ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198
                                               

Nasjonalalliansen

Nasjonalalliansen var eit politisk parti som vart tufta i 1999. Partiet arbeidde for ein umiddelbar stopp av innvandring til Noreg og tilbakesending av innvandrarar som var i landet. I tillegg til dette fokuserte dei på distriktspolitikk og miljø ...

                                               

Naturlovpartiet

Naturlovpartiet er eit norsk politisk parti som programfestar at det norske samfunnet ikkje fungerer i pakt med naturen og difor må endrast. Mellom anna har partiet gått ut mot bruk av kjemisk framstilt medisin i staden for naturmedisin, og teke ...

                                               

Nordkalottfolket

Nordkalottfolket, tidlegare Finnmarkslista, er eit norsk politisk parti. I den noverande perioden 2017-2021 har partiet tre representantar på Sametinget. Partileiaren er Toril Bakken Kåven.

                                               

Norges Kommunistiske Parti

Norges Kommunistiske Parti NKP blei danna 4. november 1923 av det mindretalet på landsmøtet i Det norske Arbeidarpartiet DNA som framleis ville vere medlemmer i den kommunistiske Tredje Internasjonalen. Kommunistane var i mindretal i arbeidarrørs ...

                                               

NorgesPatriotene

NorgesPatriotene er ein politisk organisasjon som vart stifta i 2007 av Øyvind Heian. Dei stilte til val ved stortingsvalet i 2009. Sjølv om dei profilerer seg som eit politisk parti, er dei berre registrert som "Forening/lag/innretning". Partipr ...

                                               

Norsk Republikansk Allianse

Norsk Republikansk Allianse er eit politisk parti som stilte til val i eitt fylke, Sør-Trøndelag, ved stortingsvalet 2005. Førstekandidaten var Erland Skattem frå Ørland. NRA gjekk mellom anna inn for å fjerna all moms på mat, redusera bensinavgi ...

                                               

Partiet Dei Kristne

Partiet Dei Kristne er eit norsk politisk parti som vart stifta i 2011 på Bømlo i Hordaland. Fram til 2015 heitte det Dei Kristne. Ved stortingsvalet i 2017 stilte partiet liste i alle fylka og fekk omkring 8700 røyster 0.3 prosent. Ved stortings ...

                                               

Partiet Fornuft

Fornuft er eit norsk politisk parti som vart skipa 26. august 2012. Partiet ble registrert i Einigsregisteret i Brønnøysund 31. oktober 2012 og lansert for pressa samme dag. Partiet freistar å samle dei naudsynte 5.000 underskriftane innan 2013 o ...

                                               

Raud Valallianse

Raud Valallianse var eit norsk politisk parti frå 1973 til 2007. 10. mars 2007 vart det slått saman med AKP til det nye partiet Raudt. Det nye partiet heldt på namnet Raud Valallianse fram til etter Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2007, fordi p ...

                                               

Raudt

Raudt er eit norsk sosialistisk parti. Partiet var stifta i 2007, etter at Arbeidaranes Kommunistparti og Raud Valallianse var avvikla for å samle kreftene på ytste venstrefløy i Noreg i eit nytt politisk parti. Raud Ungdom heldt fram som ungdoms ...

                                               

Reformpartiet

Sjå òg: Reformpartiet fleirtyding, for andre parti med dette namnet. Reformpartiet er eit protestparti mot bompengar som vart tufta den 12. oktober 2004 på Nøtterøy Menighetshus. Partiet har òg fokusert sterkt på å betra samferdsletilbodet i Vest ...

                                               

Samefolkets parti

Samefolkets parti, samisk Sámeálbmot bellodat, er eit samisk politisk parti i Noreg. Partiet stiller til val i Sametingsvalet, Fylkestingsvalet og i 2001 og 2005 også til Stortingsvalet. Partiet har partilag i Alta, Nesseby, Tana, Karasjok, Kauto ...

                                               

Samfunnspartiet

Denne artikkelen handlar om det eksisterande partiet Samfunnspartiet For partiet med same namn som var representert på Stortinget på 1930-talet, sjå Samfundspartiet Samfunnspartiet er namn på eit mindre politisk parti i Noreg. Partiet vart grunnl ...

