ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178
                                               

Bullarens skipreide

Bullarens skipreide var ei skipreide i nordre delen av Båhuslen. Ho femna om soknene Naverstad og Mo, som dessutan utgjorde Naverstad prestegjeld saman med Enningdal sokn i Idd skipreide. Etter freden i Roskilde i 1658 vart det spørsmål om viss E ...

                                               

Dale skipreide i Sunnfjord

Må ikkje forvekslast med Dale skipreide på Sunnmøre eller Luster skipreide i Sogn som tidlegast òg heitte Dale skipreide. Dale skipreide var ei av fem skipreider i Sunnfjord, Omkring 1700 vart ho delt i to: Indre Dale skipreide og Ytre Dale skipr ...

                                               

Eikanger skipreide

Eikanger skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland. som femna om sørlege delar av Osterøya. Ho var namngjeven etter bygda Eikanger på nordsida av Osterfjorden. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Myking sokn gardane sør for M ...

                                               

Føyno skipreide

Føyno skipreide, ei av elleve skipreider i Sunnhordland, tidlegast i historia kjent som Kåravik skipreide. Begge namna er gjevne etter stader i Stord kommune, høvesvis øya Føyno og Kåravik, gard og bustadfelt i Leirvik. Geografisk område etter ga ...

                                               

Gjesdal skipreide

Gjesdal skipreide var den austlegaste av skipreidene på Jæren. Ho vart danna ein gong under 1600-talet, til skilnad frå dei fleste andre skipreidene som oppstod allereie ein gong på slutten av vikingtida. Ho omfatta Gjesdal sokn, som tilsvara nov ...

                                               

Goa skipreide

Goa skipreide var ei av skipreidene på Jæren, oppkalla etter grenda Goa i Randaberg. Geografisk femna ho om: Madla sokn no Madla bydel i Stavanger kommune nordre delen av Hetland sokn Randaberg sokn no Randaberg kommune På Vestlandet vart skiprei ...

                                               

Gryta skipreide

Gryta skipreide var ei av skipreidene på Sunnmøre, oppkalla etter garden Gryta på Grytastranda. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Vatne sokn gardane ved Grytafjorden og Engsetdalsvatnet del av Borgund sokn gardane nord for Grytafjo ...

                                               

Gulen skipreide

Gulen skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som femna om område på begge sider av den noverande fylkesgrensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Geografisk område: Sandnes sokn, tilsvarande noverande Masfjorden kommune unnateke gar ...

                                               

Haug skipreide på Jæren

Haug skipreide var ei av skipreidene på Jæren, oppkalla etter garden Hauge i Klepp sokn. Ho omfatta dei mellomste delane av kommunane Klepp og Time, eller nøyaktigare: del av Orre sokn matrikkelgardane 28-29 og 32 del av Bore sokn matrikkelgard 4 ...

                                               

Haugland skipreide

Haugland skipreide var ei av skipreidene på Jæren, oppkalla etter grenda Haugland i Time sokn. Ho omfatta delar av kommunane Klepp, Time og Hå, eller nøyaktigare: søre delen av Time sokn matrikkelgardane 5-9, 42-64 storparten av Orre sokn matrikk ...

                                               

Hauske skipreide

Hauske skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område etter gammal inndeling: Hauske sokn unnateke Brimse Sørbø sokn ein liten del av Talgje sokn Hanasand og Austbø Geografisk område etter noverande inndeling: Mosterøy sokn i tidleg ...

                                               

Herdla skipreide

Herdla skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, oppkalla etter øya og sokna Herdla. Geografisk område etter gammal inndeling: Meland sokn del av Manger sokn øyane Toska og Flona del av Bø Hordabø sokn øyane vest for Hjeltefjorden, 1903 ...

                                               

Hesby skipreide

Hesby skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område etter gammal inndeling: Hesby sokn Talgje sokn unnateke Hanasand og Austbø Geografisk område etter noverande inndeling: sørlege delar av Finnøy kommune På Vestlandet vart skipreid ...

