ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181
                                               

Bernhard Broch

Bernhard Aabye Broch var ein norsk skipsreiar, banksjef og politikar frå Drammen. Han møtte på Stortinget fleire periodar i tida frå 1865 til 1879. Broch var son til ein kjøpmann i Drammen. Etter å ha arbeidd på handelskontor i heimbyen og i Chri ...

                                               

Ragnar Christiansen

Ragnar Karl Viktor Christiansen var ein norsk politikar for Arbeiderpartiet, fødd i Drammen i Buskerud. Han var finansminister i den fyrste Bratteli-regjeringa og samferdsleminister 1976-78 i Nordli-regjeringa. Christiansen vart vald inn på Stort ...

                                               

Lise Christoffersen

Lise Christoffersen er ein norsk politiar frå Arbeidarpartiet. Ho vart vald inn på Stortinget frå Buskerud fylke i 2005 og vald på nytt ved stortingsvalet 2009. Lise Christoffersen er utdanna statsvitar frå Universitetet i Oslo 1989 og har tidleg ...

                                               

Otto Martin Dahl

Otto Martin Dahl var ein norsk embetsmann fødd i Solum som var stortingsmann 1868-69 frå Søndre Bergenhus amt. Far til Dahl var byfut i Drammen. Sjølv gjekk han den lærde skulen i Christiania før han studerte og vart cand.jur. i 1843. Frå 1846 va ...

                                               

Erik Dalheim

Erik Dalheim er ein norsk arbeidar og politikar frå Drammen. Han representerte Buskerud og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1981 til 2001. Far til Dalheim var murmeister. Sjølv fekk han seg arbeid som visargut hos Harald Lyche & Co i heimbyen, f ...

                                               

Johan Fredrik Eckersberg

Eckersberg var fødd i Drammen, der faren var kjøpmann. I yngre år lærte han seg til farens yrke. Under eit opphald i Nederland vart han for fulle kjend med målarkunsten. Han fekk si målarutdanning ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania, under Johan ...

                                               

Halfdan Egedius

Egedius vart fødd i Drammen som Halfdan Johnsen. Då han var fem år gammal flytta familien til garden Bruset ved Hvalstad i Asker. Alt som liten gut viste han kunstnartalent og han byrja gå på målarskulen til Knut Bergslien i Kristiania Oslo som n ...

                                               

Even Evensen

Even Evensen var ein norskembetsmann og stortingsmann, fødd og død i Drammen. Evensen var son til ein arbeidar. Sjølv vart han student i 1849 og cand.jur. allereie to år etter. Han arbeidde som kopist i Justisdepartementet og var så nokre år full ...

                                               

Kai Fjell

Kai Breder Fjell var ein norsk målar, scenograf og teiknar, fødd i Skoger. Kai Fjell var elev ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1927 og ved Statens Kunstakademi under Axel Revold i 1928-29. I 1929-31 arbeidde han som reklameteiknar. ...

                                               

Ågot Gammersvik

Ågot Gammersvik er ein norsk etnolog og museumsarbeidar. Ho sit frå 2008 i Strategisk råd for reiseliv. Gammersvik er utdanna som etnolog ved universiteta i Bergen og Oslo. Ho har arbeidd på oppdrag frå Nordfjord folkemuseum og fleire fylkeskonse ...

                                               

Terje Grøstad

Terje Grøstad var ein norsk grafikar. Terje Grøstad vart fødd i Drammen, der faren var bokhandlar. I 1936 flytta familien til Lier og året etter til Asker før dei i 1945 busette seg i Oslo. I 1945 vart Grøstad elev ved Statens Håndverks- og Kunst ...

                                               

Bertrand Gundersen

Bertrand Gundersen var ein norsl lærar, rektor og stortingsmann frå Drammen. Han var medlem av Venstre. Gundersen var son til ein skipper. Sjølv vart han student i 1872 og cand. mag. i 1881. Tida 1878-83 var han lærar ved privatskular i Kristiani ...

