ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183
                                               

Gustav Gjøs

Gustav Christian Gjøs var ein svensk-norsk målarmeister og stortingsmann. Gjøs var fødd i Lorumland i Sverige. Faren hans innvandra til Noreg, slo seg ned i Fredrikshald som handelsmann. Sjølv gjekk han i målarlære hos broren, kunstmålaren Ferdin ...

                                               

Frederik Hegermann

Frederik Christian Otto Hegermann var ein norsk offiser og stortingsmann. Hegermann var fødd i Fredrikshald. Han vart offiser i 1785, og fire år seinare premierløytnant ved 1. trondhjemske infanteriregiment. Etter 1800 steig han i gradane; kaptei ...

                                               

Arvid Johanson

Arvid Johanson var aktiv i AUF, Halden Ap og Østfold Ap alt som ung mann, m.a. som leiar for alle tre partiorganisasjonane. Då han fyrste gongen møtte på Stortinget som vararepresentant var han 26 år gamal, og dermed den yngste representanten sid ...

                                               

Karl Karlsen

Karl Henry Karlsen var ein norsk arbeidar og politikar frå Halden. Han var ordførar i Tune i til saman 30 år, og representerte Østfold og Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1951 til 1957. Karlsen var son til ein arbeidsformann på veveri. Sjølv ...

                                               

Georg Johan Knap

Georg Johan Knap var ein norsk sjømann, skipsreiar og Høgre-politikar. Knap var fødd i Fredrikshald, far hans var skipper. I yngre år var han tilsett ei forretning i heimbyen, sigla så ei tid til sjøs. Han tok styrmannseksamen i 1852 og var skipp ...

                                               

Anders Lorange

Anders Lund Lorange var ein norsk jurist og arkeolog frå Halden. Lorange vart student i 1865 og cand.jur. i 1872. Frå 1874 til han døydde i 1888 var han tilsett som den fyrste arkeologen ved Bergens Museum. Allereie i 1866 hadde Lorange gjort utg ...

                                               

Wenche Olsen

Wenche Olsen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho vart vald inn på Stortinget for Østfold fylke i 2009, og sit i helse- og omsorgskomiteen Olsen har vore medlem av Halden kommunestyre sidan 1999. Ho var varaordførar i Halden frå 2007 ti ...

                                               

Andreas Wiel

Andreas Melchior Glückstad Wiel var ein norsk forretningsmann, næringsdrivar og stortingsmann frå Fredrikshald. Wiel var son til den dominerande handelsmannen i heimbyen. Sjølv arbeidde han to år på kontoret til ein svoger i Trondheim, og derette ...

                                               

Jacob Ørbæk

Jacob Maurice Ørbæk var ein norsk næringsdrivar og politikar frå Halden som representerte Aust-Agder og partiet Høgre på Stortinget i åra 1928-45. Ørbæk var son til ein kyrkjetenar. Etter å ha arbeidd eit par år i bank, var han 1886-88 elev på Ha ...

                                               

Erik Solbakken

Erik Solbakken er ein norsk programleiar. Han har jobba i NRK sidan 2005. Frå desember 2007 har han vore sentral i den nye barnekanalen til NRK, NRK Super, og har medverka i barneprogramma Barne-TV, Julemorgen, Liga og Superkviss. Sidan hausten 2 ...

                                               

Blank-Ola

Blank-Ola, Opphavleg Ola Tolleivson Uppsata, var ein kjend handelskar og kjempekar frå Ål i Hallingdal om lag 1700. Han var fødd på garden Uppsata i Ål om lag 1668 eller 1669 og døydde på Villand i Hovet i Hol i 1724.

                                               

Guri Johannessen

Guri Johannessen var ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Ho var stortingsrepresentant frå Buskerud frå 1957 fram til ho døydde. Johannessen jobba i unge år som servitør og dreiv på 1930-talet ei kaffistove. Frå 1935 var ho husmor. Ho var med ...

                                               

Asle Myro

Asle Knutsson Myro var ein norsk gardbrukar, kjend som stordansar og kjempekar, frå Hol i Hallingdal. Asle Myro var frå sjølve Holet, og namnet hans er knytt til springaren "Raggsteindalsslåtten", som seinare vart kalla opp etter han. Han var kje ...

