ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193
                                               

Fagernes lufthamn, Leirin

Fagernes lufthamn, Leirin er ei sivil, regional lufthamn i Nord-Aurdal kommune i Innlandet fylke. Lufthamn ligg om lag 10.0 kilometer frå Fagernes og er eigd og driven av Avinor AS. Flyplassen vart opna i 1987 og hadde 7 812 passasjerar i 2011. 3 ...

                                               

Europaveg 16

Europaveg 16 er ein europaveg som går mellom Londonderry i Nord-Irland i Storbritannia, over Bergen og til Gävle i Sverige, med arm frå Hønefoss til kryss med europaveg 18 i Sandvika i Bærum, der endepunktet for E 16 låg tidlegare. Vegen er kring ...

                                               

Europaveg 16 i Noreg

Europaveg 16 i Noreg er ein norsk stamveg som går mellom Bergen og riksgrensa ved Kongsvinger. På Filefjell det høgaste vegpunktet passerer i gjennomsnitt 700 køyrety i døgnet trafikken er dobbel så stor i juli, av dette om lag 20 prosent tungtra ...

                                               

Europaveg 136

Europaveg 136 er ein europaveg som går frå Ålesund gjennom Romsdalen til Dombås der han møter E6. Mellom Spjelkavik og Brastad/Skorgenes følgjer han same trasé som E39. Vegstrekninga heitte tidlegare europaveg 69, før stamvegreforma 1992 gjorde h ...

                                               

Riksveg 3

Riksveg 3 er hovudvegen gjennom Østerdalen og er stamveg. Riksvegen går mellom E6 ved Stange i Hedmark fylke og E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke. Vegen er 291.3 km lang, med 277.8 km i Hedmark og 13.5 km i Sør-Trøndelag. Riksveg ...

                                               

Riksveg 15

Riksveg 15 er ein stamveg som går mellom Otta i Sel kommune og Måløy i Vågsøy kommune. Vegen har ei lengd på 280.3 km, av dette 135.8 km i Oppland og 144.5 km i Sogn og Fjordane. Han tar av frå E6 i Otta og følgjer Ottadalen vestover forbi Lalm, ...

                                               

Riksveg 35

Riksveg 35 går mellom Ullensaker og Hokksund i Øvre Eiker. Før 1. januar 2010 var vegen stamveg, og fylkesveg 35 var del av vegen. Frå hausten 2012 er strekninga frå E6 kryss ved Herva til Hønefoss omskilta til som lekk i forlenging til Sverige.

                                               

Molde lufthamn, Årø

Molde lufthamn, Årø vart opna i 1972 etter at Molde kommune hadde finansiert bygging av eigen flyplass. Dette kom etter ein langvarig diskusjon om felles flyplass for Romsdal og Nordmøre enda med den statlege utbygginga av Kristiansund lufthamn, ...

                                               

Ålesund lufthamn, Vigra

Ålesund lufthamn, Vigra er ein flyplass plassert midt på øya Vigra i Giske kommune utanfor Ålesund. Flyplassen blei opna i 1958. Flyplassen har sidan fått nytt terminalbygg 1986, og forlenga rullebane i tillegg til modernisering av tårnet og tilg ...

                                               

Alnestunnelen

Alnestunnelen er namnet på to tunnelar på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal. Den nye Alnestunnelen er 1493 meter lang og går gjennom Sloktinden mellom Støbakk og Alnes. Den har gangfelt og eitt køyrefelt med møteplassar for kvar 250 – 300 ...

                                               

Atlanterhavstunnelen

Atlanterhavstunnelen er ein 5 779 meter lang undersjøisk tunnel for fylkesveg 64 mellom øykommunane Kristiansund og Averøy på Nordmøre, opna for trafikk 19. desember 2009. Tunnelen går ned til om lag 250 meter under havoverflata. Med denne tunnel ...

                                               

Eiksundtunellen

Eiksundtunellen er ein undersjøisk tunnel som bind saman Hareidlandet med fastlandet i Møre og Romsdal. Tunnelen går mellom øya Eika i Ulstein under Vartdalsfjorden til Sørheim på Berkneshalvøya i Ørsta kommune. Under vegs går den mellom anna und ...

