ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167
                                               

Blaafarveværket

Blaafarveværket er ei tidlegare norsk gruve ved Åmot i Modum kommune i Viken. Verket var i drift i perioden 1773-1893, og var Noregs største industriverksemd i fyrste halvdel av 1800-talet. Av koboltmalm frå gruvene i området blei det lagd kobolt ...

                                               

Bremanger Smelteverk

Verket vart starta som eit jernverk, og har sidan starten i 1928 vore rekna som eit hjørnesteinføretak i Svelgen. Dei som starta jernverket var skipsreder Jebsen, Bergens Privatbank og dr.ing Jørgen H. Andersen. Christiania Spigerverk var òg inne ...

                                               

Dikemark Jernverk

Dikemark Jernverk var eit jarnverk som vart skipa i 1697 på Dikemark i Asker kommune av generalauditør Frants Henrich Schade etter at det sist på 1600-talet var funne jarnmalm i åsane i nærleiken. Men etter at verket var kome i gang, vart desse f ...

                                               

Djupevåg Båtbyggeri

Djupevåg Båtbyggeri AS var ei verksemd som bygde og utførte vedlikehald av trebåtar og andre store trekonstruksjonar og som held til i Norheimsund i Hardanger. Verksemda vart eigd og drive av Djupevåg-familien. Selskapet vart skipa av Lars Djupev ...

                                               

Drammen Kommunale Trikk

Drammen kommunale trikk A/S var eit norsk aksjeselskap eigd av Drammen kommune for å drive kollektivtrafikk med trolleybuss og buss i Drammen i Drammen). Selskapet blei skipa av bystyret i Drammen etter at konsesjonen til den tidlegare trolleybus ...

                                               

Egersund Fayancefabrik

Egersund Fayancefabrik var ein fabrikk som verka frå 1847 til 1974. Han laga fajanse, hovudsakleg brunt steintøy med mykje av den lokale blåleira i, men òg gule servise av engelske leire. Verksemda blei grunnlaga av Johan Feyer, som hadde lært po ...

                                               

For Better Days

For Better Days AS var eit energiselskap som vart lansert 20. oktober 2011. Eigaren av Fbd var Nordmøre Energiverk AS. Tidlegare heitte selskapet Skandiakraft AS, og vart skipa 24. august 2008. For Better Days var eit miljøenergiselskap som tilba ...

                                               

Freia

Freia er ei tidlegare norsk sjokoladeverksemd som sidan 1993 har vore ein del av fleirnasjonale Mondelēz International. Føretaket vart skipa i 1889 på Rodeløkka i Oslo. Det blei kjøpt av Johan Throne Holst i 1892, og voks til å bli den største sj ...

                                               

Gjerstad Låsfabrikk

Gjerstad Låsfabrikk var ei smie for produksjon av låsar som vart skipa av smed og småbrukar Anders Jensson Gjerstad på Osterøy i Hordaland i 1887. Fabrikken var i drift til fram i 1950-åra. Anders Jensson Gjerstad hadde gått i smedlære hjå Elling ...

                                               

Grua kalkverk

Grua kalkverk er eit bergverk som var i drift frå 1908 til midten av 1900-talet med fleire eigarar på Grua i Lunner kommune. Bergverket vart etablert av Christiania Minekompani med Hans Kristian Borchgrevink som direktør. Drifta starta i 1910 med ...

                                               

Jonas Øglænd

Jonas Øglænd A/S, på Sandnes, var gjennom heile 1900-talet den leiande sykkel-, motorsykkel- og moped-produsent i Noreg. Øglænd er mellom anna kjent kjend for sykkelmerket DBS og motorsykkel- og moped-merket Tempo. Firmaet vart stifta i 1868, av ...

                                               

Kjelsås Bruk

Kjelsås Bruk var ein stor spiker- og ståltrådfabrikk med kraftstasjon som vart skipa i 1855 ved Akerselvas øvste vassfall; Frysjafossen på Kjelsås i Oslo. Da var alle vassfall langs Akerselva nytta ut til industriproduksjon. Grunnleggjar og først ...

