ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171
                                               

Just Ebbesen

Just Bing Ebbesen var ein norsk prest, postmeister og stortingsmann frå Sandefjord. Ebbesen var son til ein lege. Han vart student i 1866 og cand. theol. i 1873. Tilsett personalkapellan i Baklandet i Trondheim same året, frå 1875 kallskapellan f ...

                                               

Svein Flåtten

Svein Flåtten er ein norsk politikar frå Høgre. Han vart vald inn på Stortinget frå Vestfold fylke i 2001 og sat til 2017. Flåtten er statssekretær ved Statsministerens kontor i regjeringa Solberg frå 1. oktober 2017. Flåtten har handelsskule, øk ...

                                               

Arne Gallis

Arne Gallis, var ein norsk språkforskar født i Andebu. Han jobba som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo 1951–1957 og blei dosent i slaviske språk ved Universitetet i Oslo i 1957. Han var professor i slaviske språk på Universitet ...

                                               

Per Halle

Per Halle er ein norsk tidlegare mellom- og langdistanseløpar. Han vart norsk meister på 5000 meter i 1972, og vann fire NM-sølv og NM-bronsar på 1500 m, 5000 m og 10000 i tida 1969-74. I 1972 vart han nummer sju på 5000 m under olympiaden i Münc ...

                                               

Anders Jahre

Anders August Jahre var ein norsk skipsreiar. Jahre grunnla i 1922 Anders Jahres Rederi. Mest kjend er han som eigar av kvalfangstselskapet Kosmos ⅍, som opererte ut frå Sandefjord. Han etablerte Jahres Fabrikker ⅍, som dreiv med feittherding. Ja ...

                                               

Anton Fredrik Klaveness (1839–1904)

Anton Fredrik Klaveness var ein norsk skipsreiar. Klaveness gjekk til sjøs som 13-åring, og steig i gradane til kaptein. Etter 20 år på sjøen starta han sit eige reiarlag, som etterkvart vart det største i Sandefjord-distriktet. I tida fram til h ...

                                               

Anton Fredrik Klaveness (1874–1958)

Anton Fredrik Klaveness var ein norsk skipsreiar. Han gjekk inn i familiereiarlaget A. F. Klaveness i 1898, der han etterfølgde far sin Anton Fredrik Klaveness 1839–1904 som direktør. Namnet vart då endra til A. F. Klaveness & Co. AS. Familiereia ...

                                               

Jacob Pedersson Lindgaard

Jacob Pedersson Lindgaard var ein norsk målar frå Sandefjord, aktiv i og i kring Vestfold. Lindgaard var sjølvlærd i målarfaget. Han laga altartavler og utsmykka tolv kyrkjer, mellom dei i Stavern, Tjøme, Tjølling og Mariakyrkja i Tønsberg. Dei r ...

                                               

Johan Mathiassen

Johan Mathiassen Moe var ein svensk-norsk gardbrukar og politikar som representerte Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1927 til 1945. Mathiassen var son til ein bonde i Kville sokn i Bohuslän. Han flytta til Sandar i Noreg i 1894 og arbeidde i to ...

                                               

Per Erik Monsen

Per Erik Monsen var ein norsk skulemann og politikar frå Sandefjord, som representerte Framstegspartiet og Vestfold fylke på Stortinget frå 1997 til 2005. Monsen arbeidde ei tid ved Framnes mekaniske verksted i Sandefjord, før han åra 1974-77 utd ...

                                               

Ragnar Nordby

Ragnar Asbjørn Nordby var ein norsk husflidsmann frå Stokke i Vestfold. Frå unge år samla Nordby kunnskap om folkekunst, handverk og samarbeidsformer i det gamle bondesamfunnet rundt om i Vestfold. Han granska både det ferdige arbeidet og arbeids ...

                                               

Thorbjørn Svenssen

Svenssen spelte midtstoppar på banen, og spelte for Sandefjord Ballklubb heile karrieren sin, frå 1945 - 1964. I 1947 vart han med på det norske herrelandslaget i fotball, og han skulle spela 104 A-landskampar totalt fram til 1962. I 93 av desse ...

