ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168
                                               

Glopheim kafé

Glopheim kafé er ein kafé på Atna i Stor-Elvdal kommune. Sjølve huset stod ferdig i 1947, men fekk eit tilbygg i 1953. Begge delane av huset er oppført i funksjonalistisk stil. I år 2000 vart kafeen lagd ned etter førti år med drift, men han fekk ...

                                               

Gloppen Hotell

Gloppen Hotell er eit hotell i Sandane, inst i Gloppenfjorden i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Hotellet er eit trehotell i sveitsarstil, bygd i 1866 og seinare påbygd og modernisert fleire gonger. Bygningen har 18 rom. Det er mogeleg for gje ...

                                               

Herdalssetra

Herdalssetra er ei setergrend som ligg i Herdalen i Norddal kommune i Møre og Romsdal. Setra er ei av dei største fellessetrane for geit i Noreg, og har eit bygningsmiljø med over 30 gamle seterhus i klynge. Her blir det ysta brun og kvit geitost ...

                                               

Hoel Gård

Hoel Gård er ein gard som ligg på Nes i Ringsaker kommune. Låven på garden har to klokketårn og dannar eit tun saman med Gårdsmuseet og den freda hovudbygningen frå 1719. Hoel Gård vart kjøpt opp av Petter Wessel Kildal i 1867 og han rusta opp ga ...

                                               

Hvalstrand bad

Hvalstrand Bad er eit kommunalt friluftsbad, sjøbad, med badestrand og naturareal på nordsida av ytre parten av Leangbukta i Indre Oslofjord i Asker kommune. Her er 240 daa friområde med 550 meter strand. Asker kommune er eigar av grunn, bygninga ...

                                               

Kongsvoll Fjeldstue

Kongsvoll Fjeldstue er ei tidlegare fjellstue øvst i Drivdalen på Dovrefjell i Oppdal kommune i Trøndelag. Dei eldste bygningane på staden er frå 1720. Både Pilegrimsleia og Kongevegen går gjennom tunet. Frederik IV av Danmark-Noreg har såleis, s ...

                                               

Kristkongane på Moster

Kristkongane på Moster er eit historisk skodespel som vert sett opp på Moster i Hordaland kvart år. Det skildrar overgangen frå norrøn gudetru til kristendom i Noreg. Det vert ofte kalla berre Mostraspelet. Det er skrive av Johannes Heggland og h ...

                                               

Kvipt

Kvipt er ein fjellgard i Birtedalen i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark, som ligg om lag 600 meter over havet. Dei eldste bygningane stammar truleg frå tidleg på 1600-talet, men busetnaden stammar frå endå lengre attende i tid. Garden har s ...

                                               

Landskappleiken

Landskappleiken er eit noregsmeisterskap i folkemusikk og folkedans, der det vert konkurrert i pardans, hallingdans, vokal, hardingfele, fele, durspel og eldre folkemusikkinstrument, i både junior-, senior- og eliteklasse. I tillegg til konkurran ...

                                               

Numedalsbanen

Numedalsbanen er den 92.8 km lange jarnbanestrekninga frå Kongsberg stasjon til Rødberg stasjon. Heile strekninga ligg i Viken fylke. Numedalsbanen vart offisielt opna den 19. november 1927 med Haakon VII og kronprins Olav til stades. Numedalsban ...

                                               

Rudi Gard

Rudi Gard er ein gard i Sør-Fron som er særskilt kjend for kulturverksemd i form av konsertar, teater, revy, utstillingar og servering. Garden er omtalt i 1319, og historia frå 1600-talet av skal vere godt dokumentert. Garden har i periodar vore ...

                                               

Sjøgata i Mosjøen

Sjøgata er ei gate i Mosjøen i Vefsn kommune. Gata har den lengste samanhengande rekkja med trehus i Nord-Noreg. Trehusa er i hovudsak frå 1800-talet, og dei fleste av dei er tatt godt vare på.

                                               

DS "Skibladner"

Sjå òg Skibladne norrøn mytologi DS "Skibladner", bygd på Motala Verkstad i Sverige mellom 1854–1856, er Noregs einaste hjuldampar, og er det eldste norske skip som framleis er i drift. Det er òg verdas eldste operative hjuldampar i rutegåande tr ...

