ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199
                                               

MS "Sunnhordland" (1943)

USS "PCE 830" er eit motorskip bygt i 1943 for US Navy i USA som eskortefartøy. Skipet vart innkjøpt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap i 1947 og bygt om for passasjer og godstrafikk og døypt "Sunnhordland". Skipet er framleis i cruise ...

                                               

MS "Ullensvang"

M/S "Ullensvang" var eit motorskip bygt i 1952 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap. Skipet gjekk i rutefart for HSD til 1980 i kombinert laste og passasjertrafikk.

                                               

MS "Gamle Oksøy"

"Gamle Oksøy" er eit tidlegare forsyningsskip i Kystverket. Fartøyet er no verna og eigd av Lindesnes Fyrmuseum. Under tenesta i Kystverket var namnet "Oksøy". Då det i 1997 vart gitt som gåve til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter frå Fisker ...

                                               

MS "Alert" (1919)

MS "Alert" var ein taubåt bygt i 1919 for ein privateigar i Stavern. I 1924 vart båten kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS som hadde det fram til 1957. Den vidare lagnaden er ukjend.

                                               

Westermoen Hydrofoil

Westermoen Hydrofoil A/S var eit skipsverft i Mandal som spesialiserte seg på bygging av hydrofoilbåtar på lisens frå Italia. Verksemda vart skipa av Toralf Westermoen i 1961. Den første båten, HF "Westfoil", vart levert i 1962. Denne vart levert ...

                                               

Kleven Verft

Etter nokre år ville Kværner-konsernet ut av skipsbyggingsindustrien, og Kværner ASA vedtok å selje skipsverfta sine. Det var dermed mogleg få kjøpt tilbake verfta til ein akseptabel pris. Kleven-brørne hadde tru på potensialet i verfta, og fekk ...

                                               

Mjosundet Båt og Hydraulikk AS

Mjosundet Båt og Hydraulikk AS er eit skipsverft i Mjosundet på Ertvågsøya. Føretaket vart stifta i 1926 og dreiv i mange år med bygging av små trebåtar. Seinare vart det bygd større båtar og i dag er produksjonen konsentrert om aluminiumsbåtar o ...

                                               

Ulstein Verft AS

Ulstein Verft AS er eit norsk, familieeigd verft i Ulstein Group. Verftet ligg i Ulsteinvik på Sunnmøre, eit sentralt område for den maritime klynga på Møre. Verftet er Ulstein Group sin kompetanse- og utviklingsbase for konstruksjon, samanstilli ...

                                               

Rosenberg Verft

Rosenberg Verft er eit skipsverft på Buøy i Stavanger kommune. Verftet har hatt fleire namneendringar, og er i frå 2007 ein del av Bergen Yards. Frå bygging av skip er verksemda vorte lagt om med fokus på leveransar til petroleumsverksemd.

                                               

Aker Solutions Stord

Aker Solutions Stord, tidlegare Kværner Stord AS, A/S Stord Sildoljefabrik, AS Stord, AS Stord Verft, Aker Kværner Stord AS og Aker Stord AS er eit verft på Stord i Hordaland eigd av Kværner ASA. Kværner Stord er ein sentral aktør i utbygginga av ...

                                               

Ankerløkken Verft

Ankerløkken Verft var eit skipsverft som vart skipa i 1949 i Florø. Verfet vart skipa av Ole E. Aaserud som ein liten mekanisk verkstad, og i 1971 vart det utvida med eit skipsverft òg i Førde. Til saman hadde dei to skipsverfta på det meste over ...

                                               

Havyard Ship Technology

Havyard Leirvik eller Havyard Ship Technology, tidlegare Løland Verft, er eit skipsverft i Leirvik i Hyllestad kommune og har vore ei av dei viktigaste hjørnesteinsbedriftene i ytre Sogn i over 50 år. I 2008 var det 700 personar tilsett ved skips ...