                                               

Hisings skipreide

Hisings skipreide var den sørlegaste av skipreidene i Båhuslen. Opphavleg femna ho om heile øya Hisingen og øygarden vestanom, men på 1200-talet vart to sokner sør på øya, Tuve og Lundby, overførte frå Noreg til Sverige. Deretter omfatta skipreid ...

                                               

Hjelmeland skipreide

Hjelmeland skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område ett gammal inndeling: ein gard i Årdal sokn Børkja sørlegaste kanten av Jelsa sokn gardane Buer, Nårstad og Vatland på Ombo sørlegaste delen av Suldal sokn gardane i Ulladale ...

                                               

Hosanger skipreide

Hosanger skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som femna om sørlege delar av Osterøya. Ho var namngjeven etter bygda og kyrkjestaden Hosanger. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Mo sokn gardane i Eksingadalen del av Gje ...

                                               

Høle skipreide

Høle skipreide var den sørlegaste av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område etter gammal inndeling: Høle sokn vest for Høgsfjorden og i den del som 1852 vart utskilt som Forsand sokn sør for Espedalsåna/Eikjeland og nord for Maudal. søraustlega ...

                                               

Idse skipreide

Idse skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke, med namn frå øya Idse. Geografisk område etter gammal inndeling: Strand sokn sør for Hidle, Tau mølle, Tauåna, Krossvatnet, Bjørheimsvatnet og Østrehusvatnet. Høle sokn aust for Høgsfjorden som 1852 ...

                                               

Jelsa skipreide

Jelsa skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk femna ho om ytre delane av noverande Suldal kommune, eller nøyaktigare: Jelsa sokn unnateke gardane Buer, Nårstad og Vatland på Ombo, medrekna Erfjord sokn som vart utskild først 1877 de ...

                                               

Jåttå skipreide

Jåttå skipreide var ei av skipreidene på Jæren, oppkalla etter garden Jåttå, nå i Stavanger. Geografisk område etter gammal inndeling: nesten heile Soma sokn 1841 innlema i Høyland sokn garden Lea i Høyland sokn austre delen av Sola sokn sørvestr ...

                                               

Klevald skipreide

Klevald skipreide var ei av atten skipreider i Sogn, med namn etter grenda Klevald som var tingstad. Geografisk femna ho om Kyrkjebø sokn før 1826 unnateke Måren og Ortnevik og austlegaste kanten av Lavik sokn Mjellelia, Nordrevik og Sørevik, i n ...

                                               

Kvamsøy skipreide

Kvamsøy skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Geografisk femna ho om: del av Hove sokn gardane nord for Vikøyri del av Hopperstad sokn gardane nord for Vikøyri del av Tjugum sokn Balestrand og sørover del av Kyrkjebø sokn Måren og Ortnevik ...

                                               

Kvia skipreide

Kvia skipreide var ei av skipreidene på Jæren, oppkalla etter garden Kvia like sør for tettstaden Nærbø. Ho omfatta store delar av Hå kommune og ein liten del av Time, eller nøyaktigare: heile Bø sokn matrikkelgardane 16-38 delar av Nærbø sokn fø ...

                                               

Lavik skipreide

Lavik skipreide var ei av atten skipreider i Sogn, med namn etter tingstaden Lavik som var. Geografisk område: Brekke sokn del av Eivindvik sokn gardane nord for Kleivvika/Bjørndalen og aust for Krakhellesundet Lavik sokn unnateke dei austlegaste ...

                                               

Luster skipreide

Luster skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Tidlegast kjende namnet er Dale skipreide, etter kyrkjestaden Dale som var tingstad, men etterkvar vart namnet skifta ut mot Luster. Dale skipreide fanst òg i Sunnfjord. Geografisk femna ho om f ...