                                               

Ragnhild Ellingsdotter Villand

Ragnhild Ellingsdotter Villand var ei norsk gardkjerring frå Hovet i Hol kommune. Ho var mor til dei åtte villandskarane og dotter av bygdehovdingen Elling Nilsson Villand.

                                               

John-Ragnar Aarset

John-Ragnar Kvam Aarset er ein norsk politikar frå Høgre. Han er frå 2015 generalsekretær i partiet. Aarset har frå 1998 ein Bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitskap frå Universitetet i Oslo. Han var 1998–2000 leiar i Unge Høgre, 2001–2004 sekre ...

                                               

Anders C. Svarstad

Anders Castus Gudbrandsson Svarstad, ofte berre A. C. Svarstad, var ein norsk kunstmålar frå Hole i Buskerud som er best kjend for sine bylandskap. Svarstad var son til ein målar. Frå 1886 var han i tre år elev ved den seinare kunstskulen i Krist ...

                                               

Engelbrekt Bruun

Engelbrekt Christen Bruun var ein reipslagar og stortingsmann frå Hurdal. Bruun var son til ein sokneprest. Sjølv vart han utlært til reipslagar, tok sveineprøve i 1859 og meisterprøve to år etter. Frå 1861 til 1897 dreiv han som reipslagar i Ber ...

                                               

Nils Gulliksen Berg

Nils Gulliksen Berg var ein norsk kartmålar, sakførar, politimann og stortingsmann frå Øvre Sandsvær i Buskerud. På Stortinget representerte han partiet Venstre. Berg var son til ein arbeidar. Sjølv gjekk han 1871-73 underoffiserskulen i Kristian ...

                                               

Helen Bjørnøy

Helen Oddveig Bjørnøy er ein norsk prest, SV-politikar og fylkesmann i Buskerud frå 2013. Bjørnøy har Examen artium frå Ålesund gymnas 1973, cand.theol. frå Menighetsfakultetet 1980 og vart ordinert som prest i Den norske kyrkja i 1981. Ho var ka ...

                                               

Carl Wilhelm Boeck

Carl Wilhelm Boeck var ein norsk lege og stortingsrepresentant. Han var son av Cæsar Boeck. Boeck kom til verda på Kongsberg. Frå 1827 var han student, og i 1831 vart han uteksaminert som cand. med. Han la deretter ut på ei vitskapleg reise til S ...

                                               

Mathias Boye

Mathias Andreas Boye var ein norsk skulemann, tollar og stortingsmann frå Kongsberg. Peter Christian Boye var ein eldre bror. Boye var fødd på Kongsberg, der far hans då var rektor. Sjølv vart han i 1814 student frå Trondhjems skole. 1815-16 budd ...

                                               

Peter Christian Boye

Peter Christian Boye var ein prest, gardbrukar og stortingsmann frå Kongsberg. Mathias Boye var ein yngre bror. Boye var fødd på Kongsberg, som son av ein rektor. Han voks dels opp i Trondheim, og var, etter han vart cand. theol. i 1813, adjunkt ...

                                               

Hans Evju

Hans Oskar Evju var ein norsk gardbrukar og politikar frå Sandsvær i Buskerud som representerte Bondepartiet på Stortinget i tida 1950-57. Evju var son til ein gardbrukar i Ytre Sandsvær herad. Han gjekk landbruksskule i 1906, og allereie same år ...

                                               

Johan H. Evju

Johan Halvorsen Evju var ein gardbrukar, bankmann og stortingsmann frå Ytre Sandsvær i Buskerud. Han var medlem av partiet Venstre. Evju var son til ein gardbrukar. Sjølv var han kasserar i den lokale sparebanken frå 1863 til 1885. Skuleåret 1870 ...

                                               

Laila Gustavsen

Laila Gustavsen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho voks opp i Kongsberg i Buskerud fylke. Ved stortingsvalet 2009 vart ho vald inn på Stortinget frå Buskerud. Opphavleg var ho fotterapeut fram til 1999, og har seinare jobba innan komm ...