                                               

Ottesens Skipsbyggeri

Ottesens Skipsbyggeri er eit firma lokalisert på Jensaneset, Sagvåg, i Stord kommune. Det vart skipa i 1825 og i den mest aktive perioden, 1902 – 1961, vart det bygd i alt 214 nye båtar ved verftet og det skal ha omfatta heile 12 bygningar med to ...

                                               

Langesund mekaniske verksted

Langesund mekaniske verksted var ein verkstad for skipsbygging. Verkstaden vart etablert som aksjeselskap våren 1914 av skipsreiar H.P. Jacobsen. Verkstaden vart grunnlagt på Smietonga ved Konghamn i Langesund der det hadde vore skipsverft tidleg ...

                                               

Laurvig Strandværft

Laurvig Strandværft var eit skipsverft som låg i Rekkevik ved Larvikfjorden. Verftet vart grunnlagt av firmaet Knutsen & Herlofsen, som dreiv skipsreiarlag og frakt med skip, saman med Colin Archer. Archer stod for ein tredjedel av kjøpesummen. K ...

                                               

Trosvik Verksted

Trosvik Verksted vart skipa av Ola Jacobsen i 1916 under namnet Trosvik Slip & Verksted. I 1918 vart verkstaden selt til eit konsortium, og gjekk så over til eit å bli eit aksjeselskap kalla Trosvik mekaniske Verksted A/S. I 1925 vart det overtek ...

                                               

Tekna

Tekna er Noregs største akademikarforening oppretta i 2004. Foreininga er ei vidareføring av "Den norske ingeniør- og arkitektforening" stifta i 1874. Foreininga har over 52 000 medlemmer 1. oktober 2009 med hovudfags-, mastergrads- eller sivilin ...

                                               

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er ein norsk, partipolitisk sjølvstendig hovudorganisasjon for arbeidstakarar. YS vart etablert i 18. januar 1977 og består av 22 forskjellige forbund med ca. 215 000 medlemmer. Medlemmane dekker alle sektorar ...

                                               

Bergen søvnsenter

Bergen søvnsenter er ein søvnklinikk med kontor på Bryggen i Bergen som diagnostiserer og behandlar søvnsjukdommar hjå menneske. Senteret vart etablert i 1996 ved fire medisinske spesialistar: prof.dr.med. Bjørn Bjorvatn, søvnforskar; prof.dr.med ...

                                               

Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem, skipa 12. november 1898 av Emma Hjorth på Sjøvolden i Vollen i Asker kommune, flytta i 1903 til Tokerud i grannekommunen Bærum, var Noregs fyrste heim eller institusjon for psykisk utviklingshemma. Emma Hjorth dreiv heimen fram ...

                                               

Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu er eit lokalmedisinsk senter på Ål i Hallingdal. Senteret vart oppretta av Buskerud fylkeskommune som felles sjukestugu for dei seks hallingdalskommunane 1. september 1979. Dette var på det tidspunkt ein heilt ny institusjon ...

                                               

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund er ein landsomfattende interesseorganisasjon for alle med revmatisme og muskel- og skjelettplager. NRF vart stifta 15. mars 1951 og er ein av dei største interesseorganisasjonane i landet for funksjonshemma, med ca 40 000 ...

                                               

Noregs Ungdomslag

Noregs Ungdomslag vart skipa i 1896 og er ein kulturorganisasjon med om lag 14 000 medlemmer i nær 400 lokallag i heile Noreg. Laget har vore ei viktig del av ungdomsrørsla, målrørsla og norskdomsrørsla gjennom historia.

                                               

Studentmållaget i Nidaros

Studentmållaget i Nidaros er eit studentmållag i Norsk Målungdom, som vart skipa allereie i 1916. SmiN dekker Sør-Trøndelag og delar av Nordmøre, men har hovudfokuset hjå studentar i Trondheim. Leiar er Marte Søreng frå Håvik. Laget skipar norskk ...

                                               

Studentmållaget i Tromsø

Studentmållaget i Tromsø er eit lokallag av Norsk Målungdom, ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag. Laget femner om fylka Nordland, Troms og Finnmark, men har hovudsakleg aktivitet i Tromsø, knytt til Universitetet i Tromsø Noregs arktiske univ ...

