ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162
                                               

Årøya i Alta

Årøya er ei øy i Alta kommune, vest i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, på 70. breiddegrad nord. Øya ligg Altafjorden, nordvest for Leirbotn. Årøya har eit areal på 5 km², og det høgaste punktet på øya er Ørnsaksa på 133 moh. Det er fer ...

                                               

Bispøyan

Bispøyan er ei gruppe øyar som ligg nord for Kvenvær på Hitra i Trøndelag. De største øyane er Burøya, Olderøya, Monsøya og Henriksøya. Øyane er i dag fråflytta, men husa vert framleis nytta som feriebustader om sommaren. Bispøyan Hytteierlag AL ...

                                               

Bogøy

Bogøy eller Bogøyvær er ei øygruppe som ligg i Frøya kommune i Trøndelag. Bogøy består av dei to øyane Bogøy og Smaløy, som er knytt til kvarandre med hengebru. I dag er staden nesten fråflytta men vel 20 personar er framleis fastbuande. Fiskevær ...

                                               

Borgan

Borgan er ei øy i Vikna kommune i Trøndelag. Arealet er 6.2 km². Det høgaste punktet på øya er Trollskardstindan på 89 meter over havet. Øya ligg like aust for Kalvøya og vest for Ytter-Vikna.

                                               

Dolmøya

Dolmøya er ei øy i Hitra kommune med vel 450 innbyggjarar. På øya ligg fleire busetjinga av varierande storleik, men med Kjerringvåg som den største. Inntil Frøyatunnelen stod ferdig i 2000 gjekk det ferje mellom Kjerringvåg og Flatval på Frøya. ...

                                               

Fjellværsøya

Fjellværsøya er ei øy i Hitra kommune i Trøndelag, nordaust for Hitra. Sundet mellom øyane heiter Fillfjorden. 10. juli 1992 vart ferjesambandet Fillan - Brøttingsvåg 1967-1992 erstatta av Fjellværøysambandet som via fleire fyllingar mellom holma ...

                                               

Froan

Froan, Froøyane eller Froværet er ei øygruppe i Frøya kommune i Trøndelag som ligg ute i havet vel 40 kilometer vest for Fosenhalvøya. Namnet "Froan" kjem truleg av fraade, som er eit uttrykk for skummet på havet når det slår mot land. Froan utgj ...

                                               

Garten

Garten er ei øy i Ørland kommune i Trøndelag. Øya har om lag 210 innbyggjarar, dels i bustadfelt frå 1979 og dels i eldre gardsbusetnader. Sidan 1948 har øya vore knytt til fastlandet med ei kort bru over Beisundet til Rønsholmen. Øya har oppdret ...

                                               

Gjerdinga

Gjerdinga er ei øy i Nærøy kommune i Trøndelag. Øya ligg plassert ved hovudskipsleia om lag 8.3 Nm nord for Rørvik. Namnet Gjerdinga tyder frå gammalt av gjerde mot storhavet. Gjerdinga har ferjesamband til Eidshaug på fastlandet med seks daglege ...

                                               

Halten

Halten er eit avfolka fiskevær i Frøya kommune i Trøndelag. Halten ligg lengst nord i Froan og utgjer den nordlegaste delen av den 40 nautiske mil lange øyrekka utanfor Frøya, som strekkjer seg frå Sula i sør til Halten i nord. På Halten finst Ha ...

                                               

Helgebustad

Helgebostad er ei øy som ligg nordvest for Hitra i Trøndelag. Øya del Straumsfjorden som vert kalla Hestnessundet nord for øya og Håvikstraumen sør for øya. Lenge såg øya ut til å verte fråflytta sjølv om det berre skilde nokre få meter til fast- ...

                                               

Hemnskjela

Hemnskjela er ei øy i Snillfjord kommune i Trøndelag. Øya ligg like ved Sunde i SnillfjordSunde og dei to stadane var tidlegare knytt saman ved hjelp av ferjesambandet Sunde–Hemnskjel–Sandstad. I 1994 vart øya landfast både med fastlandet ved hje ...