                                               

Audun Tjomsland

Audun Tjomsland er ein norsk journalist og informasjonsmedarbeidar. Tjomsland har vore utanriksmedarbeidar i Aftenposten og journalist og seinare redaktør, i Sandefjords Blad. Han var lenge tilsett i Dagsrevyen på NRK som nyhendeopplesar, og har ...

                                               

Wilhelm Wetlesen

Wetlesen voks opp i Sandefjord, der faren var manufaktur-kjøpmann. Sjølv studerte han på byrjinga av 1890-talet ved Kristian Zahrtmann sin målarskule i København, seinare var han ei kort tid ved målarskulen til Erik Werenskiold og Eilif Peterssen ...

                                               

Petter Wettre

Petter Wettre er ein norsk jazzmusikar og komponist, kjent frå ei rekkje innspelingar og samarbeid og vinnar av to Spellemannprisar. Etter oppvekst i Sandefjord studerte han ved Toneheim folkehøgskole 1987 og Berklee i Boston 1992, blant anna und ...

                                               

Anders Evensen

Anders Christian Evensen var ein norsk trelasthandlar, skipsmeklar og stortingsmann frå Bamble i Telemark. Evensen var son til ein gardbrukar. Han var i 13 år kontorist i handelsnæringa i Stathelle. Sidan var han trelasthandlar, skipsbyggar og sk ...

                                               

Sigmund Selberg

Sigmund Selberg var ein norsk matematikar. Han arbeidde særleg innan analytisk primtalsteori. Han var tvillingbror til Arne Selberg, og bror av Atle og Henrik Selberg. Han tok doktorgraden i 1942 og vart professor i matematikk i 1947 ved NTH, der ...

                                               

Turid Thomassen

Turid Thomassen er ein norsk politikar frå Stathelle i Bamble kommune som var leiar i Raudt frå 2010 til 2012. Ho tok over vervet som leiar etter Torstein Dahle. Før ho vart partileiar, var ho ein markant lokalpolitikar i Lillehammer, der ho har ...

                                               

Ernst Wroldsen

Ernst Willy Wroldsen er ein norsk næringslivsleiar og politikar frå Langesund i Telemark, stortingsrepresentant 1981-93 frå Vestfold for Arbeidarpartiet. Wroldsen var son til ein støyperiarbeidar. Etter å ha vore billettør og elev på Ringerike Fo ...

                                               

Jørgen Grave

Jørgen Grave var ein norsk lekpreikar og stortingsrepresentant frå Drangedal. Han møtte på Stortinget for Kristeleg Folkeparti i to periodar på 1950- og 1960-talet. Grave var son til ein småbrukar. Etter å ha gått Vestmar folkehøgskole skuleåret ...

                                               

Torbjørg Lie

Torbjørg Jørundsdotter Lie var ei norsk gardbrukarkone og ein skribent frå garden Rinden i Åslandsgrenda i Fyresdal, busett i Kviteseid. I 1880 reiste Torbjørg Jørundsdotter Breland til Vonheim folkehøgskule og tok eit kurs. To år seinare gifta h ...

                                               

Ivar Tveiten

Ivar Pettersson Tveiten var ein gardbrukar og politikar frå Fyresdal i Telemark. Han representerte Venstre for Bratsberg amt, seinare Vest-Telemarken og Telemark. Den kjende felespelaren Petter Sveinungsson Veum var far hans. Tveiten gjekk lærars ...

                                               

Torgeir Vraa

Torgeir Olavsson Vraa var ein norsk pressemann og politikar frå Fyresdal. Han var fyrst medlem av Venstre, frå 1897 representerte han Arbeidarpartiet.

                                               

Torgeir Andersen

Torgeir Andersen var ein norsk politikar frå Nøtterøy i Vestfold. Han var stortingsrepresentant frå Vestfold for partiet Høgre i tida 1969-77. Andersen var son til ein skipper. Han tok eksamen på handelsgymnas i 1936 og arbeidde ved Vestfold kjem ...

                                               

Per Ove Width

Per Ove Width er ein norsk politikar for Frp. Han sat på Stortinget frå Vestfold frå 1997 til 2009, då han ikkje tok attval. Han var vararepresentant i periodane 1989 til 1997. Width er utdanna ved Göteborgs tekniska institut 1960–62. Han har sid ...

