ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169
                                               

Bernt Bessesen

Bernt Tobias Bessesen var ein norsk prest og stortingsmann. Bessesen var frå Kristiansand, far hans var skipper. Sjølv vart han 1819 student frå Kristiansand skule, dei to neste åra var han huslærar hos Severin Løvenskiold i Fossum. I 1824 vart h ...

                                               

Bjørn Bjørneboe

Bjørn Ingvald Bjørneboe er ein norsk prest, biletkunstnar og bokillustratør. Bjørn Bjørneboe tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1968 og vart ordinert til prest i Den norske kyrkja i 1970. Han hadde samanhengande pr ...

                                               

Aud Blattmann

Aud Blattmann er ein norsk Ap-politikar. Ho vart innvald på Stortinget frå Vest-Agder i 1985 og sat til 2001. Ho var vararepresentant i perioden 1981–1985

                                               

Johan Jørgen Broch (II)

Johan Jørgen Broch var ein norsk prest og stortingsmann frå Kristiansand. Broch var fødd i Kristiansand, der faren var bakarmeister. Sjølv vart han student i 1821 og cand. theol. i 1826. Han var sokneprest i Tranøy 1826-36 og Ibestad 1836-37. Frå ...

                                               

Per Brunvand

Brunvand var fødd i Oslo. Etter artium hadde han vikariat i Arbeidernes Pressekontor og i Oppland Arbeiderblad før han vart journalist i Fremtiden i mai 1962. Han studerte sosialøkonomi, og gjekk på Manchesterskolen i 1966. I 1966 vart han storti ...

                                               

Kirsti Coward

Kirsti Coward er ein norsk jurist og tidlegare dommar i Høgsterett. Ho var høgsterettsdommar frå 15. august 1994 til 31. desember 2010. Kirsti Coward tok juridisk embetseksamen i 1963. Ho var vitskapleg assistent ved Institutt for rettssosiologi ...

                                               

Dagrun Eriksen

Dagrun Jofrid Eriksen er ein norsk politikar frå Kristeleg Folkeparti. Ho var stortingsrepresentant for Vest-Agder i 2001-2005 og frå 2006. Ho var vararepresentant frå 1997-2001 og 2005-2009, og var fast møtande representant etter Lilletuns død i ...

                                               

Peter Skovholt Gitmark

Peter Skovholt Gitmark er ein norsk politikar frå Høgre. Han vart vald inn på Stortinget frå Vest-Agder fylke i 2005. Han var vararepresentant til Stortinget frå Vest-Agder i perioden 2001–2005 og møtte fast for Ansgar Gabrielsen mens han var i r ...

                                               

Edward A. Gundersen

Edward August Gundersen var ein offiser og lærar frå Kristiansand. Tida 1913-18 representerte han partiet Venstre på Stortinget. Gundersen var son til ein kjøpmann i Kristiansand. Sjølv vart han student i 1888 og offiser i 1891. Dei fyrste åtte å ...

                                               

Edvard Hagerup

Edvard Hagerup var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann. Hagerup var fødd i Kristiansand, der faren Eiler Hagerup var biskop. Han vart uteksaminert frå Bergens katedralskule i 1797, og vart cand. jur. i 1802. Frå 1802 arbeidde han ved st ...

                                               

Tørris Heggelund

Tørris Heggelund var ein norsk byråkrat, embetsmann og politikar, fødd i Etne. Perioden 1919-30 sat han på Stortinget for partiet Høgre. Far til Heggelund var sjølveigarbonde på garden Vettestø i Etne. Sjølv gjekk han amtsskulen i Førde i Sunnfjo ...

                                               

Thorvald Heistein

Thorvald Bernhard Heistein, fødd Olsen, var ein sjømann, skipsreiar og stortingsmann frå Kristiansand. Han var medlem av Venstre. Heistein var son til ein skipsreiar. 1870-71 lærde han seg språk i Frankrike og deretter England. Sidan var han sjøm ...