                                               

Hans Hansen

Hans Hansen var ein handelsmann/grosserar og stortingsmann frå Drammen. Hansen var son til ein kjøpmann i Drammen. Han fekk sjølv merkantil utdanning og tok til som handelsmann i heimbyen i 1867. Frå 1885 var han medlem av bystyret, ordførar 1897 ...

                                               

Nils Hansen

Nils Christian Ihlen Hansen var ein norsk postmeister og stortingsmann frå Drammen. Hansen var son til ein handelsmann. 16 år gammal fekk han seg arbeid som betjent ved postkontoret i heimbyen, frå 1848 hadde han same stilling ved Christiania pos ...

                                               

Trond Helleland

Trond Helleland er ein norsk politikar frå Høgre. Han har sete på Stortinget for Buskerud fylke sidan 1997, etter å ha vore vararepresentant sidan 1989. Helleland er utdanna statsvitar frå Universitetet i Oslo, og har arbeidd som konsulent i Busk ...

                                               

Iver Hesselberg (II)

Iver Hesselberg var ein norsk prest og stortingsmann. Hesselberg var fødd i Drammen, der far hans var prest. Sjølv vart han student i 1796 og cand. theol. i 1804. Frå 1805 var han personalkapellan hos faren i Spydeberg, deretter sokneprest i Grue ...

                                               

Hans Heyerdahl

Hans Olaf Halvor Heyerdahl var ein norsk målar, fødd i Smedjebacken i Dalarna i Sverige. Han var ein viktig føregangsmann for realismen i norsk målarkunst.

                                               

Hans Jacob Hofgaard

Hans Jacob Hofgaard var ein norsk gardbrukar og stortingmann. Hofgaard var fødd i Drammen, son til ein proprietær. Han vart utdanna til forretningsdrift og var handelsbetjent i Skien frå 1836, der han i åra 1844-48 var kjøpmann. I 1850 tok han ov ...

                                               

Elling Mathias Holst

Elling Mathias Holst var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Drammen. Han var gift med ei halvsyster til eidsvollsmannen Carl Dahl. Holst var fødd på Bragernes, der faren dreiv handel. Etter merkantil utdanning på Snowden institute i Hull, va ...

                                               

Anders Nicolai Kiær

Anders Nicolai Kiær var ein norsk statistikar. Han var direktør ved det statistiske Centralbyraa 1876–1913. Kiær vart cand. jur. i 1860, og vart året etter tilsett ved Indredepartementet sitt statistiske kontor tabellkontoret. Han vart sjefen til ...

                                               

Johan Aschehoug Kiær

Han vende heim til Noreg og byrja frå 1901 å studera oversiluren. Undersøkingane resulterte i verket Das Obersilur im Kristianiagebiet, som gav han Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 1906. I 1909 fekk han eit nyoppretta prof ...

                                               

Christopher Knudsen

Christopher Knudsen var ein norsk prest og politikar for Høgre. Han var både fødd og døydde i Drammen. Christopher Knudsen var son til ein arbeidar. Han vart student i 1861 frå Drammens skole og avla eksamen til cand. theol. i 1867. År 1867 var h ...

                                               

Konrad Knudsen

Konrad Gustav Knudsen var ein norsk målar, journalist og politikar frå Drammen. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1937 til 1957. Knudsen er mellom anna kjend for å ha oppmoda sovjet-politikaren Lev Trotskij om å "søke asyl" i No ...

                                               

Ulf Erik Knudsen

Ulf Erik Knudsen er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Han vart vald inn på Stortinget frå Buskerud fylke i 1997. Knudsen er den kulturpolitiske talsmannen til partiet. Han er utdanna diplomøkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt 1986-1989, ...

                                               

Otto Luihn

Otto Luihn, fødd Otto Killingland, var ein norsk pressemann, fødd i Drammen, død i Stockholm. Luihn arbeidde i ymse arbeidarblad frå 1913. Mellom anna var han 1916-19 redaktør i 1ste Mai i Stavanger. Særleg kjend vart han som redaktør av Arbeider ...