                                               

Sosialistisk Ungdomsforbund

Sosialistisk Ungdomsforbund, opphavleg kalla Sosialistisk Ungdomsfylking, var ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti i perioden frå partiet blei stifta og fram til brotet på landsmøtet våren 1969. SUF skifta kort tid etter brotet namn ...

                                               

Stabburet

Stabburet AS er ein norsk matvareprodusent som produserer mange kjente merkevarer, for eksempel frossenpizzaene Grandiosa og Big One. I tillegg produserer Stabburet merkevarer som Nora syltetøy, saft og grønsaker, Stabburmakrell, Nugatti, Fun Lig ...

                                               

Hamar Jernstøberi

Hamar Jernstøberi og Mekaniske Verksted eller HamJern er eit tidlegare industriforetak på Hamar som i dag går under namnet Furnes-Hamjern Holding etter å ha vorte delt opp i fleire ulike selskap. Sjølve støyperiet vart grunnlagt den 21. mai 1895 ...

                                               

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er ein del av reindriftsforvaltningen i Noreg. Reinbeiteområdet har fem reinbeitedistrikt og er det sørlegaste reinbeiteområdet i landet. Reinbeiteområde er leia av eit områdestyre med medlemmer oppnemnde ...

                                               

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap er det største kraftlaget på Vestlandet, og det femte største kraftlaget i Noreg. Kraftlaget driv produksjon, overføring og sal av elektrisk kraft. I tillegg har verksemda dei siste åra satsa på nye tenester ...

                                               

Coop Indre Vestland

Coop Indre Vestland BA var eit samvirkelag på Vestlandet. Det vart skipa i 2000 då samvirkelaga Sogn, Årdal og Voss fusjonerte til Indre Vestland Samvirkelag. Diverre tapte Coop Indre Vestland store marknadsandeler i Sogndal etter bygginga av Sog ...

                                               

Magnor Glassverk

Magnor Glassverk er eit norsk glasverk skipa i 1896 under namnet Geijersfors Glassverk. Som namnet seier, ligg verket på Magnor, som er ein stad like ved grensa til Sverige i Eidskog kommune lengst sør i Innlandet fylke. Glasverket var opphavleg ...

                                               

Helgeland Kraft

Aksjeselskapet Helgeland Kraft er ei vidareføring av det kommunalt eigde Helgeland kraftlag som vart etablert i 1964 ved ei samanslåing av Sør-Helgeland kraftlag og Midt-Helgeland kraftlag. Av desse var Sør-Helgeland kraftlag det eldste, som gjor ...

                                               

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er ein eigedomsmeklar i Sogn og Fjordane og formidlar årleg nærare 500 sals- og oppgjersoppdrag. Marknadsområdet er primært Sogn og Fjordane fylke. Verksemda vart etablert i 1995 som ei avdeling i Sparebanken S ...

                                               

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane fylke med ein forvaltningskapital på ca 38 milliardar kroner og 270 årsverk. Banken har 23 salskontor, 17 bank-i-butikk filialar og er representert i 21 av dei 26 kommunane i f ...

                                               

Kollsnes

Kollsnes er eit område i Øygarden kommune i Hordaland fylke. Området vert dominert av Kollsnes gassanlegg, Kollsnes er Statoil sitt prosessanlegg for gass som ligg på den sørlege del av Oøy i Øygarden kommune. Prosessanlegga på Kollsnes i Øygarde ...

                                               

Kleivi Næringsområde

Kleivi Næringspark er eit industriområde på grensa mellom Hol og Ål kommune i Hallingdalen. Næringsparken vart oppretta i 1970 på initiativ av ordførarane i dei to kommunane. Hovudmålet med utbygginga var å halda på ungdommen ved å skapa arbeidsp ...

                                               

Nøstetangen Glassverk

Nøstetangen glassverk var Noregs første glashytte for framstilling av kvittglas og låg på Nøstetangen i Hokksund, på odden der Vestfosselva renn ut i Drammenselva. Glasverket blei grunnlagt av Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compag ...