                                               

Samtidspartiet

Partiet vart stifta i 2009 som Independent Labour Party, men vart etter kort tid tvunge til å skifte namn av di det kunne forvekslast med Arbeiderpartiet. Namneskiftet skjedde i juni same året. Partiet stilte til val for første gong ved valet i 2 ...

                                               

Senterpartiet

Senterpartiet er eit norsk politisk parti med grunnlag i den norske primærnæringsrørsla som vart stifta på landsmøtet i Noregs Bondelag i 1920. Partiet vart kalla Bondepartiet og var det andre klassepartiet i Noreg, etter Arbeidarpartiet. Partiet ...

                                               

Sentrumsalliansen

Sentrumsalliansen er eit norsk politisk parti som stiller til stortingsval for første gong ved valet i 2009. Partiet vart danna i Bergen i 2007 av utbrytarar frå Arbeidarpartiet, mellom anna den tidlegare nestleiar og medlem i Arbeidarpartiet i B ...

                                               

Venstre

Venstre er eit liberalt politisk parti i Noreg. Partiet er med i regjeringa Solberg. Partiet er det eldste i Noreg, og vart grunnlagt i 1884. Venstre er medlem av Den liberale internasjonale og det Europeiske Liberaldemokratiske- og Reformpartiet ...

                                               

Organisasjonen Vigrid

Vigrid er ein norsk organisasjon som baserer sin ideologi på norrøn mytologi og raselære. Av utanforståande blir dei ofte rekna som ein nynazistisk organisasjon. Vigrid har derimot si oppgåve som å bekjempa "de fascistisk-inspirerte hierarkiene s ...

                                               

Norske regjeringar

Norske regjeringar har styrt Noreg sidan landet gjekk ut av union med Danmark i 1814. Regjeringa vert utnemnd av kongen som i prinsippet kan utnemna kven han vil som medlem av sitt råd, statsrådane. Formelt sett er det statsminister og utanriksmi ...

                                               

Berge-regjeringa

Regjeringa Abraham Berge tiltredde 30. mai 1923 etter at statsminister Otto B. Halvorsen døydde i embetet. Som den avgåtte regjeringa, var også denne ei samarbeidsregjering mellom Høgre og Frisindede Venstre.

                                               

Regjeringa Bondevik I

Kjell Magne Bondevik si fyrste regjering var ei regjering som styrde Noreg frå 17. oktober 1997 til 17. mars 2000. Regjeringa var ei mindretalsregjering og ei koalisjonsregjering, eit samarbeid mellom dei politiske partia Kristeleg Folkeparti, Se ...

                                               

Regjeringa Bondevik II

Kjell Magne Bondevik si andre regjering vart utnemnd i statsråd 19. oktober 2001 som resultat av Stortingsvalet 2001. Regjeringa var ei mindretalsregjering og ei koalisjonsregjering, eit samarbeid mellom partia Høgre, Kristeleg Folkeparti og Vens ...

                                               

Regjeringa Borten

Bortenregjeringa var den første regjeringa som braut med Arbeidarpartiet sitt einevelde etter den andre verdskrigen. Regjeringa vart oppkalla etter statsministeren, Per Borten frå Senterpartiet. Partia Senterpartiet Sp, Høgre, Kristeleg Folkepart ...

                                               

Regjeringa Bratteli I

Trygve Bratteli si første regjering vart utnemnd 17. mars 1971 og sat til 18. oktober 1972. Regjeringa kom til fordi regjeringa Borten gjekk i oppløysing på grunn av usemje om EF-spørsmålet. Den gjekk av fordi Trygve Bratteli i ein tale på Gjøvik ...

                                               

Regjeringa Bratteli II

Trygve Bratteli si andre regjering vart utnemnd 16. oktober 1973 og sat til 15. januar 1976. Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet. Statsminister: Trygve Bratteli 16. oktober 1973 - 15. januar 1976 Utanriksminister: ...

