ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191
                                               

Gjørol Munthe-Kaas

Gjørol Munthe-Kaas var ei norsk husmor og forfattar. Ho vart fødd i Florø, reiste til Stavanger i 1900 og til Kristiania i 1916, der ho busette seg. Ho var redaktør for Norsk Ukeblad i perioden 1933-1936. Munthe-Kaas debuterte i 1926 med novelles ...

                                               

Magnus Nilsson Seim

Magnus Nilsson Seim var ein norsk bonde, organisasjonsmann og Venstre-politikar. Han var fødd i Alversund, og flytta til Kinn i Flora kommune då faren kjøpte gard der i 1896. Seim tok initiativet til skiping av Fiskarfagskulen i Florø. Han var me ...

                                               

Bjarte Sindre

Bjarte Sindre er ein norsk lektor, lokalhistorikar og forfattar. Han er fødd i Kinn i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Sindre var rektor ved Flora vidaregåande skule i perioden 1980-1999, og han har vore leiar i Sogn og Fjordane Skrivelag. Han h ...

                                               

Trond Strømgren

Trond Strømgren er ein norsk sivilingeniør, lærar og forfattar. Han er frå Heimdal i Trondheim kommune og busett på Batalden i Flora kommune sidan 1990. Strømgren har arbeidd som lærar og ved Kystmuséet i Sogn og Fjordane.

                                               

Malvin Toft

Malvin Toft var ein norsk fiskar, lokalhistorikar og forfattar frå Skorpa i Flora kommune. Han har gjort verdfullt samlararbeid kring nyare fiskerihistorie i Ytre Sunnfjord. Dette er publisert m.a. i seriar i Firdaposten. I 2002 fekk han kulturpr ...

                                               

Kari Arnestad

Kari Jenny Kristine Arnestad var ein norsk evangelist, kurator og forfattar. Ho var dotter til ein lærar og vaks opp i Angedalen i Førde og på Hestenesøyra i Gloppen. Arnestad gjekk på folkehøgskule på Vereide og bibelskule i Oslo. Ho var reisese ...

                                               

Marit Bendz

Marit Bendz er ein norsk journalist. Ho er frå Ålen i Sør-Trøndelag og seinare busett i Førde. Bendz tok eksamen ved medielina i Volda i 1986. Ho har vore tilsett ved NRK og har vore frilansar sidan 1998. Marit Bendz har gitt ut fleire bøker og s ...

                                               

Kjell-Ragnar Berge

Kjell-Ragnar Berge er ein norsk lærar, krigshistorikar og forfattar. Han er fødd i Hyllestad og busett i Førde. Han gjekk Befalsskolen for Feltartilleriet i 1977, gjorde teneste ved FA-bataljonen på Setermoen i 1978, og FN-teneste i Libanon 1979- ...

                                               

Oddbjørn By

Oddbjørn Vegard By er ein norsk "minnesutøvar" og forfattar. By kan memorera ein kortstokk på 43 sekundar, han har delteke i internasjonale mesterskap innan greina og er Grand Master of Memory. 14. februar 2006 sette han verdsrekord i memorering ...

                                               

Grethe Eithun

Grethe Eithun er ein norsk journalist og forlagsredaktør. Ho er frå Førde kommune. Eithun har studert historie og vore, tilsett i Selja forlag og i NAV.

                                               

Georg Fredrik Christopher Fasting

Georg Fredrik Christopher Fasting var ein norsk skulemann og forfattar. Han var fødd i Bergen, oppvaksen på prestegardane i Jostedalen i Luster i 1840-1845, i Jølster frå 1845-1857 og i Førde frå 1857. Han tok artium i 1854 og cand. theol. i 1860 ...

                                               

Gunn Karoline Fugle

Gunn Karoline Fugle er ein norsk musikkterapeut frå Førde kommune i Sogn og Fjordane. Ho har hovudfag i musikk frå Universitetet i Oslo. i tillegg har ho spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri, klinisk pedagogikk, og utdanning i kroppsd ...

                                               

Berit Gjerland

Berit Gjerland er ein norsk arkeolog. Ho er frå i Haukedalen i Førde kommune. Gjerland er spesialkonsulent ved kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ho er leiar i Førde historielag.

