ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161
                                               

Iselin Nybø

Iselin Nybø er ein norsk politikar for Venstre. Ho var forsking- og høgare utdanningsminister i regjeringa Solberg frå 2018 til 2020, og er i dag næringsminister for regjeringa. Ho vart vald inn på Stortinget for Rogaland Venstre i 2013. Ho kjem ...

                                               

Endre Vestvik

Endre Kristian Vestvik var ein emissær, gardbrukar og politikar frå Finnås/Bømlo i Hordaland. Han representerte Rogaland og Kristeleg Folkeparti på Stortinget frå 1954 til han døydde, vel to år seinare. Far til Vestvik var målar og han arbeidde s ...

                                               

Lars Aanestad

Lars Aanestad var ein norsk organist, lærar og hymnolog frå Randaberg. Lars Aanestad var son til gardbrukar Knut Aanestad. Han arbeidde som lærar og organist i Randaberg før han byrja som lærar Fjellhaug skoler Norsk Luthersk Misjonssamband sin b ...

                                               

Jacob K. Austbø

Jacob Kristensson Austbø var ein norsk sildekjøpar, gardbrukar, bankmann og stortingsmann frå Rennesøy. Erik Austbø var bror hans. Austbø var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han privatskule i Stavanger og på amtsskulen. Åra 1875-84 dreiv han ...

                                               

Kristian Edland

Kristian Davidsson Edland var ein norsk gardbrukar og politikar frå Mosterøy i Rogaland. Han var ordførar i Mosterøy 1925-31 og stortingsmann 1934-45 for Venstre. Edland var son til ein gardbrukar. Han var 1890/91 elev på amtsskulen i Ryfylke. Si ...

                                               

Gerhard Garmann

Gerhard Heiberg Garmann var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Garmann var fødd på Utstein kloster, som far hans eigde. Sjølv var han 1806-12 tilsett på kontoret til futen i Stavanger. Han tok i 1814 norsk juridisk eksamen, og var fullmektig ...

                                               

Lars Ramndal

Lars Ramndal var ein norsk gardbrukar, fiskar og politikar frå Mosterøy. Han representerte partiet Venstre på Stortinget frå 1945 til 1965. Ramndal var fødd i Rennesøy, men foreldra flytta til Mosterøy då han var eitt år gammal. Foreldra dreiv si ...

                                               

Eilert Schanche

Eilert Gerhard Schanche var ein norsk gardbrukar, fødd i Skånevik i Hordaland, stortingsmann 1892-1903 og 1906-09. Før unionsoppløysinga i 1905 representerte han Moderate Venstre, sidan vart han vald for Samlingspartiet. Schanche var son til ein ...

                                               

Hans Frette

Hans Frette var ein norsk arbeidar og politikar frå Sauda. Han var stortingsrepresentant frå Rogaland og Arbeidarpartiet frå 1977. Frette var son til ein fabrikkarbeidar. Frå 1942 arbeidde han som bod i Televerket på heimstaden. Sidan hadde han T ...

                                               

Paul Løyning

Paul Løyning var ein norsk zoolog og skulemann frå Sauda. Far til Løyning var lærar i folkeskulen og kyrkjesongar i heimbygda Sauda. Etter han døydde tok mor til Løyning med seg barneflokken og busette seg i Stavanger. Paul Løyning var lærar i St ...

                                               

Jan Bojer Vindheim

Jan Bojer Vindheim er ein norsk skribent og politikar. Han var sentral i norsk motkultur på 1960- og 70-talet, m.a. som redaksjonsmedlem av Gateavisa og redaktør av tidsskriftet Vannbærereren. Vindheim var mellom grunnleggjarane av Arbeidskollekt ...

                                               

Jakob Aano

Jakob Aano var ein norsk skulemann og politikar frå Sauda, som representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget frå 1965 til 1985.

                                               

Gunnar Birkeland

Gunnar Jakobsson Birkeland var ein norsk skipper og bestillingsmann frå Sokndal i Rogaland, stortingsmann 1836-37 for Stavanger amt. Birkeland var son til ein gardbrukar i Sokndal. Han tok styrmannseksamen i 1817 i Kristiansand og var skipper til ...