                                               

Regjeringa Brundtland I

Gro Harlem Brundtlands si fyrste regjering vart utnemnd 4. februar 1981 og sat til 14. oktober same år. Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet. Utenriksminister: Knut Frydenlund, A 4. februar 1981 - 14. oktober 1981 ...

                                               

Regjeringa Brundtland II

Gro Harlem Brundtland si andre regjering vart utnemnd den 9. mai 1986 og sat til 16. oktober 1989. Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet. Statsminister Gro Harlem Brundtland 9. mai 1986 - 16. oktober 1989 Utanriksmi ...

                                               

Regjeringa Brundtland III

Regjeringa Brundtland III vart utnemnd 3. november 1990 og sat til 25. oktober 1996. Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet. Statsminister Gro Harlem Brundtland 3. november 1990 - 25. oktober 1996 Utanriksminister Th ...

                                               

Regjeringa Gerhardsen I

Einar Gerhardsen si fyrste regjering sat frå 25. juli til 5. november 1945. Med i regjeringa var: Statsråd, Sosialdepartementet: Sven Oftedal A Statsråd, Landbruksdepartementet: Einar Frogner Bp Statsråd, Forsvarsdepartementet: Oscar Torp A Utanr ...

                                               

Regjeringa Gerhardsen II

Einar Gerhardsen si andre regjering var ei regjering med medlemer berre frå Arbeidarpartiet. Stortingsvalet 1945, den 8. oktober 1945, var ein stor siger for Arbeidarpartiet. Partiet fekk reint fleirtal i Stortinget. Statsministeren, og dermed re ...

                                               

Regeringa Gerhardsen IV

Einar Gerhardsen si fjerde regjering var ei rein Arbeiderparti-regjering. Den sat frå 25. september 1963 til 12. oktober 1965. Regjeringa hadde følgjande medlemmar: Statsminister Einar Gerhardsen frå 25. september 1963 til 12. oktober 1965. Utanr ...

                                               

Regjeringa Jagland

Regjeringa Jagland var den norske regjeringa som sat frå 25. oktober 1996 til 17. oktober 1997. Regjeringa Jagland var ei mindretalsregjering utgått frå Arbeidarpartiet som hadde 67 av dei 165 representantane på Stortinget. Thorbjørn Jagland fekk ...

                                               

Regjeringa Knudsen I

Regjeringa Knudsen I, Gunnar Knudsen si første regjering var ei norsk regjering som sat frå 19. mars 1908 til 2. februar 1910. Regjeringa vart utnemnd i statsråd 18. mars 1908 samstundes med at Regjeringa Løvland vart innvilga avskjed. Regjeringa ...

                                               

Regjeringa Knudsen II

Regjeringa Knudsen II, Gunnar Knudsen si andre regjering var ei norsk regjering som sat frå 31. januar 1913 til 21. juni 1920. Regjeringa var ei flertalsregjering frå Venstre. Ved stortingsvalet i 1918 mista Venstre 22 mandat, og kom i mindretal ...

                                               

Regjeringa Konow

Regjeringa Konow vart utnemnd 2. februar 1910 som ei samarbeidsregjering mellom Frisinna Venstre og Høgre. Regjeringa søkte avskil 16. februar 1912, etter at statsministeren hadde kome med ei støtteerklæring til landsmålet. Avskil vart innvilga i ...

                                               

Korvald-regjeringa

Lars Korvald si regjering var ei norsk regjering som sat i tida frå 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Regjeringa kom til etter folkeavrøystinga om medlemsskap i EF. Folkeavrøystinga fann stad den 25. september 1972. Statsminister Trygve Brat ...

                                               

Lykke-regjeringa

Ivar Lykke si regjering tiltredde 5. mars 1926 og gjekk av 28. januar 1928. Den var ei mindretalsregjering med medlemmar frå Høgre og Frisinnede Venstre. Regjeringa Lykke tok over etter Mowinckels første regjering, og blei avløyst av den kortliva ...

                                               

Regjeringa Løvland

Jørgen Løvland si regjering vart utnemnd 23. oktober 1907, og sat til 19. mars 1908. Ho etterfylgde regjeringa Michelsen. Regjeringa Løvland var eit samarbeid mellom Venstre og Moderate Venstre. Regjeringa fall etter eit halvt år, og vart erstatt ...