                                               

Hitra

Hitra er ei øy som ligg i Hitra kommune i Trøndelag fylke, sørvest for munninga av Trondheimsfjorden. Utanfor Hitra ligg øya Frøya. Hitra er den sjuande største øya i Noreg og den største sør for Lofoten. Det høgaste punktet på øya er Mørkdalstuv ...

                                               

Horta

Horta eller Hortavær er eit fiskevær i Leka kommune i Trøndelag. Været ligg om lag 10 km nordvest for Leka og består av om lag 360 øyar, holmar og skjer. Mellom Horta og Leka ligg Hortafjorden. Horta vart avfolka i 1967. I dag gjenstår det nokre ...

                                               

Inntian

Inntian er ei øy i Frøya kommune i Trøndelag. Ho ligg vel 300 meter aust for kommunesenteret Sistranda. Lenge var det snakk om å etablere ferjesamband til øya, men det vart med ein innkjøpt ferjelem som i dag vert nytta som kai på Inntian. Øya ha ...

                                               

Kråkvåg

Kråkvåg er ei øy og ei øygruppe i Ørland kommune i Trøndelag fylke. Øyane ligg lengst vest i kommunen, på utsida av Storfosna og like aust for Hitra. Øyane som samla vert omtalt som Kråkvåg er eigentleg Storslåttøya, Litjslåttøya, Kråkvågøy og Ko ...

                                               

Lauvøya i Vikna

Lauvøya er ei øy i Vikna kommune i Trøndelag. Øya ligg mellom Inner-Vikna i sørvest og Gjerdinga i nordaust. Ho har brusamband sørover til Inner-Vikna over Kvalpsundet. Det høgaste punktet på øya er Storfjellet på 95 meter over havet.

                                               

Lekamøya

Lekamøya er ein liten fjellspiss sør på øya Leka. Spissen ser ut som ei kvinne som spring med eit sjal etter seg, og folketrua seier at ho var ei vakker ungjente som vart forfølgd av Hestmannen. Ho flykta framleis då sola rann, og vart til stein. ...

                                               

Leksa

Leksa er namnet på to øyar i Trondheimsleia i Agdenes i Trøndelag. Leksa er delt ei nordleg og ei sørleg øy, Nord-Leksa og Sør-Leksa. Leksa har ein lokal butikk og eit postkontor og om lag 30 innbyggjarar. Øyane vert derimot òg nytta som feriebus ...

                                               

Mausund

Mausund eller Mausundvær, er ein tettstad og øygruppe i Frøya kommune i Trøndelag. Sjølve tettstaden Mausund er ligg på Måøya og Gårdsøya, men med i tettaden vert òg innbyggjarane Litle og Storaursøya og Geitøya rekna med, til saman vel 250 innby ...

                                               

Mellom-Vikna

Mellom-Vikna er ei øy i Vikna kommune i Trøndelag. Ho høyrer til øygruppa Vikna som har tusenvis av øyar og holmar. Arealet er 44 km². Vikna vindmøllepark, som er den første i landet, ligg ved Garstad på Mellom-Vikna. Mellom-Vikna er, som namnet ...

                                               

Saltøy

Saltøy er ei øy mellom Skatval, Langstein i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune i Trøndelag. Sjølve øya ligg i Stjørdal kommune i Trondheimsfjorden.

                                               

Sauøy

Sauøy er ei øy som ligg i Froan i Frøya kommune i Trøndelag. Øya har seks fastbuande. På Sauøy ligg Froan kapell frå 1904. Sauøy ligg i det største samanhengande havområdet som er freda som naturreservat i Noreg; Froan naturreservat og landskapsv ...

                                               

Storfosna

Storfosna er ei øy i Ørland kommune i Trøndelag. Øya har om lag 170 innbyggjarar. Herregarden Storfosen gods, som er den dominerande jordeigedomen, er kjend sidan 1300-talet. ei tid då sjøvegen var hovudvegen i Noreg, låg Storfosna sentralt til. ...