                                               

Kari Henriksen

Kari Henriksen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho vart 3. desember 2007 utnemnd til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i Regjeringa Stoltenberg II, ei stilling ho hadde fram til 3. april 2009. Ho bad då om avskjed for å ko ...

                                               

Georg Heyerdahl

Georg Carl Buonaparte Heyerdahl var ein norsk offiser og stortingsrepresentant frå Kristiansand. Heyerdahl var son av ein postmeister og stadshauptmann i Kristiansand. Sjølv tok han eksamen frå krigsskulen i 1814, og vart året etter sekondløytnan ...

                                               

Knut Dahl Jacobsen

Knut Dahl Jacobsen, fødd i Kristiansand, var ein norsk statsvitar og sentral i oppbygginga av studiet av offentleg administrasjon og politikk i Noreg.

                                               

Jan Vincents Johannessen

Jan Vincents Johannessen er ein norsk lækjar, professor i medisin og tidlegare administrerande direktør ved Radiumhospitalet. Johannessen kjem frå Kristiansand. Han har skrive svært mange vitskaplege og populærvitskapelege publikasjonar, hovudsak ...

                                               

Laurentz Johansen

Laurentz Johansen var ein norsk snikkarmeister, tobakksfabrikant og stortingsmann frå Kristiansand. Johansen var son til ein snikkar, og vart sjølv lært opp i faget. Han vart utlært snikkar i heimbyen, og arbeidde sidan som svein i både Sverige, ...

                                               

Jørgen Johnsen

Jørgen Martin Meldal Johnsen var ein norsk veterinær og stortingsmann frå Kristiansand. Hans Johnsen var far hans. Johnsen avla preliminæreksamen ved universitetet i København i 1849 og veterinæreksamen i same byen fire år seinare. Han var 1854-5 ...

                                               

Gisle Johnson

Gisle Christian Johnson var ein norsk teolog. Gisle voks opp i Kristiansand som son til Wilhelmine Hanssen og Georg Daniel Barth Johnson. Farsslekta hadde bakgrunn frå Island. Han tok teologisk embetseksamen i Christiania i 1845. Deretter studert ...

                                               

Vidar Kleppe

Vidar Sveinung Kleppe er ein norsk politikar som var ein sentral politikar for Framstegspartiet fram til 2001. Han var stortingsrepresentant for Vest-Agder 1989–1993 og 1997–2001 og 2. nestformann i Framstegspartiet 1995–1999. Han vart i 2001 sus ...

                                               

Hedevig Lund

Hedevig Lund var ein norsk målar under romantikken. Ho var blant dei første norske kvinnene som fekk ei profesjonell utdanning som kunstnar. Lund vart kjend som portrettmålar, og måla fleire portrett av eidsvollmenn på bestilling frå Eidsvollsgal ...

                                               

Syvert Messel

Syvert Tobiassen Messel var ein gardbrukar og politikar frå Oddernes i Vest-Agder. Far hans var gardbrukar, men døydde i ung alder. Sjølv gjekk Messel i tida 1912-17 både amtsskole, middelskole og underoffiserskule. Frå 1918 dreiv han farsgarden ...

                                               

Håkon Mosby

Håkon Mosby var ein norsk oseanograf og var professor i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 25 år. Han medverka med grunnleggande arbeid innan både oseanografi og meteorologi. Han hadde mange tillitsverv og fekk mange prisar både nasj ...

                                               

Johan Storm Munch den yngre

Johan Storm Munch var ein norsk prest og forkynnar, fødd i Kristiansand. Han var son til biskop Johan Storm Munch og bror til Andreas Munch. Munch vart cand.theol. i 1852. Åra 1855-59 var han prest i Nord-Amerika. Frå 1860 til 1866 var han prest ...

                                               

Oscar Mørch

Oscar Mørch var ein norsk embetsmann og stortingsmann for Høgre. Ole Mørch var farfaren hans. Mørch var frå Kristiansand, der far hans var prokurator. Sjølv vart han student i 1862 og cand. jur. i 1867. Han var så byråsjef i Kyrkjedepartementet, ...