                                               

"Southern Actor"

"Southern Actor" er ein kvalbåt som no fungerer som museumsfartøy i Sandefjord. Fartøyet vart bygd i 1950 for kvalfangstselskapet Chr. Salvesen i Leith i Skottland. Då gamle kvalfangarar i 1980-åra i Sandefjord fann ut at også ein gamal kvalbåt m ...

                                               

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er ein skipnad som forvaltar den historiske arven på Stiklestad. I samband med feiringa av olsok vart Spelet om Heilag Olav, av Olav Gullvåg, synt fram for fyrste gong i 1954. Denne store framsyninga i friluft, d ...

                                               

Sygard Grytting

Sygard Grytting er ein gamal gjestegard som ligg i Sør-Fron kommune midt i Gudbrandsdalen. Sygard Grytting er tildelt Olavsrosa. I dag er landbruket spesialisert til sau, korn, grasproduksjon og skogsdrift. I gamal tid var drifta svært allsidig o ...

                                               

Sør-Gjæslingan

Sør-Gjæslingan er eit fråflytta fiskevær som ligg i Vikna kommune. Området har ei gruppe småøyar ut mot havstykket Folla, og ligg 5 mil sørvest for Rørvik. Det vart freda som eit kulturmiljø i 2010 og ligg under kystmuseet i Nord-Trøndelag. Det e ...

                                               

Tekstilindustrimuseet

Tekstilindustrimuseet er eit museum i Salhus, i Åsane bydel i Bergen, 22 km frå Bergen sentrum. Museet held til i dei gamle fabrikkbygningane til Salhus Tricotagefabrik, eit nasjonalt teknisk-industrielt kulturminne, og arbeider med formidling, d ...

                                               

Utstein kloster

Utstein kloster er eit tidlegare norsk kloster som vart bygd i mellomalderen. Utstein kloster ligg på Klosterøy, den vestre delen av Mosterøy i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Mosterøy er ei av øyane i Ryfylke. Klosteret er det einaste kloste ...

                                               

Valbjør Gard

Valbjør Gard ligg attmed fylkesveg 454 på nordsida av Vågåvatnet, i Vågå i Oppland fylke. Historia til garden kan sporast attende til vikingtida. I dag har garden 13 hus frå 1600-, 1700- og 1800-talet, og gardstunet er freda. Garden har variert v ...

                                               

Volda Elektriske Mylne

Mylna i Volda vart oppstarta i 1868. Då vart ho dreva av eit vasshjul. Aarflot-karane som stod bak meinte det skulle vere forretning i å male for andre korndyrkande bønder. Men dei heldt stort sett fram med å male på sine eigne gardskverner, og d ...

                                               

Årvoll gård

Årvoll gård er eit gardsanlegg som ligg i Oslo kommune, om lag 15 minutt køyreavstand frå Oslo sentrum. Anlegget har våningshus, hovudbygning, drengestue, stabbur og låve med tilbygg. Dagens bygningar er oppførte i 1836, men sjølve garden er eldr ...

                                               

Otto Borchgrevink

Otto Borchgrevink var ein norsk kvalfangar. I 1930-1931 leia han ein ekspedisjon til Dronning Maud Land i Antarktis, som kartla kysten av Antarktis frå 51°30′E til 59°0′E, på skipet FLK "Antarctic"

                                               

Henrik Johan Bull

Henrik Johan Bull var ein norsk forretningsmann og skipsreiar. I perioden 1893–1895 leia han ein ekspedisjon til Antarktis med skipet "Antarctic", finansiert av Svend Foyn, for å leite etter førekomstar av rettkvalar. Skipet vart utstyrt med elle ...

                                               

Christen Christensen (1845–1923)

Christen Christensen var ein norsk forretningsmann og skipsreiar. Han overtok i 1868 skipsverftet Rødsverven, seinare Framnæs Mekaniske Værksted. Christensen var sentral i utviklinga av kvalfangsten i Antarktis, mellom anna kosta han to kvalfangs ...