                                               

Torgrim M. Kleppen

Torgrim Matiasson Kleppen var ein gardbrukar, lensmann og politikar frå Sauland i Telemark. Matias Matiasson Kleppen var far hans. Kleppen var gardbrukar på Leine i Sauland frå 1878. Han var ein iherdig gardbrukar, som også eigde gardane Tveitan ...

                                               

Carl Rynning

Carl Ingwart Theodor Rynning var ein norsk sakførar, embetsmann og stortingsmann frå Sauland i Telemark. Ole Roald Rynning var bror hans. Rynning var son til ein lensmann. Sjølv vart han student frå Heltbergs studentfabrikk i Christiania i 1856 o ...

                                               

Ole Roald Rynning

Ole Roald Andreas Rynning var ein norsk sakførar og stortingsmann frå Sauland i Telemark. Carl Rynning var bror hans. Rynning vart student frå Heltbergs skole "studentfabrikk" i 1858 og cand. jur. i 1858. Han var så eit år kopist i revisjonsdepar ...

                                               

Christian Blom

Christian Blom var ein norsk marineoffiser, skipskonstruktør og verftsdirektør frå Horten. Han var Noregs fyrste fagmann på ubåtar. Blom var også stortingsmann for Høgre i tida 1928-33. Far til Blom var skipsbyggingsinspektør. Sjølv var han sjøof ...

                                               

Jakob Krefting Bonnevie

Jakob Krefting Bonnevie var ein norsk embetsmann, stiftamtmann og amtmann i Lister og Mandals amt frå 1871 til han døydde. Bonnevie var fødd på storgarden Falkensten, ein såkalla herregard i Borre i dagens Vestfold, der faren sat proprietær. Sjøl ...

                                               

Olaf Broch

Olaf Broch var ein norsk språkforskar og slavist, og professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo frå 1900. Broch er i ettertida framforalt kjend for arbeidet med russenorsk, som han publiserte i Norsk tidsskrift for sprogvidenskap i 1927, ...

                                               

Inger Lise Hansen

Inger Lise Hansen er ein norsk Kristeleg Folkeparti-politikar. Ho var KrF sin fyrstekandidat i Vestfold ved Stortingsvalet i 2009. Hansen var leiar av Kristeleg Folkepartis Ungdom KrFU 2005-07, og blei vald til 2. nestleiar i KrF på partiet sitt ...

                                               

Herman Vogt Krefting

Herman Peter Vogt Krefting var ein norsk jurist og stortingsmann. Han var fødd i København som son av eigaren av storgarden Falkensten i Horten. Folketeljinga 1801 viser at Krefting då gjekk latinskulen på Kongsberg. Deretter studerte han jus og ...

                                               

Per Krohg

Per Lasson Krohg var ein norsk biletkunstnar. Han var son til kunstnarane Oda og Christian Krohg, og var sjølv far til kunstnarane Guy Krohg og Morten Krohg. Per Krohg var fødd i Åsgårdstrand, men familien budde under oppveksten hans i Paris. Han ...

                                               

Bjørn Skau

Bjørn Skau var ein norsk journalist, politikar og offentleg tenestemann. Han var statsråd og sjef for justisdepartementet justisminister i Gro Harlem Brundtland si første regjering, i tida 4. februar–14. oktober 1981. Bjørn Skau arbeidde som jour ...

                                               

Harald Sollie

Harald Bredo Sollie var ein norskadvokat og offiser frå Horten som representerte partiet Høgre på Stortinget i periodane 1919-21 og 1925-27. Hans Sollie var ein brorson. Harald Sollie var son til ein gardbrukar. Etter å ha gått middelskolen arbei ...

                                               

Christian Wisbech

Christian Wilhelm Wisbech var ein norsk marineoffiser og stortingsmann frå Bergen. På Stortinget representerte han Høgre. Wisbech blei fødd i Bergen som son til dåverande stasfysikus lege Christian Wisbech og kona Alida Brunchorst. Han gifta seg ...

