ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186
                                               

Ola Kaldager

Ola Kaldager er ein norsk offiser og tidlegare leiar av etterretningsgruppa E 14. Han vart pensjonert frå tenesta i forsvaret i 2004, og arbeidde deretter for eit privat tryggleiksselskap.

                                               

Atle Torbjørn Karlsvik

Atle Torbjørn Karlsvik er ein tidlegare norsk kontreadmiral. Han har vore sjef for Sjøkrigsskolen, skipssjef på MTB og skvadronsjef for 22. MTB-skvadron. Han har dessutan vore sjef for Sjøoperasjonssenteret ved Fellesoperativt hovudkvarter.

                                               

Jens Kobro

Jens Isak de Lange Kobro var ein norsk jurist, offiser og politikar for partiet Venstre. Han var forsvarsminister i Mowinckel III-regjeringa. Kobro var son til ein prest. Han tok studenteksamen ved Hauges Minde i Kristiania i 1900 og vart vernepl ...

                                               

Samuel Manthey

Samuel William Manthey var ein norsk offiser, embetsmann og stortingsmann. Han var far til August Christian Manthey. Manthey var fødd i Glückstadt, faren var prest. Sjølv vart han løytnant i artilleriet i 1793, tok avskjed frå det militære i 1801 ...

                                               

Christopher Meyer

Christopher Bremer Vahl Meyer var ein norsk sjøoffiser og forfattar frå Bergen. Meyer var son til ein proprietær. Sjølv gjekk han sjøkadettskulen i Horten. Han underviste 1906-09 på Bergens sjømannsskule, utnemnd til militærkaptein i 1910. I 1914 ...

                                               

Wilhelm Morgenstierne

Wilhelm Hermann Ludvig von Munthe af Morgenstierne var ein norsk offiser. Bredo Morgenstierne var bror hans. Morgenstierne vart offiser i infanteriet i 1877 og gjorde 1882-1907 teneste i generalstaben. Tida 1891-1907 underviste han ved krigsskule ...

                                               

Petter Jansen

Petter Jansen er ein norsk næringslivsleiar og oberstløytnant, som i 2017 er sjef for Logistikkorganisasjonen til Forsvaret. Jansen er kjend som administrerande direktør for SAS Braathens, som var samanslege mellom den norske delen av SAS og Braa ...

                                               

Christian Gottfried Reinhardt

Christian Gottfried Reinhardt var ein dansk-norsk hærmann som representerte Nordre Bergenhus på stortinga 1854 og 1857-58. Reinhardt var son til ein oberstløytnant og fødd og oppvaksen i Danmark. Han vart offiser i 1818 og forfremja til premierlø ...

                                               

Henrik Lundh

Henrik Julius Lundh var ein norsk jurist og embetsmann. Lundh tok juridisk embetseksamen i 1916. I 1929 vart han dr. juris. på avhandlinga Navneplikt og navnerett. Frå 1919 arbeidde han i Justisdepartementet, sidan 1930 som byråsjef. I 1936 fekk ...

                                               

Trond Kleppen

Trond Kleppen i Løten i Hedmark er tidlegare ass. rådmann og rådmann i Ål kommune. Etter vanleg skulegang i Løten og Elverum, eit år på folkehøgskule og eit år i Hans Majestet Kongens Garde, starta han sjukepleiarutdanning ved Rikshospitalet 1967 ...

                                               

Kjell Storvik

Kjell Storvik er ein norsk sosialøkonom. Han var sentralbanksjef i Noregs Bank frå 1996 til 1998. Storvik er sosialøkonom frå Universitetet i Oslo 1957 og cand.oecon. frå Harvard Business School i 1974. Frå 1958 til 1960 var han tilsett i Norsk A ...

                                               

Christopher Benedict Bøgh

Christopher Benedict Bøgh var ein norsk sorenskrivar og stortingsrepresentant frå Søndre Bergenhus amt. Han var fødd i Kerteminde på Fyn. I 1798 vart han cand.jur. og fekk året etter stilling som kopist i rentekammeret. Han flytta til Noreg og i ...