                                               

Larvik Glassverk

Larvik Glassverk òg kjent som Laurvig Glasværk var eit glassverk på Torstrand i Larvik etablert i 1872 av Christian Christiansen. Det blei lagt ned i 1926. Frå 1913 samarbeidde det med Moss Glassverk. Mellom produkta var kavl som var merkte LAURV ...

                                               

Lilleby Smelteverk

Lilleby Smelteverk var eit smelteverk på Lilleby i Trondheim. Smelteverket var kjent for å laga verdas reinaste ferro-silisium, og gjorde òg oppdrag for NASA. Smelteverket var ein god støttespelar når det gjeld fjernvarme i Trondheim. Det vart ne ...

                                               

Marinens Flyvebaatfabrikk

Marinens Flyvebaatfabrikk var ein norsk produsent av militære fly til det som den gongen var Marinens flygevåpen. Marinens Flyvebaatfabrikk vart etablert i Horten i 1915 og produserte 120 fly fram til 1940. Flytypar som vart produsert inkluderte ...

                                               

Maskinhuset

Maskinhuset A/S var ei norsk verksemd med hovudsete i Hillevågsvegen i Stavanger. Verksemda blei etablert av sørlendingen Thorvald Veire, med verkefelt innanfor produksjon, import, distribusjon og eige butikksal i et bredt spekter av produktområd ...

                                               

Norsk Data

Norsk Data var ein minimaskinprodusent med hovudkontor i Oslo. Føretaket var til frå 1967 til 1992 og var mest aktiv frå tidleg på 1970-talet til midten av 1980-talet.

                                               

Norsk Eternit Fabrikk

Norsk Eternit Fabrikk var ein fabrikk for produksjon av eternit. Fabrikken låg på Bjerkås i Asker kommune i Akershus, og var i drift frå 1942 og fram til 1978. Selskapet blei skipa som ei dotterverksemd av Christiania Portland Cementfabrik på Sle ...

                                               

Norsk Leca

A/S Norsk Leca er eit tidlegare norsk aksjeselskap som produserte lettklinker, Leca. Selskapet vart skipa i 1954 av Bergens-selskapet Rieber & Søn. Det hadde fabrikkar i Skedsmo, Rælingen, Fredrikstad, Vestnes i Romsdal, Stjørdal og Skånland ved ...

                                               

Nylands mekaniske verksted

Nylands mekaniske verksted var eit tidlegare skipsverft i Oslo, grunnlagt i 1854 av J.S. Jarmann, J.G. Jarmann og Prosper Nørbech. Nylands mek. verksted starta med å bygge dampmaskinar, og bygde dampskip og damplokomotiv. I 1857 flytta verkstaden ...

                                               

Randsfjord Glassverk

Randsfjord Glassverk var eit norsk glasverk. Det vart kjøpt opp av Hadeland Glassverk i 1997. Prøvedrifta ved Randsfjord Glassverk starta i januar 1950. Glasverket hadde eit moderne sliperi som utførte mønstersliping og gravyr. 1. oktober 1950 br ...

                                               

Saga Petroleum

Saga Petroleum var eit privateigd norsk oljeselskap med verksemd i Noreg og Storbritannia. Føretaket vart etablert i 1972. Selskapet bygde seg opp til å vera eit av dei største selskapa i verda innan utvinning av petroleum. Selskapet vart fusjone ...

                                               

Terra Securities

Terra Securities ASA var eit norsk meklarhus som dreiv med aksjehandel og aksjeanalyse i tillegg til valuta-, finans- og obligasjonsmekling, sokalla corporate finance og andre investeringsobjekt gjennom 78 lokale sparebankar som var medlemer av T ...

                                               

Unidos A/S

Unidos A/S var eit norsk aksjeselskap, tidlegare andelslaget Unidos A/L, som hadde ansvar for norsk klippfiskeksport til marknader i utlandet. Unidos blei oppretta som Unidos A/L i 1952 av De Norske Klippfiskeksportørers Landsforening. I 1987 gje ...

                                               

Vallø Glassverk

Vallø glassverk eller Vallø glasværk var ei verksemd for framstilling av glas, først og fremst flasker, på Valløy i tidlegare Sem kommune og i dagens Tønsberg kommune. Verksemda heldt delvis til i dei gamle lokala etter Vallø saltverk og produksj ...

