ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180
                                               

Rakel Seweriin

Rakel Seweriin, fødd i Hof i Vestfold, var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, og ein av dei første kvinnelege statsrådane i Noreg. Ho sat i alt seks periodar på Stortinget – 24 år – og er den kvinna som har vore lengst på tinget. Ho var ogs ...

                                               

Gustav Peter Blom

Gustav Peter Blom var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Blom var frå Hurum i Buskerud. Han var 3½ år på pastor Forchhammer sitt institutt ved Haderslev i Slesvig for å lære seg språk. Far hans hadde tenkt sonen skulle verte handelsmann, noko ...

                                               

Reiulf Steen

Reiulf Hjalmar Steen var ein norsk politikar frå Arbeiderpartiet. Steen var formann for AUF 1961-1964 og nestformann i Arbeidarpartiet 1965-1975 og formann 1975-1981. Han var statsråd i to regjeringar: 8. oktober 1979 - 4. februar 1981: Handels- ...

                                               

Gunnar Olai Bakke

Gunnar Olai Olsson Bakke var ein norsk vaktmeister og stortingsmann frå Herand i Jondal. Bakke var son til ein skreddarmeister. Sjølv utdanna han seg til møbelsnikkar i Bergen, og utdanna seg vidare i faget på reiser i Danmark, Sverige, Tyskland ...

                                               

Øyvor Bakke

Øyvor Bakke er ein norsk programleiar og journalist frå bygda Herand i Jondal. Bakke voks opp på garden Bakko med 4 eldre sysken. Etter endt vidaregåande skule tok ho journalistutdanning ved Høgskulen i Volda. I 1999 tok ho til å jobba ved NRK Ho ...

                                               

Bjarne Fjærtoft

Bjarne Fjærtoft var ein norsk jurist og politikar frå Jondal. Han var stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal i tida 1954-61, vald for partiet Venstre. Far til Fjærtoft var frå matrikkelgarden Nøre-Fjørtoft i Haram herad på Sunnmøre. Han slo se ...

                                               

Erlend Apneseth

Erlend Apneseth er ein prisvinnande hardingfelespelar frå Jølster i Sogn og Fjordane, og av dei aller fremste unge folkemusikarane i landet i dag. Han er elitespelemann frå 2012, og gav samme året ut plata Jølster 2012 saman med Sigmund Eikås, Sy ...

                                               

Engel Astrup

Engel Sunde voks opp på garden Sunde i Jølster, og blei kjend med Astrup då han ville måla det bratte Kleivafjellet ved Kjøsnesfjorden. Han fekk lov til å stå i eit rom på Sunde på motsett side av vatnet, der var det god utsikt til fjellet. Astru ...

                                               

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup er rekna som ein av dei største norske kunstnarane frå tidleg 1900-tal. Kunstnaren sette pris på sterke, klare fargar og skildra oftast natur, hovudsakleg frå heimbygda si i Jølster. Astrup høyrde til den nyromantiske rørsla av kun ...

                                               

Edvard Befring

Edvard Befring i Stardalen i Jølster) er ein norsk pedagog og professor i spesialpedagogikk. Han blei dr.philos. i 1972. Han var professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet 1972-76, rektor ved Statens spesiallærarhøgskole 1976-87, pro ...

                                               

Johannes Befring

Johannes Befring var ein norsk misjonær, oberstløytnant i Frelsesarmeen og forfattar frå Stardalen i Jølster kommune i Sunnfjord. Befring misjonerte i Indonesia og i Indokina landområde som i dag er delt mellom nasjonane Vietnam, Kambodsja og Lao ...

                                               

Ottar Befring

Ottar Befring er ein norsk offiser, bonde, politikar frå Arbeidarpartiet og embetsmann. Ottar Befring starta i forsvaret 1959, tok krigsskolen 1966 og stabsskolen. Han arbeidde som offiser i hæren til 1978 då han overtok familien sin gard i Stard ...

