ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

Stamvegnettet

Det norske stamvegnettet var per 1. januar 2004 8597 kilometer. Fylgjande stamvegar er etablerte: Stamvegrute 1 Europaveg 6 Svinesund riksgrensa mot Sverige - Oslo Stamvegrute 2a Europaveg 18 Ørje riksgrensa mot Sverige – Oslo Stamvegrute 2b Riks ...

                                               

Riksveg 5

Riksveg 5 er ein stamveg som går mellom Ytre Sunnfjord og Indre Sogn i Sogn og Fjordane fylke. Vegen er 152.7 km lang. Med utgangspunkt der Europaveg 16 går inn i Lærdalstunnelen, omtrent fem kilometer sørom Lærdalsøyri, går vegen nordvest til So ...

                                               

Riksveg 25

Hamar Vangsvegen Anne Diesens veg Fv75 Grønnegata frå Østre torg til 222 Hamar stasjon og mot Fv74 Vognvegen Fv88 St. Olavs gate til Andreas Pedersens gate 0.5 km Fv77 arm Disenvegen Akersvika bru over E6, 49 m Åkersvikvegen Fv116 Sælidvegen frå ...

                                               

Riksveg 40

Riksveg 40 går mellom Bommestad og Revet i Larvik. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 40 del av vegen, og strekninga mellom Undersbo og Revet var del av Fv101.

                                               

Riksveg 162

Riksveg 162 går mellom Filipstad og Bjørvika i Oslo. Vegen er skilta med særskilte Ring 1-skilt, ikkje med ordinære riksvegskilt med riksvegnummer. Ring 1 er 4.6 km lang etter forlenginga i 2010, då vegen overtok avkjøringsrampane, rundkøyringane ...

                                               

Riksveg 555

Riksveg 555 går mellom Bergen og Beinastaden i Fjell og med ferje vidare til Hjellestad i Bergen. Vegen følgjer traseen frå Bergen vestover forbi Laksevåg, Gravdal, Loddefjord, Godvik, Knarrevik, Straume, over Bildøy og Kolltveit til Fjell. Før 1 ...

                                               

Peer Gynt-vegen

Peer Gynt-vegen er ein kring 60 km lang privateigd turistveg som går frå Svingvoll i Gausdal til Ruten i Espedalen. Vegen er berre open om sommaren. Det er bomveg fra Skeikampen til Gålå. Han fortset på kommunal veg forbi Fefor, men for å køyre v ...

                                               

MS "Espenes"

M/S "Espenes" var ein fiskebåt bygd for Trygve Vangberg i Oslo. Skroget vart bygt i tre av skipsbyggar Sauholmen og Sønn i Berggrend i Fusa kommune i Hordaland, medan resten av skipet vart bygd på A/S Stord.

                                               

MS "Karmsund"

MS "Karmsund" er ein pallebåt som i februar 1979 vart levert for Dampskibsselskabet Veritas i Haugesund. I 1982 vart båten innkjøpt av HSD Shipping A/S, men vart i 1985 selt til K/S A/S Veritas-Ruten HSD, Bergen. I august 1987 vart båten forlenga ...

                                               

MS "Røyksund"

MS "Røyksund", i dag "Betty K VII", er eit lasteskip levert frå Brødrene Lothe i Haugesund i juli 1979 til Dampskibsselskabet Veritas. I januar 1985 vart båten innkjøpt av K/S A/S Veritas-Ruten Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, HSD. I j ...

                                               

MS "Tysnes"

MS "Tysnes" var ein lokalrutebåt som vart levert seint på sommaren 1930 til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. I 1963 vart ho selt og ombygd til fraktefartøy. Etter mange år i lokal sandfart på Sørvestlandet som MS "T. J. Osnes" og etter ...

                                               

MS "Unika"

MS "Unika", seinare MS "Bremnes", og i dag "Dory" er eit fraktefartøy levert frå Maritime Sveiseindustri i Gjerdsvika i juni 1976 til P/R Unik i Bergen. Båten vart forlenga i 1979 til 46 meter og kunne då ta ei last på 700 tonn. Båten gjekk i rut ...

                                               

MS "Draupner" (1999)

MS "Draupner" er ein katamaran, bygd hjå Austral Ships, Pty Ltd i Australia i 1999 for HSD Sjø saman med systerskipet MS "Sleipner". Båten er 42 m lang og 12.5 m brei. Byggekostnaden var 50 millionar kroner. Då båten var ny var det på andre dekk ...

                                               

DS "Ara" (1919)

DS "Bois" var eit dampskip bygt i 1919 som lasteskip for D/S A/S Bois under Harald Hanssen i Skien. I 1921 vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og segla for dei fram til 1948. BDS gav det namnet "Ara".

                                               

DS "Arild" (1918)

DS "Arild" var eit dampskip bygt i 1918 som lasteskip for A/S D/S Arild, eigd av Moritz Vaumund, i Kristiania. I februar 1921 vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og omdøypt DS "Saturn", men det forliste etter berre tre år ved ...