                                               

Ryde & Berg Orgelbyggeri

Ryde & Berg Orgelbyggeri vart skipa av orgelbyggjarane Jan Ryde og Nils Olof Berg i 1985. Verksemda held til i Fredrikstad og har per 1. september 2013 12 tilsette. Orgelbyggeriet er eit aksjeselskap leia av Jan Ryde. Ryde & Berg Orgelbyggeri har ...

                                               

Electrocompaniet

Electrocompaniet er eit norsk føretak som produserer audioutstyr. Electrocompaniet vert stifta av Per Arild Abrahamsen tidleg på 1970-talet. Føretaket produserte mellom anna høgtalarar. Men det føretaket er kjent for er Otalaforsterkaren, som ver ...

                                               

Den Norske Industribank

Den Norske Industribank var ein kombinert offentleg og privateigd kapitalinstitusjon som var verksam frå 1936 til 1993. Den Norske Industribank vart stifta etter Lov av 10. juli 1936. Målsettinga for banken var å yte lån til industribedrifter, kr ...

                                               

DNB

DNB ASA, eller DNB, er den største banken eller finanskonsernet i Noreg, og nest største i Norden etter den svenske banken Nordea. Hovudkontoret for DNB ligg i Bjørvika i Oslo. Konsernet var skipa 4. desember 2003 ved at Den norske Bank DnB og Gj ...

                                               

Fana Sparebank

Fana Sparebank er ein sjølvstendig sparebank som blei etablert i 1878. Banken har ein forvaltningskapital på 21.5 milliardar kroner og er den 12. største sparebanken i landet målt etter gjennomsnittleg forvaltningskapital. I konsernet er det ca 1 ...

                                               

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre vart etablert 1. april 1985 ved ei samanslutning av fleire lokale sparebankar i Møre og Romsdal. Den eldste av bankane, Herrøe og Røvde Sparebank, vart oppretta allereie i 1843. Sparebanken Møre har definert sitt geografiske områ ...

                                               

Biltema

Biltema er eit registrert varemerke for eit svensk detaljhandelsfirma som vart skipa i 1963 av Sten Åke Lindholm som ei postordreforretning i Linköping under namnet "Handelsbolaget BIL-TEMA". Biltema er seinare utvida til ein varehuskjede, og had ...

                                               

ICA

Sjå òg Ica fleirtyding ICA Norge AS var eit norsk detaljhandelsselskap som dreiv med sal av daglegvarer. Det blei kjøpt opp av Coop Norge i 2014. I oktober 2014 hadde ICA Norge 553 butikkar som blei drivnee anten i eigen regi, i form av franchise ...

                                               

Daglegvarekjeda Kiwi

Kiwi er eit norsk kjedekonsept for sal av daglegvarer som blei starta i Hokksund i 1979. Namnet på butikkjeda kjem frå etternamnet til gründerane Tor og Henning Kirkeng og Svein Wike, der dei to fyrste bokstavane i etternamna Kirkeng og Wike dann ...

                                               

REMA 1000

REMA 1000 er ei verksemd innan Reitangruppa som blei starta av forretningsmannen Odd Reitan i samarbeid med faren Ole Reitan. Verksemda blei starta i 1977 med ein butikk på Bromstad i Trondheim. Butikken var laga med forretningsmodellen til tyske ...

                                               

Bergens Glasværk

Bergens Glasværk var ei verksemd som produserte glas, oppretta i 1875 og nedlagt i 1927. Det hadde vore mange eigarskifte og produksjonsstansar på dei vel femti åra verket var i drift. Verket vart også kalla Flesland Glasværk. I 1937 vart verket ...

                                               

Biri Glassverk

Biri Glassverk, Birid Glasværk eller Biri Glasfabrique var ei verksemd som framstilte glas, mest vindaugsglas og flasker i grønt glas, på Biri. Verket låg på garden Svene i det som i dag er Gjøvik kommune. Verket vart oppretta av Det kongelige ok ...