                                               

Sula i Frøya

Sula er eit øysamfunn i Frøya kommune i Trøndelag. Den største øya er Store Sula og øygruppa ligg vel 15 kilometer nordvest for øya Frøya. Sula har om lag 70 fastbuande, men har stor folkevekst i sommarhalvåret. Namnet Sula kjem truleg av "stolpe ...

                                               

Sørburøy

Sørburøy er ei øy som ligg i Froan i Frøya kommune i Trøndelag. Sørburøy er nesten delt i to, og den nordre delen av øya heiter "Nordøya". Dei fleste av dei 40 fastbuande bur på Nordøya, som òg husar butikk, hurtigbåtkai og fiskerikai. Sørburøy l ...

                                               

Tarva

Tarva er ei øygruppe i Ørland kommune i Trøndelag. Den største og einaste busette av øyane er Husøya. Arealet er 14 km², der Husøya utgjer 8 km². Øya har om lag 15 fastbuande. Tarvafjorden ligg mellom øyane og fastlandet. I nord ligg Frohavet. Øy ...

                                               

Ytterøya

Ytterøya er ei øy i Trondheimsfjorden i Levanger kommune i Trøndelag med om lag 600 innbyggjarar. Øya vart stundom kalla "Trondheimsfjordens perle". Fram til 1. januar 1964 låg Ytterøya i Ytterøy kommune.

                                               

Andabeløya

Andabeløya er ei øy i Flekkefjord kommune, rett aust for Hidra. Arealet er 4.7 km². Øya ligg inst i Listafjorden mellom Strandsfjorden i vest og Stolsfjorden i aust. Det høgaste punktet på øya er Brendøyknuten på 209 meter over havet. Namnet utta ...

                                               

Bragdøya

Bragdøya er ei øy i Kristiansandsfjorden. Øya er eigd av Kristiansand kommune som kjøpte ho i 1969 med statleg tilskot. Dette vart gjort med klausul om at øyane skulle vere eit rekreasjonsområde for byen. Til Bragdøya sitt friareal høyrer òg dei ...

                                               

Flekkerøy

Flekkerøy er ei øy i havgapet sør for Kristiansand og ein del av Kristiansand kommune sidan 1965 då Oddernes kommune blei innlemma i Kristiansand. Øya er på 6.6 km 2 og hadde 2632 innbyggjarar i 2005. Flekkerøy har gode hamner og var tidleg ein v ...

                                               

Hidra

Hidra er ei øy i Flekkefjord kommune i Vest-Agder med 600 innbyggjarar. Hidra var tidlegare ein eigen kommune, men blei i 1965 del av storkommunen Flekkefjord. Lakseoppdrett er ein viktig næringsveg på øya. Hidra er òg eit populært feriemål som h ...

                                               

Ny-Hellesund

Ny-Hellesund er ei uthamn i Søgne kommune i Vest-Agder fylke. Det finst tre hovudøyar der med gode hamne- og innseglingstilhøve mellom. Øyane heiter Monsøya, Helgøya og Kapelløya. 2006-utgåva av TV2 sin realityserie Farmen vart spelt inn i Ny-Hel ...

                                               

Pysen

Pysen er ei lita øy i Mandal kommune i Vest-Agder, som ligg på 57°57′33″ nordleg breidd. Det var Jostein Andreassen som i juli 1987 oppdaga at øya Pysen er det sørlegaste punktet i Noreg. Søgne-læraren med naturhistorie og kystkultur som spesialo ...

                                               

Skjernøy

Skjernøy er ei øy heilt sør i Mandal kommune. Øya er bunde saman med fastlandet ved ei smal bru, Skjernøysundbrua, som vart bygd i 1964. Øya har kring 300 innbyggjarar og er den største øya i kommunen. Folkesetnaden fordeler seg på fleire grender ...

                                               

Sælør

Sælør er ei lita øygruppe rett sør for Korshamn i innseglinga til Grønsfjorden i Lyngdal kommune i Vest-Agder. Sælør består av øyane vestre Sælør og austre Sælør, som i 1966 vart knytt saman av ein molo og som til saman er om lag 580 dekar stor. ...