                                               

Synnøve S. Bjørset

Synnøve S. Bjørset er ein norsk folkemusikar frå Jølster i Sogn og Fjordane. Ho har mastergrad i utøving frå Norges Musikkhøgskole. Bjørset spelar hardingfele, fele og bratsj, og arbeider som profesjonell musikar, komponist og produsent. Særleg s ...

                                               

Elsa Eikaas

Elsa Eikaas er ein norsk tekstilkunstnar. I sitt mangeårige virke har Elsa Eikaas utfordra tradisjonar og søkt fornying, både i arbeidet med vev og kyrkjetekstilar. Sidan 1970–talet har ho levert mange monumentale tekstile utsmykkingar til offent ...

                                               

Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas var ein norsk kunstmålar, grafikar og kunstprofessor. Namnet kan òg verta stava Ludvik Eikaas.

                                               

Ole Wilhelm Fasting

Ole Wilhelm Fasting var ein norsk ingeniør og forfattar, fødd i Jølster i Sunnfjord. Fasting gav ut fleire bøker med skildringar av natur og friluftsliv på Vestlandet. Jakt, turar og opplevingar i naturen med karakteristikkar av sunnfjordingen, o ...

                                               

Kristian Johan Fossheim

Kristian Johan Fossheim er ein norsk fysikar. Han har studert faste stoff ved hjelp av ultralydmetodar og har utvikla eit akustisk mikroskop. Etter oppdaginga av høgtemperatur superleiing har han arbeidd med dette fenomenet. Han tok dr.philos. i ...

                                               

Jarle I. Grønfur

Jarle I. Grønfur er ein norsk murar og forfattar. Han er fødd i Stryn og vaks opp i Jølster. Grønfur debuterte i Norsk Barneblad og har skrive fleire noveller i Magasinet for alle og Alle menn.

                                               

Atle Hamar

Atle Hamar frå Vassenden i Jølster er direktør i Lotteritilsynet og Venstrepolitikar. Han er tidlegare leiar i Unge Venstre. Han er òg medlem i Jølster kommunestyre og fylkestinget i Sogn og Fjordane.

                                               

Roald Helgheim

Roald Ola Helgheim er ein norsk journalist, mest kjend som musikkmeldar og politisk kommentator. Helgheim er utdanna cand.mag. i fysikk og matematikk. Han engasjerte seg i den norske ml-rørsla, og byrja å arbeida i Klassekampen alt i 1970, då avi ...

                                               

Marianne Clementine Håheim

Marianne Clementine Håheim er ein norsk forfattar frå Jølster i Sunnfjord. Ho debuterte i 2012 med diktsamlinga Bilydar. Marianne Clementine Håheim mottok Bjørnsonstipendet 2017.

                                               

Jorunn Simonsen Thingnes

Jorunn Simonsen Thingnes er ein norsk sosiolingvist og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Thingnes vart fødd i Jølster og studerte ved Universitetet i Oslo. Ho tok doktorgraden ph.d. ved MultiLing - Senter for fleirspråklegheit ved det ...

                                               

Anders O. Klakegg

Anders O. Klakegg var ein norsk bonde og forfattar frå Klakegg i Jølster kommune. Han var odelsgut og tok over farsgarden, men i 1956 pakta han vekk garden for å kunne skrive. Han gav ut fleire romanar med handling frå Jølster på 1600-talet. Han ...

                                               

Cathinka Lind

Anna Cathinka Lind var ein norsk kunstvevar frå Vik i Sogn, busett i Jølster i Sunnfjord. Cathinka Aal var dotter til ein doktor. Ho gifta seg med Andreas Lind, lensmann i Jølster i 49 år frå 1870 til 1919. I Jølster tok Cathinka Lind opp att den ...

                                               

Knut L. Sandal

Knut Ludvigson Sandal vart fødd på Støfring i Jølster i Sunnfjord, og voks opp i ein søskenflokk på tre. Far var Ludvig Sandal 1885-1962 frå Sandal, og mor var Marthea Andreasdotter f. Støfring, 1893-1963, begge frå Jølster. Dei første leveåra bu ...