                                               

Helge Lurås

Helge Lurås er ein norsk analytikar og samfunnsdebattant med vekt på internasjonale tilhøve. Frå 2017 er han ansvarleg redaktør og grunnleggar av nettavisa Resett. Etter utdanning som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1995 og cand.mag eksa ...

                                               

Kristin Lyhmann

Kristin Lyhmann er ein norsk teaterhistorikar og forfattar, fødd i Drammen. Ho tok magistergraden i teatervitskap ved Universitetet i Oslo i 1986 på ei avhandling om Suttungteatret. Frå 1986 til 1991 var ho amanuensis ved Institutt for teatervite ...

                                               

Gustav Martinsen

Gustav Martinsen var ein norsk forretnings- og industrimann, politikar Høgre frå Drammen, der faren var handelsmann. Martinsen arbeidde i faren sin handel i Drammen. I 1870 starta han eiga forretning i heimbyen, som han i 1873 utvida til grossist ...

                                               

Ole Nilsen

Ole Nilsen var ein norsk målarmeister og stortingsmann frå Skoger i Buskerud. Nilsen var fødd i Sigdal prestegjeld, og voks frå 1811 opp på garden Gulliksrud i Skoger, der far hans var forpaktar. Sidan kjøpte faren garden Pettersvoll i Konnerud, ...

                                               

Morten F. Nilssen

Morten Ferdinand Nilssen var ein norsk skulemann og politikar, fødd i Drammen. Nilssen, som var son til ein stasjonsmeister, vart student frå Kristiania Katedralskole i 1890 og vernepliktig offiser i 1892. Deretter vart han cand.philos. I 1894 og ...

                                               

Johannes Ording

Johannes Ording var ein norsk teolog frå Drammen. Han vart cand. theol. 1893, universitetsstipendiat 1903 og var professor i systematisk teologi 1906–26. I 1894–1900 var han kapellan ved Johanneskirken i Kristiania. Ording var omstridd som libera ...

                                               

Jens A. Riisnæs

Jens Aksel Riisnæs er ein norsk frilansjournalist. Han er særleg kjend gjennom radioprogrammet Ut i verden, som han laga for NRK P2 saman med Sverre Tom Radøy mellom frå 1993 til 2009.

                                               

Christian L. Rolfsen

Christian Lange Rolfsen var ein norsk advokat og Høgre-politikar frå Drammen som i 1923-24 var justisminister i Berge-regjeringa. Rolfsen var son til ein sorenskrivar. Han gjekk i faren sine fotspor og vart cand.jur. i 1888. 1888-89 var han fullm ...

                                               

Mona Røkke

Mona Røkke var ein norsk jurist og politikar frå Høgre. Ho blei vald inn på Stortinget frå Buskerud i 1977 og attvald i 1981 og 1985. Ho var justisminister i Regjeringa Willoch frå 1981 til 1985, og ho var Fylkesmann i Vestfold frå 1989 til 2010.

                                               

Gabriel Smith

Gabriel Smith var ein norsk forretningsmann og stortingsmann frå Skoger i Buskerud. Smith var son til ein trelasthandlar og godseigar. Ti år gammal vart han send til krigsskulen i Christiania, utnemnd til sekondløytnant i 1805 og premierløytnant ...

                                               

Svend Solberg

Svend Adolph Solberg var ein norsk forretningsdrivar og stortingsmann frå Drammen. Solberg var son til ein kjøpmann. Han vart student frå Drammens skule i 1848 og tok 1854-56 merkantil utdanning utanlands. På garden Kobbervik, som han overtok ett ...

                                               

Ole Anunsen Strøm

Ole Anunsen Strøm var ein norsk, offiser og politikar frå Skoger i Buskerud. Strøm var son til ein gardbrukar i Skoger. Sjølv utdanna han seg til offiser. Han tok fyrst sersjanteksamen ved Norske Jægerkorps Underofficerskole i 1883, fem år seinar ...