                                               

Johan Nielssen

Johan Martin Nielssen var ein norsk målar frå Kristiansand, den fyrste som skildra motiv frå kystlandskap i Vest-Agder og i Lofoten på lerret. Han "laga stillferdige og ekte småbil frå Sørlandet". Nielssen var son til ein rik kjøpmann i Kristians ...

                                               

Ole Johan Olsen

Ole Johan Olsen var ein norsk hamne- og transportarbeidar frå Kristiansand som representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1928-39. Olsen var son til ein brannkonstabel. Frå 1898 arbeidde han ei fiskeforretning i heimbyen. Deretter var han ...

                                               

Claus Christian Olrog

Claus Christian Olrog var ein norsk byråkrat og tollar frå Kristiansand som representerte byen på Stortinget i tre periodar i tida 1859-69. Olrog var son til ein skipsmålar. Etter han vart student i 1825 utdanna han seg til cand.jur. ved universi ...

                                               

Ann-Kristin Olsen

Ann-Kristin Olsen er ein norsk jurist og fylkesmann i Vest-Agder fylke sidan 1998. Gift med Henrik Rolf Pettersen. Ho er kjent som den fyrste kvinnelege politimeisteren i Noreg, og den fyrste kvinnelege sysselmannen på Svalbard.

                                               

Enok Palm

Enok Johannes Palm er ein norsk matematikar. Han tok doktorgraden i 1954 ved Universitetet i Oslo og vart fast tilsett der frå 1955. Frå 1963 til 1994 var han professor i bruksmatematikk ved universitetet. Palm har forska på energitransport fluks ...

                                               

Rudolf Peersen

Rudolf Elias Peersen var ein norsk jurist og Venstre-politikar. Han var Noregs forsvarsminister i 1919 og stortingsrepresentant i periodane 1913-18 og 1931-36. Peersen var fødd i Kristiansand, far hans var skipper. Sjølv vart han student i 1888 o ...

                                               

Wilhelm Preus

Wilhelm Hakon Preus var ein norsk lektor frå Kristiansand som representerte kjøpstadene i Vestfold på Stortinget 1925-27, vald for partiet Høgre. Preus var son til ein bakarmeister. Sjølv gjekk han skulevegen og vart student frå Aars & Voss skule ...

                                               

Peder Reinhardt

Peder Ferdinand Reinhardt var ein norsk forretningsmann og politikar frå Kristiansand. Han var son til den rike forretningsmannen O. C. Reinhardt i Kristiansand. I yngre år gjekk han handelsakademiet i Lübeck. Han overtok handelshuset etter far s ...

                                               

Thor Rogstad

Thor Rogstad var ein norsk jurist og stortingsmann frå Kongsberg. Han var far til Nils Rogstad. Rogstad var son til ein kjøpmann. Sjølv vart han cand.jur. i 1805, og vart prøveprokurator i 1808. Frå 1810 praktiserte han som prokurator ved overret ...

                                               

Einar Rosenqvist

Einar Terkel Christian Tamberskjelver Rosenqvist var ein norsk militær og politikar frå Kristiansand. Han var stortingsmann i 1851 og 1872-73. Rosenqvist var son til ein prest. I yngre år budde han 2 år hos morsslekta i Danzig. Han gjekk så sjøka ...

                                               

Sverre Walter Rostoft

Sverre Walter Rostoft var ein norsk industrileiar og politikar frå Glemmen i Østfold. Høgremannen Rostoft var industriminister i Borten-regjeringa. Rostoft var son til skipper Georg Andersen i Glemmen i dagens Fredrikstad. Etter filologi-studiar ...

                                               

Salve Salvesen

Salve Andreas Salvesen var ein norsk organisasjons- og stortingsmann frå Kristiansand. Han møtte på Stortinget frå Vest-Agder og for Arbeidarpartiet i tida 1958-73. Salvesen var son til ein fabrikkarbeidar. Etter middelskule 1922-25, gjekk han te ...

                                               

Ole Andreas Steen

Ole Andreas Steen var ein norsk snikkarmeister og stortingsmann frå Kristiansand. Han representerte partiet Høgre. Steen var son til ein arbeidar. Sjølv var han snikkarmeister i heimbyen frå 1861 til 1900. Han var medlem av bystyret i 18 år. Vida ...