                                               

Carl Hartmann

Carl Wilhelm Hartmann var ein norsk jurist og Venstre-politikar frå Kongsberg. Hartmann tok cand.jur graden i 1902 og arbeidde som fullmektig hos byfogden i Bodø og statsadvokaten for Nordland. Frå 1907 var han fullmektig hos riksadvokaten, deret ...

                                               

Paul Heltzen

Paul Frederik Michael Heltzen var ein norsk embetsmann og stortingsmann frå Kongsberg. Heltzen var fødd på Kongsberg, men voks opp i Trondheim, der faren Christian Ernst Heltzen var berghauptmann. Sjølv vart han cand. jur. i 1801, og så fyrst ful ...

                                               

Johan Albert Hoff

Johan Albert Svendsen Hoff var ein pressemann og stortingsmann frå Sandsvær i Buskerud. Han representerte partiet Venstre. Hoff var son til ein gardbrukar. I sine yngre år gjekk han to kurs på folkehøgskular. Han vart redaksjonssekretær i Drammen ...

                                               

Johan Horn

Johan Olivarius Horn var ein norsk skulemann, tollar og politikar frå Kongsberg. Horn var son til ein kjøpmann. Han vart student i 1828 og tok cand.mag graden i 1836. Frå 1834 arbeidde han som adjunkt ved Kongsberg middelskole. I 1840 flytta han ...

                                               

Lul Krag

Lul Krag var ein norsk målar. Ho måla portertt og landskap, og er særleg kjend for motiva sine frå Rosendal. Karen Marie Krag var fødd i Kongsberg som dotter av oberst Ole Krag 1837–1916 og Kaja Karen Elise Theodora fødd Collett 1844–1926. Peter ...

                                               

Ole Løberg

Løberg var fødd i Sandsvær i Buskerud. Far hans var bokhaldar ved Kongsberg sølvverk. Sjølv gjekk han på skule i Drammen og vart student i 1823, cand. theol. tre år seinare. I 1827 vart Løberg utnemnd til sokneprest til Vikedal, og var i tillegg ...

                                               

Timandus Løberg

Timandus Jonas Løberg var ein norsk lege frå Kongsberg. Han var stortingsrepresentant frå Bergen i tre valperiodar i tida 1865-76. Ole Løberg var ein eldre bror. Far til Timandus Løberg var bokhaldar ved Kongsberg sølvverk. Sjølv vart han student ...

                                               

Andreas Nygaard

Andreas Olsen Nygaard var ein norsk industriarbeidar og politikar frå Kongsberg. Far til Nygaard arbeidde på Kongsberg Sølvverk. Sjølv byrja han å arbeide på Kongsberg Våpenfabrikk då han var 16 år og i 1897 var han ein av to elevar i det fyrste ...

                                               

Anton Martin Omholt

Anton Martin Knutsen Omholt var ein lærar, klokkar og stortingsmann frå Ytre Sandsvær i Buskerud. Han representerte partiet Venstre. Omholt var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han seminarist frå Asker i 1874, og var i åra 1876-84 lærar ved amt ...

                                               

Lars Petter Selboe

Lars Petter Selboe var ein norsk garvar, bonde og stortingsmann frå Kongsberg. Han var far til Jens Selboe. Lars Selboe dreiv gartneri på Regustad på Toten, før han flytta verksemda til Skedsmo i Akershus. Frå 1818 var han forpaktar av storgarden ...

                                               

Otto Sinding

Otto Ludvig Sinding var ein norsk målar og teiknar frå Kongsberg som vert rekna til dei seinromantiske landskapsmålarane. Han vert mellom anna omtala som Lofotens målar. Stephan Sinding og Christian Sinding var to yngre brør. Sinding tok juridisk ...

                                               

Thoralf Skolem

Thoralf Albert Skolem var ein norsk matematikar. Skolem leverte viktige bidrag til matematisk logikk, mengdelære, talteori, algebra og kombinatorikk, men han er mest kjend for arbeidet sitt med matematisk logikk. Han blir òg rekna som ein av dei ...