                                               

Johan Martin Dahll

Johan Martin Dahll var ein norsk næringsdrivar og stortingsmann frå Kragerø. Dahll var son til ein kjøpmann. Han gjekk Anderssonske handelsinstitutt i Bergen, og vart så omkring 1853 sett til å styre to gruver ått av engelske handelsinteresser. I ...

                                               

Tellef Dahll

Tellef Dahll var ein norsk geolog. Han tok cand.min. i 1846 i Christiania og vart i 1850 bestyrar av Neskilens jerngruver ved Arendal. I 1861 vart han geschworner i vestre sønnafjelske distrikt og i 1872 bergmeister på same stad. Etter at Noregs ...

                                               

Per Hansson

Per Hansson var ein norsk journalist og forfattar. Han skreiv ei rekkje bøker om andre verdskrigen og den norske motstandskampen. Per Hansson starta som skribent i avisa Vestmar i fødebyen Kragerø. Seinare kom han til andre aviser, dels som journ ...

                                               

Sophus Henrichsen

Sophus Septimus Henrichsen var ein norsk fysikar frå Kragerø. Henrichsen tok reallærareksamen i 1871 og studerte 1878–79 fysikk i Berlin og Leipzig. 1873–1879 var han amanuensis ved det fysiske kabinettet ved universitetet i Kristiania, og frå 18 ...

                                               

Johan Christian Heuch

Johan Christian Heuch var ein norsk lærar, prest, biskop i Kristiansands stift, redaktør og forfattar. Han var son til Johan C. Heuch. Heuch var frå Kragerø, der faren var kjøpmann. Sjølv vart han student frå Nissens skole i hovudstaden i 1856, o ...

                                               

Christian Horrebow Homann

Christian Horrebow Homann var ein norsk lege og stortingsmann, fødd og død i Kragerø. Homann, som var son til ein distriktslege, vart student i 1842 og cand.med. i 1849. Deretter arbeidde han i teneste hos far sin til denne døydde i 1860, tok då ...

                                               

Johannes Hougen

Knut Johannes Hougen var ein skulemann og politikar for Venstre. Han var fødd i Kragerø, der faren var klokkar og skulestyrar. Han hadde examen artium frå 1873, og vart cand. real. i 1879. Hougen var 1876-80 lærar ved Gjertsens skole, adjunkt ved ...

                                               

Theodor Kittelsen

Theodor Severin Kittelsen var ein norsk målar, teiknar, bokkunstnar og illustratør. Han henta mykje inspirasjon frå norsk natur, og er kjend for å illustrasjonar til Asbjørnsen og Moe sine norske folkeeventyr og andre motiv frå folketrua. Kittels ...

                                               

Lars Larsen-Naur

Lars Anton Nicolai Larsen-Naur var ein norsk sakførar og stortingsmann frå Kragerø. Han var son til ein kjøpmann og skipsreiar. I 1857 vart han student frå Nissens skule i Christiania, fem år seinare vart han cand. jur. Frå 1867 var han overretts ...

                                               

Ambortius O. Lindvig

Ambortius Olsen Lindvig var ein norsk skipsreiar og politikar frå Kragerø. Far til Lindvig var skipsreiar. 1871 tok sonen styrmannseksamen og var til sjøs i 14 år, hovudsakleg på langfart. ni år var han skipper. 1874/75 og 1876/77 lærte han språk ...

                                               

Robert Mood

Robert Mood er ein norsk offiser med graden generalløytnant. Han har vore generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for SN sin observatørstyrke i Syria etter tidlegare å ha vore sjef for SN sitt observatørkorps i Midtausten. Han vart tildelt ...

                                               

Ole Myrvoll

Myrvoll blei fødd i Kragerø. Han blei uteksaminert som cand. oecon. i 1935, og tok mastergrad ved University of Virginia i 1937. Han arbeidde ved Norges Handelshøyskole i Bergen og fullførte doktorgrad der i 1957. Han var professor i teoretisk sa ...

                                               

Aslak Nilsen

Aslak Nilsen var ein norsk industriarbeidar og kontorist frå Kragerø, busett i Skien, som frå 1934 til 1945 representerte Arbeidarpartiet på Stortinget. Nilsen var son til ein arbeidar. Sjølv gjekk han middelskule og var frå 1914 til -16 mekanika ...