                                               

Lars Christensen

Lars Christensen var ein norsk kvalfangstreiar og konsul. Han utrusta ni vitskaplege ekspedisjonar til Antarktis og deltok sjølv på fire av dei. Christensen byrja som skipsreiar i Sandefjord i 1907 og vart frå 1909 aktiv i norsk kvalfangst. Frå 1 ...

                                               

Svend Foyn

Svend Foyn var ein norsk skipsreiar og grunnleggjar av den moderne kvalfangsten. Foyn reiste til sjøs i ung alder og vart skipper allereie då han var 24 år. Han studerte språk i Frankrike og England, sigla til Spania og Frankrike og dreiv samstun ...

                                               

Hjalmar Fredrik Gjertsen

Hjalmar Fredrik Gjertsen var ein norsk skipskaptein, kanskje mest kjend som andrestyrmann på "Fram" på ferda til Antarktis med Roald Amundsen i 1910-1912. Gjertsen vart fødd i Porsgrunn som son av skipsreiar Andreas Gjertsen. Som ein av dei beste ...

                                               

Nils Larsen (1900–1976)

Nils Larsen, død 29. september 1976 i Sandefjord) var ein norsk kaptein og kvalfangar. Nils Larsen var førstestyrmann på Den første Norvegia-ekspedisjonen som annekterte Bouvetøya for Noreg 1. desember 1927 og Den andre Norvegia-ekspedisjonen som ...

                                               

Klarius Mikkelsen

Klarius Mikkelsen var ein norsk kvalfangstkaptein som deltok på Thorshavn-ekspedisjonane til Antarktis i 1930-åra. Mikkelsen var kaptein på skipet "Torshavn" og segla mellom anna rundt heile kontinentet. 20. februar 1935 gjekk Mikkelsen med "Tors ...

                                               

Erling Dekke Næss

Erling Dekke Næss var ein norsk skipsreiar og forretningsmann. Han var bror av filosofen Arne Dekke Næss, og fjellklatraren og forretningsmannen Arne Næss jr. var nevøen hans. Han er best kjent for bruken av bekvemmelegheitsflagg. Næss var nestle ...

                                               

Edvard Skontorp

Edvard Skontorp var ein norsk kvalfangar. Han vart skyttar 22 år gammal i 1907 og gjorde teneste som skyttar i alle sesongane fram til 1948-1949. Han var tilsett i fleire av dei store kvalfangstselskapa og var òg fangstbestyrar i fleire sesongar, ...

                                               

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag er eit lokalt sogelag som vart skipa 13. oktober 1952 på Løkke restaurant i Sandvika etter initiativ av askerbøringen Hans Chr. Mamen. Laget tek for seg det geografiske området som Akershuskommunane Asker og Bærum femna ...

                                               

Bergens Historiske Forening

Bergens Historiske Forening er ei lokalhistorisk foreining i og for Bergen, og den eldste lokalhistoriske foreininga i Noreg, skipa i 1894. Foreininga ser det som si oppgåve å auke interessa for bergenssoga ved å gje ut eit årleg skrift med lokal ...

                                               

Meløy historielag

Meløy historielag er ein privat medlemsorganisasjon med føremål å verne om kulturarven i kommunen ved å spreie kunnskap om fortida og å ta vare på munnleg tradisjon om liv og arbeid i eldre tid. Laget vart skipa våren 1984 etter initiativ frå Per ...

                                               

Osterøy sogelag

Osterøy sogelag er eit sogelag på Osterøy. Laget vart stifta 9. november 1986, etter initiativ frå Osterøy museum. Det er Geir Kleiveland som er leiar. Laget arbeider mest med å gjeva ut lokal-historiske bøker og sogeskrift. Sogeskriftet Osterøy ...

                                               

Nettstaden Blink

Blink var eit norsk nettsamfunn som fanst frå 2002 til 2011. Det blei drive av Dagbladet. Brukarar blei kalla "blinkere", medan brukarar med utvida rettar blei kalla "blinksmoderatorer". For å bli brukar måtte ein ha eit eige mobiltelefonnummer. ...

                                               

Nettby

Nettby var eit norsk nettsamfunn drive av VG. Det var ein nettstad der brukarane kunne snakka med andre om felles interesser og skriva sine eigne nyhende og meiningar. Brukarane av Nettby blei kalla "borgarar", medan nokre brukarar med rett til å ...