                                               

MS "Astrea" (1941)

MS "Astrea" var eit motorskip levert i mai 1941 som passasjer- og lasteskip for Finska Ångfartygs Ab i Helsingfors i Finland for ruta Åbo-Hull. På grunn av krigen gjekk det rett i opplag i Åbo, der det under krigen vart bomba. I 1941 vart det sel ...

                                               

DS "Brant County" (1919)

DS "Brant County" var eit dampskip ferdigbygt i 1919 som lasteskipet DS "Lennep" for Deutsche Australische Dampfschiffs Ges. i Hamburg. Skipet vart teken av britane og underlagt The Shipping Controller ved F. C. Strick & Co. Skipet vart i 1921 se ...

                                               

MS "Carina" (1944)

USS "Poinsett" var eit amerikansk lasteskip av typen CI-M-AVI, bygt i 1944 for den amerikanske marinen. Denne skipstypen var mindre enn Liberty-skipa og kunne kome til i bombarderte hamner som var blokkerte for større skip. I 1947 vart skipet kjø ...

                                               

DS "Castor" (1920)

DS "Rødfaxe" var eit dampskip bygt i 1920 som lasteskip for A/S Primula, eigd av Schach, Steenberg & Co, i København i Danmark. To år seinare vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og omdøypt DS "Castor". Det gjekk inn i ruta mel ...

                                               

MS "Clio" (1939)

MS "Clio" var eit motorskip kjøpt som lasteskip i desember 1946 av Det Bergenske Dampskibsselskab. Skipet var opphavleg bygt i Tyskland og levert som "Bukarest" i 1939 for Deutsche Levant Linie i Hamburg. Det vart overteke av britiske styresmakte ...

                                               

DS "Cometa" (1913)

DS "Florentine" var eit dampskip bygt i 1913 som lasteskip for Florentine Steamship Corp. i Manchester. Berre eitt år seinare kjøpte Det Bergenske Dampskibsselskab skipet og gav det namnet DS "Cometa". Skipet vart kjøpt samstundes med systerskipe ...

                                               

MS "Cometa" (1921)

Skipet vart bygt ved Burmeister & Wain i København i Danmark og vart levert i september 1921. Skipet gjekk inn i Den Norske Sydamerikalinje mellom Nord-Europa og Sør-Amerika. 9. september 1921 gjekk skipet ut frå Brevik til Ålesund for så gå til ...

                                               

MS "Cometa" (1941)

MS "Cometa" var eit motorskip bygt i 1941 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab med tanke på at det skulle gå som flaggskip i Syd-Amerikalinjen. Tyskarane tok derimot skipet før det var ferdigbygd, og det gjekk først inn ...

                                               

MS "Corvus" (1947)

MS Corvus var eit motorskip bygt i 1947 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Corvus er det latinske namnet på stjernebi ...

                                               

MS "Crux" (1944)

MS "Cape Faro", seinare MS "Crux" var eit motorskip bygt i 1944 som lasteskip for U.S. War Shipping Administration. I desember 1946 var skipet eitt av mange som vart kjøpt av den norske staten, og det vart overteke av Det Bergenske Dampskibsselsk ...

                                               

DS "Cygnus" (1940)

DS "Cygnus" var eit dampskip bygt i 1940 som passasjer- og lasteskip for Fearnley & Eger. Det vart sjøsett med namnet "Galicia", men det vart selt til Det Bergenske Dampskibsselskab før levering og fekk namnet "Cygnus". Det Bergenske Dampskibssel ...

                                               

MS "Deneb" (1942)

MS "Deneb" var eit motorskip bygt i 1942 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen, og dette skipet vart kalla ...

                                               

DS "Draco" (1900)

Skipet vart bygt ved Schömer & Jensen i Tønning i Slesvig i Tyskland og levert i 1900. I 1907 hamna skipet hos norske eigarar då det vart kjøpt av Lauritz Kloster og selskapet D/S Smaragd. Skipet fekk då namnet "Smaragd". I juli 1911 vart skipet ...

                                               

DS "Divina"

DS "Svane" var eit dampskip bygt i 1922 som lasteskip for Bergen Lloyd. Etter berre eitt år vart skipet kjøpt av Det Norsk-Russiske Dampskibsselskab A/S, som var eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS, og omdøypt DS "Dvina". I 1928 vart det k ...

                                               

DS "Ernst" (1908)

D/S Ernst var eit dampskip bygt i 1908 som lasteskip for Ångfartygs-A/B Labora i Gøteborg i Sverige. I 1915 vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab og omdøypt DS "Ernst".

                                               

MS "Granit" (1921)

MS "Granit" var eit motorskip bygt i 1921 som lasteskip for Rederi A/S Harald Grenske i Skien. I 1923 vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og omdøypt "Columba". Frå 1928 og fram til det grunnstøytte i 1968, høyrde skipet til Ca ...

                                               

DS "Jessica" (1908)

DS "Jessica" var eit dampskip bygt i 1908 som lasteskip for Adolph Kirsten i Hamburg i Tyskland. Etter andre verdskrigen vart skipet overlate til Direktoratet for fiendtlig eiendom og den norske staten vart eigar. Det vart då omdøypt "Varnes" og ...