                                               

Endre Ugland

Endre Asbjørnsson Ugland var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, brukseigar og stortingsmann for Venstre frå Greipstad i Vest-Agder. Ugland var son til ein gardbrukar. 1869-70 gjekk han lærarskule i Søgne, og var lærar dei neste seks åra. I 1875 ...

                                               

Hans J. Aarstad

Hans Jørgensson Aarstad var ein norsk landbruksskulelærar og politikar frå Sokndal i Rogaland. Han representerte partiet Venstre på Stortinget frå 1919 til 1933. Aarstad var son til ein gardbrukar og var 1896-98 elev ved Tveit landbruksskule i Ne ...

                                               

Jakob S. Gimre

Jakob Svendsson Gimre var ein norsk gardbrukar frå Sola som var ordførar i dåverande Håland herad i mange år, og som representerte Rogaland og partiet Høgre på Stortinget i åra 1922-27. Gimre var son til ein gardbrukar. Etter han var elev ved Jæd ...

                                               

Gabriel Monsen

Gabriel Monsen var ein norsk losoldermann i Tananger, ordførar og stortingsmann. Gabriel Monsen var son av ein losoldermann. Ein yrkesposisjon han sjølv hadde frå 1824. Han var også gardbrukar, og tillegg postopnar, gjestgivar, landhandlar og ski ...

                                               

Bjørn G. Andersen

Bjørn Grothaug Andersen, var ein norsk professor i kvartærgeologi. Andersen var son til Knut Severin Andersen f. Grothaug 1882-1958 bondeson frå Hornindal i Nordfjord og seinare gartnar i Stavanger, og Elise Andersen f. Rafoss 1890-1987 frå Stava ...

                                               

Ingrid Baltzersen

Ingrid Baltzersen er ein norsk politikar frå Raudt. Ho sat i Oslo bystyre i perioden 2007-2011, der ho blant anna representerte Raudt i Samferdsle- og miljøkomiteen. Baltzersen har arbeidd som trikkeførar i Oslotrikken. Ho har også ein mastergrad ...

                                               

Lars Berentsen

Lars Berentsen var ein norsk kjøpmann, reiar, ordførar og stortingsmann frå Stavanger. Han var son av ein kjøpmann i Stavanger. Då faren døydde tok Lars Berentsen over firmaet saman med mor si og svogeren Charles Racine. Verksemda vart konsentrer ...

                                               

Sigval Bergesen d.y.

Sigval Bergesen d.y. var ein norsk skipsreiar fødd i Stavanger. Bergesen byrja i arbeidslivet i faren, Sigval Bergesen d.e., sitt reiarlag i 1916. Han gjekk ut av rederiet Sigval Bergesen, og starta reiarlaget Sigval Bergesen d.y. & co i 1936. Un ...

                                               

Ole Bergesen

Ole Bergesen var ein norsk prest og stortingsmann. Sigval Bergesen den eldre var sonen hans. Bergesen var frå Hetland, der faren var kjøpmann. Sjølv vart han student frå Stavanger skole i 1851 og cand. theol. 1856. Frå 1857 var han lærar ved borg ...

                                               

Sakførar Ole Bergesen

Ole Bergesen var ein norsk jurist og politikar frå Stavanger som representerte partiet Høgre på Stortinget i tida 1954-65. Bergesen var son til ein skipsreiar. Etter eksamen artium i 1937 studerte han jus i Oslo og vart cand.jur. i 1941. Dei nest ...

                                               

Trond Birkedal

Trond Birkedal er ein norsk tidlegare politikar oppvaksen i Stavanger. Han var formann i ungdomspartiet Framstegspartiets Ungdom FpU frå 2002 til 2008. Birkedal tok økonomiske og administrative fag i vidaregåande skule, og byrja på jusstudium før ...

                                               

Christian Bretteville

Christian Zetlitz Bretteville var ein norsk offiser, embetsmann og politikar. Bretteville var fødd i Stavanger. Han vart student i 1821 og cand. jur. i 1826. Frå 1828 var han tilsett i Finansdepartementet, byråsjef 1836. 1839 var han ekspedisjons ...