                                               

Johan Thorne

Thorne var fødd i Drammen, han var son av Johan Frederik Thorne. Johan Thorne gjekk Drammens latinskole og praktiserte deretter som handelsmann. Han var og to år til sjøs. 21 år gammal tok han til som trelasthandlar og skipsreiar med base i Sarps ...

                                               

Søren Thorne

Søren Wilhelm Thorne var ein norsk prest og stortingsmann. Han var yngre bror av Johan Frederik Thorne. Thorne var fødd i Drammen, der far hans var kjøpmann. Søren gjekk ut frå Drammens skole i 1823, og vart uteksaminert cand. theol. frå universi ...

                                               

Hans Torgersen

Hans Torgersen var ein norsk glasmeister og politikar frå Øvre Eiker i Buskerud som 1977-81 representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget. Torgersen var son til ein snikkar. Sjølv arbeidde han i Arnesens glassmagasin i Drammen frå 1941 til 195 ...

                                               

Olaf Watnebryn

Olaf Fredrik Watnebryn var ein norsk arbeidar, politikar og byråkrat frå Drammen. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1945-65 Watnebryn var son til ein industriarbeidar. Frå 1927 til -36 var han trådtrekkar ved A/S Norsk Kabelf ...

                                               

Paul Winsnes

Paul Winsnes var ein norsk prest og stortingsmann frå Drammen. Winsnes var fødd i Drammen, der faren hans var kjøpmann. Han vart student i 1812, og cand. theol. to år seinare. I 1814 var han lærar på ein skule i København, reiste heim til Drammen ...

                                               

Ola Skjåk Bræk

Ola Skjåk Bræk var jurist, bankmann og politikar. Etter å ha vore sakførarfullmektig o domarfullmektig i Eidsvoll, arbeidde han i 10 år i Bank- og Sparebankinspeksjonen. I 1950 vart han banksjef for Sunnmøre Nye Kredittbank i Ålesund. I 1952 stod ...

                                               

Bernt Korslund

Bernt Korslund var ein norsk småbrukar og politikar frå Eidsvoll i Akershus. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i fire valperiodar mellom 1934 og 1957. Korslund arbeidde heime på farsgarden, før han i 1908 byrja arbeide på ymse veg- ...

                                               

Hans Rustad

Hans Rustad er ein norsk journalist, forleggjar og føredragshaldar. Han er kjent som grunnleggjar og redaktør for den konservative nettavisa Document.no. Rustad har tidlegare arbeidd som redaksjonsassistent i Verdens Gang og som journalist i Morg ...

                                               

Barthold A. Butenschøn

Barthold Andresen Butenschøn var ein norsk forleggar og forfattar. Han var i mange år forlagssjef i Dreyers Forlag og Andresen & Butenschøn.

                                               

Johan Thoresen

Johan Thoresen var ein arbeidsleiar og stortingsmann frå Enebakk. Han representerte Høgre på Stortinget i 15 år. Thoresen var son til ein husmann som døydde då sonen var ung. I 12-årsalderen måtte han byrje å arbeide ved Lillestrøms dampsag og hø ...

                                               

Nils Frederik Aars

Nils Frederik Julius Aars var ein norsk prest og stortingsmann frå Enebakk i Akershus. Jens Aars var far hans. Aars vart student frå Drammens skole i 1827 og cand. theol. i 1832. Same året vart han personalkapellan hos faren i Lier, to år seinare ...

                                               

Hallvard Bakke

Hallvard Bakke er ein norsk økonom, journalist, tidlegare politikar for Arbeidarpartiet og sidan 2006 styreleiar i NRK. Som student gjennomførte han russiskkurset i Forsvaret og utdanna seg til siviløkonom ved Noregs Handelshøgskole 1968. Bakke a ...

                                               

Ole O. Haavardsrud

Ole Olsen Haavardsrud var ein norsk gardbrukar og politikar frå Svene sokn i Flesberg herad. Han var Venstre-representant på Stortinget i perioden 1916-18. Haavardsrud var son til ein gardbrukar i Svene. Skulevintrane 1894/95, 1895/96 og 1899/190 ...