                                               

Ellingsøytunnelen

Ellingsøytunnelen er ein undersjøisk tunnel som går frå Nørvøya i Ålesund under Ellingsøyfjorden til Hovset på Ellingsøya. Tunnelen er ein del av riksveg 658 i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Tunnelen er 3520 meter lang, den når 144 meter unde ...

                                               

Fannefjordtunnelen

Fannefjordtunnelen er ein 2743 meter lang undersjøisk vegtunnel som går under Fannefjorden mellom Molde og Bolsøya på Fv64. Tunnelen er ein del av den bompengefinansierte Skålavegen. Vegprosjektet vart opna 24. mai 1991 og vart nedbetalt sommaren ...

                                               

Heggurtunnelen

Heggurtunnelen er ein tunnel på Fv92 i Norddal kommune i Møre og Romsdal fylke. Tunnelen er ein del av vegsambandet til Tafjord, og går under eit svært bratt fjellparti på nordaustsida av Tafjorden. Gjennomslaget i den 5277 meter lange tunnelen v ...

                                               

Innfjordtunnelen

Innfjordtunnelen er ein 6594 meter lang vegtunnel på E 136, i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tunnelen vart opna i 1991, og går frå Gridset ved Innfjorden til Veblungsnes for å erstatte eit rasfarleg stykke av vegen langsmed Romsdalsfjorden mell ...

                                               

Rotsethorntunellen

Rotsethorntunellen er ein tunell på riksveg 651 i Volda kommune i Møre og Romsdal. Tunellen går gjennom Rotsethornet mellom Volda og Løvikneset, på nordaustsida av Voldsfjorden. Tunellen avløyste i to etappar eit svært rasfarleg vegparti. Opphavl ...

                                               

Valderøytunnelen

Valderøytunnelen er ein undersjøisk tunnel på riksveg 658 i Ålesund og Giske kommunar i Møre og Romsdal. Tunnelen går under Valderhaugfjorden mellom Hovset på Ellingsøya og Ytreland på Valderøya. Tunnelen er 4222 meter lang, den når 137 meter und ...

                                               

Viketunnelen

Viketunnelen er ein tunnel på fylkesveg 191 i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Tunnelen går mellom Fløta og Vike på austsida av Eikesdalsvatnet og er 4250 meter lang. Opphavleg var tunnelen 3535 meter lang og opna 12. mai 1997. Han vart forlenga ...

                                               

Vågstrandtunnelen

Vågstrandtunnelen er ein 3 665 meter lang tunnel på Europaveg 136 i Rauma kommune i Møre og Romsdal, opna i desember 2014. Tunnelen strekkk seg frå om lag Stolsneset rett nord for den nordlege opninga av Måndalstunnelen til Ner-Våge på Vågstranda ...

                                               

Øksendalstunnelen

Øksendalstunnelen er ein tunnel på Fv62 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Tunnelen er 5966 meter lang, og går gjennom Vettafjellet mellom Krokshamn ved Sunndalsøra og Øksendalsøra. Bygginga starta i august 1997, og tunnelen vart opna 28. oktob ...

                                               

Eiksundsambandet

Eiksundsambandet er eit tunnel- og bruprosjekt på Sunnmøre, ein del av Riksveg 653. Den nye vegen går frå Eiksund i Ulstein kommune via Eiksundbrua 405 meter, Eiksundtunnelen 7765 meter, Helgehorntunnelen 1160 meter og Morkaåstunnelen 630 meter. ...

                                               

Riksveg 13

Riksveg 13 går mellom Stavanger i Rogaland fylke og Førde i Sogn og Fjordane fylke. Mellom Dragsvik og Moskog har vegen fylkesvegstatus. Vegen går parallelt med Europaveg 39, men lenger aust. Mellom Oanes og Sand blir vegen også kalla Ryfylkevege ...

                                               

Riksveg 70

Riksveg 70 er ein stamveg som går mellom Kristiansund i Møre og Romsdal og Oppdal i Trøndelag. Vegen er 162 km lang, av dette 30.3 km i Trøndelag og 131.7 km i Møre og Romsdal. Frå Oppdal går vegen ned Sunndalen, passerer Sunndalsøra før han held ...

                                               

Riksveg 651

Opphavleg var Rv651 vegen mellom Volda og Straumshamn rundt Austefjorden. Dette var tidligare det einaste ferjefrie sambandet til Volda og Ørsta. Da regionsreforma tredde i kraft 1. januar 2010 vart denne strekninga klassifisert som fylkesveg. Et ...