                                               

Ytre Fjordane Kraftlag

Ålfoten interkommunale kraftselskap vart stifta i 1918. Det var fylkeskommunen og fleire kommunar i ytre Sunnfjord og Nordfjord som tok initiativ til å byggje ut vassdragsressursane i Ålfoten. Kraftutbygginga drog ut, men utbygginga av linenettet ...

                                               

Årdal og Sunndal Verk

Årdal og Sunndal Verk vart oppretta som eit statleg aluminiumselskap i 1946 og fekk i oppgåve å bygge ferdig tyske anlegg i Årdal kommune. Drifta starta i 1948. I 1951 avgjorde Stortinget at det skulle byggjast aluminimusverk på Sunndalsøra og se ...

                                               

Aas grønne glasshytte

Aas grønne glasshytte var eit føretak som produserte grønt og brunt bruksglas som buteljer. Verksemda låg i Sandsvær i det som i dag er Kongsberg kommune. Hytta blei etablert av Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compagnie. Verksemda ...

                                               

Laxevaags Værk

Laxevaags Værk var eit føretak som vart stifta på Bergen Børs i 1855. Drivkrafta bak føretaket var infanterikapteinen Georg Prahl som i 1843 hadde skipa det første jernstøyperiet i Bergen, som låg i Marken. Opphavleg låg Laxevaag værk ved sidan a ...

                                               

Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker

Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker var den første aluminiumsfabrikken i Skandinavia. Den vart etablert i 1908 i Stongfjorden, ein av dei første industristadene i Sogn og Fjordane. Då British Aluminium Company BACO kom til Stongfjorden i 1906 ha ...

                                               

Vest Tank-ulukka

Vest Tank-ulukka, eller Sløvåg-eksplosjonen, er namnet pressa gav til ei eksplosjonsulukke som skjedde 24. mai 2007 på Vest Tank sitt tankanlegg i Sløvåg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Ein av tankane på anlegget eksploderte, og innhaldet frå ...

                                               

Arne Garborg

Arne Garborg, fødd Aadne Eivindsson Garborg var ein norsk forfattar, redaktør, omsetjar og intellektuell. Verka hans Garborg, både romanane og essaya tek opp mange tema som har vore og framleis reknast å vera av ålmein interesse, t.d. religionen ...

                                               

Hans Jæger

Hans Jæger var ein norsk forfattar, kjend som ein av Kristianiabohemen. Bohemens ni bud tileigna Hans Jæger skal ha vorte skrivne av Johan Collett Michelsen, Christian Krohg og Oda Krohg etter at dei hadde krangla med han. Jæger skreiv eit folkem ...

                                               

Christian Krohg

Sjå og Christian Krohg fleirtyding Christian Krohg var ein norsk målar, forfattar og journalist. Han vert halden for å vere ein av dei største norske biletkunstnarane og han var den viktigaste kunstnaren innan naturalismen i Noreg. Krohg var fødd ...

                                               

Oda Krohg

Oda Krohg var ein norsk kunstmålar. Før ho gifta seg heitte ho Oda Lasson. Ho var syster av revysongarinna Bokken Lasson. Ho var leiande av kvinnene i Kristianiabohemen, ei kortvarig kulturpolitisk rørsle på 1880- og 90-talet. Hans Jæger vart rek ...

                                               

Leve Patagonia

"Leve Patagonia" er eit musikkverk av Ketil Bjørnstad utgjeve på LP i 1978, seinare òg utgjeve på CD. Verket er skrive som ei moderne suite, og tek for seg historia om Hans Jæger og Kristiania-bohemen. Bjørnstad synte allereie den gongen ei sterk ...

                                               

Abelvær Gård

Abelvær Gård er ein handelsstad og gard som ligg i Nærøy kommune. Handelsstaden har røter attende til 1600-talet, og har vore eigd av familien Brandtzæg sidan 1802. Bygningane som står i dag vart bygde i perioden 1840 til 1872. Gjester kan overna ...

                                               

Agatunet

Agatunet i Hardanger er eit friluftsmuseum med ca 30 freda hus. Tunet ligg på garden Aga i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Det eldste bygget er lagmannsstova frå om lag 1250, eit unikt tymrahus på høge kjellarmurar. Agatunet er særskilt av d ...