                                               

Tina Bru

Tina Bru er ein norsk politikar for Høgre, som sidan hausten 2013 er stortingsrepresentant for Rogaland. Frå 24. januar 2020 er ho olje- og energiminister i regjeringa Solberg. Bru var 2007-08 leiar for Rogaland Unge Høgre, og 2008–10 landsstyrem ...

                                               

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen i Stavanger er ein norsk jurist, dommar i Høgsterett. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og blei dr. juris i 1999 over temaet "Krenkelser og klager: vilkårene for realitetsbehandling av private klager ...

                                               

Jan Egeland

Jan Laurits Egeland er ein norsk organisasjonsmann og Arbeidarparti-politikar. Han er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Egeland har arbeidd med menneskeretttar, konfliktløysing og naudhjelp. Han har vorevisegeneralsekretær i FN, direktør i Huma ...

                                               

Egil Endresen

Egil Endresen, fødd i Stavanger, var ein norsk jurist, høgsterettsdommar og politikar for Høgre, stortingsrepresentant og justisminister. Han var stortingsrepresentant frå 1965 til 1973, statsråd og sjef for justisdepartementet justisminister 197 ...

                                               

Svend B. Eriksen

Svend Balthazar Eriksen var ein norsk forretningsdrivar og stortingsmann frå Stavanger. Eriksen var son til ein garvarmeister og skipsreiar. Han var sjølv garvarmeister i Stavanger, og var dessutan medeigar i firmaet S. Eriksen. Eriksen var medle ...

                                               

Thomas S. Falck

Thomas Dorotheus Scheen Falck var ein norsk kjøpmann og skipsreiar frå Drammen. Han var far til Hans L. Falck og representerte Stavanger og Haugesund på Stortinget i 1874. Thomas S. Falck var son til ein tollar. Han var fleire år utanlands for å ...

                                               

Thoralf Gjesdal

Thoralf Gjesdal var ein norsk målar, best kjend for sine fargesterke bilete i eit forenkla formspråk. Gjesdal var frå Stavanger, der budde heile livet, bortsett frå korte avbrot. I ungdomsåra gjekk han i lære i heimbyen hos målaren Bjarne Hansen, ...

                                               

Johan Gjøstein

Johan David Haslund Gjøstein var ein norsk skulemann og politikar frå Stord. Han var i tolv år stortingsmann, fyrst for Arbeidarpartiet, deretter Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Ole Georg Gjøsteen var ein eldre bror. Johan Gjøstein var i ...

                                               

Henrik Helliesen

Henrik Helliesen var ein norsk tollar og stortingsmann frå Stavanger. Han var far til Ole Theodor og Henrik Laurentius Helliesen, samt bror til Ole Helliesen. Helliesen var son til ein skipper. Frå 1814 hadde han stilling som tollbetjent i Eigers ...

                                               

Lars Hertervig

Lars Hertervig var ein norsk kunstmålar. Han vart fødd i 1830 på Borgøy i Tysvær kommune, men voks for det meste opp i Stavanger, der han seinare døydde. Hertervig var plaga av sinnslidingar heile livet, noko som gjorde han fattig og ukjend som m ...

                                               

Paul Ingebretsen

Paul Ingebretsen var ein norsk byråkrat og politikar frå Stavanger som representerte Venstre på Stortinget i tida 1950-61. Han var fylkesmann i Rogaland 1959-68. Ingebretsen var son til ein kjøpmann i Stavanger. Frå 1923 studerte han jus i Oslo o ...

                                               

Isach Isachsen

Isach Schjelbred Isachsen var ein skipsreiar og stortingsmann frå Stavanger. Han var med i partiet Høgre. Isachsen var son til ein kjøpmann. Åra 1854-61 gjekk han den lærde skulen i Stavanger, 1864-65 på ein handelsskule i Osnabrück. Dei neste år ...