                                               

Arøya

Arøya er namnet på fleire øyar i Langesundsfjorden; Store Arøya, Lille Arøya og Vesle Arøya. Store og Lille Arøy har framleis nokre fastbuande, hovudsakleg fiskarar og nokre kunstnarar. Arøyane er saman med Stokkøya dei einaste av øyane i Langesu ...

                                               

Bastøy

Bastøy, Bastø eller Bastøya er ei øy på 2.23 km² som ligg i Oslofjorden søraust for Horten i Vestfold og Telemark. Øya ligg i Horten kommune, men vert eigd av staten.

                                               

Husøy i Tønsberg

Husøy er ei øy i Tønsberg kommune som ligg ved øya Føynland utanfor byen Tønsberg og øya Nøtterøy. Husøy har brusamband til Føynland og vidare til Nøtterøy.

                                               

Håøya i Porsgrunn

Håøya er ei øy mellom Mørjefjorden og Langangsfjorden heilt søraust i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Øya er bratt og frodig med fleire flotte badeplassar. Her finst edellauvskog, strandenger og gamle blomsterenger. Store delar av øya e ...

                                               

Jarlsø

Øya har som ankerplass for båtar og skip i Oslofjorden ved innløpet til Tønsberg by, ei rik historie. Øya er nemnd alt i Snorre si Ynglingesaga i samband med Vestfoldkongen Øystein Halvdanson sin død rundt år 770. ho låg da under Sem kongsgard, s ...

                                               

Jomfruland

Jomfruland er ei øy i skjergarden utanfor Kragerø. Øya er 7.5 km lang og 1 km brei på det breiaste. Jomfruland skjermar dei mange øyane i Kragerø for bylgjene frå Skagerrak. Om lag midt på øya kan ein sjå to kvite fyrtårn på Jomfruland fyrstasjon ...

                                               

Kattøya

Kattøya er ei lita øy som ligg inst i Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Det høgaste punktet på øya er 41 meter over havet. Øya er ikkje busett.

                                               

Langøya i Re

Langøya er ei øy i Holmestrandfjorden som er ein del av Ytre Oslofjord. Øya høyrer til Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark og ligg utanfor Holmestrand.

                                               

Sandøya i Porsgrunn

Sandøya er ei øy ved Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark-området i Vestfold og Telemark fylke. Ho har eit areal på 1.4 km² og det høgaste punktet er "Kulåsen". Det finst ingen innsjøar eller tjern på øya. Sandøya er omkransa av Langesundsfjorde ...

                                               

Siktesøya

Siktesøya er ei øy i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Øya ligg mellom Breiviksfjorden i vest og Langangsfjorden i aust. Han ligg mellom Lille Arøya i sør og Bjørkøya i nordvest.

                                               

Stråholmen

Stråholmen er ei lita øy utanfor kysten av Kragerø og Bamble i Vestfold og Telemark. Øya er om lag 1.5 km lang og 1 km på det breiaste, og ligg om lag 2 km nord for Jomfruland. Stråholmen vender ut mot Skagerrak i aust og gjev vern mot havet på i ...

                                               

Tåtøy

Tåtøy er ei lita øy som ligg ved kysten utanfor Kragerø i Vestfold og Telemark. Øya ligg i overgangen mellom Kragerøfjorden, som kjem inn frå aust, Kilsfjorden.

                                               

Alden

Alden er ei øy i Askvoll kommune i Vestland. Ho ligg utom Vilnesfjorden, mellom Atløy/Tvibyrge og Værlandet. Fjellet Norskehesten, også kalla Den norske hest, gjer øya lett kjenneleg frå lang lei.

                                               

Atløyna

Atløyna er ei øy i Askvoll kommune i Vestland, nord for Vilnesfjorden ved munningen av Dalsfjorden. Arealet er 37.7 km². Kyrkja på Atløyna er frå 1674 og vart bygd etter at den tidlegare kyrkja brann ned etter eit lynnedslag i 1673. Det vert sagt ...