                                               

Gro Marie Svidal

Gro Marie Svidal er ein norsk folkemusikar frå Jølster i Sogn og Fjordane. Svidal spelar hardingfele. Ho er utdanna frå Ole Bull Akademiet på Voss, og ved Norges Musikkhøgskole. I 2010 leverte ho masteroppgåva Vedunderlæ: perspektiv på den munnle ...

                                               

Arne Viken

Arne Viken er ein tredjegenerasjons felespelemann, fødd i Jølster i Sogn og Fjordane som son til komponisten Anders Viken. Han flytta til Mo i Rana i 1952.

                                               

Johannes Brochmann

Bodvar Fredrik Johannes Brochmann var ein norsk prest, forfattar, dramatikar og skribent. Johannes Brochmann vart cand.theol. i 1876, og arbeidde som lærar i Oslo frå 1877 til han i 1885 av helsemessige grunnar flytta til Vestlandet. Han budde i ...

                                               

Mensen Ernst

Mensen Ernst, eigentleg Mons Monsen Øyri var ei norsk løyparlegende frå Fresvik i Sogn. I 1832 sprang han frå Paris til Moskva, i følgje soga på 14 dagar. I 1836 skal han ha tilbakelagt Konstantinopel - Calcutta - Konstantinopel på 59 dagar.

                                               

Anne Karin Hamre

Anne Karin Hamre er ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ho var fylkesmann i Sogn og Fjordane frå 2011 til 2018. Då Hamre vart utnemnd til fylkesmann var ho den fyrste kvinna i denne stillinga i ...

                                               

Sigrid Henjum

Sigrid Henjum frå Leikanger, no busett i Sogndal, er utdanna sjukepleiar, har studert friluftsliv og er utdanna kajakkinstruktør. Ho har jobba som sjukepleiar, breførar, turistguide, matskribent og kokk. Sigrid Henjum jobbar fast som guide på pad ...

                                               

Per J. Husabø

Per Johnsson Husabø var ein norsk sivilagronom og politikar frå Leikanger i Sogn. Han representerte Sogn og Fjordane og Kristeleg Folkeparti på Stortinget frå 1977 til -85. Husabø var son til ein gardbrukar. Han gjekk 1950/51 Fruktdyrkingskulen p ...

                                               

Olaf Huseby

Olaf Huseby var ein norsk forleggjar ifrå Systrond i Sogn. Av yrke var han utgjevar og bokreidar i mange år, både i Oslo og Sambandsstatane. Han tok lærarskulen på Stord. Der møtte han Sven Aarrestad, jærbuen som var vinstremann, målmann og fråha ...

                                               

Georg Jersin

Georg Burchard Jersin var ein norsk prest og stortingsmann. Jersin var fødd i Leikanger i Sogn, der far hans var prest. Han gjekk i skule i Bergen, student frå katedralskulen i 1786. Cand. theol. vart han i 1793. Jersin var frå 1794 pers. kapella ...

                                               

Iver Leganger

Iver Erikssøn Leganger var ein norsk prest og forfattar. Han var fødd i Leikanger der faren Erik Iversen Nordal var sokneprest og prost. Faren hadde etternamnet etter Norddal der hans far var prest, medan Iver tok namnet "Leganger" etter Leikange ...

                                               

Janne Nes

Janne Nes er ein norsk tekstilkunstnar som held til i Leikanger i Sogn og Fjordane. Janne Nes er fødd på Hamar. Ho utdanna seg som fysiokjemikar men tok deretter hovudfag på Kunsthøgskolen i Bergen og vart tekstilkunstnar på fulltid. I tillegg ti ...

                                               

Jon Håkon Odd

Jon Håkon Odd vart vald som ordførar i Leikanger kommune i 2015. Han bur på Hermansverk, er gift og har tre barn. Odd er utdanna ved Universitetet i Bergen og jobbar til dagleg med digitalisering av offentlege tenester i Direktoratet for forvaltn ...

                                               

Hans Offerdal

Hans Offerdal var ein tenestemann og politikar frå Lærdal. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1958-65. Offerdal var son til ein snikkar og heradskasserar. Sjølv var han sjømann frå 1928 til -36. Åra 1937-39 var han assistent v ...