                                               

Marifjøra skipreide

Marifjøra skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Namnet kom av strandstaden Marifjøra som var tingstad for skipreidet. Geografisk femna ho om følgjande område, som no høyrer til Luster kommune: Joranger sokn del av Gaupne sokn Leirdal Fet s ...

                                               

Mjelde skipreide

Mjelde skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som femna om sørlege delar av Osterøya. Ho var namngjeven etter grenda Mjelda som før hadde eiga kyrkje. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Hamre sokn gardane rundt om Valest ...

                                               

Nerøy skipreide

Må ikkje forvekslast med Nærøy skipreide i Sogn. Nerøy skipreide var ei av skipreidene på Sunnmøre, namngjeven av Nerøya i Herøy kommune. Geografisk femna ho om Herøy sokn og ein del av Sande sokn gardane rundt Gjerdsvika, Gursken og Skogevatnet, ...

                                               

Norum skipreide

Norum skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Skipreidet har fått namn av Norafjorden, likesom kyrkja og sokna med same namn. Ho femna Norum sokn, Kaupanger sokn og delar av Stedje sokn: Gardane på vestsida av Sogndalselvi nord for Stedje, p ...

                                               

Radøy skipreide

Radøy skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som stort sett femna om øya Radøy, unntatt den sørlegaste spissen. Geografisk område etter gammal inndeling: Sæbø sokn del av Lygra sokn Manger sokn unntatt øyane Toska og Flona del av Aust ...

                                               

Sauda skipreide

Sauda skipreide, i mellomalderen òg kalla Hylsfjord skipreide, var den nordlegaste av skipreidene i Ryfylke. Geografisk femna ho om: nordre delen av Sand sokn gardane ved Hylsfjorden og Saudafjorden, no i Suldal kommune Sauda sokn, no identisk me ...

                                               

Sjernarøy skipreide

Sjernarøy skipreide, og kalla Sæbø skipreide, var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk område etter gammal inndeling: Sjernarøy sokn ytre delar av Fister sokn vestre Randøy og øyane vestafor Geografisk område etter noverande inndeling: ein lit ...

                                               

Skjold skipreide

Skjold skipreide, ei av elleve skipreider i Nordhordland, som femna om store delar av noverande Bergen kommune. Geografisk område etter gammal inndeling: del av Haus sokn gardane sør for Mjeldheim/Indre Arna/Arnatveit Årstad sokn del av Askøy sok ...

                                               

Skånevik skipreide

Skånevik skipreide, ei av elleve skipreider i Sunnhordland, med same namn som Skånevik sokn og prestegjeld. Geografisk område etter gammal inndeling: Åkra sokn Holmedal sokn Eid sokn unnateke gardane på øya Huglo Skånevik sokn Geografisk område e ...

                                               

Sola skipreide

Sola skipreide var ei av skipreidene på Jæren. Geografisk område etter gammal inndeling: Tjora sokn Håland sokn Sola sokn vestre delen ein gard kvar av Soma sokn og Bore sokn. Geografisk område etter noverande inndeling: Garden Sveinsvoll i Klepp ...

                                               

Systrond skipreide

Systrond skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Ho femna om Leikanger sokn, og i tillegg gardane Vestreim, Eitorn og Eitornsgjerdet i Tjugum sokn. Det same området tilsvarar etter grenseregulering 1964 Leikanger sokn unnateke gardane Hella ...

                                               

Tjugum skipreide

Tjugum skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Geografisk onråde etter gammal inndeling: Fjærland sokn del av Vangsnes sokn grenda Vangsnes Feios sokn Fresvik sokn del av Tjugum sokn frå og med Ese og Hella og nordover Geografisk onråde ette ...

                                               

Utvær skipreide

Utvær skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Geografisk område etter gammal inndeling: Husøy sokn del av Øn sokn garden Krakken del av Vilnes sokn området sør for Buefjorden del av Eivindvik sokn området nord for Sognesjøen og vest for Krak ...

