Lind Meløy var medlem av Komitéen til å utrede samespørsmål frå 1956 ...

                                               

Elias Melvær

Elias Abrahamsson Melvær var ein lærar og ferdatalar frå Askvoll i Sogn. Melvær var son til ein fiskar og bonde og tok i unge år del i arbeidet heime. Sidan tok han eksamen frå Stord seminar i 1869. Han var lærar fleire stader før han i 1876 tok ...

                                               

Sigmund Monen

Sigmund Andreas Monen er ein norsk pensjonert adjunkt og kulturpådrivar i Evje og Hornnes kommune. Han arbeidde ved Evje skule, men er mest kjend som pådrivar for få etablert eit bygdemuseum i kommunen. I arbeidet med Fennefoss museum kom han i k ...

                                               

Gudveig Mundal

Gudveig Mundal var ein norsk lærar og forfattar. Ho var fødd på Hafslo i Luster kommune. Ho tok eksamen ved Stord lærarskule i 1920 og var lærar i Sogndal 1920-1922, i Havøysund 1923-1925, i Vegårshei frå 1925-1960. Ho var også organist ved Vegår ...

                                               

Jørgen Olafsen

Jørgen Olafsen var ein norsk lærar, kyrkjesongar, forfattar og mangeårig stortingsmann, opphavleg frå Langlykkja ved Dombås i Dovre, budde størstedelen av livet i Romsdal. Olafsen var fødd og oppvaksen på ein gard i Dovre. Han fekk nokre månaders ...

                                               

Jens Rasmussen

Jens Florup Rasmussen var ein norsk prest og stortingsmann frå Bergen. Rasmussen var son til ein jekteskipper. Han vart student i 1802 og cand. theol. i 1808. Frå 1809 var han lærar, fyrst i København, sidan ved realskulen i Stavanger. År 1814 re ...

                                               

Apollonius Rosenlund

Apollonius Liljedahl Johannesson Rosenlund var ein norsk lærar og politikar frå Vik i Sogn. Han representerte Venstre på Stortinget i åra 1913-18. Far hans var lærar og kyrkjesongar i Vik. Sjølv vart Rosenlund seminarist frå Stord i 1883. Dei to ...

                                               

Karl Rygh

Karl Ditlev Rygh var ein norsk arkeolog og politikar. Han var son til Peder Rygh, samt bror til Evald og Oluf Rygh. Karl Rygh studerte fag som historie, latin og oldnorsk og seinare stadnamnforsking og forhistorisk arkeologi. Han vart cand. philo ...

                                               

Ragna Rytter

Ragna Sofie Rytter var ein norsk poet og kulturpersonlegdom. Ho var mellom anna engasjert i målsak, fråhaldssak og innan handarbeid. Saman med mellom anna Martin Tranmæl var ho med og skipa Losje Medalhus, eit lokallag for IOGT. Seinare var ho re ...

                                               

Malene Sandved

Malene Sandved var ei norsk prestefrue, mor til ti og den fyrste styraren ved husmorskulen i Stryn. Sandved var ei føregangskvinne for eit godt og sunt kosthald. Ho heldt mange frukt- og grønsakskurs omkring i "amtet" og skreiv ei kokebok som har ...

                                               

Ole Mørk Sandvik

Ole Mørk Sandvik var ein norsk musikkforskar, folkemusikksamlar, lektor, cand.theol. og dr. philos. Ole Mørk Sandvik vart fødd på Helgøya i Nes no Ringsaker i Hedmark som son av skoleinspektør Paul Knutsen Barstad Sandvik og Nikoline Petrine Mørk ...

                                               

Rolv Straume

Rolv Straume var ein norsk lærar, ordførar og lokalhistorikar. Straume var fødd i Gimsøy i Lofoten son av lærar Morten Edvard Robertsen-Strømme og Andrea Martinussen. Han gifta seg i 1908 med Andrea Aleksandra Haagensen 17.06.1889-31.12.1970, ho ...

                                               

Olav Svalastog

Olav Svalastog var ein lærar og politikar frå Nissedal i Telemark, stortingsrepresentant 1945-49 for Kristeleg Folkeparti. Svalastog tok eksamen ved Notodden lærerskole i 1917. Der etter underviste han eitt år i Vrådal og eitt år i framhaldsskule ...

                                               

Olaf Sveinsson

Olaf Sveinsson var ein lærar, lensmann og stortingsmann frå Kivledalen i Seljord. Han var medlem av Venstre. Han var son til ein husmann på garden Gamlestaul i Kivledalen. I 1861 vart han seminarist frå Kviteseid. Same året vart han tilsett som l ...