                                               

Arne Ekeberg

Arne Ekeberg er ein norsk jurist og offentleg tenestemann Ekeberg avslutta ei utdanning med cand.jur. frå Universitetet i Oslo i 1950. Han jobba eit år som advokatfullmektig før han i 1952 vart tilsett i Kommunaldepartementet. I denne perioden va ...

                                               

Jens Jensen Gram

Jens Jensen Gram var ein dansk-norsk embetsmann og stortingsmann. Gram var fødd i København. Han var ferdig utdanna cand. jur. i 1804. Frå 1806 til 1810 var han tilsett i kanselliet. 1810 tilsett hos sorenskrivaren i Ringerike og Hallingdal, år 1 ...

                                               

Thorvald Olsen

Thorvald Olsen var ein norsk jurist og embetsmann frå Bergen, stortingsmann 1851 og 1877-79. Andreas Olsen var far hans og Rolf Olsen ein eldre bror. Thorvald Olsen vart student frå Skien skule i 1838 og var ferdig utdanna cand.jur. i 1843. Der e ...

                                               

Peder Ottesen

Peder Martin Ottesen var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann. Ottesen var fødd på Høyland prestgard. Han vart student i 1804 og cand. jur. i 1807. 1807-10 var han byråsjef i den norske regjeringskommisjonen, kansellisekretær i 1811. I 1 ...

                                               

Mathias Rye

Mathias Andreas Rye var ein norsk sakførar, embetsmann og stortingsmann. Rye var fødd i København i Danmark, der faren Johan Henrik Rye, då oppheldt seg. Han vart student i 1831, cand. jur. i 1836. Frå 1832 arbeidde han som kopist i finansdeparte ...

                                               

Nils Tambs

Nils Fredrik Severin Tambs var ein norsk jurist og embetsmann frå Skjeberg, stortingsmann 1859-60. Tambs var son til ein offiser i det militære. Sjølv vart han student frå Fredrikshalds skule i 1831. Mange år seinare tok han i 1845 cand.jur grade ...

                                               

Carl Henrik Holten

Carl Henrik von Holten var ein dansk gehejmekabinettsarkivar og etatsråd som var statssekretær i det norske regjeringsrådet i 1814. Holten var utdanna offiser og landmålar og var fleire år i Dansk Vestindia. Da han kom att til heimlandet i 1810 v ...

                                               

Herman Friele (1763-1843)

Herman Friele var ein norsk kaptein og kjøpmann som i 1799 skipa Kaffehuset Friele i Bergen. Herman Friele og kona Bergitha Morup Friele dreiv sal av importerte næringsmiddel som rosiner, korintar, sitronar og humle på torget i Bergen på 1790-tal ...

                                               

Kristofer Lehmkuhl

Kristofer Didrik Lehmkuhl var ein norsk forretningsmann og politikar. Han sat på Stortinget 1904-1906 og var arbeidsminister i Christian Michelsen si regjering frå 11. mars 1905 til 28. september 1907. I perioden 1908 til 1936 var han direktør fo ...

                                               

Conrad Mohr

Mohr var son av Wilhelm Mohr 1820–80 og bror av embetsmann August Christian Mohr 1847–1918. Han var far til godseigaren Wilhelm Mohr 1886–1978 og geografen Anton Mohr 1890–1968.

                                               

Per Bangsund

Per Bangsund var ein norsk forlagsmann, journalist, forfattar og politisk aktivist. Bangsund var aktiv i ml-rørsla, og var alt i gymnas-tida med på å starta SUF-lag i heimbyen Tromsø. På 1970-talet arbeidde han i Oslo Sporvegar, og var tillitsman ...

                                               

Tom Harald Jenssen

Tom Harald Eklund Jenssen er ein norsk siviløkonom og forlagsmann. Han har vore administrerande direktør i forlaget N.W. Damm & Søn AS sidan 1990. Han er òg konserndirektør i Egmont med ansvar for Egmonts Bokdivisjon, som omfattar store forlag i ...

                                               

Tyge Nielssøn

Tyge Nielssøn var ein dansk boktrykkar som i 1643 etablerte Noregs første boktrykkarverksemd. Tyge Nielssøn Castberg var fødd seinast omkring 1610, kanskje ved Kallø, ei øy på austkysten av Jylland i Danmark. Han var boktrykkar i Kjøbenhavn i 163 ...