                                               

Regjeringa Michelsen

Christian Michelsen si regjering var ei norsk regjering som sat i tida frå 11. mars 1905 til 23. oktober 1907. Regjeringa styrte landet mellom anna gjennom unionsoppløysinga i 1905. Partia Venstre V, Høire H, Moderate Venstre M.V og Samlingsparti ...

                                               

Johan Ludwig Mowinckel si første regjering

Johan Ludwig Mowinckel si første regjering tiltredde 25. juli 1924 og gjekk av 5. mars 1926. Den var ei mindretalsregjering frå Venstre. Den tok over etter Regjeringa Berge, og vart avløyst av Regjeringa Lykke. Statsministeren, Johan Ludwig Mowin ...

                                               

Nordli-regjeringa

Statsminister: Odvar Nordli 15. januar 1976-4. februar 1981 Utanriksminister: Knut Frydenlund 15. januar 1976-4. februar 1981 Statsråd i: Inger Louise Valle 15. januar 1976-8. oktober 1979 Oddvar Berrefjord 3. oktober 1980-4. februar 1981 Andreas ...

                                               

Regjeringsrådet/statsrådet i 1814

Regjeringsrådet/statsrådet i 1814 vart skipa etter oppløysinga av unionen mellom Danmark og Noreg den 14. januar 1814. Det vart oppløyst 11. november 1814. Rådet blei oppretta 2. mars 1814 i Christiania etter instruks og kunngjering av prins sein ...

                                               

Selmer-ministeriet

Selmer-ministeriet var ei norsk regjering som vart utnemnd 11. oktober 1880. Regjeringa, eller ministeriet, vart leia av statsministeren, Christian Selmer. Medlemene av regjeringa vart, med unnatak for Jacob Lerche Johansen, Christian Schweigaard ...

                                               

Regjeringa Solberg

Regjeringa Solberg er sidan 16. oktober 2013 Noregs regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef. Regjeringa tiltredde etter den borgarlege valsigeren ved stortingsvalet i 2013, og fekk eit fornya parlamentarisk fleirtal bak seg e ...

                                               

Frederik Stang-ministeriet

Frederik Stang-ministeriet var ei norsk regjering som vart utnemnd 17. desember 1861 og vart den første norske regjering leia av ein statsminister, etter at Oscar II avskaffa statthaldarembetet i 1873. Regjeringa gjekk strengt tatt ikkje av, ette ...

                                               

Johannes Steen si første regjering

Johannes Steen si første regjering var ei Venstreregjering som tiltredde 6. mars 1891. Regjeringa tok over etter Emil Stang si første regjering. Regjeringa søkte først om avskjed 29. juni 1892, men fortsette etter samrøystes oppmoding frå Stortin ...

                                               

Regjeringa Stoltenberg I

Jens Stoltenberg si fyrste regjering var den norske regjeringa som sat frå 17. mars 2000 til 19. oktober 2001. Stoltenberg I-regjeringa var ei mindretalsregjering utgått av Arbeidarpartiet, som hadde 65 av dei 165 representantane i Stortinget bak ...

                                               

Regjeringa Stoltenberg II

Regjeringa Stoltenberg II var den fungerande regjeringa i Noreg mellom 2005 og 2013. Den vart danna med Jens Stoltenberg som statsminister, etter Stortingsvalet 2005. Regjeringa er ein koalisjon mellom Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialisti ...

                                               

Regjeringa Sverdrup

Regjeringa Johan Sverdrup blei utnemnd 26. juni 1884, og var Noreg si første regjering tufta på prinsippet om parlamentarisme. Regjeringa gjekk av 13. juli 1889. Ifølgje "Unionsgrunnloven" skulle tre medlemar av regjeringa opphalde seg i Stockhol ...

                                               

Syse-regjeringa

Jan P. Syse si regjering blei utnemnd 16. oktober 1989 og sat til 3. november 1990. Regjeringa var ei koalisjonsregjering mellom Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet. Regjeringa hadde følgjande medlemmer: Statsminister Jan P. Syse, Høgre ...