                                               

Jakob Sverdrup

Jakob Liv Rosted Sverdrup var ein teolog, prest, folkehøgskulestyrar, stortingsmann og statsråd for Venstre, frå 1888 for Moderate Venstre. Han vart fødd i Christiania. Harald U. Sverdrup var far hans, og Johan Sverdrup var onkelen. Jakob Sverdru ...

                                               

Lars S. Garberg

Lars Størkersson Garberg var ein gardbrukar, trelasthandlar og stortingsmann frå Meldal. Han var medlem av Venstre. Garberg var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han gardbrukar i Orkdal og var eigar av Enge sagbruk og høvleri. Her starta han i 1 ...

                                               

Astrid Krog Halse

Astrid Krog Halse var ein norsk lærar og lyrikar, som er kjend for dikt på meldalsmål. Astrid Krog Halse var fødd inn i ein lærarfamilie. Som vaksen arbeidde ho òg som lærar, først på Ørlandet og i Hommelvika, før ho slo seg til ro ved Strindheim ...

                                               

Ingvald Svinsås-Lo

Ingvald Svinsås-Lo var ein gardbrukar og politikar frå Meldal. Han var ordførar 1934-37 i Meldal kommune og stortingsrepresentant 1945-49 frå Sør-Trøndelag, vald for partiet Venstre. Svinsås-Lo tok eksamen ved Sunnmøre småbrukarskule i 1917, og v ...

                                               

Johan Syrstad

Johan Syrstad er ein norsk gardbrukar og politikar frå Meldal i Sør-Trøndelag. Han møtte på Stortinget 1968-71, 1972-73 og 1977-85, vald frå Sør-Trøndelag og for Senterpartiet. Syrstad gjekk folkehøgskule vinteren 1941/42, økonomisk gymnas 1947-4 ...

                                               

Einar Eimhjellen

Einar Eimhjellen er ein norsk folkemusikar. Han er spelemann, organisator, og pådrivar for tradisjonsmusikk i Sunnfjord. Eimhjellen var med på å skipe Naustedalen spelemannslag i 1953. I fleire år var han musikalsk leiar for spelemannslaget. Han ...

                                               

Gjert A. Hegrenæs

Gjert Andreasson Hegrenæs var ein norsk bonde og politikar frå Vevring i Sunnfjord. Han representerte Bondepartiet på Stortinget frå 1928 til 1945. Hegrenæs var kasserar i den lokale sparebanken og tok si tid over farsgarden. Han var medlem av Ve ...

                                               

Jan Herstad

Jan Magne Herstad er ein norsk kommunepolitikar for Senterpartiet. Herstad vart første gong vald inn i kommunestyret i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane i 1995. Frå 1997 til 1999 var han leiar for Komiteen for landbruk, teknikk og miljø. I peri ...

                                               

Kjellbjørg Lunde

Kjellbjørg Lunde er ein norsk politikar for SV. Ho vart innvald på Stortinget frå Hordaland i 1981. Lunde var nestleiar i Sosialistisk Venstreparti i 1987–1995 og parlamentarisk leiar 1989–1997.

                                               

Kåre Lunden

Kåre Lunden var ein norsk historikar. Lunden var opphavleg bondegut frå Sunnfjord. Han tok eksamen som sivilagronom frå Norges landbrukshøgskole i 1957. Han vart Cand.philol. i 1965. Han var sekretær i Kyrkje- og undervisningsdepartementet i 1957 ...

                                               

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell er ein norsk politikar i Sosialistisk Venstreparti. Han var i to periodar statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering og han har vore stortingsrepresentant for Akershus sidan 2009. Han kunngjorde 1. juni 2016 at han vil trekk ...

                                               

Olav Stendal

Olav Stendal var ein norsk skulesjef, Krf-politikar og lokalhistorikar. Han var fødd i Orkdal, busett i Naustdal. Stendal har m.a. vore varaordførar i Naustdal i åtte år, og gitt ut kyrkjesoga for Vevring, bygdesoga om Steindalen og han har vor l ...