                                               

Svend Olaus Stray

Svend Olaus Stray var ein norsk handelsmann frå Kristiansand som representerte byen på stortinga 1851 og 1859-60. Stray var son til ein kjøpmann. Sjølv var han handelsfullmektig i over 40 år. Han var medlem av bystyret i Kristiansand frå 1845, fo ...

                                               

Tønnes Taralsen

Tønnes Taralsen var ein norsk prest og stortingsmann frå Kristiansand. Taralsen var son til ein smed. Sjølv vart han student i 1803 og cand. theol. i 1807. Ei tid var han huslærar hos proprietæren Elias Jørgensen i Stokke. I 1813 vart han kateket ...

                                               

Jens Thaulow

Jens Gram Thaulow var ein norsk embetsmann og stortingsmann frå Kristiansand. Thaulow var son til ein by- og rådstuskrivar. Han tok dansk embetseksamen i 1797 og arbeidde frå 1798 som justissekretær i heimbyen. År 1805 tilsett som fullmektig i re ...

                                               

Steinar Tjomsland

Steinar Tjomsland i Kristiansand er ein norsk jurist og tidlegare dommar i Høgsterett. Han tiltredde som høgsterettsdommar 1. april 1991 og sat fram til 2016. Steinar Tjomsland tok examen artium på Kristiansand Katedralskole i 1967. Han er cand. ...

                                               

Benjamin Vogt

Paul Benjamin Vogt var ein norsk advokat, diplomat og Høgre-politikar, fødd i Kristiansand. Nils Vogt var far hans. Vogt vart student frå Kristiania katedralskole i 1880 og cand. jur. i 1885. Åra 1886-92 var han redaktør av Christiansands Tidende ...

                                               

Didrik Bøgvad

Didrik Kornelius Mortensen Bøgvad var ein norsk skipperborgar og gardbrukar frå Liknes sokn i Kvinesdal i Vest-Agder. Bøgvad, som var son av ein sorenskrivar, slo seg opp som skipperborgar. Han busette seg på garden Øye i Kvinesdal, der han var f ...

                                               

Aril Edvardsen

Aril Snorre Edvardsen var ein norsk predikant, evangelist, pinseven og leiar av misjonsstiftinga Troens Bevis Verdens Evangelisering som han stifta i 1965. I ungdomsåra var han formann i det lokale AUF, og han spelte til dans som lokal countryson ...

                                               

Gunnuf Eiesland

Gunnuf Jakobsson Eiesland var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsrepresentant frå Fjotland i Vest-Agder. Eiesland var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han skulevegen ei tid, han gjekk kurs både på amtsskulen og ein skule driven av seinare ...

                                               

Peder Eiesland

Peder Tobias Eiesland var ein norsk prest og stortingsmann frå Fjotland i Vest-Agder. På Stortinget representerte han Moderate Venstre 1889-91 og Venstre 1895-1900. Johannes Steen var svigerfar hans. Eiesland var son til Torborg Lindeland og gard ...

                                               

Bernhard Hanssen

Cornelius Bernhard Hanssen var ein skipsreiar, lærar, redaktør og politikar frå Feda i Kvinesdal. Far til Hanssen var gardbrukar. Sjølv var han fyrst handelsbetjent, tok deretter lærarskuleeksamen 1881 i Flekkefjord og vart seminarist i Kristians ...

                                               

Andreas Hompland

Andreas Hompland er ein norsk journalist og sosiolog. Hompland er magister i sosiologi frå Universitetet i Oslo, der han også dreiv mykje med studentpolitikk. Avhandlinga hans heitte To-kyrs industriarbeidarar i streik. Han har vore innom sosiolo ...

                                               

Ragnar Kvam jr.

Ragnar Kvam jr. er ein norsk forfattar, globetrotter og journalist. Kvam er utdanna cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidd som journalist i Dagbladet. I 1987 selde Kvam alt han åtte, kjøpte ein 37 fot sin s ...