                                               

Nynorsk 2011

"Nynorsk 2011" var eit nettforum for arbeidet med revisjon av nynorskrettskrivinga. Rettskrivingsnemnda vart oppnemnd av Språkrådet med medlemmer både frå fagmiljø og viktige brukargrupper. Nemnda la ei førebels innstilling ut på høyring 1. febru ...

                                               

Sveiobladet

Sveiobladet.net var ei nynorsk nettavis stifta 12. januar 2015 som inneheldt lokale nyheiter frå Sveio. Nettstaden hadde som mål å vera ein stad der alle borgarar av kommunen kunne ytra seg. Nettavisa var opphavleg skriven på bokmål, og fekk krit ...

                                               

Tidlegare norske aviser

Asker, 1933–1934 Arbeideren III, Larvik, 1910 Akershus Folkeblad II, Drøbak, 1924 Bellona Áššu 1993–2008 The Arctic times, 1945 Arbeidet, 1893–1940, 1945–1949 Annoncen, 1888 Annonsen, 1938–1939 Arbeideren IV, Hamar, 1923–1924 Askim blad, 1930 Alt ...

                                               

Anders Langes Avis

Anders Langes Avis var ei avis om hundehald og politikk. Avisa fungerte i stor grad som Anders Lange sitt personlege talerøyr, og stod i det store og det heile for same politikken som det seinare Anders Langes Parti.

                                               

Arbeider-Avisa

Arbeider-Avisa, grunnlagd som Arbeider-Avisen og omdøypt til Avisa Trondheim dei siste tre åra ho kom ut, var ei dagsavis som kom ut i Trondheim fram til ho blei nedlagd i 1996. Bladet blei grunnlagt som Arbeider-Avisen i 1924, bytta namn til Arb ...

                                               

Áššu

Áššu er ei tidlegare samiskspråkleg avis som fram til februar 2008 kom ut i Kautokeino to gonger i veka. Ho vart starta opp for å vere ein motvekt til den dåverande monopolisten Min Áigi, og også for å gjere Kautokeino meir synleg på det samiske ...

                                               

Budstikken

Budstikken var ei norsk avis som kom ut i Christiania frå 14. april 1808 til 1814. Avisa vart skipa av Regjeringskommisjonen, men vart i 1810 overtatt av Selskabet for Norges Vel. Enevold de Falsen, som var medlem av kommisjonen, var redaktør for ...

                                               

Bygdaposten for Hjelmeland

Bygdaposten for Hjelmeland var ei lokalavis for Hjelmeland i Rogaland fylke. Avisa kom ut første gong i 1973 under namnet "Bygdaposten?". Spørjeteiknet i tittelen var tilsikta - folk i Hjelmeland fekk høve til å koma med andre forslag, men namnet ...

                                               

Den 17de Mai

Den 17de Mai var namnet på ei norsk avis i tida 1894 til 1935. Bladet var oppkalla etter den norske grunnlovsdagen 17. mai. Avisa hadde undertittelen "Norskt Folkeblad". I 1935 skifta avisa namn til "Norsk Tidend". Landsmål var hovudmål i avisa, ...

                                               

Den Constitutionelle

Den Constitutionelle var ei norsk dagsavis som kom ut i Christiania frå 1836 til 1847. Den Constitutionelle blei grunnlagd av den danskfødde bokhandlaren Johan Dahl med juristane Carl Fougstad, U.A. Motzfeldt og A.M. Schweigaard som dei første re ...

                                               

Det norske Nationalblad

Det norske Nationalblad var ei norsk avis som kom ut i Christiania mellom 1815 og 1821. Avisa kom med sitt fyrste nummer den 17. juli 1815. 23-åringen Hans Abel Hielm stod som ansvarleg utgjevar og redaktør. Viktigaste bidragsytar og den leiande ...

                                               

Efterretninger og Opmuntringer

Efterretninger og Opmuntringer angaaende de nærværende Krigsbegivenheder, ofte berre omtala som Efterretninger og Opmuntringer, var ei norsk avis som kom ut mellom midten av august og slutten av desember 1807. Redaktør for avisa var boktrykkaren ...