                                               

Amperhaugen

Amperhaugen er ein gard som ligg ved foten av Rondane nasjonalpark. Garden er open for gjester og tilbyr overnatting i eiga leilegheit, på setra eller i eit gamalt skulehus i nærleiken av garden. Dei eldste bygningane på garden vart bygde omkring ...

                                               

Andvord gard

Andvord gard er ein gard i Lom kommune i Innlandet. Han ligg fremst under Lomseggi ved innløpet til Bøverdalen. Garden var tingstad i fleire hundre år og var lenge eit av dei største bruka i området med 17 til 18 husmannsplassar. Anlegget er i da ...

                                               

Astruptunet

Astruptunet er eit museum via kunstmålaren Nikolai Astrup. Det ligg på garden Astrup kjøpte i 1912 på sørsida av Jølstravatnet ved Sandal i Sunnfjord kommune. Astrup brukte garden som inspirasjon og atelier dei siste 14 åra av livet sitt, til han ...

                                               

Batalden Havbu

Batalden Havbu er eit gards- og fiskebruk som ligg på øya Store Batalden i Kinn kommune i Vestland. Bruket er restaurert og har 3 sjøhus og 2 bustadhus frå perioden 1820 - 1900. Her er også museumsavdeling og kunstgalleri. Batalden Havbu er open ...

                                               

Bekkjarvik Gjestgiveri

Bekkjarvik Gjestgiveri er eit hotell som ligg i Bekkjarvik i Austevoll kommune. Gjestgiveriet kom til etter ønske frå danske Kong Christian Quart på 1500-talet, som vedtok at gjestgjevarhus skulle byggjast for kvar halve eller heile dagsreise i s ...

                                               

Bergseng Seter

Bergseng Seter er eit tun med 7 restaurerte tømmerhus, som ligg i Grimsdalen i Dovre kommune. Tunet ligg innanfor Grimsdalen landskapsvernområde, mellom Rondane og Dovre nasjonalpark, og med Mesetermyre naturreservat like inntil. Dei eldste husa ...

                                               

Byparken i Mosjøen

Byparken i Mosjøen er ein park i sentrum av Mosjøen, sør for Mosjøen vidaregåande skole. Parken vart etablert i tida 1900-1905 som eit klassisk hageanlegg med element frå ulike epokar innan hagekunsten. Etter plan utarbeidd av Sverre Pedersen 192 ...

                                               

Dalen Hotel

Dalen Hotel er eit hotell som ligg på Dalen i Tokke i Telemark. Det er teikna av arkitekten Haldor Larsen Børve og stod ferdig i 1894. Bygningen er eit godt døme på drakestilen, med drakehovud, tårn, spir, altanar, utspring og gesimsar. På hotell ...

                                               

Eide Gard

Eide Gard er eit restaurert gardstun frå 1800-talet som ligg i Ølen i Vindafjord kommune. Her kan opp til 8 personar overnatta fordelt på 3 soverom, i tillegg til bad, terrasse, tv og utleige av båt. Det er også servering for selskap på grupper f ...

                                               

Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten er ein restaurant i Oslo, i Ekebergskråningen på austsida av byen. Den første restaurantbygningen vart reist i 1916, og var ein trebygning som tidlegare hadde vore Tiedemanns Tobaksfabriks paviljong på Jubileumsutstillingen i ...

                                               

Engevik Gaard

Engevik Gaard er ein offisergard frå 1700-talet som ligg ved Sævareidfjorden i Bjørnafjorden kommune. Anlegget har ni bygningar, og hovudbygningen frå 1770 er sentralt plassert. Engevik vart kjøpt av majoren Christian Wilhelm Segelcke på 1720-tal ...

                                               

Fausko Skysstasjon

Fausko Skysstasjon er ein gard som ligg på Tuv i Hemsedal kommune. Her vart det skipa hotelldrift og landhandel på 1870-talet, og garden var lenge skysstasjon for postgang mellom Aust- og Vestlandet. Verksemda i dag tilbyr 18 rom og overnatting m ...