                                               

Otto Huseklepp

Otto Huseklepp var ein norsk lærar, organisasjonsmann og Venstre-politikar. Han var fødd i Guddal i Fjaler kommune og busett i Førde. Huseklepp tok eksamen ved Notodden lærerskole i 1915. I nesten heile sin yrkeskarriere var han lærar og styrar v ...

                                               

Fredrik Høstaker

Fredrik Høstaker er ein norsk skodespelar og songar frå Førde i Sogn og Fjordane. Han har m.a. gått dramalinja på Firda vidaregåande skule og teaterlinja på Romerike Folkehøgskole. I 2009 gav han ut diktsamlinga I gråsona: ei samling av dikt frå ...

                                               

Mathias Indrebø

Mathias Indrebø var ein norsk forfattar. Han voks opp i Angedalen i Førde. Då Indrebø var 11 år vart han angripen av poliomyelitt og han vart lam i hender og føter. Han var sterkt funksjonshemma heile livet, sjølv om han etterkvart kunne bruka hø ...

                                               

Helge Johnsen

Helge Johnsen er ein norsk journalist. Han er frå Nord-Vågsøy og busett i Førde. Johnsen har arbeidd i fleire aviser på Vestlandet, frå 1990 i Firda, der han m.a. har vore politisk reportar, kommentator og spaltist. Johnsen har gjeve ut boka "Til ...

                                               

Andreas Madsson Karstad

Andreas Madsson Karstad var ein norsk lærar og slektsgranskar. Han vart fødd og vaks opp på Karstad i Førde kommune. I 1965 gav han ut Erdalsslekta: 1764-1964: ei ættesoge frå Sunnfjord.

                                               

Eldrid Grimeland Lausund

Eldrid Grimeland Lausund er ein norsk kyrkjelydssekretær, lærar og forfattar. Ho er fødd i Førde. Lausund tok artium ved Firda gymnas 1954, eksamen ved Kristiansand lærerskole 1957 og vidareutdanning i spesialpedagogikk 1974. Ho var lærar ved Jøl ...

                                               

Hans Jakob Reite

Hans Jakob Reite er ein norsk sivilagronom, informasjonsarbeidar og kulturarbeidar. Han vaks opp på Sunnmøre og er busett i Førde. Reite er sivilagronom frå Landbrukshøgskulen og Pedagogisk seminar ved Universitetet i Tromsø. Han har yrkeserfarin ...

                                               

Arve Sandal

Arve Sandal er ein norsk journalist. Han er fødd på Sandane i Gloppen kommune, og busett i Førde. Sandal var journalist i Sunnmørsposten 1974-1982 og NRK Sogn og Fjordane 1982–1986. Saman med Ole Fretheim skipa han videoproduksjonsselskapet Vest ...

                                               

Alhed Schou

Alhed Schou var ein norsk forfattar fødd i Molde. Alhed Schou, fødd Alhed Petronelle Smith, gifta seg i 1867 med distriktslegen H.M.C. Schou, og budde i Førde frå 1876 til 1892. Ho blei enkje i 1890. Schou skreiv fleire natur- og folkelivsskildri ...

                                               

Erik Solheim (1947-)

Erik Solheim er ein norsk lektor, forfattar og tidlegare leiar i Norges Naturvernforbund. Han er frå Førde. Solheim var leiar av Norges Naturvernforbunds avdeling Sogn og Fjordane i periodane 1980–1987 og 1993–1997. Han var leiar i Norges Naturve ...

                                               

Olav J. Befring

Olav J. Befring var ein norsk bonde, sjølvlærd botanikar og amatørastronom. Han var frå Jølster. Som botanikar gav Befring i 1981 ut Jølstrafloraen. Der skreiv han mellom anna utførleg om ballastplantar, t.d. fjøreknappen. Befring vart tildelt Fy ...

                                               

Hallstein Dvergsdal

Hallstein Dvergsdal er ein norsk bonde og journalist. Han er frå Jølster. Dvergsdal har studert historie og samfunnsfag. Han har sysla med lokalhistorie og har m.a. publisert ein del lokalhistorisk stoff frå Jølster.