                                               

DS "Keret"

DS "Keret" var eit dampskip bygt i 1927 som lasteskip for Det Norsk-Russiske Dampskibsselskab, der Det Bergenske Dampskibsselskab var deleigar i lag med den sovjetiske staten. Dette var det siste skipet i flåten til dette norsk-russiske selskapet ...

                                               

DS "Kong Ring"

DS "Kong Ring" var eit dampskip bygt i 1882 som passasjer- og lasteskip for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab i Kristiania. I 1913 vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS og omdøypt DS "Ara", etter at det ei kort stund i 1913 ...

                                               

DS "Kora"

DS "Rosebank" var eit dampskip bygt i 1906 som lasteskip for John OGroat Steamship Co. i Wick i Storbritannia. I 1912 hamna skipet hos norske eigarar i Stavanger, før det vart kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS i oktober 1914 og omdøypt ...

                                               

DS "Kovda"

DS "Kovda" var eit dampskip bygt i 1924 som lasteskip for Det norsk-russiske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab var deleigar i dette selskapet, men eigde og drifta skipet. Skipet er kalla opp etter elva Kovda på Kolahalvøya.

                                               

DS "Lofoten" (1913)

DS "Lofoten" var eit dampskip bygt i 1913 som passasjer- og lasteskip for Vesteraalens Dampskibsselskab i Stokmarknes. I august 1915 vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS.

                                               

MS "Mercur" (1946)

MS "Mercur" var eit motorskip bygt i 1946 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Skipet gjekk hovudsakleg i Nordsjøfart. "Mercur" var av same type som fire andre skip BDS hadde i flåten sin: MS "Sirius", MS "Pallas", MS "Deneb" og MS " ...

                                               

DS "Neptun" (1930)

DS "Neptun" var eit dampskip bygt i 1930 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Neptun er ein av planetane ...

                                               

MS "Pallas" (1941)

MS "Pallas" var eit motorskip bygt i 1941 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Pallas er den nest største ...

                                               

DS "Rags"

DS "Rags" var eit dampskip bygt i 1904 som lasteskip for A/S D/S Rags under Jacob Christensen i Bergen og verka i følgje skipsberetninga i Bergens Tidene i 1900-åra å ha gått i trampfart. I 1915 var skipet ein kort periode hos danske eigarar, før ...

                                               

DS "Reichenbach"

DS "Reichenbach" var eit dampskip bygt i 1906 som lasteskip for Deutsch Australische DSGS i Hamburg i Tyskland. Etter å ha blitt internert i Kristiansand i 1914 då den første verdskrigen braut ut, vart skipet kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselsk ...

                                               

DS "Ryvingen" (1891)

DS "Ryvingen" var eit dampskip bygt i 1891 som lasteskip for Jens Meinich & Co i Kristiania. I 1915 vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab og omdøypt DS "Lupus" før det i 1917 vart oppbrakt av den tyske ubåten "UC 43" og hamna på tyske ...

                                               

DS "Saturn" (1904)

DS "Thirlmere" var eit dampskip bygt i 1904 som lasteskip for Palatine Shipping Co. i Manchester i Storbritannia. Seinare vart det kjøpt av Det Bergenske Dampskibsselskab og omdøypt "Saturn".

                                               

MS "Saturnus" (1930)

MS "Saturnus" var eit motorskip bygt i 1930 som lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. "Saturnus" er det latinske namnet på p ...

                                               

DS "Severoles"

DS "Terne" var eit dampskip bygt i 1922 som lasteskip for D/S A/S Fjøsanger i Bergen. I 1923 vart skipet kjøpt av Det Norsk-Russiske Dampskibsselskab, som var eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab BDS, og omdøypt "Severoles". I februar 1940 var ...

                                               

DS "Soroka"

DS "Soroka" var eit dampskip bygt i 1926 som lasteskip for Det Norsk-Russiske Dampskibsselskab, der Det Bergenske Dampskibsselskab var deleigar. Det var BDS som disponerte skipet. Skipet var kalla opp etter byen Soroka ved Kvitsjøen i Russland. I ...

                                               

DS "Spica" (1923)

Skipet vart bygt ved Københavns Flytedok og Skipsverft i København i Danmark og kosta nesten 1 million då det vart levert i august 1923. Skipet vart sjøsett 2. juni 1923 og døypt av frøken Zimmer, ei dotter av direktør Zimmer i BDS. 7. august 192 ...

                                               

MS "Tellus"

MS "Tellus" var eit motorskip bygt i 1925 som passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab. Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å namngje skipa sine etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Tellus er det latinske nam ...

                                               

DS "Ursa" (1911)

Skipet vart bygd ved Bergen Mekaniske Verksted i Bergen og kosta 239 741 kr då det vart levert i juni 1911. I 1917, under første verdskrigen, vart skipet rekvirert av Shipping Controller i Storbritannia og Temple, Thomson & Clark tok over som ope ...