                                               

Adolf Strengehagen

Adolf Theodor Hansen Strengehagen var ein gruvearbeidar og stortingsmann frå Kongsberg. Han var medlem av Venstre. Strengehagen var son til ein arbeidsformann ved sølvverket på Kongsberg. Han arbeidde sjølv på sølvverket frå 1867. I to år, 1871-7 ...

                                               

Olaf Sørensen

Olaf Sørensen var ein norsk arbeidar og politikar frå Kongsberg. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1945-57. Sørensen var son til ein våpenarbeidar på Kongsberg. Sjølv tok han til som elektrisk montør i 1911. Frå 1920 til 1958 ...

                                               

Nils Nilsen Vogt

Nils Nilsen Vogt var ein norsk prest og stortingsmann fødd på Kongsberg. David Vogt var bror hans. Vogt var son til ein trelasthandlar og sorenskrivar. Han vart student frå Christiania katedralskole i 1817 og cand. theol. i 1823. Etter ei tid som ...

                                               

Niels Schultz

Niels Stockfleth Schultz var ein norsk prest og stortingsmann frå Krødsherad. Schultz vart fødd i Krødsherad i Buskerud, der faren hans var prest. Han vart i 1799 student frå katedralskulen i Kristiania. Tre år seinare vart han cand. theol. i Køb ...

                                               

Viggo Brun

Viggo Brun var ein norsk matematikar. Viggo Brun var professor i matematikk, og arbeidde med talteori, særleg fordelinga til primtala. Han fann att originalmanuskriptet til den såkalla Pariseravhandlinga til Niels Henrik Abel. Brun studerte ved U ...

                                               

Nils Hilsen

Nils Nilssen Hilsen var ein norsk lærar og stortingsmann frå Modum i Buskerud. Hans Nilssen Gubberud var bror hans. Hilsen var son til ein gardbrukar og tidlegare lærar i Snarum sokn i Modum. Sjølv var han utdanna til lærar hos soknepresten i pre ...

                                               

Martin Kolberg

Martin Arvid Kolberg er ein norsk politikar og stortingsrepresentant frå Arbeidarpartiet i Buskerud. Han var partisekretær i Arbeidarpartiet frå 2001 til 2009. Kolberg gjekk av som partisekretær på landsmøtet i 2009, då han stilte til val som Bus ...

                                               

Bernhard Tandberg

Bernhard Tandberg var ein norsk gardbrukar, trelasthandlar og stortingsmann frå Lier i Buskerud. Tandberg var son til ein gardbrukar og skogeigar. Sjølv gjekk han 1867-72 den høgare allmennskulen i Drammen. Etter eit år på eit trelastkontor og ei ...

                                               

Marit Tingelstad

Marit Tingelstad er ein norsk politikar for Sp. Ho vart innvald på Stortinget frå Oppland i 1993. Ho var vararepresentant i perioden 1989–1993.

                                               

André Oktay Dahl

André Oktay Dahl er ein norsk politikar frå Høgre. Han har vore vald inn på Stortinget frå Akershus fylke sidan 2005. Han var vararepresentant frå 1997 til 2005, og møtte fast mens Jan Petersen var utanriksminister 2001–2005. Dahl er cand. jur. f ...

                                               

Thomas Nordseth-Tiller

Thomas Nordseth-Tiller var ein norsk manusforfattar frå Lørenskog kommune i Akershus, som skreiv manuset til filmen Max Manus. Han vart utdanna i Oslo, Perth og San Francisco og oppnådde ein bachelorgrad i film. Han vann pitchekonkurransen på Kos ...

                                               

Ingvar Bakken

Ingvar Henry Bakken var ein norsk politikar frå Øymark i Østfold. Han representerte Østfold fylke og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1958 til han døydde i 1982. Bakken var son til ein småbrukar og skogsarbeidar i Øymark. Til liks med far sin ar ...

                                               

Ludvig Larsen Kragtorp

Ludvig Larsen Kragtorp var ein lege og Venstre-politikar. Faren Hans Larsen var lærar og kyrkjesongar i Rødenes. Kragtorp sjølv gjekk Asker seminar 1880-81 og vart student i 1884. Han var lærar ved Smaalenenes amtsskole 1885-86. Deretter studerte ...