                                               

Peter Andreas Sæther

Peter Andreas Sæther var ein norsk lærar, ordførar og stortingsmann frå Trondheim. Far til Sæther var sjømann og døydde tidleg. Sæther vart frå då oppfostra hos morfaren. I unge år var han i fire år huslærar hos soknepresten i Skogn, der han sams ...

                                               

Erik O. Tokle

Erik Olsson Tokle var ein norsk lærar, bankmann og stortingsmann frå Hen i Romsdal. Tokle var son til ein gardbrukar i Hen. Åra 1862-64 var han fiskar og sjømann i kystfart. Deretter gjekk han lærarskule i Nesset og vart dimittert i 1866. Same år ...

                                               

Notto Jørgensen Tvedt

Notto Jørgensen Tvedt var ein norsk lærar, kyrkjesongar, gardbrukar og stortingsmann frå Evje i Aust-Agder. Tveit var son til ein gardbrukar og kyrkjesongar frå Evje. Han var sjølv skulehaldar frå 1812, og vart i 1820 tilsett som kyrkjesongar i E ...

                                               

Alfred Udland

Alfred Udland var ein norsk lærar, skatteinspektør og politikar frå Sør-Audnedal. Han var stortingsmann i to periodar for Vest-Agder og Arbeidarpartiet. Gardbrukarsonen Udland gjekk 1909/10 amtsskulen i Vest-Agder og tok i 1913 lærarskule-eksamen ...

                                               

Elisa Ulvig

Elisa Margrethe Ulvig var ein norsk lærar og forfattar. Ho var frå Hyllestad kommune og busett i Oslo. Ulvig var lærar på Vahl skole og Lakkegata skole i Oslo. Ulvig skreiv fleire artiklar i årboka til Den Norske Turistforening og i tidsskriftet ...

                                               

Søren Ve

Søren Ve var ein norsk lærar, rektor og lokalhistorikar. Han var frå Øvre Årdal i Årdal kommune. Etter eksamen ved Stord lærarskule arbeidde Ve som lærar i 15 år i Luster, Oslo, Rjukan og Bergen. Ve tok matematisk-naturvitskapleg embetseksamen i ...

                                               

Sæmund Vik

Sæmund Halvorsen Vik var ein norsk lærar, prest og stortingsmann. Vik var fødd i Kristiansund, oppvaksen i Frei der far hans var gardbrukar. Han vart uteksaminert frå Klæbu seminar i 1853 og vart student i 1857. I 1861 vart han cand. theol. Styra ...

                                               

Johannes Tørrissen Worum

Johannes Tørrissen Worum, var ein norsk lærar og stortingspolitikar frå Ytterøy i Nord-Trøndelag. Worum var son til stortingsrepresentant Tørris Johnsen Worum og Ingebor Olsdatter. Worum gjekk ut frå Asker seminar i 1839, og var frå 1840 kyrkjeso ...

                                               

Mathias Engebretsson Øvrom

Mathias Engebretsson Øvrom var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Gjerpen i Telemark. Øvrom var son til ein husmann i Gjerpen. Etter å ha gått i lære hos soknepresten var han omgangsskulelærar frå 1841 til -46. Deretter gjekk han As ...

                                               

Bjørn Lyder Aarseth

Bjørn Lyder Aarseth var ein norsk lærar, skulerektor og museumskonservator, son av Karen Marie Olsen Aarseth og Lyder Aarseth. Aarseth vaks opp i Kautokeino. I arbeidet sitt var han særleg oppteken av samisk kultur og samfunnsliv. Han var lærer o ...

                                               

Krigsskule

Krigsskule er namnet på Forsvaret sine utdanningsinstitusjonar for høgare leiarutdanning. Skulane er akreditterte høgskular. Krigsskulane utdannar offiserar, er treårige og gir ei akademisk utdanning i kombinasjon med praktisk leiarutdanning. Eks ...

                                               

Luftkrigsskulen

Luftkrigsskulen er ein treårig høgskule som utdannar offiserar for Luftforsvaret. Skulen vart oppretta i 1949 og ligg i Kuhaugen leir i Persaunvegen i Trondheim. Luftkrigsskulen er ein av Forsvaret sine tre krigsskular. Dei andre to er Krigsskule ...

                                               

Nord universitet

Nord universitet er eit norsk statleg universitet skipa 1. januar 2016 ved at Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag vart slegne saman. Nord universitet har hovudsete i Bodø og studiestadar i Stokmarknes, Bodø, ...

                                               

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo vart grunnlagt i 1811 som Det Kgl. Frederiks Universitet. Universitetet vart kalla opp etter kong Fredrik VI av Danmark-Noreg. Eit viktig førebilete var Humboldt-universitetet i Berlin. Universitetet, som endra offisielt namn ...

                                               

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet, inntil 1. august 2013 Universitetet i Tromsø er det universitetet i verda som ligg lengst nord. Universitetet har campusar i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes, o ...