                                               

Connie Hamre

Connie Hamre er ein norsk lærar og forfattar. Ho vaks opp på Leikanger og er busett på Vassenden i Jølster kommune. Hamre er adjunkt, arbeider ved Vassenden skule og ho har vore aktiv tillitsvald i Utdanningsforbundet.

                                               

Kjellaug Lillengmo

Kjellaug Lillengmo er ein norsk forfattar. Ho er fødd i Nordalsfjorden, men kom tidleg til Jølster og vaks opp på slektsgarden Hjellbrekke. Lillengmo har eksamen frå handels- og yrkesskule, og vidareutdanning i kontorfag. Ho reiste frå Jølster i ...

                                               

Elsa Norunn Håheim Nydal

Elsa Norunn Håheim Nydal er ein norsk lyrikar og illustratør. Ho er frå Jølster. Nydal er utdanna teiknelærar frå Statens lærerskole i forming, Oslo. Ho har også utdanning frå yrkesskulen i Sand i Ryfylke, linje for rosemåling.

                                               

Kari Støfringsdal

Kari Støfringsdal er ein norsk husstellærar og forfattar. Ho er frå Jølster. Støfringsdal har gitt ut fleire kokebøker. Ho har vore leiar i bondekvinnelaget i Jølster, og ho har hatt sentrale verv i Norges Bygdekvinnelag. Støfringsdal har vore me ...

                                               

Rakel Viken

Rakel Viken fødd Bolset, var ei norsk meierske og bygdediktar frå Skei i Jølster. Ho vart mykje brukt til å skrive dikt og prologar, og noko av dette er utgitt i bokform. Ho var gift med folkemusikaren Anders Olsson Viken, og er mor til musikaren ...

                                               

Daniel Olsson Vikin

Daniel Olsson Vikin var ein norsk lærar og ordførar. Han var frå Skei i Jølster kommune. Vikin var lærarutdanna og var lærar på Nes på Romerike. Der var han også ordførar for Arbeiderpartiet frå 1929. Vikin var vararepresentant for Akershus på St ...

                                               

Knut Øygard

Knut Øygard var ein norsk prest og lærar. Han var frå Stardalen i Jølster kommune. Øygard tok artium ved Firda gymnas 1927 og vart cand. theol. 1931. Han var reiseprest for NKUF, styrar av Bømoen soldatheim, lærar på Sunnmøre ungdomsskule frå 193 ...

                                               

Terje Eggum

Terje Eggum er ein norsk journalist og forfattar. Han er frå Leikanger. Eggum har arbeidd som journalist i Sunnmørsposten 1981-1986, i NRK Sogn og Fjordane 1986-1989, frå 1989 til 1992 i Sogn og Fjordane, og frå 1992 i Sogn Avis.

                                               

Hermund Kleppa

Hermund Kleppa er ein norsk adjunkt, arkivar og forfattar. Han er frå Hjelmeland i Rogaland og busett i Leikanger. Kleppa er utdanna adjunkt og arbeidde m.a. i interkommunalt arkiv for Rogalands-kommunane før han vart tilsett ved Fylkesarkivet i ...

                                               

Kjerstin Risnes

Kjerstin Risnes er ein norsk historikar og forfattar. Ho er busett i Leikanger i Sogn og Fjordane. Ho har arbeidd i mellom anna Kriminalomsorg i Fridom, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og med eit eige føretak, Nynorsk profil.

                                               

Åsmund Berthelsen

Åsmund Berthelsen er ein norsk lærar, journalist, forleggjar, politikar og forfattar. Han er frå Åmdals Verk i Tokke kommune, og busett i Naustdal. Berthelsen var leiar i Senterungdomens Landsforbund 1974–1978, han var medlem av Naustdal kommunes ...

                                               

Arnfinn Bruflot

Arnfinn Bruflot var ein norsk målar, journalist og forfattar frå Naustdal. Han tok artium ved Firda gymnas i 1927. I 1928 emigrerte han til Amerika og var sidan busett der. Ein kort periode var han redaktør av Western Viking og han var også med i ...

                                               

Andreas Engebø

Andreas Engebø er ein norsk lærar og forfattar. Engebø vart fødd på Kvellestad i Vevring i Naustdal og busette seg seinare i Holmedal i Askvoll. Han har eksamen frå Befalskolen for Infanteriet i 1955, artium frå Voss landsgymnas i 1958 og eksamen ...