                                               

Trollstigen

Trollstigen er ein del av fylkesveg 63 i Rauma kommune i Romsdalen i Møre og Romsdal. Vegen med elleve hårnålssvingar ei bratt fjellside utgjer ein stor del av fjellovergangen til Sylte i Norddal kommune. Trollstigen går frå Knutsetra i Isterdale ...

                                               

Bodø lufthamn

Bodø lufthamn er eigd av Forsvaret og den sivile delen er driven av Avinor AS. Reisetid mellom flyplassen og Bodø sentrum er 5 min. med bil og 15 min. til fots. Reisetid mellom flyplassen og jernbanestasjonen er 5 min. Reisetid mellom flyplassen ...

                                               

Brønnøysund lufthamn, Brønnøy

Brønnøysund lufthamn, Brønnøy er ei sivil, regional lufthamn i Brønnøy kommune i Nordland fylke. Lufthamna ligg om lag 2.0 kilometer søraust frå Brønnøysund, er eigd og driven av Avinor AS og vart opna 30. juni 1968. Flyplassen har asfaltert rull ...

                                               

Harstad/Narvik lufthamn, Evenes

Harstad/Narvik lufthamn, Evenes er ein stamruteflyplass i Evenes kommune i Nordland. Nokre av innflygingslysa i nordenden av rullebanen ligg i Skånland kommune i Troms. Flyplassen ligg 45 km unna Harstad, og 79 km unna Narvik. Flyplassen vart opn ...

                                               

Hattfjelldal flyplass

Lette småfly tok i bruk grasslettene i Hattfjelldal i 1933. Då tyskarane invaderte Noreg våren 1940, nytta dei Hattfjelldal som mellomstasjon då tyske fly bomba Narvik og troppetransportskip som låg utanfor Harstad. Dei la rullebanedekkje av tre, ...

                                               

Røst lufthamn

Røst lufthamn er ei sivil, regional lufthamn i Røst kommune i Nordland fylke. Lufthamna ligg nord på øya Røstlandet, om lag 1.0 kilometer frå tettstaden Røst, og er eigd og driven av Avinor AS. Røst lufthamn vart opna i 1986, som ein av dei siste ...

                                               

Sandnessjøen lufthamn, Stokka

Sandnessjøen lufthamn, Stokka er ei sivil, regional lufthamn i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lufthamna ligg på Stokka, om lag 11.0 kilometer sørvest for Sandnessjøen, og er eigd og driven av Avinor AS. Flyselskapet Widerøe flyr til og frå S ...

                                               

Stokmarknes lufthamn, Skagen

Stokmarknes lufthamn, Skagen er ei sivil, regional lufthamn i Hadsel kommune i Nordland fylke. Lufthamna ligg på Skagen, lengst sør på Langøya om lag 6.5 kilometer nordaust for Stokmarknes, og er eigd og driven av Avinor AS. Stokmarknes lufthamn ...

                                               

Svolvær lufthamn, Helle

Svolvær lufthamn, Helle er ei sivil, regional lufthamn i Vågan kommune i Nordland fylke. Lufthamna ligg på Helle, om lag 6.0 kilometer austnordaust for Svolvær, og er eigd og driven av Avinor AS. Svolvær lufthamn var ein av fleire kortbaneflyplas ...

                                               

Europaveg 10

Europaveg 10, er ein europaveg som på norsk side heiter Kong Olav Vs veg. Han går mellom Å i Lofoten og Töre i Nord-Sverige, der han møter europaveg 4. E10 kryssar riksgrensa på Bjørnfjell rett ved Narvik. Vegen over Bjørnfjell vart opna i 1984 a ...

                                               

Europaveg 12

Europaveg 12 er ein europaveg mellom Mo i Rana og Helsingfors i Finland. På norsk side ligg heile strekninga i Rana kommune i Nordland fylke. I Sverige vert vegen på folkemunne kalla for blå vägen. Vegtraseen er ca. 910 km lang. E12 går austover ...

                                               

Riksveg 80

Riksveg 80 er ein 62 kilometer lang stamveg som går mellom Fauske og Bodø i Nordland. Riksvegen følgjer nordsida av Skjerstadfjorden og Saltfjorden og passerer tettstadane Valnesfjord og Løding. Ferjesambandet til Røst, Værøy og Moskenes er del a ...