                                               

Jan Johnsen

Jan Johnsen var ein norsk hotellmann og politikar for Høgre frå Stavanger. Han representerte Rogaland på Stortinget frå 1997 til han døydde i 2000. Politikaren Janne Johnsen er dottera hans. Johnsen arbeidde i hotellbransjen i heimbyen Stavanger ...

                                               

Christian Kastrup

Christian Ulrik Kastrup var ein norsk offiser, embetsmann og stortingsmann. Kastrup vart fødd i Stavanger, der faren hans var fut. Sjølv vart han 1808 fenrik i 1. trondhjemske infanteriregiment. Same året tok han juridisk eksamen i morsmålet. I 1 ...

                                               

Hans Jenssen Krog

Hans Jenssen Krog var ein norsk prest og stortingsmann frå Stavanger. Amtmann Wilhelm Krog var far hans. Krog vart student i 1826 og cand. theol. i 1832. Han vart så personellkapellan hos prosten i Stavanger og timelærar på latinskulen i byen. De ...

                                               

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen frå Stavanger var ein norsk politikar. Han sartt i bystyret i Stavanger frå 1991. Frå 1994 til 1997 var han leiar for Unge Venstre. I stortingsperioden 2005 til 2009 var han første vararepresentant til Stortinget frå Rogaland. ...

                                               

Henrik Lassen

Henrik Andreas Zetlitz Lassen var ein norsk lege frå Stavanger som representerte Stavanger og seinare også Haugesund på Stortinget i tre valperiodar i tida frå 1862 til 1876. Lassen var son til ein meklar. Etter preliminæreksamen 1835 tok han nor ...

                                               

Einar Lea

Einar Hagbarth Martin Lea var ein norsk marinbiolog og biometrikar frå Stavanger. Han var særleg kjend for si forsking på sild. Etter eksamen artium ved Stavanger katedralskole i 1906 studerte Lea både kjemi, zoologi og botanikk ved Universitet i ...

                                               

Kjartan Alexander Lunde

Lunde vart på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i februar 2012 vald til leiar i Rogaland Venstre. I valet 2015 vart han vald som medlem av Samferdselsutvalet i Rogaland, Stavanger bystyre og Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger. Lunde mel ...

                                               

Ole Olsen Malm

Ole Olsen Malm var ein norsk veterinær, lækjar og politikar. Han var sentral i arbeidet mot tuberkulose og i forsking på husdyrsjukdomar, den fyrste i Skandinavia som reindyrka tuberkelbakterien frå menneske og svin. Malm var ein pådrivar i arbei ...

                                               

Sverre Mauritzen

Sverre Mauritzen er ein norsk næringslivsleiar og politikar frå Stavanger. Han representerte Rogaland og Høgre på Stortinget i tida 1981-93. Far til Mauritzen var fabrikkeigar. Sverre Mauritzen tok realeksamen ved St. Svithun gymnas, examen artiu ...

                                               

Birger Meling

Birger Solberg Meling er ein norsk fotballspelar frå Stavanger som sidan juli 2020 er aktiv i den franske fotballklubben Nîmes Olympique. Han har pr oktober 2020 spelt 14 landskampar for Noreg. Meling er sideback og gjorde 2014-17 teneste i Stabæ ...

                                               

Siri A. Meling

Siri Annette Haataja Meling er ein norsk politikar frå Høgre. Ho var vald inn på Stortinget frå Rogaland 2001–2005, 1. vararepresentant 2005–2009, og er igjen fast innvald frå 2009. Ho var medlem av Rogaland fylkesting 1999–2003, og av fylkesutva ...

                                               

Cornelius Middelthon

Cornelius Middelthon var ein norsk kjøpmann og Høgre-politikar frå Stavanger. Han var stortingsrepresentant 1919-24 og arbeidsminister i tre regjeringar i 1920-åra.

                                               

Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre i Stavanger) er ein norsk tidlegare journalist og politikar. Frå 2014 har han vore direktør for Nasjonalbiblioteket. Frå 2006 til 2014 var han dagleg leiar for Fritt Ord sin kulturinstitusjon - Litteraturhuset i Wergelandsveien 2 ...