                                               

Terje Wanberg

Forlaget ga også ut fire billigbøker i serien Nova Science Fiction: Per G. Olsen og Roar Ringdahl: Nazna ISBN 82-90199-02-3 1977 Roar Ringdahl: Skandalen i Dodderston og andre underlige hendelser ISBN 82-90199-00-7 1976 Øyvind Myhre: Kontrabande ...

                                               

Tom Hagen

Tom Hagen er ein norsk bygningsingeniør, eiendomsbesitter, forretningsmann og milliardær. Hagen grunnla selskapet Elkraft AS i 1992, og han har i tillegg drive utstrekt eigedomshandel. Magasinet Kapital anslo i 2018 at formuen hans var på 1.7 mil ...

                                               

Søren Martens

Søren Breder Martens var ein norsk bakarmeister og stortingsmann frå Bergen. Martens var son til ein bakarmeister i Bergen, og vart i 1810 sjølv bakarmeister i heimbyen. Han var valmann frå 1826 til -44, og møtte på Stortinget både i 1830, 1833 o ...

                                               

Nils Ebbessøn Astrup

Nils Ebbessøn Astrup var ein norsk skipsreiar frå Oslo. Etter cand.jur. 1924 vart han i 1931 medeigar i Fearnley & Eger som morfaren Thomas Fearnley 1841–1927 hadde grunnlagt i 1869. Det vart vidareført av sonen Thomas Fearnley 1880–1961, altså o ...

                                               

Nils Jørgen Astrup

Nils Jørgen Ebba Astrup var ein norsk forretningsmann og skipsreiar. Astrup var utdanna diplomøkonom ved Balliol College ved University of Oxford. Han var styreleiar ei rekkje norske føretak, mellom dei Fearnley & Eger 1977–1991, Orkla-Borregaard ...

                                               

Arne Wilhelmsen

Arne Wilhelmsen var ein norsk forretningsmann og skipsreiar. Wilhelmsen var fødd i Oslo. Han var utdanna ved Harvard Business School, der han i 1953 fekk graden Master of Business Administration. Før utdanninga var han i 1948 dekksgutt i Walleniu ...

                                               

Jens Marcussen den yngre

Jens Marcussen var ein norsk skipsreiar og politikar for Høgre og Framstegspartiet. Han var ordførar i Tvedestrand kommune frå 1968 til 1971, og stortingsrepresentant i periodane 1981–1985 og 1989–1993. Også farfaren Jens Marcussen var si tid sto ...

                                               

Johan Ernst Gunnerus

Johan Ernst Gunnerus var ein norsk biskop og naturforskar, særleg kjend som ein av stiftarane av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim i 1760. Gunnerus vart fødd i Christiania, der faren var stadsfysikus bylege. Han tok ein framif ...

                                               

Johan Lunde

Johan Peter Lunde var ein norsk teolog som var biskop i Oslo frå 1922 til 1937. Grunna sitt sterke engasjement for søndagsskulen og den religiøse opplæringa av born, fekk han tilnamnet barnebispen. På morssida var han etterkomar av prestane Claus ...

                                               

Kari Leine Balog

Kari Leine Balog er ein norsk prest og forfattar. Ho vaks opp i Ytre Arna og er busett i Selje, der ho er sokneprest. Balog er engasjert i utvikling av Sunnivaleia frå Florø/Kinn til Selje.

                                               

Ole Bugge-Asperheim

Ole Bugge-Asperheim var ein norsk prest og forfattar frå Årdal. Han tok teologisk embetseksamen i 1871. Våren 1872 reiste Bugge-Asperheim til Amerika der han i 3 år var prest i Rock River i Wisconsin. Sidan var han professor ved den norske synode ...

                                               

Alf Baartvedt

Alf Baartvedt var ein norsk prest og lærar. Han blei peikt ut i Fedraheimen som "den fyrste Presten, som hev skrevet Skulebøkar paa Norsk."