                                               

Riksveg 85

Riksveg 85 er eit ferje-/vegsamband mellom Sortland og E6 i Tysfjord. Det er ferje mellom Bognes og Lødingen, og kort men smal og svingete veg langs Tjeldsundet til Kåringen. Eit betringsprosjekt er planlagt, med byggjestart i 2008. Mellom Kåring ...

                                               

Riksveg 827

Riksveg 827 går mellom Sommarset i Tysfjord og Sætran i Ballangen. Vegen er 39.1 km lang. Vegen tar av frå E6 ved Sommarset og går austover til Drag, med ferje over Tysfjorden til Kjøpsvik og vidare mot nordaust til Efjorden og nordover langs ves ...

                                               

Stavanger lufthamn, Sola

Stavanger lufthamn, Sola vart opna i 1937. Flyplassen ligg i Sola kommune utanfor Stavanger. Stavanger lufthamn, Sola er den tredje største flyplassen Noreg i passasjertal. I 2006 var det til saman 3 271 852 passasjerar som reiste frå lufthamna. ...

                                               

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA er eit tidlegare transportkonsern med hovudkontor i Bergen. I 2006 vart HSD slege saman med Gaia Trafikk til selskapet Tide. Selskapet var delt opp i tre dotterselskap: HSD Sjø AS HSD Transport AS* D ...

                                               

Europaveg 134

Europaveg 134 er ein europaveg som går mellom Haugesund og Drammen. Heile traseen er som fylgjer: Haugesund - Etne - Røldal - Haukeli - Vinje - Seljord - Hjartdal - Notodden - Kongsberg - Hokksund - Drammen. Før 1992 var nemninga på vegen "E76". ...

                                               

Riksveg 44

Riksveg 44 går mellom Soma – Skjæveland i Sandnes, dessutan ei kort strekning i Stavanger og ei kort strekning i Eigersund. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 44 del av vegen.

                                               

Riksveg 509

Riksveg 509 går mellom Stavanger og Solakrossen, med arm til Stavanger lufthamn. Vegen er 19.5 km lang. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 509 del av vegen.

                                               

Gorsabrua

Gorsabrua er ei fagverksbru som ligg i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Gorsabrua blei bygd i 2011 over eit fossejuv i Sabetjohk, som er eit av dei djupaste juva i Nord-Europa. Fossejuvet strekkjer seg 4-5 kilometer langs elva Guolasjohka i Kåfjordd ...

                                               

Tjeldsundbrua

Tjeldsundbrua er ei vegbru som knyter Hinnøya til fastlandet. Ho strekkjer seg over Steinslandsstraumen frå Leikvikhamn på Hinnøysida til Steinsland på fastlandet. Hengebrua er ein del av europaveg 10. Ho er 1007 meter lang, med hovudspenn på 290 ...

                                               

Bardufoss lufthamn

Bardufoss lufthamn er eigd og driven av Avinor AS i samarbeid med Forsvarsbygg og Bardufoss flystasjon. Det er samband med fly til Bodø og Oslo med Norwegian, og 31. mai 2010 opna SAS den same ruta på nytt. Avstand med veg er ca 500 meter til Bar ...

                                               

Tromsø lufthamn

Tromsø lufthamn er eigd og driven av Avinor AS. Flyplassen har ein rullebane på om lag 2550 meter, og ligg ca. 3 km vest for sentrum av byen Tromsø. Han hadde 1 800 093 passasjerar i 2011, og var med det den største lufthamna i Nord-Noreg og femt ...

                                               

Bjarkøysambandet

Bjarkøysambandet, eller Bjarkøyforbindelsen, er eit foreslått vegsamband mellom Grytøya og Bjarkøya, og Grytøya og Sandsøya i Troms. Planen går ut på å knyte Bjarkøya og Sandsøya til Grytøya med undersjøiske vegtunnelar. Kostnadsoverslaget for ve ...

                                               

Europaveg 8

Europaveg 8 er ein europaveg som går frå Tromsø til Åbo i Finland. Mellom Nordkjosbotn og Skibotn delar han trasé med europaveg 6. I Finland følgjer han i hovudsak grensa til Sverige ned til Bottenvika. Vegen har ei lengd i Noreg på 117.9 km. Tra ...