                                               

Valle skipreide

Valle skipreide var ei av skipreidene på Sunnmøre, med namn etter Valle, grend og no tettstad i Skodje kommune. Geografisk femna ho om Ørskog sokn Sykkylven sokn unnateke gardane rundt Hundeidvika og Tuvatnet Skodje sokn unnateke gardane nord for ...

                                               

Vanylven skipreide

Vanylven skipreide var ei av skipreidene på Sunnmøre. Geografisk område etter gammal inndeling: Sande sokn unnateke gardane rundt Gjerdsvika, Gursken og Skogevatnet Vanylven sokn Geografisk område etter noverande inndeling: Åram sokn Vanylven sok ...

                                               

Vatne skipreide

Vatne skipreide var av dei skipreidene på Sunnmærafylki. Geografisk område etter gammal inndeling: Vatne sokn unnateke gardane ved Grytafjorden og Engsetdalsvatnet Haram sokn Geografisk område etter ny inndeling: Vatne sokn unnateke krinsane Slyn ...

                                               

Vik skipreide i Sogn

Vik skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Geografisk femna ho om Hopperstad sokn og Hove sokn frå 1877 samanslegne til Vik sokn, unnateke gardane nord for Vikøyri. Vik er eit bygdenamn som siktar til Vikjabukti. På Vestlandet vart skipreid ...

                                               

Vikedal skipreide

Vikedal skipreide var ei av dei nordlegaste skipreidene i Ryfylke. Geografisk femna ho om: Vikedal sokn unnateke gardane vest for Sandeidfjorden Imsland sokn unnateke gardane sør for Vindafjorden austre delen av Sandeid sokn om lag aust for kyrkj ...

                                               

Voll skipreide

Voll skipreide var den sørlegaste av skipreidene på Jæren, oppkalla etter garden Voll, der no vestre helvta av tettstaden Vigrestad ligg. Ho omfatta søre delen av Hå kommune frå Varhaug og sørover, og vestlegaste luten av Eigersund kommune Hellvi ...

                                               

Våg skipreide

Våg skipreide var ei av elleve skipreider i Sunnhordland. Kva for stad som har gjeve namn åt skipreida er uklart. Geografisk område etter gammal inndeling: Møkster sokn Austevoll sokn Fitjar sokn unnateke øyane vest for Trollosen og Eggøyosen Geo ...

                                               

Årdal skipreide i Ryfylke

Årdal skipreide var ei av skipreidene i Ryfylke. Geografisk femna ho om: Strand sokn nord for Hidle, Tauåna, Krossvatnet, Bjørheimsvatnet og Østrehusvatnet. sørlegaste luten av Fister sokn gardane ved Årdalsfjorden Årdal sokn unnateke grenda Børk ...

                                               

Årdal skipreide i Sogn

Årdal skipreide var ei av atten skipreider i Sogn. Geografisk område: delar av Urnes sokn gardane aust for Lustrafjorden og Ytre Eikjo på vestsida av fjorden, i noverande Solvorn sokn i Luster kommune Årdal sokn, tilsvarande noverande Årdal kommu ...

                                               

Aust-Telemark prosti

Aust-Telemark prosti var eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten hadde sete i Bø i Telemark. Prostiet oppstod ved delinga av Øvre Telemarken prosti i Øvre Telemarken vestfjeldske prosti og Øvre Telemarken ø ...

                                               

Indre Sogn prosti

Indre Sogn prosti var frå 1819 til 2013 eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Prostiet vart skipa i 1819 då Sogn prosti vart delt i to: Indre og Ytre Sogn prosti. Prostiet femnde kommunane Leikanger, Sogndal, Aurland, Lær ...

                                               

Indre Troms prosti

Indre Troms prosti var eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten hadde sete på Bardufoss. Prostiet svarte til kommunane Balsfjord, Bardu, Lavangen, Målselv og Salangen i geografisk utstrekking. 1. januar 2020 v ...