                                               

Mads Flokenes

Mads Flokenes var ein norsk lærar og ordførar. Han var fødd i Vevring i Naustdal kommune. Då faren døydde, flytta mora og borna til Askvoll kommune. Flokenes gjekk på folkehøgskule og lærarskule, og han var lærar fleire stader, m.a. i Vevring. Ha ...

                                               

Mathias Mortenson Flokenæs

Mathias Mortenson Flokenæs var lærar og forkynnar. Han var fødd i Vassbotnen i Vevring i Naustdal kommune. Flokenæs vart seinare buande i Flokenes. I 1802 slutta han seg til haugevenene. Flokenæs var lærar i Førde prestegjeld fram til 1820.

                                               

Matias Furevik

Matias Furevik var ein norsk forkynnar og forfattar. Han var fødd i Naustdal og gjekk på Sunnfjord ungdomsskule 1906-1907 og 1907-1908 og tok diakoniutdanning og bibelskule i Kristiania og Stavanger. Furevik var knytt til Samemisjonen, der han va ...

                                               

Markus Jonasson Horne

Markus Salomon Jonasson Horne var ein norsk misjonsprest. Han var frå Naustdal. Horne gjekk misjonsskulen i Stavanger og var misjonær på Madagaskar 1893-1927. Etter endt teneste budde Horne og kona i Stavanger og seinare i Vevring i Naustdal komm ...

                                               

Anders Kvellestad

Anders Kvellestad var ein norsk skulestyrar og forfattar. Han var fødd i Vevring i Naustdal kommune. Han tok lærarskuleeksamen i 1899 og var på språkstudium i England 1913. Kvellestad var lærar ved Florø folkeskule 1913-1915, styrar ved Sørlandet ...

                                               

Anders Redal

Anders Andersson Redal var ein norsk bonde, politikar og haugianar. Han var frå Redalen i Vevring i Naustdal kommune. I ungdommen slutta Redal seg til Haugevenene i Sunnfjord og han reiste som emissær for haugerørsla i om lag 50 år, reisene betal ...

                                               

Olav Redal

Olav Redal var ein norsk journalist. Han var frå Naustdal. Redal drog først til Island og seinare til USA der han vart verande livet ut. Han gav ut årbøker for Sunnfjordlaget i Amerika, juleheftet Jul i Vesterland og nybyggjarsoga En norsk bygds ...

                                               

Aasbjørn Slettemark

Aasbjørn Slettemark var ein norsk lærar og forfattar. Slettemark var frå Naustdal kommune. Han gjekk på Sunnfjord ungdomsskule 1906-1907, tok artium ved Hauges Minde i Oslo 1911 og tok til å studera filologi i 1912. Men han vart sjuk, han lei av ...

                                               

Linda Stuhaug

Linda Marie Stuhaug er ein norsk bloggar og ernærings­ekspert. Ho vaks opp i Naustdal. Stuhaug har gått kokk- og servitørlinje, ho har personleg trenar-utdanning frå USA og ho har jobba på treningssenter. Våren 2018 fullførte ho bachelor i samfun ...

                                               

Harald Thingnes

Harald Endre Thingnes er ein norsk programleiar og stuntreportar for NRK Sport. Thingnes har sidan Vinter-OL 2010 hatt som oppdrag å laga innslag til NRK sine sendingar frå byen og nærområdet til større arrangement. Han har også intervju med fami ...

                                               

Jonas S. Vårdal

Jonas S. Vårdal var ein norsk lærar og forfattar. Han vaks opp i Holmedal i Askvoll kommune og i Vevring i Naustdal kommune. Vårdal var utdanna lærar og busett på Laksevåg. Han skreiv i aviser og gav ut ei bok.

                                               

Olai Aa. Aalen

Olai Aa. Aalen var ein norsk lærar og forfattar. Han var frå Vevring i Naustdal kommune. Aalen tok eksamen ved Stord lærarskule 1895 og var lærar i Holsen i Førde kommune og i Eikefjord i Flora kommune. Han var også lærar i Vanylven, på Rennesøy ...