                                               

Claus Hansen Gaas

Claus Hansen Gaas også kjend som Claus Hanssøn Gaas, Claus Gantzius, Claus Gantz og Claus Gantzio var ein norsk prest. Faren Hans Clausen Gaas var sokneprest i Borgund, han var i følgje Lampe tredje generasjon Gaas i Borgund. Broren Knud var sokn ...

                                               

Peter Deinboll

Peter Vogelius Deinboll var ein dansk-norsk prest, stortingsrepresentant og entomolog. Han var fødd i København, men budde størstedelen av livet i Noreg. Prest var han i Finnmark og seinare i Hedmark. Han var kjend både som politikar og naturfors ...

                                               

Anders Daae (1680–1763)

Anders Daae var ein norsk prest og godseigar. Han var prost og sokneprest i Vik i Sogn. Kallet i Vik skal han ha fått ved ei vitjing på det kongelege slott i København og med hjelp av prinsesse Sophie Hedevig. Han skal i følgje Lampe ha opparbeid ...

                                               

Claus Daae

Claus Nils Holtzrod Daae var ein norsk prest og stortingsrepresentant. Daae var son til soknepresten Iver Munthe Daae i Fana, og vart student 1825 frå katedralskulen i Bergen. Den yngre broren Jens Kobro Daae var også prest. Han reiste til hovuds ...

                                               

Johan Christopher Haar Daae

Johan Christopher Haar Daae var ein norsk prest, son av magister Ludvig Daae. Tok teologisk eksamen i 1781. Arbeidde for den geografiske landmåling i Jylland i fire år, vart i 1785 kapellan i Lindås hjå faren. Han var kapellan i Førde og i Innvik ...

                                               

Sverre Daae

Sverre Daae var ein norsk prest som var sokneprest i Leikanger frå 1923 til 1960. I 1917 avla han teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, og var prest i Nidaros bispedøme fram til han kom til Leikanger i 1923. Under krigen tok tyske off ...

                                               

Mikkel Escholt

Mikkel Pederson Escholt var ein norsk prest og vitskapsmann og var den første i verda som brukte ordet "geologi" i den noverande tydinga. Han var slottsprest på Akershus frå 1646 og sokneprest i Våler frå 1660. I 1657 skreiv han Geologia Norvegic ...

                                               

Morten Thrane Esmark

Hans Morten Thrane Esmark var ein norsk prest og mineralog, son av Jens Esmark og bror av Laurits Martin Esmark. Han oppdaga og skildra ei rad nye mineral, mellom anna thoritt, som er det vanlegaste mineralet av thorium. Dette førte til at grunns ...

                                               

Asbjørn Gjengedal

Asbjørn Magne Gjengedal er ein norsk prest og forfattar, fødd i Hyen i Gloppen kommune. Han er utdanna cand.theol. frå Menighetsfakultetet. Gjengedal arbeidde som feltprest i Bardu frå 1967, før han vart residerande kapellan i Breim i 1969. Han v ...

                                               

Jens-Petter Johnsen

Jens-Petter Johnsen er ein norsk prest som var direktør i Kyrkjerådet 1. juni 2006 til 2018. Stillinga som kyrkjerådsdirektør er tillagt ansvaret som øvste administrative leiar av verksemda i det felles sekretariatet for Kyrkjerådet, Mellomkyrkje ...

                                               

Gustav Adolph Lammers

Gustav Adolph Lammers var ein norsk prest som stifta Noregs første indremisjonsforeining, stortingsmann og arkitekt for fleire kyrkjebygg. Samstundes som Lammers studerte teologi i Kristiania, var han elev hos Hans Linstow ved Den kongelige Tegne ...

                                               

Johan Fredrik Lampe

Johan Fredrik Lampe var ein norsk prest med teologisk eksamen frå 1834. I 1849 vart han sokneprest i Kolvereid, og var frå 1853 prost i Namdal. Han vart sokneprest i Tysnes i 1856, og frå 1869 var han prest i Bamble. Han er kjend for verket Berge ...

                                               

Herman Lunde

Carl Herman Lunde var ein norsk teolog som verka som prest i over 50 år. Toneskaparen Johan Backer Lunde var son hans. Herman Lunde vart fødd i Nes i Buskerud og voks opp fleire stader på Austlandet, sist i hovudstaden. Far hans var sorenskrivare ...